Skip to main content

Full text of "Gambler Magzine (October 1999)"

See other formats


EtNEWERSJE . 1P VW CENA 12,90 IN0EKS321753 
7» NICZNYCH SZULEROW ■ 
CD 

>• 

er 

»- 

CO 

> 
Q 

O pwuukm* ** o° n* 1 *v* Ä x CD 


o T o GAr WSZYSTKIE C 


stem 


m- m TEMATNUMER Targi ECTS '99 ! w '**A Je 
■ 
WERSJEDEMO « 

System Shock 2 

Driver 
Gorky 17 
Prince of Persia 3D \ HITYNUMERU Driver 

Dralcan ISSN 427-030 
427 10 

Re-Volt 
WYSOKIMI Zgadzamy sie z Tobq. Dlatego my w CD Projekt robimy wszystko, aby gry byty jak najtahsze. Wszystkie gry 
na tej reklamie kosztuja duuuuuzo mniej niz 100 z*. Pami^taj, aby grac w najlepsze gry nie musisz duzo ptacic ■ lUMlWH.IWWMaMnn .. i il.'i V, IV.1-,-. i, ., 
Nowosci CD Projekt &K m 
AIRLINE 
TYC 
• I t Symulacja ekonomiczna 
na wesoto, Pokieruj swojg 
wtasnq lini^ lotnicz^ tak, 
aby zdobyc jak najwi^cej 
klientöw i zbudowac 
lotnicze Imperium oplata- 
jgce siecig potgczen cafy 
swiat. 
69 zt 
DESCENT 3 

Ta gra pokaze Ci co to 
jest prawdziwa akcja, 
poscigi i walka w 
srodowisku 30. 
Nisamowita gra ze znanej 
serii Descent przykuje 
Ci§ do monitora na dtugie 
wieczory. Zapnij wi$c 
pasy i jazda. 
PIZZA 
SYNDICATE 

Przygotuj najlepsz^ pizz$ na 
swiecie, a Twoi klienci b§dtj 
zachwyceni. W tej grze 
przekonasz si$ jednak, ie 
stworzenie dobrze prospem- 
jgcei sieci pizzeri nie jest j 
wcale takie tatwe ale zawsze 
jest bardzo pasjonuj^ce. 1 Nowe edycje znanych hitöw w polskich wersjach 
jezykowych i w rewelacyjnie niskich cenach 49 zt ,, 
INCUBATION 

Wspaniala gra strategiczna 
rozgrywana w System ie 
turowym. Dowodzgc grupg 
kosmicznych marines musisz 
pokonac obcych, ktörzy 
opanowali kosmicznq kolonif 
Ziemian. Niesamowita 
atmosfera grozy rodem 
z filmöw o Obcym. 49 zt 
.■•■.■■ 
DIEBY 
THE SWORD 

W tej grze b^dziesz przemierza 
rozlegty swiat tantasy peten 
wrogich stworöw. Autorzy gry 
przygotowali rewetacyjny System 
sterowania mieczem, dzi§ki 
ktöremu nareszeie b^dziesz miat 
pelng kontrol? nad bronitj. FKtESPACE 49 zt 

DESCENT 
FREESPACE 

Gra ta zostata uznana za 
jeden z najlepszych symula- 
toröw kosmicznych bijgcy na 
gtow$ gry serii Wing Com- 
mander. Niesamowtty realizm, 
mnogosc statköw t ztozone 
zadania sg atutami tej gry. 49 zt Ten znak to gwarancja najnizszych 
cen i najwyzszej jakosci. GRYZ 
CD PRt JEKT 
WYSOKA 
JAKOSC, 
DOBRA 
CENA 

Nowosci Strefy Niskich Cen m* mmHtmmmmam^fm SmfHISHIÜHlH 
STNfWfSKWIHXH 
otmnmtcm 
Od listopada znajdziesz go na wszystkich 

grach z CD Projekt, Naklejamy go po to, 

abys mögt szybko odszukac najwyzszej 

jakosci i niedrogie gry. Gry z CD Projekt! 

Sprzedaz wysytkowa: 

Centrum Sprzedazy Wysylkawej CD Projekt 

0-602695925,(0-22)6728909 

Wirtuainy Swiat; {0-22) 673 68 04; 0-501 86 26 91 

Sklepyfirrrtowe CD Projekt 


CO 
K* VI üUB&Ct PO P01SK0 
MMICHIH 

'*Mtt 4CB mm Ulsan cm 4CD eo 
VJÜMBSCl PB PBtSHti Krakow ul. Starowislna65,tel (0-12)421 26 17 
Radom pl. Konstytiicji 3 maia nt 5, tel. (0-48) 363 24 19 
Warszawa ul, Indvjska 25a, tel (0-22)672 80 18 
Warszawa uLPereca2, tel. (0-22) 654 23 65 
Biuro handlowe: 
Warszawaul. Marszatkowska tyl5, tef. (0-22) 825 71 5t TIUN'S UGMY AMHTIS 
Znakomity symulator zr$czno6ciowy, w ktörym 
kierujgc futurystycznym Smigtowcem lub 
ci^zkim czotgiem musisz obronic Ziemi^ przed 
inwazjg Obcych. Wspaniafa grafika nawet bez 
uzycia akceleratoröw garficznych. 
Cena gry to tylko 29,90 zt Gra startegiczna, ktöra mimo uptywu czasu zadzh 
wia fanöw strategil niesamowitg grywalnoScig i 
oryginalnymi wgtkami taktycznymi. Teraz wydana 
w polskie) wersji j^zykowej wraz z dodatkowymi 
misjami Titan's Legaey. Cena zestawu to 39,90 zt Wysoko ceniona przez graczy i pisma gra przy- 
godowa. Akcja rozgrywa si? na mitycznej wyspie 
Atlantydzie, gdzie czeka na odkrycie wiele tajem- 
nic i zagadek. Swiat gry przedstawiony jest w 
pi§knej grafice autorstwa mistrzöw z firmy Cryo. 
Gra jest w polskiej wersji j^zvkowej i zajmuje az 
4 CD a kosztuje tylko 39,90 zt. Aby otrzymac te gry w podanych cenach, najszybciej i prosto do domu mozesz zamöwic je w jednej z firm wysytkowych; 
CENTRUM SPRZEDAZY WYSYtKOWEJ CD PROJEKT: (0-22) 672 89 09, 0-602 69 59 25, lub WIRTUALNY SWIAT: (0-22) 673 68 04, 0-501 86 26 91 

Kupisz je takie we wszystkich dobrych sklepach 2 grami na terenie cafego kraju. 

niska cen • 

ztotych i t 
t Ten znak to gwarancja najnizszych 
cen i najwyzszej jakoäci. GRY Z 

CD PRC J1KT 

WYSOKA 

JAK051, 

DOBRA 

CENA 
Od Iistopada znajdziesz 90 na (y go po to, abys mögt 
szybko odszukac najwyzszej 
akosci 1 niedrogic gry. 
Projekt! SS 
i 
tlttl» i 


Sprzedaz wvsvtkowa; Centrum Sprzedazy Wysytkowej CD Projekt 0-602 69 59 25, (0-22) 672 89 09 
Wirtualny Swiat: (0-22) 673 68 04; 0-501 86 26 91 Sklepv firmowe CD Projekt Krakow ul. Starowislna 65, tel. (0-12) 421 26 17 
Radom pl. Konstytuqi 3 maja nr 5 r tel. [Q-AS) 363 24 19 
Warszawa ul. Indyjska 25a. tel. (022) 672 90 18 
Warszawa ul. Pereca 2, tel. {0-22} 654 23 65 Biuro handlowe: WarszawauL Marszatkowska 9/15, tel. (0-22) 825 71 51, 825 81 71 
*• * 
5 

*• > ■b ...zxfovBua ^[maw refcu mooie argumenta Tesli uwazasz, te prowadzenie sied pizzeri 
to bulKa 1 mastem, to sie grubo mjli&z. 
V4 grze Pizza ^ndicate tzefca na Ciebie 
mnöstwo atrafccji, od fcomponowania pizz^f 
z WtKudziesieciu stfadnifcovi, poprzez 
zatrudnianie najtadmejsz^h dzievitz^n 
vi miestie, at po osobiste Kierowame 
wtamantami do loKati fconfcurentji lub naviet 
banfcöw, Naviet sie nie spodz.iewasz.jafc 
wszechstronnie uzdolnionf musi bf£ szef 
pizzeri! Ocz^fwi&cie gra ufcaze sie vj polsKiej 
wersji jez^Kowej i prz>f$tepnej tenie. 
Mecej szxze^otow jut za miesiac! 


Driver Driver zostat okrzykniety najlepsza gra samochodowa. ostatnich 
miesiecy. Takze redakcja Gamblera przyznata mu tytuf gry numeru 
(patrz str. 28). Poscigi w hollywoodzkim stylu po ulicach 4 wielkich 
miast USA, dynamiczna akcja, doskonata grafika z nowatorskim 
sposobem prezentowania powtörek. GraczwcielasiQ wpostactaj- 
niaka - najemnego kierowcy. Ma zazadanie przeniknac do struktur 
mafijnych New Yorku, Los Angeles, San Francisco i Miami. 

P 1 66, 32 MB RAM, DX6, 3D Gorlcy 17 W roku 2008 Rosjanie niszcza Gorky 17, ukryte miasto, w 
ktörym prowadzono tajemnicze eksperymenty nad zaawansowa- 
na, niezwykle niebezpieczna broniat. Gdy jeden z eksperymentöw 
n ie udat sie, sytuacja wymkneta sie spod kontroli. Rok pözniej mata 
grupa zotnierzy NATO musi wyjasniö, skad wziety sie humanoidal- 
ne hybrydy w niewielkim miescie Lubin i jaki ma to zwiazek z eks- 
perymentami w Gorky 17. 

P200, 32 MB RAM, DX61 
w j *. tt PEtNEWERSJE Time Warriors 

Gdy Time Warriors(pierwszabijatykafirmySilmarils) 2 lata 
temu pojawita sie na rynku, nasz recenzent lamentowat nad jej 
wymaganiami sprzetowymi. Dzis 
Pentium 166, w tamtych czasach r »■■. »■ 
silny procesor, nalezy do zabyt- 
köw - bez przeszköd wiec mozna 
sie delektowac grafika. Zacytujmy 
recenzenta: ..Trzeba przyznac, ze 
gra wyglada bajecznie. Pojedynki ** 
odbywaja si$ na przesticznych 
arenach. Krajobrazy sa bardzo 
kolorowe. Podtogt i przedmioty otaczajace kolisty ring wyko- 
nano naprawdQ rewelacyjnie". Wybieramy jednego z 8 bona-, 
teröw(satezpostacie ukryte). Sporojestciosöwspecjalnych, 
magicznych i kombosöw. 

P90, 8 MB RAM, DOS 

Caesar 

Dzieki tej grze przekonasz sie, jak pasjonujace moze byc 
rozwijanie starozytnego miasta. Budowanie forum, wodocta- 
gu, zachecanie kolonistow niskimi podatkami - to wszystko 
stanie ste Twoim udziatem, jesli zdecydujesz sie przeniesc w 
czasy Cezara. Kolonisci sa wybredni, trzeba sie. sporo nam§- 
czyc, aby umozliwie im zdobycie wyksztatcenia, zapewnic roz- 
.rywke. i prace- Gdy rozwiniesz miasto. powiniones zadbac o 
przemyst i handel oraz o obrone, gdyz spokoj mieszkahcöw 
moga zakföcac hordy barbarzyrtcöw. Przed najazdami zabez- 
piecza budowany wokot miasta mur lub powotany pod brort 
legion. 

286, DOS Battlexone 

Dynamiczna gra taczaca elementy strzelam 

ny FPP ze Strategie. 

P200* 32 MB RAM, DX6, 3D Cutthroats 

XVII wiek, Karaiby. Skarby, abordaze i napa- 

dy na miasta. 

P200, 32 MB RAM, DX€ FreeSpace % 

Gracz pröbuje zaprowadziö poköj w prze 

strzeni kosmicznej. 

P200, 32 MB RAM, DX6, 3D Midtown Madness 

Zwanowane wy£cigi po ulicach Chicago. 
P166, 32 MB RAM, DX6, 3D Rally Championship 
2000 

Sequel stawnego Raify Championship 

spodoba si$ fanom rajdöw. 

P200, 32 MB RAM, DX6, 30 8 MB 

Revenant 

Jeden z gföwnych konkurentöw Diablo II. 
P233, 32 MB RAM, DX6 Septerra Cor« 

Ctekawie zapowtadajaca s»$ gra przygodo- 
wa z elementami RPG. 
P200, 32 MB RAM, DX6 Kqcik Diablo 

Miedzy innymi: rozwiazani© poprzedniego 
konkursu i nowy, omöwienie potworöw* roz- 
mowa z twörcami gry, screeny. Kqcik MTO Wersja offline serwisu Gamblera, po6wi^- 
conego MTG (adres: hUp://magic,gambler, 
com.pl) z 3 wrze6nia 1999 r. Kqcik Pilolew 
Wirtiialnych 

Strona WWW 49 Pulku Ömiglowcöw Bojo- 
wyeh Mi-24 Hind t ktdrej autorem jest An- 
drzej Zajac. 

NAPtYTACH 
Prince of Persia 
Po dziesi^ciu latach od premiery doskonatej gry zr$czno6cio- 
wo-przygodowej pojawia si§ sequel wykorzystujacy mozliwo^ci 
wspötczesnego sprz^tu i animacji. Bohater, zgt$biajacy tajemni- 
ce Persji XII wieku, b^dzie tym razem uzbrojony nie tylko w miec 
ale i w tuk. 
Shoc w* 
mierz sie z cyborgiem Shodan w unikalnym potaczeniu 
orroru RPG z FPP. Zdaniem autoröw gra wyröznia sie bo- 
atym systemem RPG, potworami walcza^cymi za pomoca. 
nergii psychicznej, realistycznym sposobem obstugi bro- 
ni (naprawa uszkodzen, rozbudowa), rozgrywka. sieciowa, 
w trybie wspöipracy, dopuszczajacq udzial 4 graczy, oraz 
poziomem Sztucznej Inteligencji. ! TL t-*tfe 4 MB RAM, DX6, 3D 
4 MB RAM, DX6 Kqcilc Sportowy 

Malerialy do FIFY "99 i NHL '99, zbiör zdjec 
zuztowcöw, nadeslany przez Macka Za- 
krzewskiego, oraz patch 3.04e do CM3. 

Kqcilc Techniczny 

Kilka uzytköw dla posiadaczy nap$döw 
DVOROM i nowe sterowniki dla RAGE 128. Brydz z kompuf erem 

Materiaty uzupetniaj^ce artykui Marke Wöj- 
cickiego (patrz str. 72) - najnowsze wersje 
demonstracyjne wszystktch opisywanych. 
programöw. Gambler Pack #12 

Garnbferowa „baza danych". Kilka porad 


Prezentowana w tym numerie Gambiern * 
pelna wersjo gry Caesar byla tworzona z 
myslq o DOS-ie, pried jej uruchomieniem po- 
winno sie wiec zrestartowac komputer w try- 
bie MS-DOS. Gra Time Warriors, zaopatrzona 
w sriezki muzyczne, nie sprawi (mamy 

nadzieje) kfopetöw przy uruchamianiu w 
srodowisku Windows. 

Instrukcje gier umieszczone sq na krqzku 
JtD-b, w katalogu MANUALS. INSTRUKCJA Na CD-a znajduje sie menu mstalacyjne w wersjach dla DOS t Windows 95/98. Aby uruchomid 
wersj«? dosow^, nalezy przejsc do gtöwnego katalogu kr^zka i uruchomic pllk GAMBLER.BAT. 
Pod Windows 95/98 menu powinno zadzia(a6 samoczynnie - w przeciwnym wypadku trzeba 
urucbomic plik LAUNCHER.EXE z giöwnego katalog 

CD-b w catosci wypeimaj^ dwie peina. wersje gier. Aby rozpocz^d instafacjQ Time Warriors, na- 
lezy uruchomiö plik _SETUP.EXE z gföwnego katalogu kr^zka. Gra Caesar znajduje si§ w kata- 
logu \CAESAR. 

Jesli pojawiq si? problemy.*. 

..z uruchomieniem ktöregos demka, gry lub menu dosowego, prosz$ NAJPIERW o telefonier- 
ny kontakt z redakcj^ (poniedziatek-piattek w godzinacb 12.00-15.00) lub przez e-mail bezpo- 
6rednto ze mn$ (rafal@gambler.com.pl). Jesli problemy dotycz^ menu windowsowego lub Gam- 
bler Packa, proszg kontaktowac siq z ich autorem (mwichary@gambler.com.pl). 
Programy, ktöre s$ werejami demonstracyjnymi, mog^ nie dziatac na pewnych, specyficznycb 
konfiguracjach komputera. Ponadto niektöre demka wymagaj^ czasem instalacji dodatkowego, 
powszechnie stosowanego oprogramowania. NajczQsciej wystepuj^ce bt^dy wynikaj^z,faktu, 
ze program nie moze zlokalizowac pliköw typu DLL Win$ za to zwykle ponosi zle zamstalowa- 
ny akcelerator grafiki 3D (lub jego brak) albo brak sterowniköw DirectX.. 
Wtrosce o bezpieczefistwo Waszych danych, zawartoäö kragköw zostata sprawdzona kilkoma 
programami am Jak umiescic swoje prace tto ptyclo Gomblero? 

Jesli sprawd2imy t ze n, usöw. nie zawiesza 6iq - 

ogölnie dziata, prawdopodobiertstwo umieszczenia go na plytce Gamblera wynosi 100%. Ma- 
teria* mozecie nadesta6 zaröwno zwyW^ poczt^, jak r przez e-mail (pod tekstem odpowiedniego 
k^cika w menu na ptycie znajduje si^ adres jego autora; adrea dziaiu „Czytelnicy nadesiali" - 
rafal ©gamblercom.pl). Dodatkowo musicie w kopercie przysiad wlasnor^oznie podpisane 
oswiadczenie, zejestescte jedynymi wlascicieiami praw autorskich do nadesianych pliköw oraz 
wyrazacie zgod^ na ich bezptatnq publikacj^ na krqzku. Nie zapomnijcie podac swoich danych: 
imienia i nazwiska lub ksywy, pod jak^ chcecie byc znani, adresu, tefefonu kontaktowego wraz 
z numerem kierunkowym, adresu e-mail. 

UWAGA: Wszystkich czytelniköw, ktörych prace nie zostary opublikowane na kr^zku Gamble- 
ra» prosimy o kontakt z redakcj^ w celu stwierdzenia przyczyny (moze niq byc np. brak pisemne- 
go oswiadczenia autora). 

r . * "• 
< 


INDEKSPROGRAMO 

C«i 
— Program Nazwa dzlalu Strona 

Age of Wonders.. Gratem w str. 14 

Amerzone ., Recenzjej str. 22 Castrol Honda Superbikes 2000 Recenzje ...str. 30 

Diablo Perty z lamusa 1 ...str. 53 

Drakan .. Recenzje str. 26 

-Driver Recenzje) str. 28 

Europress Encyklopedia DVD Multimedia str. 55 

F-22 Lightning 3 ÄJBtf-»-- Recenzje str. 32 

Fighting Steel Recenzje str. 24 

Flanker 2.0 Gratem w str. 16 

Flyl Recenzje str. 20 

Incubation PL Perty z lamusa str. 52 

Majesty: Sovereign of Ardania Nowosci .str. 12 

MiG Alley Recenzje str. 21 

Might & Magic VII TeTe - cz. 2 str. 44 

Need for Speed: Road Challenge Opisy str. 60 

Panzer Elite Gratem w str. 15 

Pizza Syndicate Gratem w 

Quake III: Arena Test 1.07 Gratem w.. 

Rezerwowe Psy Gratem w 

Re-Volt Recenzje 

Su-27 Flanker.. Perty z lamusa 

Total Annihilation: Kingdoms Opisy... str. 56 

Wojny swiatowe ..Multimedia str. 54 str. 19 

str. 17 
str. 18 
str. 31 
str. 52 .% s •+ li f -♦' 


f. Rezerwowe Psy. Skandalizu- 
jacaj gre krakowskiej grupy 
Nekrosoft testowat Jakub T. 
Janicki. Gra zyskala juz 
powodzenie w mediach nie 
zwiazanych z grami komp ute- 
ro wymi. Zapowiada sie ostra 
zadyma! KARTYZR^KAWA Na ptytach , str. 4 

R Y N E K . str. 8 

Wiesci , . . ... str. 8 

Psy w jednostce ., . str. 8 

NOWOSCI..... str. 10 HARD & SOFT GamblerClub str 64 

INTERNET 

Online str, 66 

Graj przez E-Mail! str. 66 Kupon i zasady prenumeraty ,. str. 33 < ......................... scr. REAKCJE 
REDAKCJI str. 48 Wiesci str. 68 

ABIT BM6 i ZM6 str. 68 

Mpman F-20 str. 69 

AMD Athlon 600 MHz str. 70 

VARIA'tkowo INFORMACJE Wielka Ksi^ga Stereotypöw 
- cz. II str. 71 Dystrybutorzy gier z numeru 10/99 str. 50 

Spis ogloszeh str. 50 

Wybieramy gr$ wszech czasöw str. 50 

Gambler On-Line str. 50 

Gambleriada str. 62 

Enter x 100 str. 62 TEIMAT NUMERU Targi ECTS '99 str. 76 Felieton ...... ...*■■■■ .... str. 82 


», mmr I *r ■ MiG Alley. Gra wywarta na 
recenzencie tak ogromne 
wraienie, ze postanowii 
uraczyc czytelniköw ffabulary- 
zowanym opisem swoich 
przezyc. „Sciqgasz drqzek i 
juz siedzisz jednemu na 
ogonie. Spust. Z powierzchni 
MiG-a wsröd bfysköw odlatuja. 
drzazgi. Wrog pryska do göry, 
a w tym czasie styszysz: Viper 
lead, break, break!". 
Pi$c gier magicznych ■ ^ 


H 


Fighting Steel. Poiqczenie gry 
strategicznej z elementami 
symulatora, przypominaja.ce 
nieco Great Naval Battles czy 
Task Force: 1942. Jacek 
llciuk ocenia, ie to interesu- 
ja.ca gra, tylko... zabugowana 
wersja 1.0 do niczego sie nie 
nadaje. Nauvet 3 patche nie 
usuwaja. wszystkich bledöw! 
RMtSiug 
CcJ tte» 

in* Re-Volt. Wyscigi matych 
samochodziköw w stylu 
Micro Machines« ale we 
wspötczesnym, przepieknym 
wykonaniu. Nasz recenzent, 
zachwycony fantastyczna 

grywalnoscia. i szalonym 
tempern akcji, nie szczedzi 

pochwat. 


I 


[ Nie ma to jak dobry tematl Na boku pozostawiamy branzowe wrzenie, za nie mamy historie 

bankrutujsicych pisemkach, upadajaicych dystrybutorach i grach-skandalach. Przechodzimy 
I dalej, tarn, gdzie kryjai si§ rzeczy najpi§kniejsze i najwazniejsze. Zgodnie z obietnic^ sprzed 
Bmiesicica, dzi£ przedstawiam moj^ Iist§ pi^ciu najwazniejszych gier wszech czasöw. 

■ Na pierwszych dwöch miejscach ex aequo Civilizatton i Doom, ktöre s$ jak Yin i Yang, dwie 
przenikaj^ce si§ energie sktadajsice si§ na Universum gier komputerowych. 

I Civilization reprezentuje pot§g§ gier tworz^cych wirtualny 6wtat. Mamy w niej olbrzymi^ 

■ swobod? dziatania. Czujemy si§ czq^ci^ wielkiego äwtata, ktöry rz^dzi $\q swoimi prawami, ma 
swoje niezalezne byty. W 6wiecie tym mozna nie tylko niszczyö, ale i tworzyö - to pierwsza 
wielka sita drzemiaica w grach. 

Doom uosabia czystai, szalon^ destrukcJQ. Gtöwny powöd umieszczenia go na tej liäcie jest 
taki, ze byta to pierwsza gra, kt6ra sprawila, ze sie? TAK POTWORNIE BALEM, graja^c w noey 
przy zgaszonym öwietle i ze stuchawkami na uszach. S^ tez i przyczyny mniej osobiste. Dzielo 
id Software wylansowato tryb multiplayer - zwracam uwage, ze to w nim pojawito si§ stowo 
deathmatch. Doom byt pierwszsi grq, dla ktörej uzytkownicy sami stworzyli tak wiele dodatköw 
|- juz w rok po wydaniu redaktorzy Ksi$gi Rekordöw Guinnessa doliezyli si<? ich ponad 10000. 

1 Na miejscu trzeeim lokuj? Tetrisa. Skoro moja 70-letnia babeia catymi godzinami w niego 
gra f to znaczy, ze co§ w nim jest ;-). Tetris jest nie do pobicia pod wzgl$dem wskainika grywal- 
noäö/komplikacja. Nie mam wstfpliwoäci, ze jest wspötczesnym pomystem na miar$ szachöw czy 
go. No, a poza tym to najlepiej sprzedaj^ca si§ gra w historii, jako ze Aleksiej Pajitnov, odeski 
jmatematyk, ktöry jq w 1988 roku wymyslit, na 10 lat zrzekt si§ praw autorskich do niej. t^czna 
liczba sprzedanych kopii Tetrisa (wliczajaic w to rozrnaite handheldy, czyli „konsole r^czne") 
przekroczyta juz 40 milionöw. Myst, najlepiej sprzedajaica si§ gra na PC, 
moze si§ pochwalic wynikiem dziesi^ö razy stabszym... 
I Miejsce czwarte: PacMan. Choö pierwsza popularn^ gr% kom- 
[puterowa^ byt wydany w 1972 roku Pongl, to jednak wtasnie Pac- 
Man zrewolucjonizowat rynek. Dokonat przetomu. Sprawit, ze elek- 

| troniczna rozrywka State si§ - w USA - takim samym sposobem 

sp^dzania wolnego czasu jak kino czy telewizja. PacMan z pewno- 

§ci^ jest jednym z najwazniejszych symboli popkultury. Poza tym f jako 

jedna z niewielu gier z tego czasu, nadal wei^ga (przynajmniej mnie). 
Dune 2 na miejscu pistfym wydaje si§ odlegta od reszty stawki 

i nie tak zasluzona. To möj hotd dla firmy Westwood, specyficz- 

nego producenta gier, ktörego dziela w wi^kszoäci z wolna 

ewoluuj^, rzektbym nawet - ssi konserwatywne. Ale za to 

jak^ majai grywalnoöc! I dlatego szanuJQ Westwood, bo 
Iwi^kszosö firm w pogoni za sukeesem zupefnie o grywal- 
[noäci zapomina. Dlaczego Dune 2? Bo, jako jedyna 

chyba produkcja firmy z Las Vegas, nie byfa konser- 

watywna, Przeciwnie - stworzyla gatunek. Co w 

latach 90. udato s'\q jeszcze tylko dwa razy (FPP J 
[i TPP). 

I Na koniec kilka stöw o samej drodze wyboru. 
| Otöz, selekcji pi^ciu najlepszych gier wszech 

czasöw nie da s!q dokonaö, uktadaj^c najpierw 

list§ stu najlepszych gier i stopniowo cz§&6 z nich 

eliminujaic. Jedyny sposöb - to chwil? si§ zastano- 

wiö, szybko wypisaö na kartee pi§6 tytuföw... I nigdy 

potem nie zadawaö sobie pytania: „Dlaczego ta gra, a 

nie tamta?" :-) 

I Alex 

\ PS Ty tez powinienes zagfosowaö! Szczegöfy na 

str. 50. I w . 
RYIMEK wieSci 


ü 


ChociazMirage Media nieznala- 
zta jeszcze zachodniego wydawcy 
Mortyra, pracuje nad nowymi grä- 
mt 3D. Rozpocz^ta wtasnie produk- 
cj§ Warhammer 40000: Agents of 
Death (oczywiscie, na licencji Ga- 
mes Workshop), ktöra ma si$ uka- 
zaö na Gwiazdk^ 2000 r. Gra b<?- 
dzie wykorzystywaö engine Morty- 
ra, z dodanym srodowiskowym ma- 
powaniem wybojöw, poprawionymi 
efektami swietlnymi i odwzorowa- 
niem krzywych powierzchni. • • CD Projekt wyda wkrötce 3 tytuty 
w cenie 69 zi, wszytkie w petni po 
polsku. B^d^ to: opisywana przez 
nas Pizza Syndicate (str. 19), Kroni- 
k\ Czarnego Ksi^zyca, strategiczna 
gra turowa oraz Adas i pirat Barna- 
ba f zdaniem Michala Kicirtskiego z 
CD Projektu - niedoceniana przy- 
godowo-zr^cznosciowa gra dla 
dzieci w wieku 4-10. Firma planuje 
tez reedycj^ polskiej wersji gry 
Atlantis za jedyne 39 z\. m m LucasArts Acclaim, 3DO. Info- 
grames, Bethesda i Interplay 

wraz zorganizacj^ Interactive Digi- 
tal Software Association ztozyty 

wniosek do s^du f ederalnego o 6ci- 
ganie kilkuset cztonköw interneto- 
wych grup pirackich Class, Para- 
digm i Razor 191 1 . Osoby te t dziata- 
j$ce neun. wSan Francisco, Dallas, 
Minneapolis, Filadelfii i Los Ange- 
les, zdobywaly przedpremierowe 
wersje gier, usuwaty z nich zabez- 
pieczenia, a nastQpnie przekazywa- 
tydoRosji.gdziettoczonojeisprze- 
dawano. • • Sierra i Impressions scedowaty 
na internetowych fanöw Pharaoh 
wybörpudetka,wjakimgrab^dzie 
sprzedawana. Na stronie WWW 
Sierry mozna byto wskazac jeden 
ztrzech najbardziej podobaj^cych 
si$ projektöw. Wäröd gtosuj^cych 
rozlosowano kopie gry. • • Z przeprowadzonych przez Com- 
putec Media U.S.A, badah wynr- 
ka, ze 80% amerykartskich graczy 
jestw wieku 16-34 lata, ponad 46% 
grajc^cych m^zczyzn ma wyzsze wy- 
ksztatcenie, a 31% graczy zarabia 
ponad 50 tys. USD rocznie(w catej 
popuIacji:22%),Az84%badanych 
uznato si$ za zapalonych graczy. Z 
badah wynika, ze przeci^tny wiek 
amerykahskiego gracza to 26 lat, 
zaä Predni dochöd - 45 tys. USD. • • Wydawcy czwartej cz§£ci Close 
Combat, nosz^cej tytut Battle of 
the Bulge t b^dzie Mindscape/ 
SSI - z tymi firmami Atomic Ga- 
mes podpisata umow§ wydawni- 
cz$ po rozstaniu z Microsoftem. 
Najprawdopodobniej gra ukaze 
si^jeszczewtymroku. 

¥ "'"""' ™ Psy w gednostce Natereniejednostkiwojsko- 
wej w podkrakowskich W^grz- 
cach odbyfa sie 2 wrzesnia br. 
oficjalna premiera gtosnej gry 
Rezerwowe Psy. Wtasciwie byl 
to „bankietzokazjizakoriczenia 
prac", gdyz produkt pojawit sie 
w sklepach dwa tygodnie 
pözniej. 

Zanim przedstawiciele me- 
diöw i tzw. branzy odjechali na 
miejsce uroczystosci, poznali 
przedsmak czekajacych ich 
atrakcji. Wznosza.ca stosowny 
transparent mala pikietagrom- 
ko skandowata hasto: „Psy do 
azylu, twörcy do stwörcy" - 
prym w niej wiödt staty klient 

pobliskiego lokalu. Jaktwierdza. 
zrödtadobrze poinformowane, 
pikieta zostata zorganizowa- 
na... z pomocaf irmy Nekrosoft 
ChwilQ pözniej podjechata ar- 
cyniewygodna i z lekka rozsypu- 
jaca si§ wojskowa ciezaröwka 

- srodek transportu. 

Na miejscu przywitar nas ka- 
pral (jakby wprostzfilmu „Samo- 
wolka") i szybko wprowadzif 
wojskowydryl, Czwörkami wkro- 
czylismy naozdobiony wzniosty- 
mi hastami („Najlepsi synowie 
Ojczyzny na strazy jej granic") 
plac apelowy. Tarn odbylismy 
przyspieszona lekcj§ musztry. 
Nastepnie przemaszerowa- 
lismynastrzelnic^, gdziezorga- 
nizowano minikonkurs strzela- 
nia z kbks. Po krötkiej konsulta- 
cji zzotnierzami („Eee... a gdzie 
jesttarcza?- Widzi pantozöfte? 

- No... jakby... - To nalezy strze- 
lac wtasnie pod to") oddatem w 
kierunku kubistycznej figury 
wrogatrzy strzaty, wszystkie nie- celne. Za to nasz Redaktor Na- 
czelny potwierdzit swoje dykta- 
torskie zdolnosci, 33,(3)% swo- 
ich pocisköw umieszczajac w 
celu [Nieprawda! Poprostujako 
perfekcjonista trzy razy trafitem 
wtosamo miejsce! - Alx]. Szcze- 
sliwi zwyciezey mieli okazje po- 
strzelac z katasznikowa - 
podobno nawet ktörys traf it. 

Pozostate atrakcje czekaty 
nas wprzytulnych pomieszcze- 
niach kasynaoficerskiego. Ra- 
czyiismy sjq pyszna wojskowa 
grochöwka, bigosem (w me- 
nazkach) i popularnym napo- 
jemzziemniaköw- oczywiscie 
podanym wszklankach. Po kon- 
sumpcji nadszedt czas na ele- 
menty rozrywkowe. Jako pierw- 
szy wystapit artysta z Piwnicy 
pod Baranami, Krzysztof Janic- 
ki (zbieznosc nazwisk i koliga- 
cje rodzinne z nizej podpisa- 
nym czysto przypadkowe [chy- 
ba niezupetnie ;-) - Alx]). Potem 
tahczyta pewna pani - nie dose, 
ze skapo ubrana, to jeszcze w 
trakeie podrygiwania sukee- 
sywnie pozbywata siq resztek 
odziezy, wykonujac przy tym 
bardzo nieskromne ruehy. By- 
lismy wszyscy wielce zniesma- 
czeni ;-). 

Potem nastapitoclou progra- 
mu - prezentaeja Rezerwowych Psöw. Gtöwni twörcy, bracia 
Rodryk i Raf at Walczowscy, dtu- 
go i wyczerpujaco opowiadali o 
oferowanych przez greopejach 
i wszystkich jej smaezkach, wy- 
wotujac na safi regularne wybu- 
chy szczerego smiechu - 
wprost z przepony. Mozna tez 
byto postuchac fragmentöw 
sciezki dzwiekowej. Wielkim 
przebojem stata si^ od razu pio- 
senka Celine Dion, „My heart 
will go on", wykonywana przez 
dziarskich rosyjskich marynarzy 
(!). Po raz pierwszy pokazano 
opakowanie gry - pudetko z su- 
rowych desek, zbite gwozdzia- 
mi. Na koniec grupa Nekrosoft 
zaprezentowata sie w petnym 
sktadzie: bracia Walczowscy, 
Michat Madej, Arkadiusz Dy- 
mek i Marcin Czeczötko oraz, 
jako „special guest star", uzy- 
czajaey gtosu gtöwnym bohate- 
rom Maciej Koztowski (Krzywo- 
nos z „Ogniem i mieezem"). 

Nastepnie uroczystosc stata 
sie mniej oficjalna, relacja wi^c 
wtym miejscu si^ konezy. Zwta- 
szcza ze niewiele z pözniej- 
szych wydarzen pamietam... ;-). 
Sami jednak widzicie, impreza 
byta udana. I od lat 18, podob- 
nie jak promowana gra. 

Jakufa T. Janicki 

PS Pierwsze wrazenia z te- 
stowania gry znajdziecie na 
str. 1 8. 

Elcipa Nekresofffu ma wsrelkie szanse stac si? 
najbardziej znienawidzonym twbrcq gier w Polsce 
Od lewej: Raf at Walczowski, Rodryk Walczowski, 
Micha! Madej, Arkadiusz Dymek i Marcin 
Czeczdtko. Ten kostium Rogatego Rozpruwacza 

wazy 15 kilogramöw, kosztuje ponad 30 tys. USD, 

xas przygotowany zostai przez studio Jlma Honsona. 

Wykorzystano go w promoeji gry Dungeon Keeper 2 

PL, ktorq ffirma IPS CO prowadzita 4 I 5 Hpca w nowe 

otwartym salonlo multimedialnym Ixtrapole w 

Jankach. W ramach promoeji kazdy, kto kupll DK2, 

dostawat karty do gry Dungeon Keeper I plakat« 

Wszyscy mogli zagrac w ruletke uruchamianq... 

kosq I wygrac gre Dungeon Keeper PL. Ixtrapole to 

ffraneuski odpowiednlk EMPiK-u, Inaugurujqcy 

dzlatalnosc w Polsce. 
Multimedia ihn 


■* 1 


1 1 J Im* - 4 


jm 


b^l •" 


1 

jji/u jJi deo encoding, decoding. Video 
recording. Video conferencing complele multimedia wonderland: 
nt TV-Tuner, Video Output, hardware 
eo playback, frue colour gaming www.ati.com 
IMOWOSCI 
P-J 
STRATEGIE 

Pharaoh 

Sierra postanowita zrezy- 
gnowaö na jakis czas z tematu 
rzymskiego i zajaö sie inna. wiel- 

ka. cywilizacja. - Egiptem. Cho- 
ciaz gra Pharaoh wykorzystuje 
ten sam ertgine co Caesar 
mechanizmy jej maja^byc niepo- 
wtarzalne - spoteczehstwo 
egipskie znacznie röznito sie 
od rzymskiego. Zatozenia sa 
nieco podobne - budujemy 
miasto, dbamy o jego prawidto- 
wy rozwdj i o dobrobyt mie- szkancöw. Niezwykle wazne sa. 
monumenty, ktöre (cho6 ich 
przydatnosc jest niewielka) sta- 
nowia. chlube starozytnego 
Egiptu. Akcja toczyc sie bedzie 
w latach 2800-700 p.n.e., czy- 
li w okresie swietnosci pan- 
stwa. Zachowano podziat na 
stare i nowe krölestwo, okres 
przejsciowy zostanie röwniez 
odpowiednio przedstawiony. 

Na uwage zastuguje piekna 
grafika. Obeliski, swiatynie, pa- 
tace, sfinksy i piramidy - wszyst- 
ko mozna budowac, a kazda 
budowla zostata pracowicie na- 
rysowana przez grafiköw. W 
Pharaoh rozwiazujemy proble- 
my ekonomiczne oraz toczymy 
starcia zbrojne (nie one jednak 
beda.gtöwnym elementem gry). 
Termin: pierwszy kwartat 2000. 
Producent: Sierra, (frogger) 

Settiers III: Quest of the Amazons Wszystkie 3 czesci Settiers 
byty wielkimi przebojami, zas 
trzecia - jedna. z bardziej ocze- 
kiwanych gier ostatnich lat. W 
Quest of the Amazons do do- 
brze graczom znanego srednio- 
wiecznego swiata wkraczaja, 
wojownicze Amazonki. Gra ofe- 
ruje 24 nowe misje (z czego 12 
rozgrywa sie po stronie Amazo- 
nek). Wprowadzono röwniez 
wiele ciekawostek, np. jednost- 
ke do zadan specjalnych - zto- 
dzieja. Do dyspozycji bedzie my 
mieö az 39 nowych budynköw, 
nowe mapy oraz ulepszony edy- 

tor scenariuszy. Quest of the 
Amazons zawiera tez nowe se- 
kwencje wideo. Przygotowywa- 
na jest petna polska wersja. Ter- 
min: koniec 1999. Producent: 
Blue Byte, (frogger) Mob Rule 

Mafia rzadko gosci na ekra- 
nach komputerbw osobistych 
(w przeciwienstwie do duzego 
ekranu) - z wazniejszych tytu- 
töw mozna wymieniö tylko 
Gangsters oraz Kingpina. Gra 
Mob Rule poczatkowo miaJa 
nosi6 tytut Street Wars. Akcja 
toczy sie w USA w latach prohi- 
bicji, ztotym okresie dla wszel- 
kich szumowin. W ogölnych za- 
tozeniach ma to by6 RTS, a ce- 
tem jest opanowanie ulic mia- 
sta. W pieciu metropoliach be- 
dziemy walczy6 o wpfywy i pie- 
niadze. Za zdobyte w nielegalny 
sposöb dolary bedziemy kupo- 
waö parcele, budowaö rözne 
budynki, wynajmowa6 ludzi do 
roboty (czarnej i kazdej innej) Sheep 

Dtugo czekatem na napraw- 
de nietypowa gre i w koncu do- 
czekatem sie. Jak nazwa wska- 
zuje, to gra o... owcach. Jesu 
ktos jednak oczekuje zaawan- 
sowanego symulatora hodowli 
owiec, zawiedzie sie. Sheep 
bardziej bowiem przypomina 
zwariowana^ wersje Lemmin- 
göw niz SimFarm. Gracz dowo- 
dzi jednym z pieciu rodzajöw 
(ras?) owiec i musi przejs6 16 
etapöw. Nasze owce bedawal- 
czyc o dominacje nad swiatem 
w röznych dziwacznych miej- 
scach, np. wfabryce lodöw, klu- 
bie nocnym albo przestrzeni 
kosmicznej. Do wyboru bedzie 
czterech „pastuchöw" dyspo- 
oraz, oczywi^cie, wyposazaö 
ich w stosowny ekwipunek. Jak 
przystato na porzadnych gang- 
steröw, bedziemy negocjowac 
z miejscowa policja. (czytaj: da- 
waö tapöwki), a czasami z jej 
przedstawicielami przeprowa- 
dzimy powazna. rozmowe (czy- 
taj: podtozymy w stosowne 
miejsce niewielki tadunek dyna- 
mitu). Termin: pocza.tek 2000. 
Producent: Simon & Schuster 
Interactive, (frogger) 
nujacych röznymi umiejetnos- 
ciami. Na potrzeby gry twörcy 
przygotowali specjalny algo- 
rytm zachowah, ktöry z humo- 
rem nazwali Artificial Stupidity. 
Owce, jak to owce - sa, niesfor- 
ne, czesto zachowuja. sie w 
sposöb nieprzewidywalny, co 
utrudnia gre i uczyni bardziej 
interesujaca.. Termin: koniec 
1999. Producent: Mind's Eye. 

(frogger) 
SWAT3 

Trzecia czesc policyjnej sagi 
firmy Sierra. Pierwsza, wchodza,- 
ca jeszcze w sktad cyklu Police 
Quest - to kompromis miedzy 

przygodöwka a gra decyzyjna. 
Füll Motion Video. Druga röznita 
sie zdecydowanie - w zasadzie 
byte to strategia czasu rzeczywistego, z drobnymi domieszkami. W 
czesci trzeciej Sierra wraca do widoku FPP, tym razem jednak nie 
bedzie to prymitywna gra typu FM V, lecz prawdziwa FPP, wykorzystu- 
jaca engine 3D. Krötko möwiac, przypominac bedzie Rainbow Six, z 
ta drobna. röznica, ze kontrolowac bedziemy pojedyncza postac. 
Podobnie jak poprzednio, SWAT 3 powstawat pod czujnym okiem 
doradcöw z policji Los Angeles. Gtöwna, zaleta. gry ma byc realizm 
kreowanego swiata, co moze dac znakomite rezultaty, jezeli cata opra- 
wa bedzie utrzymana na röwnie wysokim poziomie. Akcja gry toczyö 
sie ma w roku 2005, spodziewac sie wiec nalezy lekko f uturystyczne- 
go, ale nie zmyslonego ekwipunku. Z nowinek beda^m.in. hetmy z wy- 
swietlaczami, specjalne ubiory oraz, oczywiscie, bardzo nowocze- 
sny arsenat. Termin: poczatek 2000. Producent: Sierra, (frogger) 10 Soldier of Fortune 

Tytut jest wylicencjonowany od sfynnego amerykahskiego mie- 
siecznika dla najemniköw. Gra ma nalezeö do gatunku FPP, przy 
czym duzy nacisk zostanie potozony na realizm misji. Bedziemy 
wykonywac klasyczne wypady na wroga, pröby odbicia zaWadni- 
köw i ataki na okreslone punkty oraz uczestniczyc w bardziej fan- 
tazyjnych zadaniach (np. odbijaniu skradzionej gtowicy ja.drowej). 
Mitosniköw FPP ucieszy zapewne fakt, ze pieczotowicie zostaty 
opracowane modele wrogöw. 
Maja wygladac i zachowywac 
sie ultrarealistycznie. Na przy- 
ktad reagowac w rözny sposöb, 
w zaleznosci od tego, w jakie 
czqsci ciata zostana, trafieni. 
Broh niczym nie rözni sie od 
prawdziwej. Koniec ze strzela- 
niem z bazooki do ludzi - teraz 
kazdej zabawki trzeba uzywac 
zgodnie z przeznaczeniem. Ter- 
min: poczatek 2000. Produ- 
cent: Activision. (frogger) 
Nox 

Pod pewnymi wzgledami 
Nox jest klonem Diablo. Podob- 
nie jak w stynnej produkcji firmy 
Blizzard, grafika jest izome- 
tryczna. Troche. podobny jest 
röwniez interfejs, choc da si$ 
zauwazyc kilka röznic. W obu 
grach mamy do dyspozycji trzy 
klasy postaci o dose upre- 
szczonych parametrach. Na 
tym jednak podobiehstwa sie 
koiicza.. Diablo jest gra. RPG, 
choc ma röwniez elementy 
zrecznosciowe, Nox natomiast 
jest typowa. gra. akeji. I to szyb- 

kiej akeji, w ktörej szczek broni miesza sie ze swistem strzat i od- 
gtosami zaklec zdolnych zröwnac z ziemia. pöt miasta. 

Bohater gry, niejaki Bob, typowy przecietniak, pewnego piek- 
negodniaznajdujetajemnicza.swiecaca.kul$. Zabieraja.do domu, 
nie wiedzac, ze to czese poteznego artefaktu, laski „Staff of Obli- 
vion", zawierajacej dusze zwariowanych nekromantöw. Bob zosta- 
je wcia.gniety do innego swiata, w ktörym jego dotychezasowe 
doswiadezenia nie zdaja. sie na nie. W miare postepöw w grze 
nasz bohater zaezyna powoli przypominac rasowa. postac z ksia- 
zek fantasy, zas jego portret psyehologiczny nabiera (nieco) gte- 
bi. Do zabawy otrzymuje bron röznego rodzaju oraz zestaw cza- 
röw. Nox bedzie dynamiczny i kolorowy, chociaz niezbyt oryginal- 
ny. Termin: koniec 1999. Producent: Westwood, (frogger) 
Evolvo 

Twörcy reklam zapowiadaja. szumnie: „Evolva zrewolucjonizuje 
rynek gier na PC, jest tez tytutem, ktöry wprowadzi ten rynek w 
nowe tysiaclecie". A co kryje si§ za butnymi przechwatkami? Ak- 
cja gry toczy sie w dalekiej przysztosci. Gracz wciela sie w postac 
jednego z przywödcöw elitar- 
nej jednostki genetycznie za- 
projektowanych wojowniköw, 
zwanych Genohunters. Stwo- 
rzeni speejalnie do dziatari w 
ekstremalnych warunkach, 
majajedna.bardzo interesujaca. 
ceche: potrafia. przeprowadzic 
analizie DNA pokonanych wro- 
göw i btyskawiczna. absorpeje 
ich ewentualnie korzystnych cech. Czym sie to bedzie objawiac 
w grze? Chociazby tym, ze kazdy Twöj wojownik stanie sie w za- 
sadzie niepowtarzalny, dzieki nabytym cechom, np, bedzie ziat 
ogniem, bedzie miat olbrzymie pazury, wbudowana. w organizm 

bron elektryczna. albo urzadze- 
nie zwane gene disruptor. Two- 
imi przeciwmkami beda. nato- 
miast przedstawiciele obeej 
rasy, ktöra najeehata spokojna. 
galaktyke gdzies na rubiezach 
kosmosu. Trzeba przyznac, ze 
brzmi to wszystko dose zache- 
cajaco... Termin: koniec 1999. 
Producent: Interplay. (frogger) 

M-l E Grand Thefft Auto 2 

Niewiele gier wykorzystujacych jazde samochodem wywotato 
tak wiele emoeji jak GTA (pomijajac moze Carmageddon). Gra ma 
chyba tylu goraeych zwolenniköw, co przeciwniköw. Jednego na- 
tomiast nie mozna jej odmöwic - oryginalnosci. Z zadowoleniem 
powinnismy zatem przyjac wiesci o pracach nad czescia. druga.. 
Co sie zmieni? Przede wszystkim, gracz dostanie lepszy Sy- 
stem zoomowania i ustawienia kamery, bedzie wi^c mögt spraw- 
niej prowadziö pojazd oraz walczyö poza nim. Grafika zostata po- 
prawiona, lecz zachowano perspektywe. Dodano kolorowe swia- 
tta oraz efektowne wybuehy. Idea gry w zasadzie nie zmienita sie. 
Gracz znowu wciela sie w postaö drobnego opryszka, ktöry wyko- 
nu}e rözne misje dla bardziej zamoinych i wptywowych bandytöw. 
Fabuta dopuszcza pewna. dowolnosö wykonywania misji (mozna 
wybieraö sposröd wielu propozycji), dzieki czemu gra nie znudzi 
sie tak szybko. Grand Theft Auto 2 jest niewatpliwie interesujaca. 
propozycji, tym bardziej ze usprawnione zostana. opeje sieciowe, 
jui w czesci pierwszej daja.ee spore mozliwosci. Termin: koniec 
1999. Producent: Gathering of Developers, (frogger) Flight Simulator 2000 

No i stato sie - Microsoft wyda nastepny program z serii Flight 
Simulator, tym razem z numerem 2000. Informacje dla fanatyköw: 
program bedzie „kompatybilny" ze sceneriami/przygodami z po- 
przedniej czesci, zmieni sie tylko wygla_d tekstur (zupetnie nowy en- 
gine graficzny). Scenerie z CFS maja. byc röwniez „kompatybilne" z 
FS 2000. Ponadto tröjwymiarowe chmury, wyjatkowo realnie 
odwzorowane, nowy kokpit (z odblaskami znanymi z symulatoröw 
wojskowych), speejalnie poprawione modele 3D (maja przypomi- 
naö te z CFS, co nie jest udanym pomystem). GPS ma byö integral- 
nym systemem, a nie komercyjnym dodatkiem. Dostaniemy tez 
Flight Management System. Na oryginalnym CD znajdzie sie kon- 
werter wczesniejszych wersji samolotöw. Tak jak w innych symula- 
torach cywilnych, w FS 2000 maja, byö wprowadzone dynamiczne 
zmiany pogody. Dodane zostana. nowe samoloty (Concorde, Boe- 
ing 777-300), ulepszony model lotu - uwzglednione najwazniejsze 
ruchome czesci samolotu. Oczywiscie, liczba lotnisk röwniez wzro- 
snie. Gra zostanie wydana w dwöch wersjach: Standard i Professio- 
nal. Termin: listopad 1999. Producent: Microsoft. (Yennefer) 
11 
r^o-r-rr. 
Ardania Kiedy za przygotowywanie 
wfasnej gry biora sie twörcy z 
Cyberlore Studios (do te] pory 
stworzyli miedzy innymi dodatki 
Warcraft II: Beyond the Dark Por- 
tal, Heroes of Might&Magic II: 
The Price of Loyalty oraz Dead- 
lock II: The Shrine Wars) wypa- 
da ich poczynaniorn przygla.- 
dac sie z najwyzsza. uwaga., po- 
niewaz poprzednie produkcje 
cieszyty sie znakomita. opinia.. 

Majesty: Sovereign of Arda- 
nia ma byc potaczeniem strate- 
gii czasu rzeczywistego i role- 
-playing. Ale najtrafniej chyba 
ja. nazwac symulato- 
rem rzadzenia pari- 
stwem. Nie mysleie 
jednak, ze beda to 
geopolityczne nudziar- 
stwa w rodzaju Ceza- 
ra! W Majesty rzadze- 
nie pahstwem i kiero- 
wanie poczynaniami 
walczacych za to pari- 
stwo bohateröw sa 

ze soba sil nie powia.- 
zane. 

Zadaniem gracza jest stwo- 
rzenie paristwa, w ktörym wa- 
leczni bohaterowie beda. si$ 
czuc niczym we wtasnym domu, 
a polecenia swego kröla wyko- 
nywac z istna. rozkosza. Wykre- 
owanie takiego raju dla boha- 
teröw nie bedzie, rzecz jasna, 
sprawa prosta- Akcja gry toczy 
sie w krölestwie Ardanii, a 
gracz na poczatku kampanii za- 
rzadza tylko niewiefka. liczba 
mieszkancöw, ma do dyspozy- cji maty patac, a jako wspötpra- 
cownika - bardzo wazna. po- 
staö: Poborce Podatköw. To 
wtasnie Poborca przyczyni sie 
do pözniejszego rozwoju kröle- 
stwa, dzieki swym umiejetnos- 
ciom: zawoalowanej pieknymi 
stöwkami kradziezy. 

Oczywiscie, pahstwo gra- 
cza bedzie musiato sie rozra- 
stac, stawac bogatsze i slaw- 
niejsze w swiecie. Aby je takim 
uczynic, potrzebne beda inwe- 
stycje w budowe gmachöw w 
rodzaju czarodziejskich gildii, 
wysmienitej jakosci kuzni, do- brze zaopatrzonych sklepöw, 
bibliotek, swiatyri, gildii zfo- 
dziejskiej. Ale infrastruktura, 
choöby najwyzszego poziomu, 
nie zastapi zywych ludzi. I tu 
wtasnie zaczyna sie rola boha- powszechnie dostepnymi no- 
woczesne krasnoludzkie tech- 
nologie, a oberze pomoga bo- 
haterom zbieraö sity po trudach 
wojowania. Przed hordami po- 
tworöw-koczowniköw obronia 
miasto straze, powstajace w 
koszarach, i wojownicy dyspo- 
nujacy wiezami miotajacymi po- 
ciski oraz magicznymi wiezami, 
ktöre zwalczaja potwory za po- 
moca czaröw. Interesujacy jest 
fakt, ze niektöre budynki poja- 
wia. sie bez ingerencji gracza. 
Moze on w swym miescie 
spodziewac sie, na przyktad, in OPTIONS 


" 

*#• Sl»y tho Miphtv Dragon II« D.jvi 
OPTIONS l teröw - odwaz- 

nych i gotowych 
do zuchwatych czynöw 
ludzi, ktörzy zrobia wszystko 
dla swego wtadcy. Jesli tylko 
obsypie ich odpowiednia Ho- 
scia zlota. Oczywiscie, sam 
wtadca- gracz nie bedzie anga- 
zowac sie w ryzykowne wypra- 
wy, ale w pewien sposöb pokie- 
ruje poczynaniami bohateröw. 
Przede wszystkim budowa od- 
powiednich gmachöw zwiek- 
szy mozliwoscr herosöw. Po- 
wstanie bibliotek zapewni wy- 
ksztatcenie czarodziejom, swia- 
tynie pomoga. paladynom w ich 
walce ze Ztem, kuznie uczynia powstania cmentarzy (a umarli 
czasem wstaja z groböw!), do- 
möw publicznych, domöw gier, 
podziemi. 

Kazdy bohater dysponowac 
bedzie wtasna charakterystyka,, 
podobnado znanych z gier role- 
-playing (imie, profesja, rasa, 
liczba punktöw zdrowia i do- 
swiadczenia, umiejetoosci) oraz 
wyposazeniem. Kazdy tez be- 
dzie zdobywac punkty doswiad- 
czenia, walczac z potworami lub 
wykonujac zadania charaktery- 
styczne dla jego zawodu (na 
przyktad ranger odkrywa nowe 
tereny, uzdrowiciel leczy itp.) i 
osiagajac w ten sposöb nowe 
poziomy doswiadczenia. Wypo- 
sazenie bohatera zalezy nie tyl- 
ko od stanu jego finansöw, ale 
röwniez od jakosci miejskiej in- 
frastruktury. Zbroje oraz bron 
beda. do nabycia w sklepach. W 
czarodziejskich gildiach specja- 
lisci stworza magiczny orez, a 
fachowcy ze ztodziejskich gildii 
umiejetnie go zatruja.. Bohatero- 
wie beda mogli tez kupowac 
przedmioty magiczne - pier- 
scienie czy naszyjniki - podno- 
szace poszczegölne statystyki 
lub daja.ce dodatkowa ochrone 
przed magia lub fizycznym ata- 
kiem. 12 Niektörzy herosi skorzystaja. 
röwniez z potegi magii, a w ich 
czarodziejskich ksiegach znaj- 
da. sie takie czary, jak niewi- 
dziatnosö, uzdrawianie, tele- 
portacja, przywotanie potwora. 
Im wyzszy bedzie poziom gildii, 
w ktörej mag studiuje, z tym bo- 
gatszej palety zakleö bedzie 
mögt wybierac. 

Gracz nie sprawuje bezpos- 
redniej kontroli nad swoimi bo- 
haterami. Zacheca ich tylko do 
dziatania. Na przyktad wtadca 
ogtasza, ze zostanie przyznana 
nagroda temu, kto odnajdzie 
kryjöwke niebezpiecznych, gi- 
gantycznych pajaköw. Znajduje 
ja. skuszony nagroda. bohater- 
-ranger, w czasie swych wq- 
dröwek odkrywajac nowa. prze- 
strzeh zyciowa dla krölestwa. 
Teraz wtadca wyznacza nast^p- 
na nagrod? dla tego, kto zni- 
szczy grozne stworzenia. Tym 
razem bohater nie tylko otrzy- 
ma premie od kröla, ale bedzie 
mögt röwniez zachowac wszel- 
kie przedmioty, jakie znajdzie 
na miejscu. Z kolei jednak musi 
zaptacic danine. na rzecz gildii, 
ktörej jest cztonkiem. Niestety, 
program dopusci tez mozli- 
wosc nierozsadnego zarzadza- 
nia przez bohatera pieniedzmi 
uzyskanymi z krölewskiego 
skarbca. I zamiast zaopatrzyc 
si§ w nowy, znakomity orez, he- trzyö sie. w potrzebne 
przedmioty. Z ko- 
lei nadmierne ros przeputa szmal w domu 
publicznym lub szulerni. Samo 
zycie... 

Do zadah gracza-wtadcy nie 
bedzie nalezec jednak tylko po- 
sred nie sterowanie bohaterski- 
mi czynami poddanych i budo- 
wa gmachöw uzytecznosci pu- 
blicznej. Niezwykle waznym 
elementem programu stanie 
sie planowanie rozwoju kröle- 
stwa. Brak gospöd na danym 
obszarze moze spowodowac, 
ze ranieni w potyczkach herosi 
umra gdzies w szczerym polu. 
Brak targöw i punktöw handlo- 
wych spowoduje, ze rozdziat 
döbr na terenie panstwa be- 
dzie zle funkcjonowat i bohate- 
rowie nie b§da. mogli zaopa- rozrzuce- 
•■W ! 
spr. 
»*T 

nie poszczegölnych 
budynköw i zte pota.- 
czenie miedzy nimi 
spowoduje, ze zbie- 
ranie podatköw sta- 
nie si§ zaj^ciem za- 
röwno dtugotrwatym, 
jak i mniej bezpiecz- 
nym. Dla prawidtowe- 
go funkcjonowania ekonomii 
panstwa niezbedne tez stanie 
sie organizowanie karawan, 
ktöre b§da. przenosiö dobra 
pomi^dzy targami w miastach i 
wysunietymi placöwkami han- 
dlowymi na prowincji. 

Gracz bedzie mögt wptywaö 
na swe krölestwo za pomoca czaröw, korzystajac z posred- 
nictwa arcymaga i arcykaptana. 
Niestety, stosowanie zabiegöw 
magicznych bedzie kosztowac. 
Obu wyzej wymienionym jego- 
mosciom trzeba ptacic za tego 
rodzaju ustugi. 

Autorzy z Cyberlore Studios 
przygotowuja trzy tryby gry. 
Pierwszy - to Epic 
Quest. W tym trybie 
gracz uczestniczyc 
bedzie w przygoto- 
wanym przez twör- 
cöw scenariuszu, a 
kiedy osiagnie wy- 
znaczone zadanie, 
przejdzie do nastep- 
nej misji. Kiedy po 
raz drugi siegnie po 
ten sam scenariusz, 
moze sie jednak oka- 
zac, ze chociaz zatozenia misji 
pozostaty takie same, zmienito 
si§ uksztattowanie geograficz- 
ne terenu. W trybie Freestyle 
gracz sam wyznaczy warunki 
zwyciestwa, poziom trudnosci i 
zaawansowania technicznego 
oraz sit§ wrogöw. Program na- 
tomiast okresli jego zadanie w oparciu o wczesniej podane 
zatozenia. 

W bardzo interesujacy spo- 
söb ma zostac wykonany tryb 
multiplayer. Gracze rozpoczna 
zabawe, posiadajac patace na 
terytorium Ardanii i prowadzac 
wspölna walk^ z potworami za- 
mieszkujacymi kraj. Jednak, 
rzecz jasna, nastapic moze kon- 
flikt. Jesli gracz A wyznaczy na- 
grode za wypetnienie konkret- 
nego zlecenia, a zlecenie to 
wypetnia. bohaterowie gracza 
B, bedzie musiat wyptacic im 
obiecana sumQ, wzbogacajac 
tym samym skarbiec gracza B i 
przyczyniajac si^ do wzrostu sit 
jego poddanych. Zdenerwowa- 
ny gracz A moze wtedy ogtosic 
przyznanie nagrody za znisz- 
czenie patacu rywala, a jesli 
bedzie ona znaczaca, gracz B 
rychto siQ moze spodziewac 
odwiedzin bez zaproszenia, 
przed ktörych skutkami obroni 
go (albo nie) miejska i pataco- 
wa straz. Jesli nagroda bedzie 
wysoka, a lojalnosc bohateröw 
gracza B niska, to zobaczy on 
na swoim dziedziiicu wtasnych 
poddanych w roli najezdzcöw. 

Zazwyczaj na tarn ach No- 
wosci staramy sie nie dokony- 
wac nawet pobieznych ocen. 
W koncu dysponujemy zale- 
dwie materiatami prasowymi 
lub producenckimi, a to - nie- 
wiele. Nie mog^ si§ jednak po- 
wstrzymac od uwagi, ze Maje- 
sty moze wniesö nieco ozywie- 
nia w skostnraty swiatek role- 
playowy i strategiczny. Pomyst 
autoröw z Cyberlore Studios 
nie jest co prawda catkowicie 
nowatorski (pamietem nieco 
podobny program jeszcze na 
Spectrum, mozna sie tez do- 
szuktwac jakichs cech wspöl- 
nych z Birthright), ale jesli gra 
zostanie solidnie przygotowa- 
na, mozemy sie spodziewac nie 
tylko nieztej zabawy, ale i nowe- 
go spojrzenia na laczenie stra- 
tegii i RPG. 

Producent: Hasbro/ Cyber- 
lore Studios 

Termin: I kwartat 2000 

Jacek Piekara 13 o 

*GAMBLER M GRA 

MESIACA . aaiawvo* Przewodnik Czytelnika Nasza Skala ocen: 

- 29% - zbrodnia 
30 - 39% - zta 
40 - 49% - mierna 
50 - 59% - przecietna 
60 - 69% - dobra 
70 - 79% - b. dobra 
80 - 89% - znakomita 
90 - 99% - geniafna 
100% - tej oceny juz nig- 
dy nie przyznamy 

Szczegölnie wyrözniaja.- 
ce sie gry honorujemy 
dodatkowymi tytulami: 

Gra miesiaca - najlep- 
sza gra numeru 
Wyröznienie - jedno do 
trzech w miesiacu 

W recenzji szacujemy 
wartosc gry, wiec ocena 
NIE ZALEZY od ceny. 
Inaczej jest w dziale „Per- 
ty z lamusa", w ktörym 
przedstawiamy gry bu- 
dzetowe i oceniamy kon- 
kretna rynkowa oferte, 
(a wiec wypadkowa; ja- 
kos6-cena). 

Recenzujemy tylko final- 
ne wersje gier, a jeäli 
dysponujemy wersja. alfa 
czy wczesna beta, po- 
swiecamy je] tekst z cy- 
klu „Gratem w...". Ocena 
w takim tekscie (pierw- 
sze wrazenie) odzwier- 
ciedla, jak bardzo autor 
oczekuje petnej wersji. 
Wyraza to liczba „oczek" 
na sciance kostki do gry 
(od 1 do 6 :-). 

Won 
Kolejna opowiesc o walce 
Dobra ze Ztem, ktörej akcja to- 
czy sie w swiecie fantasy. Juz 
na pierwszy rzut oka widac wy- 
razne podobiehstwa do serii 
Heroes of Might & Magic oraz 
Warlords. W klasycznej, heksa- 
gonalnej grze strategicznej z 
podziatem na tury eksploruje- 
my nieznany swiat, rozbudo- 
wujemy Imperium i niszczymy 
wrogöw. 

Gra zostanie wyposazona 
w bogaty zestaw scenariuszy, 
dwie kampanie oraz edytor mi- 
sji, Kazda kampania ma byc lo- 
sowa, wielowatkowa, z röznymi 
zakohczeniami! B^dziemy mo- 
gli przenosic surowce i jednost- 
ki z jednej misji do drugiej. 

Miasta, ktörymi wtadamy, sa 
zrödtami dochodöw oraz no- ci taktyczne zostaty mocno zu- 
bozone, w walce uczestnicza 
jednak nie tylko oddziafy z za- 
atakowanego pola, ale takze z 
6 przylegtych (maksymalnie 
56). Jesli dodac do tego duzy 
Oprawa dzwiqkowa dobrej jakosci, graftce jednak 
daleko do klasy prezentowanej przez wspöfczesne 
produkty. Nawet najbardziej spektakularne walki 
wyglqdaja, zafosnie... 
Starcia sa. zwykle znacznie mniej widowiskowe, ze wzgiedu na miniaturowq wielkosö 
jednostek. Smiem watpiö, czy zostanie to zmienione w pözniejszych wersjach gry. wych jednostek. Warto tez, jak 
w HoMM, opanowac kopalnie, 
farmy, forty, wieze, gospody... 
Inwestujemy w rozwöj infra- 
struktury (unowoczesnianie pro- 
dukcji, fortyfikacje), mozemy 
sprowadzac innych mieszkah- 
cöw na miejsce wrogiej lud- 
nosci. 

Naszymt wojskami dowo- 
dza. bohaterowie (50 do wy 
boru), ktörzy podczas gry 
rozwijaja swoje cechy 
i umiejetnosci, Cz^sto 
maja. decyduja.cy wpfyw j 
na przebieg walki - moga 
nauczy6 sie leczenia, po- 
trafia. rzucac czary (po- 
nad 100), ktörewynajdujemy 
podobnie jak w Master of Magic. 

Jednostki mozna taczyc 
w grupy (maksymalnie po 8). 
Wydawatoby sie, ze mozliwos* obszar, na ktörym toczy si^ bi- 
twa, to gra zaczyna wygladaö 
obiecuja.co... Oddziaty dyspo- 

nuja. okreslona liczba punk- 
töw akcji. Jesli ktörys zuzyje 
za duzo punktöw na ruch, nie 
moze rzucic czaru ani strzeliö 
do wroga. Stad wynika prze- 
waga taktyki defensywnej. To 
jednaz najwiekszych stabosci 
gry... 

Spotkanie z wrogimi jednost- 
kami mozemy rozegrac na 2 
sposoby. Starcie taktyczne (wy- 
wnw»~^ dajemy rozkazy oso- 

biscie) - ze wzgiedu 
na slamazarnosc prze- 
mieszczania sie od- 
dziatöw - wkrötce 
staje sie nudne... Mo- 
zemy tez wybrac au- 
tomatyczne wylicze- 
nie wyniköw starcia 
(jak w Warlords). 

Waznym elemen- 
tem AoW jest dyplo- 
macja - w grze wy- 
stepuje 12 röznych 
ras (autorzy opraco- 
wali model relacji 
miedzy nimi). 
Sztuczna Inteligencja na ra- 
zie jest beznadziejna. Podsta- 
wowa taktyka polega na czeka- 
niu, az wrög podejdzie w za- 
sieg naszych tuczniköw... Sl nie 
czeka na dotarcie oddziatöw z 
sasiedniego heksu, a wrogie 
jednostki potrafia. podczas wal- 
ki leczyc nasze oddzialy! Oczy- 
wiscie, od wersji pre beta, 
ktöra. omawiamy w tym artykule, 
do finalnej droga jeszcze dale- 
ka, ale aktuainy poziom Sl nie 
wrözy najlepiej... 

AoW wyposazona jest w 
opcje gry wieloosobowej (do 
12 graczy) na jednym kompute- 
rze, przez e-mail, kabel, mo- 
dern, sieö i Internet. Istnieje 
mozliwos6 symultanicznego 
wykonywania posunieö. 

Age of Wonders przypomi- 
na bardzo (nawet za bardzo!) 
HoMM i Warlords. Spora. wada. 
gry jest uboga oprawa graficz- 
na. Natomiast interesujaco za- 
powiada sie scenariusz (nieli- 
niowa kampania). Premiera gry 
zapowiadana jest na koniec 
roku, przyjdzie nam wi§c je- 
szcze poczekac z wydaniem 
ostatecznego werdyktu. 

Jacek llczuk Age of Wonders Strategiczna Take 2/of Developers/ Epic MegaGames/Triumph Studios Optimus S.A. Termin: koniec 1999 

Pierwsze wrazenie: { 14 
r 
^'JjJ Symulatory czotgowe cie- 
sza. sie coraz wieksza. popular- 
nosciajakwsröd producentöw, 
]ak i graczy. Gdy pisatem ten 
tekst, Panzer Elite w wersji 
beta (krötkt scenariusz Instant Intemecie dopiero po premie- 
rze gry. 

Skala PE jest imponujaca - 
pole walki moze miec do 40 
km 2 , a w duzych scenariuszach 
czesto bierze udziat ponad 50 
Grafika terenu jest szczegölnie udana (wyjatek to tory kolejowe). Dlatego pewne 
zdziwienie budza wyglada/ace sztucznie jednostkt (malowane modele z tektury). pojazdöw (limit do 
64) i 200 zotnierzy 
piechoty. 

Kampania nie jest 
losowa, sktada sie z 
serii przygotowanych 
scenariuszy opartych 
ra motywach histo- 
rycznych. Wcielamy 
sie w posta6 dowöd- 
cy plutonu, ktöry 
musi przezyö cata. 
Action) zostata udostepniona 
do pubficznych testöw. Trzeba 
przyznac, ze zainteresowanie 
byto olbrzymie - ponad 30 tys. 
pobran w cia.gu pierwszych 7 
dni. 

Akcja PE toczy sie w latach 
1942-1944 na terenach Afry- 
ki Pölnocnej, Sycylii/Wtoch i 
Normandii. Gra posiada bo- 
gaty zestaw scenariuszy oraz 
3 kampanie. Niestety, brak edy- 
tora misji - ma pojawic si^ w 
k I 
wojne. Mozemy kierowac 9 nie- 
mieckimi (3 dodatkowe moga. 
byc skrzydtowymi) i 9 amery- 
kahskimi (oraz 2 skrzydtowe) 
typami czotgöw. Ponadto w 
grze zobaczymy bogaty zestaw 
jednostek piechoty, artylerii, sa- 
mochodöw pancernych... W 
sumie ponad 80 typöw. 

Naszym zadaniem w kam- 
panii jest wykonywaö misje 
przy jak najmniejszych stra- 
tach (zotnierze nabieraja w 
walce doswiadczenia) oraz minimalnym zuzyciu zapasöw 
paliwa i amunicji. Musimy 
nadzorowac naprawy uszko- 
dzonych pojazdöw, dokony- 
wac wymiany i unowoczesnia- 
nia sprzetu. 

Olbrzymie znacze- 
nie ma uksztattowa- 
nie terenu - mozli- 
wosc szybkiego prze- 
mieszczania jedno- 
stek po drogach, dc- 
datkowa ochrona, 
jaka. daja. nam budyn- W PE musimy wspötpraco- 
wac z innymi plutonami (sterowa- 
nymi przez komputer) - to jedyna 
droga do sukcesu. Sta.d duze 
znaczenie Sztucznej Inteligencji. 
Trzeba przyznac, ze jakosd Sl 
Na uwage zasfuguje model uszkodzen. Celne trafienie 
nie niszczy czotgu, ale moze uszkodzicjakis System, 
zraniö lub zabic czfonköw zafogi. Kazdypojazd 
podzielono na sektory, ktörych trafienie moze 
spowodowac röznorodne efekty - nawetpozar 
(prawdopodobienstwo 80% przy traiieniu wzbiornik 
paliwa) lub wybuch (30% - przedziai amunicyjny). ki... Podstawa. taktyki jest po- 
wolne posuwanie sie i czeste 
„rozgladanie" (lornetka) po 
okolicy. 

Cecha. charakterystycznsi 
PE jest duze znaczenie artylerii 
(wsparcie ogniowe) i piechoty 
(konieczna przy operowaniu w 
terenie lesnym i zabudowa- 
nym). 

Realizm gry jest bardzo wy- 
soki. Jej autorzy opracowali 
udany model uszkodzen, m.in. 
mozliwosci broni i odpornosci 
pancerzy, strzelanie, gdy jedno- 
stka stoi. Przy ogölnym pozio- 
mie realizmu watpliwosci moze 
budzic niesamowite tempo na- 
mierzania celöw przez dziato- 
nowego. wroga jest stosunko- 

wo wysoka - dobrze 

■ V wykorzystuje zastony 

WM ■ dymne i stara sie ata- 

kowaö z boku. Na 
uwage zasfuguje spe- 
cjalna Sl piechoty - 
moze korzystac z po- 
jazdöw, wykorzystuje 
zastony dymne, recz- 
na. bron przeciwpan- 
cerna. oraz ostone te- 
renu. 

Panzer Elite - to 
interesujaca gra za- 
ch owujaca wysoki poziom reali- 
zmu (mozemy go regulowac: od 
gry „prawie zrecznosciowej" do 
powaznej symulacji), a jedno- 
czesnie zapewniajaca dobra 
rozrywke. Ma szanse staö sie 
najlepszym symulatorem czot- 
gowym z II wojny swiatowej... 

Jacek liczuk 

PS Tekst powstat na podsta- 
wie wersji beta. Panzer Elite Symulacyjna Psygnosis/Wings Simulations CD Projekt Termin: wrzesieh 1999 

J 

Pierwsze wrazenie: 15 
NOWOSCI 
£ RAIEMW... 
ö 

Do zadnej gry nie byfem tak 
sceptycznie nastawiony jak do 
Flankera 2.0. Murawa na zdje- 
ciach niepozorna, niskie wyma- 
gania sprzetowe, rozpad rosyj- 
skiego zespolu tworzacego po- 
przednie wersje... I na dodatek 
Falcon 4.0, ktörego trudno 
przebiö. Dlatego do testowania 
Flankera w pöznej wersji alfa 
podszedtem spokojnie. 

Okazuje sie, ze warto byto 
czekac. Wprawdzie to, co mam 
przed sobsi, jest tylko ulepszo- 
na. wersja. Su-27 v1.5, ale za to 
JAK ulepszonaj Edytor misji nie 
jest podstawowajednostka. gry, 
tylko jej czescia^. Obok niego 
mamy tryb arcade (ustalamy: ilu 
na raz, jakie wyszkolenie i leci- 
my zrobic z nich imperialistycz- 
ne wraki), trening oraz misje po- 
jedyncze (moze w petnej wersji 
powstanie z nich kampania). 

Latamy Su-27 lub Su-33 z ha- 
kiem do ladowan na „Admirale 
Kuzniecowie". Kokpity mamy wy- 
facznie wirtualne, za to deska 
rozdzielcza jest czytelna, bez 
koniecznosci przeta.czania w 
2D. Rozgladamy sie w sposöb 
ptynny - w tym wzgledzie Flan- 
ker doröwnat czotöwce. W lu- 
sterkach wstecznych widzimy 
rozmazany obraz (im blizej jest 
siedzacy nam na ogonie F- 
-16C, tym wyrazniejszy; podob- 
nie jest z ziemiaj - bardzo przy- 
jemny efekt. 

Ziemia wygla_da tak, ze F 2.0 
wydaje sie najlepszym „wizual- 
nie" symulatorem. Ponownie 
odwzorowano caty Krym, znajo- 
me lokacje widzimy wiec w no- 
wej szacie graficznej. Tekstura 
zröznicowana co najmniej jak 
we Right Unlimited (duzo la- söw, miasteczek i czarnozie- 
möw obsianych pszenica. :-). 
Zrecznie wkomponowano w nia. 
miasta, wyraznie widoczne lotni- 
ska - catosc sprawia naturalne 
wrazenie. W miastach stoja. do- 
mki, ale poustawiane nie tak 
przypadkowo jak w Falconie 
4.0. Kazdy element zabudowy 
umieszczono w odpowiednim 
miejscu na teksturze, jego spöd 
zlewa sie z podfozem. Rezultat? 
Mozna pomylic wirtualna. stodo- 
te z dzialka babci Ludwiki. 

Niestety, zniknely gdzies 

drzewka i linie wysokie- 

go napiecia. Obiek- 

töw jest pozornie 

^ mniej nizw wersji 

1.5. Pozornie, 

bo wytacza je 

^ efekt MIP 

mappingu 

- gdy le- 

cisz ni- \ 
sko, wyskakuja. Ci przed nosem 
cate osiedla. Przy ogölnym wi- 
doku powierzchni Krymu nie 
sadze, zeby komus to prze- 
szkadzato. A zreszta^ to tylko 
wersja alfa. 

Budynki w miastach „ wyrastafa" z wfasciwego mtejsca tekstury. Gra wykorzystuje ten sam 
engine co starsze wydania, 
gracz zaznajomiony z nimi nie 
bedzie wiec miat problemöw z 
klawiszologia.. Röznice w awio- 
nice sa. niewielkie (m.in. wezszy 
stozek radaru w trybie walki 
manewrowej). Wyraznie daja, 
si§ odczuc zmiany modelu 
lotu (Suchoj jest ciezszy i 
„krowiasty", ptynniej i wolniej 
reaguje na stery, lata sie tro- 
che podobnie jak modelem 
Su-27 w FS98), przy przekro- 
czeniu krytycznego g i AOA 
kobiecy gtos zaczyna 
nas o tym informo- wac (zdrada, tawariszczi - po 
angielsku!). 

Prawdziwa atrakcja to AI. 
Jest chyba w stanie wykonac 
kazdy manewr, ktöry zna Kwo- 
czur. Czasem az mifo popatrze6, jak nas dochodzi - zostawia po 
sobie smugi kondensacyjne, wi- 
dok niczym na pokazach :-). Usu- 
nieto bta^d polegajacy na tym, ze 
komputerowy przeciwnik robil 
idrotyczna. spiralke, w srodku 
ktörej mozna go byto zestrzelic. 
„Head to head guns only" z 
MiG-29 kohczy sie marnie 
(cho6 wrög nie jest juz strzel- 
cem wyborowym), o wejsciu mu 
na ogon mozna tylko pomarzyc. 
Nie ma sity, trzeba strzelac w 
przelocie, korzystaja.c z lejka. 

Panowie piloci! Flanker 2.0 
ma ogromne szanse zostac naj- 
lepszym symulatorem roku. W 
recenzji wröcimy do kwestii rea- 
lizmu w grze i röznic z Falconem 
4.0, bo SSI pozmieniafa troche 
rzeczywlstosc na rzecz grywal- 
nosci, a niektörych btedöw nie 
naprawita (jeszcze?). 

Yennefer Flanker 2.0 Symulator SSI/Mindscape Optimus rermin: Gwiazdka 1999 wrazenie: 
16 


quake III: Arena, wersja: test 
1.07. za oknem juz jasno. piate 
rano. cisza dzwoni mi w 
uszach. ciacjle jeszcze czuje 
wybuchy i wibracje. mözg na- 
piera na czaszke. zaraz trysnie 
uszami. 

szesc godzin. czterech gra- 
czy. ocena: 100%. gralismy na 
kilku mapach, a kaida wyglada- 
ta inaczej. röznify sie takze 
asortymentem broni. rozsmako- 
walem si§ w spawarce i plaz- 
miaku. obraz cia.gle lata mi 
przed oczami jak oszalaty. „fov 
180" - kat widzenia 180°. 
wszystko jest wydtuzone, naj- 
mniejsza odlegtosc wydaje sie 
nie do pokonania. ponad 100 
klatek na Sekunde i maksymal- 
na czutosc myszki. pöt centy- 
metra w prawo = trzy piruety na 
piecie. 

mito jest byc zwierzyna., je- 
szcze lepiej mysliwym. przyje- 
mnie nawet czasem oberwac, 
gdy z rozdziawiona. geba, 
podziwia sie plenery. kazda 
bron ma doskonale dobrane 
wspötczynniki - kazda ma 
swoje mocne i stabe strony 
(np. czas tadowania). nawet 
gotymi r^kami mozna komus 
skuteczne becki spuscic. nie 
jest tatwo, swiadczy o tym ci- 
chy smiech politowania ze 
strony zebranych, ilekroc ktos 
zginie w ten sposöb. 

mode: team battle. dwöch 
na dwöch (lub wiecej). part- 
nerzy chronia. nawzajem swo- 
je tytki przed wroga. druzyna.. 
mozna stosowac trzy techni- 
ki. pierwsza: opanowac po- 
mieszczenia z wartosciowymi 
przedmiotami. gesto usmier- 
cac przeciwniköw podejmuja- 
cych pröby szturmu (walka 
przeradza sie w serie interesu- 
jacych pojedynköw). druga: 
biegac w parze po catym pozio- 
mie. zabijac wszystko, co sie 
rusza (pluton egzekucyjny po 
ISD). trzecia: obie jednoczes- 
nie. 

technika walki jest bardzo 
prosta. cokolwiek robisz, pa- 
mietaj, zeby utrzymywac wroga 
w celowniku. a palec na (wcis- 
nietym) spuscie. skakac trzeba 
duzo. strzelac gesto, ale kon- 
kretnie. bez marnowania amu- 
nicji. 

niesamowicie pomystowy 
patent - etykietki z imionami 
graczy. wyswietlaja.sie nad gto- 

wami postaci, gdy umiescisz je 
w celowniku. pozwala to ziden- 
tyfikowaö przeciwntka nawet z 
duzej odleglosci. w trybie gry druzynowej (team 
battle) mozna wta.- 
czyö wyröznienie 
przeciwniköw. nad ich gtowami 
moga. wyswietlaö sie ogrom- 
ne strzatki. przypominaja. znaki 
drogowe. 


rewelacyjna grafika. dzwieki 
mistyczne. wszystko dopraco- 
wane w najdrobniejszych szcze- 
götach. niektöre trojwymiarowe 
elementy wykonane przez na- 
wiedzonych perfekcjonistöw. 
dymy z rakiet sa, przejrzyste i nie 
tak klebiaste jak w wersji 1.05. 
poprawito to widocznosö w bli- 
skim starciu. podobnym algoryt- 
mem stworzono estetyczna. (?) 
animacje krwi zalewajacej oczy 
po smierci. 

najbardziej nietypowe mozli- 
wosci dajq, „skiny". dzieki nim 
mozna zmieniötekstury, ktörymi 
okryte sa. postacie i sciany. moz- 
na nawet zaprojektowac ksztatt 
i klimat danych wyswietlanych 
na ekranie podczas gry. nowy 
celownik? nie prostszego. wi- 
dziatem nawet taki jak w apara- 
tach fotograficznych - tzw. lu- 
strzankach. informowat graeza, 
ile energii mu jeszcze zostato. 

gra dostownie wsysa w 
ekran. czujesz sie niesmiertel- 
ny. walka - to nie tylko cia.gte 
naciskanie spustu. to przede 
wszystkim pomyst na obrone i 
atak. jesli grasz bez koneepeji, 
w 10 sekund bedziesz trupem. 

trudnym zadaniem jest zdefi- 
niowanie klawiszy. obowiazkiem 
- uzycie myszy. jesli zatrzymasz 
sie, zginiesz najdalej po kilku se- 
kundach. upadki z wiekszych wy- 
sokosci odbieraja. kilka procent 
energii. latwo przez to zginaÄ je- 
sli juz jestes moeno mietowy. 
zgon nastepuje röwniez, gdy wy- 
padniesz za plansze lub w lawe 
(masz 2-3 sekundy na uratowa- 
nie sie). 

przed chwila. szukatem w te- 
lewizorni czegos wartego uwa- 
gi. skohezyto sie na bezmysl- 
nym przerzucaniu programöw 
piiotem (2fps). zupetnie nie 
mogtem odgonic od siebie na- 
tretaej mysli, ze przetaczam 
rözne typy broni. chwil§ pözniej 
myslatem, ze guziki zmieniaja.- 
ce gtosnosö utatwia. okra^zenie 
przeciwnika. 

he-he. cia.gle przebywam we 
wstrza.saja.cym swiecie. czuje 
si^ jak bohater filmu TRON, 
ktöry zostat przeniesiony do 
komputera. autorzy tej gry mu- 
sza. byö zupetnie nia. opetani. 
tak jak ja po tej noey. 

[meson] Quake III: Arena test 1.07 FPS id Software L.E.M. Termin wydania: Gwiazdka 1999 rsj wsze nie: 17 r*4 
NOWOSCI 
/ \ 
Zaczne z grubej rury: Rezer- 

wowe Psy zapowiadaja sie na 
wielki hit na polskim rynku. Na- 
wet jesli nie osiagna rewelacyj- 


V nej sprzedazy, pozostana swo- 
istym fenomenem - pierwszym 
polskim tytutem, o ktörym wie- 
sei przebity sie poza getto gra- 
czy, prasy fachowej i wydaw- 
cöw. Informacje o grze znalazly 
sie wwielu dodatkach kompute- 
rowych gazet codziennych, w 
programach telewizyjnych (kil- 


sje polegajace zazwyczaj na za- 
mordowaniu lub uprowadzeniu 
kogos. Robi to wytacznie dla 
pieniedzy, nie patrzac kogo i 
gdzie zatatwia. Celem moga 
byc gwiazdy japoriskich kre- 
sköwek - Cichodajki z Ksi^zy- 
ca, bluznierczy autor Rama- 
dan Sushie, murzyhski lider 
Nelson Mengele albo 
czeczehski przywödca 
Dyndajew. 

Dobiera sobie do 
|i |i siedmiu pomocniköw, z ich wspötuczestnikami - tymi, 
ktörzy przezyli. 

Sama rozgrywka jest dose 
uproszezona: nie ma w niej 
mozliwosci przykueniee, pa- 
döw, czotgania itp. Gra wy- 
raznie nastawiona jest na efek- 
towna strzelanine, co nie ozna- 
cza, ze nie trzeba kombinowac. 
Przeciwnik jest dose inteligent- 
ny, bedzie pröbowat zajse od 
tytu, zaskoczyc. 

Kazda postac opisana jest 
wieloma wspötczynnikami, na 


IV 


y kakrotnie w TeleWizjerze i Fak- 
tach - przy okazji skandalu z 
Operacja Glemp) oraz prasie 
catkiem innego typu (Hustler, 
Nowa Fantastyka). 

Popularnos6 ta nie wynika 
z wyjatkowej jako^ci programu. 
Idzie o, ze tak powiem, otoezke 

fabularno-swiatopogladowa. 
RP to obtakanczy, postmoder- 
nistyczny miszmasz mitöw i te- 
kstöw kultury masowej, orgia- 
stycznej przemoey, wyuzdane- 
go seksu i kloaczno-absurdal- 
no-eynieznego humoru. 

Czym tak naprawde sa Re- 
zerwowe Psy? Otöz jest to stra- 
tegia turowo-punktowa, w ro- 
dzaju Jagged Alliance. Gracz 
wciela sie w jednego z dwöch 
podejrzanych typöw - amery- 
kanskiego gangstera Vica Mege 
lub bylego polskiego UB-ka, 
majora Sztosa, i wykonuje mi- ' Podcöno mafia pd^H* Pttd JJ Mts za uttete rtejaktogo Pasneta. 
pofcicZDnjch maffc» / Wotoryja * "^fliÄcwa Sladz onümzw swcxm etwofku pod 

s2©d»ramctitY*czfit i mfw tu mcijago stofago P-38 Je*nezdw6ch 

<jo4c* ktörzy sl$ dooebie dol^ca^ za flöwoy i/toa# w zy%«u ^Xjski Iwan *V>A>2m| 
nor Jsszynto fcohmw VMamanui i Afganstanu, pefta profeska a cygank Robert 
'CD-Rom*' Dctoja* in>ody. szyWü I dobeaa robl no»rt No dc*£ bania l w drog* rekrutujacych sie sposröd naj- 
gorszych szumowin miedzynaro- 
dowego swiata przestepezego. 
Kazdy ma oczywiscie urocza fot- 
ke i zaböjczo gtupi biogram; kaz- 
dy tez nazywa sie tak, by sie z V 


.. *"^ »♦.♦i. X " Mi Wtrakcie misji zwi$ksza $i§ poztom stresu najemniköw. 
Dzi$ki speejalizowanym uslugom erotycznym mozna 
rozfadowac emoeje. 18 kims (czyms) kojarzyc 
(np. Leon Amateur). 

Gospodarowanie 
finansami to wazny 
aspekt RR Na misjach 
zarabia sie duze pie- 
niadze, ktörymi jednak 
trzeba sie podzielic ktöre gracz wptywa, 
stosujac ^rodki sty- 
mulujace - alkohol, 
narkotyki, papierosy. 
Nie musze chyba do- 
dawac, ze wödeczka 
na jakis czas podnosi 
celnoäö ;-) 
Oprawa graf iczna jest, jak na 
swiatowe standardy, przecietna 
- zwtaszcza grafice misji mozna 
co nieco zarzucic. Przerywniki 
filmowe sa naprawde dobre. 
Dzwiek to osobna historia. Nie- 
mal kazdej misji towarzyszy inny 
podktad; sa takie peretki jak pio- 
senka Celine Dion z „Titan ica" 
wwykonaniu rosyjskich maryna- 
rzy przy akompaniamencie har- 
monii czy Bregovezi - parodia 
twörezosei Gorana B., w ktörej 
w roli chörku wystepuje niero- 
gaeizna. Dia potrzeb gry dwa 
utwory nagrata tez grupa Kury, 
zesztoroczni zdobywcy Fryde- 
ryka. Gtosu gtöwnym bohate- 
rom uzyczyt Maciej Koztowski, 
pami^tny jako Krzywonos z 
„Ogniem i mieezem". Gtosy po- 
zostafych Psöw sa röwnie do- 
brze nagrane. Szczegölnie uro- 
kliwe sa, wykonywane przez 
nich po udanych strzatach, przy- 
öpiewki. 

Na oceny jest jeszcze za 
wczesnie. Dia osöb ze specy- 
ficznym poczuciem humoru, o 
pewnej znajomosci otaczajace- 
go swiata polityczno-spotecz- 
nego, Rezerwowe Psy bedaza- 

pewne pozycja obo- 
wiazkowa ze wzgledu 
na swe tto obyczajo- 
wo-prowokacyjne. 
Osoby uwazajace siq 
za delikatne i niezde- 
moralizowane powin- 
ny unikac tej gry jak 
ognia. Reszta niech 
sie zastanowi i po- 
czeka na wyczerpu- 
jaca recenzje. 

Jakub T. Janicki 

PS Rezerwowe Psy, jako 
zapewne pierwsza gra na 
öwiecie, sprzedawane beda w 
drewnianym pudetku przypo- 
minajaeym skrzynke amunicyj- 
na. Rezerwowe Psy Strategiczno-skandaliczna Nekrosoft IPSCG Termin: juz jest, _ 

Pierwsze wrazenie: i !l 

Kilka lat temu fani kompute- 
rowych kulinariöw mogli delek- 
towaö sie gra. Pizza Tycoon, w 
ktörej obejmowato sie. posad§ 
wtasciciela pizzerii, a nastepnie 
catej ich sieci. Firma Computer 
2000 wydata wtasnie odmto- 
dzona. wersjQ tego programu. 

Pomyst nie zmienit sie ani tro- 
che. W grze przenikaja.si$ swia- 
ty gastronomii i przestepczy. Z 
przedsiebiorcy gastronomiczne- 
go postaö kierowana przez gra- 
cza przeistacza sie. w bandyte ni- 
Wymiernym efektem staran 
o korzystny stosunek jakosci 
do ceny serwowanej pizzy jest 
duza liczba klientöw w prowa- 
dzonych przez gracza restaura- 
cjach. Wyrazaja oni zdanie na 
temat cen, szybkoöci i jakosci 
obsfugi, poröwnuja. oferte röz- 
nych restauracji. Na ich opinie 
mozna wptywaö, organizujac 
kampanie reklamowe o zasiegu 
od lokalnego do miedzynaro- 
dowego. Gracz sam okresla, ja- 
kie elementy powinny byö w re- 

kfamie zaakcentowa- 
ne, jakie wybrad me- 
dium, jak dlugo do- 
pracowywaö jej kon- 
cowy ksztatt. kalom ochrony, mozemy byc 
pewni, ze restauracje zosta- 
na zdemolowane, a magazyny 
okradzione. Wykonywanie zleceh, po- 
czawszy od wtaman, jest druga 
atrakcja, gry. Na izometrycznej 
planszy kieruje sie wzietymi na 
akcj$ ludzmi. Nalezy przy tym 
oszczedzaö osobe, ktöra repre- 
zentuje gracza, gdyz obrazenia, 
jakich dozna, rzutuja. na dtu- 
gosc jej zycia. A co za tym idzie jfo 


1 Vi •■•, TtrityM 2*9i Ht nösai m '•■»« mrmtik ii mr4*r Im* m* v* szczacego konkurencje, wymu- 
szajacego haracze, a takze wyko- 
nujacego bardzo dochodowe, 
choc niebezpieczne zlecenia. 

Zaczyna sie jednak niewin- 
nie od jednej pizzerii, ktöra. 
trzeba umeblowac, zatrudnic 
personel, przygotowac menu, 
zamöwic dostawcöw sktadni- 
köw i... zaczac robic 
pieniadze. W rzeczy- 
wistosci najwazniej- 
sze jest tworzenie no- 
wych przepisöw wto- 
skiego dania ekspor- 
towego (choc sa tez 
podane gotowe prze- 
pisy). Komponowanie 
sktadniköw, ich roz- 
mieszczenie na cie- 
scie, dogodzenie gu- 
stom klienteli podzie- 
lonej na grupy o 
odmiennych preferencjach - to 
wszystko pochtania gracza na 
dtugie godziny. Sprawnosc w 
uktadaniu i wypiekaniu pizzy 
mozna sprawdzic takze w za- 
wodach. I5£ 


-^ 1TUÖ hm Mim* Im f.*» 

Od drobnych wstre- 
töw czynionych prze- 
ciwnikom przechodzi 
sie do dziatari zakrojo- 
nych na wieteza skale; 

Ä 


\\OOkl 

c Pizza Syndiente Strategiczna Computer 2000 CD Projekt Termin: pazdziernlk 1999 Pierwsze wrazenie: Nie mogac spro- 
stac uezeiwej konku- 
reneji, zawsze mozna 
si^gnac po sposoby 
tyte niemoralne, co 
skuteczne - podrzu- 
canie robali, trueizn, 
nieswiezych sktadniköw do re- 
stauracji nalezacej do innej sie- 
ci skuteeznie zniecheci klien- 
töw. Sukces bedzie petny, gdy 
sprawa. zainteresujemy media, 
poticJQ lub inspekcJQ sanitarna. 
Trzeba przy tym miec baezenie 
na dziatania przeciwniköw. Je- 
su nie zapewnimy wtasnym lo- 


lue ^~3) 


przystapienia do istnie- 
jaeego gangu tub zato- 
zenia wtasnego, wyna- 
jeeia i uzbrojenia lu- 
dzi. Bedziemy wtedy 
przebierac w zlece- 
niach polegajacych na 
transportowaniu prze- 
sytek, wtamaniach itp. Ccnstructwn 51t« >r; 4* W»;:«i Completwjo dort 
I 201! j i* ' 


wplywaja. na dtugosc samej gry. 
Zalezy ona takze od wybranych 
warunköw zwyciestwa, ktörych 
jest kilkadziesiat Wsröd nich 
znajduje sie tryb bez okres- 
lonego konca, podobny do 
SimCity. 

l?j *a" W PS jednak mozna w kon- 
cu zgniesc konkurencje i zapa- 
nowac nad swiatem gry (maksy- 
malnie 6 wybranych miast). 
Warto zatem poczekac do poto- 
wy pazdziernika, kiedy ukaze 
si^ polska wersja. 

Sir Haszak r*>» 


19 
o Doczeke sie! W koricu 

Fly! pojawil sie na rynku i... tak 
S2ybko z niego nie zniknie. Be- 
dzie dlugo lezat na pötkach i 
nikt go nie kupi. Bo niby dla- 
czego? dy nie w co jest na tabli- 

albo n noim 

iem dobre jedynie dla la- 

tajacyc vedtug przyrzadöw 

o akrobacjach trzeba zapo- 

mniec. Aby cokolwiekwidzieö, 

owac tablice", a 
wte na ck tdani 

pred ni wy 

golne wrazenia z lat a 

takie, jak z symulatora IFR, tzn. 
tablica przyrzadöw, drazek 

tok leptytysy- 

muluja. noc. 
Zdecydowanie 

wole FS - ta- ^^ 

blica mniejsza, 
moze nie jest 
identycznazrze- _w 
nie au- 
; , zeau- 

tokoorc y sie, jak 

^cze c ;i, co zasadni 

ma ser zam jednak, 

nna mozliwosc 

erowania orczykiem z kla- 
wiatury. Ale w tym przypadku 
otu rawa. drugo- 

Pomysf na gre polega 
na obsfud; ydzeri 

gacyjnych, a nie na doktad- 
nym püotazu. 

>ka. Jesli autorzy chcie- 
li na tym polu pokonac FS98, 

a nawet FS2K, 
dowiedii jedynie 
swej kurzej sle- 
p ty. Odpowie- 
dnim przeciwni- 
kiem dla Fly! byt- 
# by FS96. 1 to bez 

dodatkowych sce- 
nerii. A jesli jeszcze 
wezmiemy pod uwa- 
ge wymagania sprze- 
towe, Fly! catkowi- 
cie przegrywa z kon- 
kurencja.. Tekstura 
Zacznijmy od zalet, bo b§- 
dzie kröcej. Ogromna liczba 
lotnisk. W takim zascianku 
jak Polska jest ponad dzie- 
siec. To najwiekszy, standar- 
dowo dotaczany do gry, ze- 
staw lotnisk. 

Druga zaleta jest... dysku- 
syjna. Kokpit odwzorowano 
doktadnie. Ma wszystkie prze- 
taczniki, wskazniki i tym 
podobne. Wi§c czemu dysku- 
syjny? Tablica ma wielko&6 
okoto czterech ekranöw, do 
tego jeszcze troche widac 
nad tablica.. Albo wiec patrzy- 
my za okno, niewiele widzac, 
bo obraz jest zawezony - wte- czywista., ale za to 
da sie latac VFR, 
wedtug przyrzadöw 
i robic akrobacje. Tu 
jedynie korzysta si$ 
z przyrzadöw. 

Teraz o rzeczach 
wykonanych porza.- 
dnie, ale bez rewela- 
cji. Model lotu ogölnie wydaje 
sie poprawny, choc gtowy nie 
dam. Mimo najszczerszych 
checi nie udato mi sie wyta.- 
czyc automatycznej koordy- 
nacji i doktadnie go przete- wyglada okropnie, duze bu- 
dynki jeszcze „trzymaja. po- 
ziom", a matych nie mawcale. 
Jedyny tadny akcent - to latar- 
nia z migajacym na szczycie 
swiatlem, ale to za mafo. Zie- 
mia we Fly! wyglada bardzo 
kiepsko. 

Duzo radosci zapewnity mi 
chmurki - zawieszone w po- 
wietrzu tekstury. Wyglada to 
jak obracajace sie zawsze 
przodem do gracza cia+o w 
Wolfensteinie. 

Wygiad samolotöw - sre- 
dni. A teraz najwiekszy „kaba- 
ret" w tej grze, czyli realizm 
swiata. Startuje sobie Ces- 
sna.. Wznosze sie, robie pöt 
beczki, zacia.gam, przetaczam 


tiiiii 

sie na widok zewnetrzny i pa- 
zq. Patrze i widze, jak samo- 
t uder; ziemie i zami ie - ww 


ja d )owiei 

spada ije na kolach (j 

sem na plecach). Tera. 
spokojniej przetaczam na wi- 
dok z kabiny, wtaczam silnik i 
startuje. Fajnie, co? No, ale 
lece, teraz postanawiam ude- 
rzyc w wode i co? Doktadnie 
to samo. Wtaczytem silnik 
wystartowatem. W tym mo- 
mencie z fotela. Potem pole- 
ciatem do miasta, zawadzitem 
skrzydtem o budynek, obröci- 
to mnie w powietrzu, i... pole- 
ciatem dalej. Nie wydaje mi 
sie, aby cos takiego mogto 
sie udac w rzeczywistosci. 

Gra nadaje sie wtasciwie 
tylko dla maniaköw lotöw we- dtug przyrzadöw i radionawi- 
gacji. Tylko po co dwie ptytki 
scenerii i takie wymagania 
sprzetowe, skoro wszyscy 
beda. wpatrzeni tylko w tabli- 
ce przyrzadöw? Do animowa- 
nia tablicy i obliczania trajek- 
torii lotu powinien wystarczyc 
386 (po co RH?). Lepiej po- 
czekac na FS2000. Niecier- 
pliwym radze. zainstalowac 
nowa. sceneri^ do FS98 i da- 
lej oblatywac starego znajo- 
mego. 

TopGun 
Symulator lotu Take 2 Interactive/G.O.D. Optimus S.A. Wymagania sprz§towe: Pentium II 
233, 32 MB RAM. CD-ROM 4* 
Windows 95/ 98 
Cena: 155 z\ 

ffiy 
Rok 1951, gdzies nad Yalu. 
Min^ty miesiace odkad woj- 
ska pötnocnokoreahsko-ra- 
dziecko-chiriskie wtargnety 
na pölwysep. Lecisz w Sabre, 
eskortujac bombowce. Kon- 
tra la lotöw inform uje o starcie 
MiG-öw z lotniska Antung. 

Rozgladasz sie i po chwili 
dostrzegasz na horyzoncie 
kilka btyszczacych punktöw. 
Nabierasz wysokosci, punkty 
rozdzielaja. sie. Przelatujesz 
nad kilkunastornaMiG-ami-15. 
Kluczom zezwalasz wybrac 
dowolny cel. Zaczyna sie! 

Sciagasz drazek i juz sie- 
dzisz jednemu na ogonie. 
Spust. Z powierzchni MiG-a 
wsröd btysköw odlatuja. drza- 
zgi. Wrög pryska do göry, a w 
tym czasie styszysz: „Viper 
lead, break, break!". Ostry za- 
kr^t, wpadasz w korkocia,g. 
Silnik gasnie. Oddajesz dra- 
zek, przepustnica na zero, 
rozpaczliwie wciskasz „E", 
modlac sie, by zapton zadzia- 
tat. Jest! 

Wyprowadzasz tuz przed 
nosem kolejnego MiG-a. Pod- 
cia^gasz petle. Twö] F-86 trze- 
szczy i drga, joy z force feed- 
back omal nie wypada Ci z 
rak. Huk przelatujacego sa- 
molotu z lewej - drazek lekko 
w bok i, kohczac yoyo, masz 
przed soba. jak na talerzu ko- 
munistycznego zöttka. 

Widzisz czerwone gwiazdy 
na skrzydtach. Tym razem nie 
dasz mu uciec. Znowu spust. 
MiG spanikowany, pröbuje 
ostro skreciö, ale Ty, w F-86, 
nie dajesz mu zadnych szans. 
Kötko celownika powoli wy- 
chodzi spod maski na srodek 
HUD-a. Wrög wpada w korko- 
ciag. dtuga seria... Za soba.zo- 
stawiasz kule ognia i popiotu. 
W powietrzu mnöstwo MiG- 
-öw, istna szaraiicza. Na niebie 
biato od smug, w stuchaw- 
kach gtosy podwtadnych - 
czasem bez tadu i sktadu wota- 
ja.: „strzelaj!", kiedy nikogo 
przed soba. nie masz, ale nie 
to. Kolejny klawisz kieruje 
Twö] wzrok w strone celu (pa- 
dlock view). Odblaski wedruja. gruntem. Krajobraz 
bury i nieprzyjazny, 
gdzieniegdzie po- 
rozstawiane sktady 
zaopatrzeniowe. 
Gdy obnizysz lot, 
mozesz ujrzec wy- 

ptowiate bezlistne 

drzewka albo brzyd- 

ko teksturowane dy- 

my ptonacych bu- 

dynköw. Kilka go- 

dzin wczesniej sam 

latates F-80 z rakie- 

tami, F-84 z bom- 

bami albo Mustan- 

giem, zrzucajac na- do göry, az skrzydtowy wota, 
ze nie moze nadazyc. 

Na horyzoncie chtopcy 
wykanczaja, niedobitki wro- 
ga. Styszysz, ze jeden z Two- 
ich wyskakuje, ale w obto- 
kach kreskowanego dymu 

I LL.I t 4 .» . Wrög kppei fr o che „kre- 
skowato"... 

po monitorze, gdy sterujesz 
delikatnie, bo w samolocie sty- 
szysz niepokoja.ee odgtosy. 
Zaraz sie urwa. skrzydta... 

Kolejny MiG ratuje sie wy- 
wrotem. Hamulec, zmniejszasz 
cia.g, idziesz za nim. Powietrze ...ale za to ladnie sie roz- 
pada. Ziemia bura i nieprzyja- 
zna, ale przedsffawiona 
dose siciegolowo. Przed 
nami dymiqca lokomoty- 
wa, ciqgnqca wagony z 
zaopatrzeniem. 

spadaja. dwa samoloty - od- 
placit im. 

Nadajesz przez radio rozkaz 

powrotu do bazy. Nie chee Ci 

sie leciec 20 minut, zerkasz 

wiec na mape (szkoda ze nie ma 

lepszej w pudetku) i wciskasz 

klawisz przyspieszajacy dolot. 

Mozna juz zakonczyc misje, ale 

tak bez ladowania? 

Wieza podaje Ci na- 

miar, lecisz zgodnie 

z nim i widzisz przed 

soba. brudnopiasko- 

wypas. 

Patrzysz za siebie 
i zatujesz, ze MiG-15 
jest tylko w misjach 
pojedynczych i mul- 
ti. Trzeba bedzie po- 
grac z TopGunem, 
on uwielbia ruski 
sprz^t. Swietna gra! 
Mimo niedoci^gni^d Yennefer Modele samolotbw moze nie sq 
najwyzszej Iclasy*** •••ale widolc z kabiny 
w porzqdku. 

swiszczy w uszach. 
Spust nie dziala - 
wciskasz CTRL-R i , 
jesteö uzbrojony od 
nowa. Dopadasz 
wroga tuz nad zie- 
mis^ oto nast^pnyzöt- 
tek zamieniony w pto 
n^ce odfamki. 

Sprawdzasz wy- 
sokosc - 500 m nad palm na jednostki 
mozdzierzy. Jednak 
to nie to, co Sa- 
bre... 

Pod Tob^ koryto 
rzeki, röwnie ponure 
jak pozostate elemen- 
ty otoczenia. Przed 
Tobqmost (ciekawe, 
kiedy dostaniesz roz- 
kaz jego zniszczenia?). Obok 
dostrzegasz lini§ kolejow^ i 
obtok dymu z komina lokomo- 
tywy. tagodny zakrQt, lecisz 
röwnolegle z pocisigiem. Sty- 
szysz miarowy stukot köt. Nos 
lekko w döf i - dtuga seria 
podnosi obtoki piachu obok 
wagonöw. Tym razem im si'q 
udato, bo w poszycie pstryka]^ 
pociski artylerii plot. Uciekasz PS Jesli gra zbyt cz^sto wy- 
chodzi do Windows, to naj- 
wyzszy czas kupic oryginat. 
Symulator lotu Empire 
Cena: bd 


E 

< 21 RECENZJE r-%1 

'§ 
Historia rozrywki kompute- 
rowej pokazuje, ze Francuzi 
uderzaja.z rzadka, ale skutecz- 
nie. Wystarczy wspomnieö do- 
konania firm Infogrames lub 
Delphine. Tym razem pudto, 
messieurs... Amerzone firmy 
Microids jest przyktadem, jak 
niedostatki fabuty i nieprzemy- 
slany engine moga. zniszczyc 
gre- Zacznijmy jednak ab ovo. 

Jestes dziennikarzem. Uda- 
jesz sie z wizyta. do domu sta- 
rego podröznika, Alexandra 
Valembois. Z röznych zapi- 
sköw oraz rozmowy z umie- 
rajacym dowiadujesz sie, ze 
kilkadziesia.t lat temu razem 
z dwöjka. przyjaciöi odkryt 
on kraine Amerzone - raj, do ktörego nie dotarta cywi- 
iizacja. 

W Amerzone znalazty schro- 
nienie najdziwniejsze gatunki 
zwierzat, wsröd nich Biaie Ptaki. 
Dziwacznym zrzadzeniem losu 
ewolucja sptatata im figla. Nie 
dos6, ze nie maja. nög (zycie 
spedzaja, latajac w kominie ter- TopGun? Gunmi 
inny symulotnik? 


micznym nad wulka- 

nem), to jeszcze jajo 

sktadaja. raz na pare 

lat. Z jaja wykluwa sie 

kilka osobniköw (tu 

dochodzimy do sed- 

na sprawy). Musza. je 

znalezc Indianie, aby 

odprawic nad nim 

tajemnicze obrzedy. 

Inaczej ze srodka wy- 

oze tonia. sie czamiawe 

pokraki, niezdolne do 

samodzielnogo zycia. 

Valembois spedzit kilka ty- 

godni w Amerzone, mieszka- 

jac z zakochana w nim In- 

dianka.. Chcac oglosic 

swtatu swe odkrycie 

i zyskac stawe, wy- 

kradi jedno jajo 

A i uciekt z ni 

do Europy. Zo- 

stat jednak wy- 

smiany przez 

naukowcöw. Jajo uznano za 
produkt strusi i 
j umieszczono w 
muzeum. Na do- 
miarzfego, jeden 
z podrözniköw 
zawtadnaj Amerzone, zapro- 
wadzit w kraju dyktature i na 
site zaczaj zapoznawac tubyl- 
cöw z postepem. 

Od tych wydarzen mineto 
ponad p6t wieku, mimo to w 
jaju wciaz stychaö bicie pta- 
sich serc. Twoim zadaniem 
jest dostac sie do Amerzone 
za pomoce^ przemy- 
§lnej amfibii i dopro- 
wadzic do odrodze- 
nia sie rasy Biatych 
Ptaköw - symbolu 
ginacej krainy. 

Fabuta jest... infan- 
tylna. Prözno szukaö >«<«4-« *.* « pobocznych watköw, do celu 
prowadzi nieskomplikowana 
droga. Zanim dostaniesz sie 
do amfibii, musisz odczytac 
mnöstwo papierzysk, co jest... 
nudne. Gre mozna przejsc w 3 
(najwyzej!) wieczory. Jedyne 
problemy wynikaja z niezauwa- 
zenia jakichs przedmiotow, ktöre 
zwykle nalezy zabrac ze soba.. 
W skrajnych przypadkach wie- 
dziatem, czego potrzebuje i kil- 
ka minut szukatem na 5-6 plan- 
szach. 

Zycie utatwia interfejs. Kur- 
sor sam sie zmienia, jesli w da- 
nym miejscu mozna wykonac 
akcje - trzebatylko wybrac od- 
powiedni przedmiot z plecaka. 
Niesiesz najwyzej 6 przedmio- 
tow i uzywasz ich zgodnie z 
przeznaczeniem (mtot sJuzy 
do kruszenia scian, a nie do dtubania w uchu). Okolice 
podziwiasz w sposöb znany z 
innych FMV: obröt o 360° i 
wyznaczone sciezki. Lokacje 
sa. pieknie wyrenderowane, 
lasy zachwycaja.... Szkoda ze 
jest tyle niedocia_gniec. Nie- 
ktöre elementy az sie prosza. o 
animacje (widziat kto nieru- 
chomy wodospad?l). Filmiki 
miedzy etapami sa. moze i ro- 
mantyczne, ale redukcje kolo- 
röw widac az za dobrze. 

Jakby tego nie byto dos6, 
Amerzone odgrywa sie w ca- 

tosci z CD, na HD 
trzyma wytacznie sa- 
ve'y. Po wybraniu kie- 
runku marszu cze- 
kasz, az dogra sie na- 
stepna lokacja, a w 
przerwie zapetla sie 
dzwiek z poprzedniej 
- to niszczy naströj. Gdy zmie- 
niasz miejsce na bardziej 
skomplikowane, obraz przez 
chwile skacze, zamiast sie ptyn- 
nie przesuwac. Mam CD-ROM 
32* - ciekawe, jakim dyspono- 
wali betatesterzy? Muzyka nie- 
specjalna, podobnie przeciet- 
ne efekty dzwiekowe. 

Zastanawiam sie, komu 
möge polecic gre, ktörej jedy- 
nym atutem jest atrakcyjna 
grafika. Chyba tylko dzie- 
ciom, ktörym rodzice wtasnie 
kupili PC, aby udowodnic, ze 
to moze byc tadniejsze od do- 
branocki. Innym odradzam. 

Gabriel 
Przygodowa Microids CODA Wym.iq.mi.i 'towir Pentium 16* 

MHKAM. l'n«uM8*. Window Ocena: Cena: bd ' 
i m 1 m 
> -j BLOKI RYSUNKOWE I A rs ^ KOLONOTATNIKI DLUGOPISY NOTATNIKI i ZESZYTY f »■*!* 4 
La IT ' 
NOTESY ' 


TECZKI ^■■■■■■■■B mm 


feiL r 


IRV 


KREDKI f. BRULIONY 

fifcjäfc K^MitW* jwJJ ^K^ 

JOTA 

WA KKt OKI 


JIUK. Mi,.. M ff m<J /i FLAMASTRY SEGREGATORY KOSTKI CIENIOWANE 

PODKL ADKA NA BIURKO 


T TT TOP-2000 nawet w szkote ui I Gry o tematyce morskiej 
nie ciesza sie. popularnoscia 
wsröd producentöw oprogra- 
mowania. Ostatnio jednak sy- 
tuacja troche. sie poprawifa - 
niedawno zostata wydana 
Jane's Fleet Command, a fir- 
ma SSI ukohczyfa prace nad 
Fighting Steel: World War II 
Surface Combat 1939-1942. 

Koncepcja 

Fighting Steel to potaczenie 
gry strategicznej (w czasie rze- 
czywistym; regulacja uplywu 
czasu oraz wfaczanie pauzy, 
podczas ktörej mozna wyda- 
wa6 rozkazy) z elementami sy- 
mulatora. Scenariusz przypo- 
mina nieco Great Navaf Bat- 
tles (SSI; seria zakohczona w 
1996 r. wydaniem GNB: The 
Final Fury). Powazniejszych 
podobiehstw mozna sie jed- 
nak dopatrzyc z Task Force: 

1942 (MicroProse 1992 r.). 
Autorzy stworzyli System 

symulujacy nawodne walki 

morskie (koncentrujac sie. na 

taktycznych starciach i za- 

niedbujac Strategie) w okre- 

sie II wojny swiatowej. Do 

dyspozycji mamy pancemiki, 
ciezkie i lekkie kra,- 
zowniki, niszczycie- 
le oraz statki trans- 
portowe. Nie ze- 
tkniemy sie. z lotnic- 
twem morskim, lotni- 
skowcami ani okr$- 
Trojwymiarowy widolc uprzyjemma gre, przy pla- 
nowaniu dziaian nie ma jednak zadnego xnacze- 
nia. Najlepiej wykorzystywac tylko mape 2D z wtq- 
czonq opcjq Auto Camera Event. tami podwodnymi. 
Kolejnym pomystem 
wajpliwej jakosci jest 
brak ladu - nie ma 
dziatan skierowa- 
nych przeciwko si- 
lom ladowym. Zgo- 
dnie z zapowiedzia- 
mi, w kolejnej grze z 
tej serii b^dzie to 
zmienione... Scenariusze 
i kampanie 

Dysponujemy zestawem 14 
scenariuszy (w tym 2 treningo- 
wych) - powinno by6 ich 
znacznie wi^cej... Mozemy wziac udziat w starciach ame- 
rykarisko-japohskich na Pa- 
cyfiku - autorzy FS skoncen- 
trowali sie na dziataniach mor- 
skich w rejonie Guadalcanal 
(sierpieh-pazdziernik 1942): 
bitwa u przyladka Esperance, 
kleski amerykartskie pod Savo 
i koto przyladka Tassafaron- 
ga... Bardziej urozmaicone sa, 
misje dotyczace walk niemiec- 
ko-angielskich na Atlantyku. 
Do wyboru mamy m.rn. bitwe. u 
ujscia La Platy (grudzien 1939), 
walki konwojowe na Morzu 
Barentsa (grudzien 1942), po- 
lowanie na Bismarcka (maj 
1942). Na szczegölna. uwage. 
zastuguje hipotetyczny scena- 
riusz, w ktörym Gneisenau i 
Scharnhorst wychodza na mo- 
rze z francuskich portöw, by 
24 RECENZJE potaezyc sie z Bismarckiem i 
krazownikiem Prinz Eugen. 
FS ma röwniez edytor scena- 
riuszy. 

W kampanii mozemy wal- 
czyc po stronie Japonii, Nie- 
miec, AngKi lub Stanöw Zjed- 
noczonych. Röznice mi^dzy 
nacjami sa. znacza.ce, np. 
Amerykanie maja. doskonate 
druzyny do naprawy uszko- 
dzeri, a Japoriczycy - zatogi 
wyszkolone do walki nocnej. 
Rözne sa. takze preferencje 
przy wykorzystaniu broni, np. 
Japoriczycy doskonale operu- 
ja torpedami. Walki moga. to- 
czyö sie od wrzesnia 1939 r. 
do grudnia 1942 r. na obsza- 
rze pömocnego Atlantyku lub 
potudniowego Pacyfiku. ge ogölna sytuacja f lot, np. zni- 
ßzczenie niemieckiego pan- 
cernika, krazownika ciezkiego 
i lekkiego kosztem brytyjskie- 
go krazownika ciezkiego i spo- 
rego uszkodzenia pancemika, 
nie powinno byö niewielkim 
sukcesem Anglii, ale komplet- 
na.kleska.Niemiec. Taktyka 
i poziom 
realizmu 

Wykorzystana w grze 
baza danych obejmu- 
je 90 typöw okretbw 
(ponad 1000 rözno- 
rodnych jednostek). 
Mozemy ustalic 
kurs i predkosc dywi- 
zjonu (uwzgiedniane 
Na tle innych gier strategicznych grafika 3D FS 
wyda je sie wspaniala. W porownaniu ze wspöfcze- 
snymi symulatorami — najwyzej przecietna. Okrety moga. wykorzystywac 
reflektory i flary oraz kiasc za- 
stony dymne. 

Decydujacy wptyw na mozli- 
wosci bojowe jednostek ma 
stopien wyszkolenia zatogi, 
np. elitarna dostrzeze nadpfy- 
waja.ce torpedy z odlegtosci 
1000 yardöw, nowicjusze - 
zaledwie z 400. 
Na uszkodzenia narazone 
sa; pancerz, wieze artyleni 
gtöwnej i sredniej, radary, ele- 
menty sterownicze, silniki, ma- 
gazyny amunicji... Przy rozpa- 
trywaniu stopnia uszkodzeh 
okretu brany jest pod uwage 
takze stopien zalania. 

W wtQkszosci starc decy- 
dujaca. role odgrywa artyleria. 
Skutecznosc torped jest nie- 
wielka - wroga trudno trafic 
(patche podnosza. nieco praw- 
dopodobieristwo sukeesu 
ataku), poniewaz zwykle nie 
utrzymuje dtugo jednego kur- 
su. 

Poziom realizmu jest wyso- 
ki. Jedyna. wa.tpliwosc moze 
budzic stosunkowo niewielka Kampania podzielona jest 
na tury (kazda odpowiada mie- 
siaoowi). Mozemy wyznaczac 
okrety, ktöre beda, odpoczy- 
wac lub patrolowac. Komputer 
sprawdza, czy patrole „natkne- 
ty sie"' na wroga - jesli tak, do- 
ch odzi do walki. W efekeie 
kampania jest seria. generowa- 
nych scenariuszy, w ktörych 
uezestnieza. wybrane losowo 
aktywne (wysfane na patrole) 
okrety. Na szczescie uwzgied- 
niane sa. uszkodzenia jedno- 
stek (koniecznosö remontöw 
w stoczniach). wzrasta do- 
swiadezenie zafög okretöw 
oraz poziom ich zmeezenia... 

Kampania jest jednak zbyt 
uproszezona - zabrakto ele- 
mentöw strategieznego plano- 
wania. Nie mozemy operowac 
na mapie rejonu, wyznaczajac 
np. trasy konwojöw. patroli, 
okrety do przeprowadzania 
ataköw na dostrzezonego 
wroga. W wyliczaniu wyniköw 
starcia nie jest brana pod uwa- LlUlä: I±ÜL1LIUL 
sa. rözne detale, np. okrety przy- 
spieszaja. wolniej, jesli jedno- 
czesnie wykonuja. zwrot). 

Wybieramy cele oraz typ 
amunicji dla pojedynczych jed- 
nostek lub dywizjonöw. Sku- 
tecznosc ognia zalezy od wi- 
dzialnosci, stanu morza, pred- 
kosci wiatru, zachmurzenia... skutecznosc manewru znane- 
go jako „przekreslenie T r , czy- 
lt uzyskania takiego potozenia, 
w ktörym grupa wrogich okre- 
töw ptynie prostopadle do na- 
szego dywizjonu - my prowa- 
dzimy ogieri ze wszystkich 
dziat gtöwnych, a wrög tylko 
z artylerii dziobowej. Sztuczna 
Inteligencja 

jest (jak na RTS) wyja.tkowo 
dobra, szczegölnie po po- 
prawkach, ktöre wprowadzo- 
no w patche'ach (m.in. lep- 
sze wykorzystanie flar i tor- 
ped). Komputer stara sie tak 
manewrowac, by uzywac 
wszystkich dziat, dobrze wy- 
korzystuje radar. Potrafi ucie- 
kac, gdy sytuacja staje sie 
dla niego niekorzystna. Cza- 
sami jednak nie bierze pod 
uwage. stanu jednostek ueze- 
stniczacych w walce, np. 
ciezki krazownik wdaje sie w 
beznadziejna. walke z pan- 
cernikiem, poniewaz naleza.- 
cy do jego dywizjonu pancer- 
nik jeszcze nie zatonaj, ale 
juz jest wytaezony z walki 
(zniszezona artyleria). 

FS ma opeje gry wielooso- 
bowej (do 4 osöb) przez Inter- 
net (MPlayer) lub siec. 

Jakosc 

tectiniczna gry 

pozostawia wiele do zycze- 
nia. Wersja 1.00 praktycznie 
nie nadaje sie do niezego - 
czesto zawiesza sie, nie moz- 
na jej uruchomic, jesli pulpit 
nie ma rozmiaru 640 x 480. 
Artyleria srednia moze prowa- 
dzic ogien nawet wtedy, gdy 
skonezyta sie amunteja... Fir- 
ma SSI stworzyta juz 3 patche, 
jednak nawet wersja 1.03 
(mozecie ja. znalezc na ptytce 
Gamblera) nie rozwia.zuje 
wszystkich problemöw. 

Mimo to Fighting Steel to in- 
teresujaca gra strategiezna. 
Doskonata propozycja dla 
wszystkich interesuja.cych sie 

II wojna. swiatowa. i bitwami 
morskimi. 

Jacek llczuk *°* 193» 1915 ^t Strategiezna SSI/Divide byZero Optimus S.A. Wymagama sprz^towe: Windows 95/98 
Pentium 200 r 64 MB RAM, 
CD-ROM 4x, karta 3D/3Dfx 
Cena: 155 z\ 25 \ 

rzac (pod)tytulowy Order of 
the Flame (co przetlumaczyc 
röwnie trudno jak Phantom 
Menace ;-). 

Oczywiscie, zty czarownik 
Narvros uknutspisek przeciw- 
ko nowemu, dobremu porzad- 
kowi rzeczy. W realizacji dia- 
bolicznego planu uczestnicza. 
genetycznie zmutowane niz- 
sze /asy. 

Rynn, mtoda wojowniczka, 
miesza sie w to wszystko zu- 
pelnie nieswiadomie - jej wio- 
ska zostata spalona, jej brata 
zas porwano. Jedyna na- 
w dzieja. jest zawarcie 

przymierzazesta- 

rodawnym 

smo- 

kiem 
f. H jeszcze Juki i kusze. Wszystkie 
bronie zuzywaja. sie, wiec trze- 
ba odpowiednio nimi gospo- 
darowac, oszczedzajac naj- 
cenniejsze. 

Niestety, Rynn dysponuje tyl- 
ko jednym uderzeniem oraz blo 
kiem. Oczywiscie mozna (i trze- 
ba) kompilowac to z unikami i 
odskokami, co nie zmienia fak- 
tu, ze walka przebiega wedle za- 
sady „uderz i biegnij" (hit & run) 
i nijak sie ma do emocji z Die by 
the Sword. Uzywanie broni mio- 
tajaeych jest przyjemne i emo- 
cjonujaee. Przyjemne, bo mito 
widziec jak przeciwnicy, nie 
mogac do nas dotrzec, gina^ 
naszpikowani strzatami. Emo- 
cjonuja.ce, gdy wrdzimy jak pie- 
ciometrowy potwör niezmordo- 
wanie idzie w nasza strone, pod- 
czas gdy my szyjemy do niego 

strzate za strzata. Dostep- 
' ^ . nych jest tez 5 potez- 

nych broni ma- 
gicznych. b 


Ord f ffrp Fiam 
Tak wtasnie powinien wygla- 
dac Tomb Raider III, gdyby fir- 
ma Core Design wybrala dro- 
ge rozwoju, zamiast odcinania 
kuponöwod starego pomystu. 
Drakan mimo swych wad i 
ograniczen wnosi wiele swie- 
zosci do swiata gier kompute- 
rowych. 

Reprezentuje gatunek Third 
Person Perspective. Watte ele- 
menty przygodowe 
nie pozwalaja, zali- 
czyc jej do gier „ac- 
tion adventure", opo- 
wiesci o zwiazkach z 
RPG mozna miedzy 
bajki wtozyc. 

Gdygtöwnaboha- 
terka przemieszcza 
sie o wtasnych si- 
tach, gra przypomi- 
na cos posredniego 
miedzy Tomb Raide- 
rem a Die by the Potv 
Sword. Gdy zas Ryni 
wsiada na smoka, za s1 
wydaje nam sie, ze pozi 
lecimy... helikopte- bard rem :-). Dlaczego? Zaraz wy- 
jasnie. 

Bla bla bla 

Od takich gier nie wymagam 
porywajacych literackich fa- 
but, ale Drakan wznosi sie na 
szczyty banalu. Jest to historia 
swiata Drakan, w ktörym lu- 
dzte walczyli kiedys ze smoka- 
mi, potem pojednali sie, two- 
Arokhem. Potem trzeba wyru- 
szy6 na poszukiwania, zupel- 
nie przy okazji ratujac swiat. 

Ona... 

Rynn dose czesto bedzie mu- 
siala sobie radzic bez pomoey 
swego duzego przyjaciela. 
Wojowniczka ma do dyspozy- 
cji ponad 50 rodzajöw broni. 
Wiekszosc stuzy do walki 
wreez. Sa.to rozmaite mieeze, 
dzidy, bronie obuchowe, röz- 
niace sie sita razenia, zasie- 
giem ciosu i szybkoscia., zjaka. 
mozna nimi wtadac. Dostaje Rynn nie jest akrobatka. ro- 
kroju panny Croft. Potrafi co 
prawda biegac, skakac, wyko- 
nywac salta, ale nie umie np. 
skoczyc i chwycic sie prze- 
ciwlegfej pötki skalnej. 

•••i smok 

Arokh jest smokiem „przyjem- 
nym w pilotazu". Jego wtasci- 
wosci zblizone sa do helikopte- 
ra: potrafi sie zatrzymac w po- 
wietrzu, wznosic i opadac pio- I Potwor nieublaganie sunie do 
Rynn, letbra posyfa mu strzale 
za strzafq. W takich chwilach 
poziom adrenaliny rosnic naj- 
bardziej. 
nowo, a nawet (!) co- 
fac. Wszystko to 
sprawia, ze walka 
nim wymaga przypo- 
mnienia sobie do- 
swiadezeh z AH-64 albo innym cudehkiem. Braku- 
je tytko Hellf ire'öw :-) i sterowa- 
nego dziatka (do czasu). 

Na pocza.tku nasz smok po- 
trafi tylko zionac ogniem na 2 
sposoby (pociski i „miotacz 
ptomieni"). Z czasem wyuczy 
sie 5 innych metod ataku (np. 
trujace gazy, btyskawice, löd). 
Walka z celami naziemnymi 
jest zwyWa rzezia, jako ze nie 
potrafiasie, one bronic... Praw- 
dziwymi wrogami sa. inne smo- 
ki oraz balisty. Juz dwöch ta- 
kich przeciwniköw sprawia, ze 
sytuacja zaczyna byc grozna. 

W wielu momentach Arokh 
zmuszony b^dzie usiasc na 
ziemi i wmaszerowac do ja- 
skin. Walka staje si§ wtedy 
nieco trudniejsza, choc dalej 
przeciwnicy nie maja, wiek- 
szych szans. Za zalete. nalezy 
tez uznac fakt, ze gdy jezdziec 
opusci Arokha, smok staje 
sie, bytem niezaleznym i, jak 
moze, wspiera Rynn swoimi 
pociskami. 

Miedzy niebem 
a ziemiq 

Gra toczy si§ zaröwno w otwar- 
tych przestrzeniach, jak i w 
mrocznych korytarzach. W su- 
mie mamy 5 röznych swiatöw i 
1 5 misji oraz 25 postaci, z ktöry- 
mi przyjdzie sie nam spotkac, 
choc trudno möwic o interakcji 
- trzeba po prostu wystuchac, 
co maja.do powiedzenia. 

Rozgrywka, niestety, jest 
jak linijka :-( Trzeba isc caty 
czas naprzöd, wrazenie swo- 
body lotu smokiem tez jest 
ztudne. Elementöw przygodo- 
wych jak na lekarstwo, od cza- 
su do czasu trzeba pocia- 
gnac za jakas wajche, po- 
dejsc do waznego miejsca i 
nacisnac Enter (przedmioty 
saautomatycznie uzywane). 

Btyslc geniuszu 

Drakan jest piekny. Modele 
postaci drobiazgowo wykona- 
ne, wspaniata animacja - zwta- 
szcza lot smoka robi ogromne 
wrazenie. Doskonate saefekty 
swietlne, Rynn rzuca naturalny 
cien. Co prawda zhalaztem tu 
pewien feler - cieri pada tylko 
od najblizszego zrödta swiatta. 
Biegnac wiec miedzy dwiema 
pochodniami, w ktöryms mo- 
mencie zobaczymy „prze- 
skok" cienia. 

Osobne stowa uznania nale- 
zasiQ muzyce. Nastrojowy pod- 
ktad jest jednym z najlepszych, 
jakie kiedykolwiek styszatem w 
grze komputerowej. Odpowie- 
dnio buduje naströj, zmienia 
sie w waznych momentach. To 
prawdziwy majstersztyk. 

Wykonanie gry uwazam za 
wzorcowe. Mam tylko jedno, za 
to powazne zastrzezenie. Otöz 
konfiguracjagrafiki podczas lotu 
smoka powinna byc zupetnie 
inna niz przy bieganiu Rynn. W 
pierwszym przypadku liczy si$ 
bowiem jak najwi^kszy zasi^g wi- 
dzenia, chocby kosztem szcze- 
götöw. Chodzi o to, by unikac 
„strzatöw znikad" - ataku niewi- 
docznych, ukrytych we „mgle" 
przeciwniköw. Tymczasem Rynn 
zazwyczaj walczy w dystansie, tu 
wiec zyczylibysmy sobie jak naj- 
bardziej szczegötowej grafiki. 

Smok jak dinozaur 

Drakan najbardziej mi sie koja- 
rzy z Turok the Dinosaur Hun- 
ter. Podobnie gra robi na po- 
cza.tku kolosalne wrazenie. 
Podobnie ma fenomenalna 
grafikQ, osiagnieta kosztem 
znacznego ograniczenia pola 
widzenia. Podobnie - jest bar- 
dzo liniowa i w gruncie rzeczy 
nieco monotonna. I podobnie 
- jest bardzo dobra. 

Dzieto Surreal Software nie 
jest rewelacja- Jest to jednak 
godziwa rozrywka na dlugie 
godziny, gra wciacjajaca, ge-. 
nialnie wykonana. A jesli kogos 
zachwyci latajaca na smoku 
panienka z biustem normal- 
nych rozmiaröw, to na pewno 
jest to gra dlaniego. R P, Kfl U TPP Psygnosis/Surreal Software 1999 

LE.M. 

reklama ^ VInternet Warszawa-Ok^cie, 
ul. Szyszkowa 21/23 
tel. 0-604 858 526, 
(0-22) 868 35 94 

e-mail: rafal@rem.pl 
www.rem.pl ; ils.rem 
www.cafe.pl / \ • c y (20 gi^, m.in. Quake 
ed for S - 10 staqowisk komputerowych (K6 II 400 MHZ, 
3DFX, Riva TNT 2, Voo Doo 2* 

- 17" kolorowe monitory, drukarki, sk^ner it" 

- Iqcze z Internetem o przepustowoscfi ' "**" 

- fachowa pömoc w kazdej sytuacji I \ ,. 

- parking \ ( , , 

Zapraszamy 7 dül wtygodniu 12-21 mä 

RECENZJE iedzibie 
LE.M. testowatem wersje 
beta Dnvera. zaostrzytem so- 
b*e apetyt i... dtugo czekatem 
na pelna wersj§. No, aie do- 
czekatem sie. Gra prawie w 
stu procentach spemia moje 
oczekiwania. Programisci z 
Reflections pokazali, co po 
trafia.. a potrafia naprawde 
duzo. FiJmy zrealtzowane z 
wykorzystaniem engine'u gra- 
ficznego gry, ktöre mozna 
bylo obejrzec przed premie- 
ra, nie ktamaty. Driver rzeczy- 
wiscie jest niesamowtty. Po- 
scigi. wycie syren radiowo- 

zöw. tra,biente innych uczest- 
nikow ruchu, jazda noca po 
sliskiej nawierzchm - to 
chleb powszedm. 

Przejdzmy jednak do meri- 
tum. Gra oferuje bardzo wiole 
trybow jazdy: treningi i jazda 
przez wyznaczone punkty na- 
wigacyjne, udztal w posci- 
gach. ucieczka przed radiowo- 
zem startujacym tuz za Twoim 
pojazdem oraz gföwna atrak- 
* GAMBLER* i cover (jest je- 
szcze kiika in- 
nych, wymieni- 
tem tylko najeie- 
kawsze). W gtöwnym trybie 
gry zadanie polega na dopro 
wadzeniu do aresztowanta 
szefa gangu - wykonujesz kii- 
ka misji, pelnia.c role policyjne] 
..wtyczki" w szeregach prze- 
stepczej organtzacji. Catosc 
jest doskonaie przygotowana: 
misje ciekawe. a przerywniki 
filmowe miedzy mmi poteguja. 
mroczny klimat. Zanim jednak 
gang zatrudni Cie. jako swego 
kierowce. musisz 
wykazac sie umieje> 
: noscia. prowadzenia 
| samochodu. Mnie] 
j doswiadczeni moga. 
|j miec ktopoty. ale od T*r *a3iawv*>* | tegosa. treningi 
| - pötgodzinna 
jazda po uli- 
cach dowolne- 
go miasta i nikt 
nie powmien 
miec trudnosci 
z zaliczemem 
testu. 

W Drive rze 
zachwyca grafi- 
ka. Jazda deszczowat noca. na- 
prawde przypomina rzeczywi- 
stosc. Krople uderzaja.ce o 
asfalt i blacharke rozbryzguja. 
sie jak prawdziwe, a pokryta 
warstewka. wody jezdnia bty- 
szczy w swtattach latarni i re- 
flektoröw. Jesli rozbijesz swia 
Ha - co nie jest rzadkoscia. - 
jezdzenie po pozbawionych la- 
tarni obrzezach miast stanie 
sie niemoziiwe. W dzien stort- 
ce pieknie bryszczy na karos- 
rn. Mozna miec zastrzezenia 
dynie do wygladu szyb - sa. 
prawie w tym samym kolorzt 
co nadwozie. Dos6 dobrze 
odwzorowano otoczenie. Po 
:: ^Bta«« Jazda po ulicach San Francisco to jest to, co tygry- 
sy lubia najbardziej. chodnikach przecbadzaja. si§ 
ludzie, w centrum miast czasa- 
mi na ultcach panuje olbrzymi 
ttok - nie sa, to korki, bo wszy- 
stkie pojazdy poruszaja. sie,, 
choc czasem w slimaczym 
tempie. 

Policja w miastach reaguje 
naprawde szybko i bfyskawicz- 
nie rozpoczyna poscig. Uciecz- 
ka jest mozl iwa, ale tylko vvtedy, 
gdy scigaja, Cie. najwyzej cztery 
radiowozy. Jezeli jest ich wic- 
cej, tylko mistrz kierownicy zdo- 
ta uciec. Czasami jednak gliny 
zachowuja, sie troche dziwnie, 
np. nie zauwazaja Cie. na skrzy- 
zowaniu i nie przyraczaja.s»e. do 
poscigu. Albo stawiaja. na dro« 
dze nieszczelna. blokadc - 
mozna sie przebic miedzy ra- 
diowozami, uszkadzajac jedy- 
nie lakier. 

Czesto powodzenie misji za- 
gwarantuje tylko dobra znajo- 
mosc zautköw (nie zaznaczo- 
nych na mapie), w ktörych tatwo 
zgubic „ogon". Mapy miast sa. 
niezbyt bliskie rzeczywistym, 
ale to mnie nie dziwi. Odwzor 
wanie prawdziwej mapy Miami 
wymagatoby poteznogo kom- 
putera, a Driver i tak ma spore 
wymagania spr/etowe. 

Na testowanie wersji beta 
Drivera miatem niewiele cz 
su, ale toraz spokojnio pozna- 
waK>m petna, wersje w domu i 
gra nie rozczarowala mnie. 
Wprawdzie nie poprawiono kil- 
ku niedorobek, o ktörych pis 

m (Gambler 5/99), ale nie sa 
to duze wady. W sumte Driver 
to beczka miodu z kilkoma 
kroplami dziegciu. Wszyscy, 
ktöi'zy czekali na te grg, i tak ja, 
kupia- Chcialbym jednak za- 
cheoic do niej tych, ktörzy takie 
produkqe zwykle omijaja z da- 
leka. Patrzcie i podziwiaj< a 
jezeli bedziecie mieli okazje, 
nie wahajcie sie zagrac. Przy- 
pfyw adrenaliny gwarantowany. 28 
UVER IVüt'i Wygcigi GT Interactive/Reflections 
LE,M. Wymaqani» sprvotowtv Windows 95. 
P166, 32 MD RAM. akcoleralor 3D 
ITA ZAtflÖW przez internet TAN I EJ ! - www.timsoft.pl | Bös^JtTr Software ( " Ceny w ztotych, zawierajq VAT. Cennik z dnia 27 wrzeSnia 1999. Termin realizacjl 3-14 dni. Do wysyiki doliczamy koszty pocztowe w wysokoSci 9,95 zf (optata obejmuje dodatkowo 
., , . _ . , . 12-mies. prenumerat? oferty + karty rabatowe). Zamöwienia telefoniczneprzyjmujemy od poniedzialkudoplatkuwgodzinach 8-18 orazwsoboty od 10-14. Zamöwienia przez 

e^2}g]K_Sj<lej3<S?^^ kartach pocztowych, koniecznie z dop iskiem G10 na adres: TimSofl. 75-016 Koszalin skr. pocztowa 211. 

UWAGA PROMOCJAü! Do kazdego zamöwienia bezptatnie: karta rabatowa, 
kolorowy katalog i pismo o grach wraz z dwoma pfytami CD-ROM oraz pelna. wersß gry. 
Zamawiafäc 3 lub wi^cej programöw mozesz dodatkowo zamdwiü PC PROPAD 4 
(PC, cztery przyciski f ire, autofire) w cenie 1 zf . 

*)PC PROPAD 4 dostepnyjest takze poza promocja w cenie 49 zi ■ 


P* 


d IDDEN f " ♦ .*>-* 
UWAGA PROMOCJAÜ! Zamawiajqc 2 z ponüszych programöw otrzymasz 3xLogic Games oraz 3 gry dla 
Windows (Szubienica, Statki, Domino). Zamawiajqc 3 lub wiecej programöw otrzymasz dodatkowo gre Kupiec 
(Windows). Kazdy CD-ROM zawiera ponadto demonstracje wielu ponüszych programöw. 
(39* SCHEMA vi* MMN*it«:a« 
ABC CHEMI1 

Zakres szköf podstewowej i 
Sredniej. 

■ Podr^cznlk chemlczny 
oplsuftcy podst. dziaiy chemil, 

■ Uklad okresowy pierwtastköw, 
I Kilkadziesiqt zadart o röznyrn 

StopniutrudnoScl, 
I Testy z catego zakresu chemil 

ORTOMANIA 

Trzy doskonale gry, Iqczqce przy- 
JemnoÄfi grania z naulq trudnej. 
polskiej ortografn. Zostaty one zm- 
tegrowane ze sob4, co pozwala na / 
wspölne dia wszystkich grer 
prowadzenie dzienniczka gracza. 
zawiera-jqcego popefnione W$dy. 

Matematyka 
GEOGRAFIA i 

Program obe|muje zakresem tes- 
töw material szkoty podstawowej 
oraz pterwszej klasy szkoly sred- 
nie) Materiat podzielony (est na 
poszczegölne kfasy, ktöre posla- 
dajq tematyczme pogrupowany 
material np. Krajobraz, czy Afryka, 
Bogata oprawa graficzna. 

I YotVsor BRZDJ\C 

Brzdqc to 4, kolorowe programy - 
WYCINANKA, CYMBALKI, 
UKIADANKA (PUZZLE), 
KOLÜRQWANKA. 

Jest programem przeznaczonym 
dla dzleci w wieku przedszkolnym. 
Moze takle slutytf wspölne) pracy 
rodzlcö w l dzleci. 

Prof esor Henry - Stowniclwo 

Nauczy Cie möwienia, czytania, 
pisanla I rozumiema ze sfuchu 7000 
slow, zwrotöw 1 Idiomöw 
angselskieh! Henry to: ciekawe 
dwiczema, srownik, nauka 
wymowy, generator öwlczeri, 
Poradnik metodyczny, powtörki, 
6godzinnagrart 

[ Yofrsor J^ZYK NIEMIECKI 

Program do naukt j$zyka ntemiec- 
kiego, Zawiera kilkadztesi^t zesta- / . 
wöw testöw obejmujqcych calq\4 
gramatyk? oraz tfumaczenia zdart, 
stöwek I zwrotöw. Umozltwia takze 
tetwe tworzeme wtesnych öwiczen. 
Ciekawa grafika. J^ZYK ANGIELSKI 

Program do naukl (ezyka angiei- 
skiego. Zawiera kilkadziesiqt zesta- 
wöw testöw obejmuj^cych calq 
gramatyk? oraz tromaczenia zdan, 
Siöwek I zwrotöw Umozüwia takie 
latwe tworzenie wtesnych öwiczeii 
Ciekawagrafika. 

HISTORIA 

Zbiör wradomo&t historycznych, 
obe|mu)qcych matenal szkoly pod- 
stawowe] oraz pierwszej klasy 
szkoly äredniej. Wiedza zawarta w 
programie obejmuje historie Polskj 
oraz htstori^ powszecbnq Testy 
opracowane przez fiistoryka, MULTIMEDIAUCA EHCYKLOPEJDIA 
POWSZ€CHNA edycja 1999 

66 000 hasel 

3 500 zdj$ö, tfustracji I map 

38 minut fllmöw I animacji 

180minutmuzykf 

500 000 pof^czert hipertekstowych 

Pfyta CD zawiera 20 tomöw 

"Popufarnej Ency Moped II Powszechnej" 

Profesor Henry - Gramatyka 
M^Uimedialne repetytorium, ktöre 
nauczy De gramatykj angielskte) - 
m.in. zdania ztozone, czasy. tryby 
warunkowe. Henry to: podr^cznik, , ( 
900 cwtaeri (12 rodz.). nauka wy- \4 
mowy, 5 godz. nagran, shDwnlk, 
Poradnik metodyczny oraz 250 
godztnnaukf 


f* Klau Jezyk POLSKI üceutn MATURA 

Program pomagaj^cy w nauce j?zy- 
ka polskiego na poziomie szkoly 
$redniej, ze szczegölnym uwzgl^d- 
nienlem przygotowania do egzami- 
nu matüralnego Na program 
sktada sif kilka zintegrowanych 
moduföw w tym Astro Orto 2 - 
dynamiczna gra orlograficzna. 

MATEMATYKA kl. VII I VIII 

Program oferufe wiele zadart w 
kitku wersjach, iqcznie okolo 250! 
Zadania podano w atrakcyjnej 
formie (rysunki, v^kresy) z przy- 
stfpnymi, szczegötowymi wska- 
zöwkami. Dodatkowo. symulacja 
egzamlnu wst§pnego do szkoly fc, 
podr^cznik i dzienniczek uczma! 

MatMania 

Trzy wspanlate gry matematyczne, 
l^cz^ce przyjemnosö grania z naukq 
podstaw rnatematyki dla plerw- 
szych klas szkoly podstawowej 
Wszystkie gry pomagaj^ w nauce 
poröwnywania liczb i w opanowa- 
niu czterech podstawowych dzlalaö WINDOWS DRAW 5 

Pakiet 4 programöw graficznychi 
wraz z btbüotek^ ponad 20 000 clip- 
artöw I zdfäd , ponad 1 00 szabfonöw 
Windows Draw-gratikawektorowa, 
PhotoMagic - grafika bitowa, 
Instant 30 grafika3D 
Grafika Interneiowa Protesor Klaus- Stownictwo 

Nauczy Ci? möwlenia, czytania, 
pisanla I rozumiema ze shichu 9000 
slow, zwrotöw I Idtomöw 
nlemieckich! Klaus to: clekawe 
(Swiczenia, slownik, nauka 
wymowy, generator dwiczert, 
Poradnik metodyczny, powtörki, 
7 godzin nagrart. 
3W1 29.95 

A.D, 2044 45,00 

Abe's Exodus 99.00 

Abe's Odysee Oddworld 59,95 

Ace Ventura-Psi Detektyw , ... 69,00 

Age of Empires Gotd 239,00 

Age of Sali 49.00 

Airline Tyuoon 69^95 

Alien vs Predator , 155.00 

Alpha Centauri 155.00 

Anaent Conquest 99,95 

Anno 1602 PL 155.00 

Armored Rst 2 59,95 

Army Man 2 ... 159.95 

Baldurs Gate - Misje 59.95 

Baldurs Gate PL. 155,00 

Balls of Steel 59.95 

Battle Isle ll+mis|e PL 29.95 

ßattfegr -Antietam 49.00 

Bartfegr -Napoleon In Russia 89.00 

Battlegr.-Prelude to Wateriao 89,00 

ßsttleground • Shiloh 49,00 

Betrayal at Antara 69,95 

BirthriQht , 69,95 

Blade Runner, 59,95 

Blood 2 , , . 69.95 

Biaveheart — 165,00 

Broken Sword II PL 59,95 

C8.C Red Alert+Count&Aftermath . . 122,00 

C&C Tiberian Sun 99.00 

Caesar 2 69,95 

Caesar 3 .155,00 

Capitallsm + , , 49,00 

Carmageddon 59.95 

Championship Manager 3 155.00 

ChampiOflship Manager 97\98 119,00 

Civilizatfon.Call to Power , 169.95 

Colm Mcrae Rally 159.95 

Commandos-Mission 2 109,00 

Corsairs PL . . . , 149,95 

Creatures 2 155,00 

Creatures2LifeKit . 59,00 

Creatures Adventures 159,00 

Creatures Deluxe 49,95 

Cyberstorm2 . .69,95 

Dark Omen Warhammer ...... 59,95 

Dark Vengeance 59,95 

Definitive Wargame Colledion 2 99,00 

Delta Force 155,00 

Descent 3 79,00 

Destructton Derby II 39.95 

Diablo Helfire Pack 49,95 

Discworld Noir 99,00 

Double Agent 49,95 

Dungeon Keeper 59,95 

Dungeon Keeper 2 PL 99,00 

Earth 2140 + Misje 49,95 

Echelon 69,95 

Emergency , 49,95 

Expendable 159,00 

Extreme Assauft PL ..... 29,90 

F-16 Aggressor 155,00 

Falcon 3.0 35,00 

Fall Weiss 1939 59,95 

Fallout 59,95 

Fallout 2... 155,00 

Fieidsoffire 59,95 

FIFA '1998 59,95 

FIFA "1999 99,00 

Fighting Force (3Dfx) 99,95 

Fighting Steel ..159,00 

Final Liberation - Warhammer 49,95 

W , 155,95 

Flying Saucer 19,95 

Force 21 ......159,00 

Future Cop LAPD 59,95 

Gangsters 149.95 

ßet Medlevaf 49,95 

Gex3D 89,00 

Gofd Games 2 129,00 

Grand Tfieft Auto * London Misje . 129.95 

Great Battles of Alexander 69.95 

Great Battles of Caesar 79,95 

Great Battles of Hanntbal 79,95 

Gruntz ..... 49,95 

Half Life -....79,00 

Hearts of Darkness 155,00 

Heretic 2 155.00 

Hernes of Migh & Magic 49,95 

Heroes Of Migh! & Magic 2 99,95 

Heroes Of Might & Magic 3. , 145,00 

Hidden & Dangerous 159,95 

Hopkins FBL. 69,00 

Ignition 59.95 

Imperialem 2-Age of Exploration . , 155.00 

Insane Speedway 2 79,95 

Jack Orlando 49,95 

Jagged Afliance 2 PL 69,95 

Jazz Jackrabbit 2 PL + dod, Poziomy 49,95 

Knights & Merchants 49,95 

Ksi^z? i Tehörz. 59,95 

Lands of Lore H 59,95 

Lands of Lore III , . 155,00 

Lawnmower Man»Koslarz Umysröw . 14.95 

Lego Loco PL 99,00 

Lemings Pak 49,95 

Uath-World Spiral PL 89.95 

Liga Polska Manager 2000 99.95 

Light House 69,95 

Lomax 49,00 Lords of Magic 69,95 

Lords of the Realms 2 69,95 

Lufrwafe Commander 149,00 

Lula Virtual Baby (od 18 lat) 69,95 

Luia: the Sexy Empire {od 18 lat) ... 69.00 

Mad Trax 69,95 

Malkari .149.00 

Mayday 49,95 

MOKPL 59,95 

Megapak 8 99,95 

Megapak9 ,, 99,95 

Might & Magic VII PL 160,00 

Mortal Kombat 3 59.95 

Mortyr 99.95 

Molo Racer 2 155.00 

Myst 69,95 

Nascar Racing 2 69,95 

Nascar Revolution 99.00 

NBA 99 , 99.00 

Need for Speed 4. . , 155,00 

North vs South 149,00 

Operation Art of War 2. 159.00 

Operational Art Of War 59.95 

Outpost 69,95 

Panzer Commander 155.00 

Panzer General II 69.00 

Phantasmagoria 69.95 

Phantasmagoria 2 69,95 

Pmbatl 3D 69,95 

Pinball Timeshock 59,95 

Popolous 3: The Beglnning 155,00 

Postal , 59.95 

Prince of Persia 112 69,00 

Propilot 69,95 

Przekl^ta Ziemia PL. 39,95 

Rage of Mages 69,95 

Railroad Tycoon 2 155.00 

Railroad Tycoon Deluxe 59.95 

Rainbow6.. 155.00 

Ralnbow 6 Eagle Watch (misje) 89.00 

Reah + AD. 2044 PL. 135.00 

ReahPL.... 99,95 

Reah.DVD. ..189,95 

Recoil 59.95 

Redguard 159.95 

Redline 155,00 

Redneck Rampage 59,95 

Reflux 59,95 

Requiem-Avenging Angel .,..*.«, 159.00 

Resident Evi! 2. . 59.95 

Return to Krondor 155.00 

Rrval Realms PL 99,95 

Riven 69.95 

Rollcage ..149,95 

Saga Rage pf Vikings PL 69.00 

Sanrtarium 155,00 

Screamer Rally 59,95 

Settiers 19,95 

Settiers 2.. 39,95 

Settiers 2 Mts|e PL 19,95 

Settiers 3 Misje PL 49,00 

Settiers 3 PL 145.00 

Seven Kingdoms 79.00 

Shadows Over Riva 29,95 

Sld Meier's Gettysburg 59,95 

Sim City 2000 59.95 

Sim City 30O0 PL 155,00 

Skaut Kwatermaster 29.95 

Spellcross 49,95 

Sport CarGT 99,00 

Spycraft ...59,95 

Star Siege Unfverse 159,00 

Star Wars. Rogue Squad 179,00 

Star Wars:X-Wing Aliance 199,00 

Starcratt. 155,00 

Starcraft Brood War 79,00 

Strikepoint PL 39.95 

SU-27 Commanders Edition 59.00 

Superbike World Championship 99,00 

System Shock 2 . , 99.00 

Targel 59,95 

Team Apache 69,95 

Tneme Hospital 59,95 

Thief-The Dark Project. .1 55,00 

Thrust, Twist & Turn 155,95 

T0CA2 169,95 

Toinb Raider 3 ..... 155,00 

Tomb Raider Il+Misje 99,00 

Tomb Raider Unfished Busslness . . . 99,00 

Total Anihilation - Kmgdoms ... 99,00 

Total Annihilation 69,95 

Trespasser. ,. r 59,95 

Tunguska-Legend of Faith PL 89,95 

UFO'S 39,95 

Ultimate Soccer Man.98/99. ....... 69.95 

Ultra Fighters 79.00 

Vangers 59,95 

Viper Racing 155,00 

VIVAFootball 59,95 

Vulture, 59,00 

Warcraft II Delux Edition 69,00 

Wargames 59,95 

Warhammer 40000 Chaos Gate. . . . 155,00 

Warzone 2100 155,00 

Wmg Commander Prophecy 59,95 

Worms . 35,00 

Wyspa 7 Skarböw PL 29,95 

X Games Pro Boarder ,1 55.00 

X-File Unrestricted Acces 69,95 

Zork-Grand Inquistor 49.95 o 
Od ukazania sie poprzed- 
niej gry o tym tytule nie uptynaj 
nawet rok, a juz mamy nastep- 
na^. Do tej pory autorzy nie za- 
chwycili nas ani jakoscia. grafi- 
ki, ani tez realizmem symulacji. 
Okazuje si§, ze to byty tylko 
wprawki. Poprawiono grafikQ: 
gra wykorzystuje teraz wszyst- 
kie dobrodziejstwa kart gra- 
ficznych. Ulepszono tez mo- 
del jazdy, ktöra stata sie bar- 
dziej dynamiczna, a dzi^ki 
temu bardziej zblizona do rze- 
czywistosci. Przejdzmy jednak 
do konkretöw. 

Realizm gry zostat na tyle 
podniesiony, ze mozna möwic 
o symulacji jazdy prawdziwym 
motorem klasy Superbike. 
Przewidziano prawie wszyst- 
kie uszkodzenia, jakim ulegaja. 
motory w prawdziwych zawo- 

dach. Poprzednio jednak nie- 
ktöre z nich miaty niewielki 
wptyw na jazde. Teraz piach na 
oponach po ztapaniu pobocza, 
moze bardzo utrudnic dalsza. 
jazd$, szczegölnie na wyz- 
szych poziomach trudnosci. 
Uszkodzenie uktadu kierowni- 
czego praktycznie uniemozli- 
wia kontynuowanie wyscigu 
(poprzednio udawato sie. je- 
szcze dotoczyc do mety). Na 
ostrzejszych zakr^tach tylne 
koto bardzo tatwo ucieka nam 
na zewn^trznaj a ostre przy- 
spieszenie powoduje uniesie- 
nie przedniego kota - co nie 
jest takie przyjernne jak si§ na 
pierwszy rzut oka wydaje. Za- 
wodnicy sterowani przez kom- puter nareszcie wykazuja. si§ in- 
teligencja.. Potrafia. skutecznie 
zablokowaö jadacych za nimi, 
jak röwniez umiejemie wyprze- Motor podczas wypadku 

zachowuje sie prawie tak, jak 

w rzeczywistosci. Jesli tylne 

koto ucieknie przy matej pr^d- 

kosci, suniemy na 

boku. Jezeli przy 

wi^kszej - wykona- 
Utrzymanie eptymalnego toru 
jazdy na zakr^cle wymaga 
wprawy, szczegölnie gdy co 
chwile ktos probuje nas wy- 
przedzic. dzi6. Gracze, ktörzyjeszcze nie 
opanowali wszystkich tajniköw 
jazdy, moga. wtaczyc kilka po- 
mocnych opcji, na przyWad au- 
tomatyczne hamowanie. 

Gdy zawodnik spadnie z mo- 
toru i nie uszkodzi przy tym za 
bardzo siebie ani pojazdu, pod- 
nosi si$ i podchodzi do lezacej 
maszyny. Nastepuje wtedy po- 
kaz niewiarygodnej sity: motor 
staje na kotach i... mozna kon- 
tynuowacjazd§. my kilka salt ze sru- 
ba.. Postacie zawod- 
niköw zyskaty do- 
datkowe szczegöty 
i zaczQty przypomi- 
nac ludzi. Lakier mo- 
toröw btyszczy w 
stohcu, a na owiew- 
ce odbija si§ oto- 
czenie. Jest ono zre- 
szta. calkiem niezle wykona- 
ne. Jakosc grafiki mozna do- 
pasowac do mocy komputera 
na tyle röznych sposoböw, ze 
kazdy powinien znalezc cos 
dla siebie. Posiadacze lep- 
szych maszyn (naprawde moc- 
nych) moga pozwolic sobie 
na zabawe w rozdzielczosci 
1280x1024 w maksymalnej 
palecie koloröw. 

Gra oferuje ktlka tryböw 
wspölzawodnictwa, poczawszy od wyscigöw treningowych 
przez free weekend do zwykte- 
go trybu mistrzostw. Dwöch 
graczy moze scigac si§ na 
podzielonym ekranie, opröcz 
tego jest gra w sieci. Kilka tras 
wyglada bardzo podobnie do 
tych z poprzedniej 
czesci, dotozono tez 
jednak sporo no- 
wych. Tory zaprojek- 
towano ciekawie, na 
kazdy m nastepnym 
czekaja nowewyzwa- 
nia, pojawiaja^ sie. pod- 
jazdy, ostrzejsze za- 
kretylubszykany. 

Odgtosy pracy sil- 
niköw sa. dobrze sty- 
szalne i nie odbiegaja. 
od rzeczywistosci. Dziwi mnie 
jedynie fakt, ze przy ustawieniu 
widoku oczami zawodnika sly- 
chac tez widowni^. Hatas mo- 
toröw jej nie zagtusza? Tro- 
chetonierealne... 

Gra jest lepsza od swojej 
poprzedniczki pod kazdym 
wzgfedem, jednak kilka ele- 
mentöw wymaga poprawienia. 
Ustawienia motoröw mogtyby 
byc troche bardziej rozbudo- 
wane (ale to moze zmieni si§ w 
Castrol Honda Superbikes 
2001). Polecam lubiaeym jez- 
dzic, ale mechanicy nie znajda. 
tu nie dla siebie. 

Zulu 
Castrol 

*9IK* TS AH 
2QQ&* Wy6cig Midas Interactive /Interactive Entertainment 
MarkSoft Wyniriganiaspr^towi«, Pentium 166, 
24 MB RAM, CD-ROM 4k, Wmdowa 
65/98, nkeeterator 3D 
' Cena: bd ^^^^^kumm ^^^^^^^__ 

^^^^^^^"- 
» ' ■ I 


HB M 
V 

■ 

I 


i ■ N ■ I m l c 


K M - * K \ m eh 
• 


>* 


es Möj pierwszy kontakt z Mi- 
cro Machines byf dose specy- 
ficzny, gramem bowiem w nie 
dokoriezona,, jednopoziomowa, 
wersje ni to demo, ni to beta na 
komputerze Amiga 500 z „zie- 
lonym" monitorem Neptun i 
rozwalonym joystickiem. Byto 
to w redakeji Top Secret, wöw- 
czas zajmujacej pokoik rozmia- 
röw 2 na 3 metry, w ktörym 
miescily sie 4 komputery i co 
najmniej dwa razy tyle ludzi. Ja 
zas przez dobry miesiac kato- 
watem ten jeden poziom. Tak 
sie wykuta moja miiosc do ma- 
tych samochodziköw, ktöra. 
obeenie kultywuje jako kierow- 
ca Daeowoo Tico. 

Kolejne cz^sci Micro Ma- 
chines byty coraz stabsze. 
Dlatego z entuzjazmem ogfa- 
szam, ze pojawifa si§ gra, 
ktöra jest ideowym nast^pc^ 
genialnego dzieta Codemas- 
ters. Produkt, ktöry fenome- 
naln^ grywalnosc t^czy ze 
wspötezesnym technicznym 
wyrafinowaniem. 

Re-Volt nie ma wymyslnej fa- 
buty. S3 to po prost u wyscigi 
ßterowanych radiowo autek. Do 
wyboru mamy 28 samochodöw 
rözni^cych si§ pr^dkosci^, przy- 
spieszeniem i mas^. ScigacsiQ 
one b$d^ n a 14 trasach osadzo- 
nych w 7 srodowiskach: w domu 
na przedmiesciu, muzeum, ogro- 
dzie botanicznym, na statku, 
Dzikim Zachodzie, w sklepie z 
zabawkami i supermarkecie. 
Na pocz^tku dost^p do cz^sci 
tras i aut jest zablokowany. Aby 
möc nimi pojezdzic, trzeba * 
zwyci^zyc w kolejnych zawo- 
dach pucharowych.. 

- . - m 

0:00:0 

best I 
05!00:0 r«ce. 
-üflJJUi.30? 

-•^fi Tym, ktörym to nie wystar- 
cza, gra oferuje opeje sie- 
ciowe, edytortras oraz „stunt 
competition", w ktörej nale- 
zy sie wykazac mistrzostwem 
kierownicy, przejezdzaja.c 
perfekcyjnie speejalnie za- 
projektowana. trase i zbiera- 
jac 20 trudno dostepnych 

Tempo akeji jest takie, jak lu- 
bie - zawrotne. Nie mozna ani 
na chwile oderwac wzroku od 
samochodzika. Nawet po to, 
zeby zobaezyc, na ktörej jest 
sie pozycji. Gra pochtania cat- 
kowicie, chwila nieuwagi, to 
strata pozycji. Autka zachowu- Toki otak w stylu bega Raidena na dobrq chwile 
odbiera przeciwnikowi ochote do dalszej jazdy. ograny element gier komputero- 
wych mozna zrealizowac w spo- 
söb oryginalny i ciekawy. 

Wykonanie gry jest bardzo 
dobre. Swietna grafika (cze- 
göz innego spodziewalibysmy 
sie po zespole, ktöry stworzyt 
Forsakena), dostepna takze 
w rozdzielczosci 24 bitöw. 
Znakomite efekty dzwiekowe, 
wspaniafe pastelowe kolory, 
piekne wybuehy... A przy tym 
wszystkim ptynna animaeja. 
Gra cieszy oczy. 

Re-Volt to na razie pozycja 
numer jeden na mojej liscie 
objawien tego roku. Ta gra, 
jak mato ktöra wspötczesna 
produkcja, opiera sie nie na 
pokreconych pomyslach, lecz 
na fantastycznej, pierwotnej 
grywalnosci. Nie jest przy- 
padkiem, ze uwazny obserwa- 
tor na trasie „Toy World 1 " zo- 
baezy automat z Pole Posi- 
tion... Re-Volt przykuwa gra- 
cza do monitora, wsysa go w 
swöj swiat. Swiat, w ktörym 
nie ma fabuty i sensu, jest tyl- 
ko szalony wyscig. 
- v ' ' 

u 
*1 


wm m ■ wm ii u'». j^ sjq specyficznie, wyraznie 
si^ czuje kruchosc i lekkosc 
modeli. Trasy zaprojektowa- 
no tak» ze mozna pojeehae 
kröcej, ale bardziej ryzykow- 
nie. Ich poznanie zajmuje tro- 
chQ czasu f ale jest to przyjem- 

Bardzo ciekawie rozwicizano 
sprawQ rozmaitych bonusöw t 
ktöre mozna znalezc podezas 
wyscigu. Rakiety musz^ si^ 
chwil^ „ryglowac nacelu", jed- 
nak nawet potem nie ma pew- 
nosci trafienia (a jakie to prze- 
zycie wiedziec, ze samemu jest 
siq namierzanym, i gwaftowny- 
mi manewrami unikac poci- 
sku!). Trafiony w sam tyt samo- chöd nie przewraca si§, a prze- 
eiwnie - f1 dostaje kopa 1 *. W pla- 
my oleju samemu mozna wje- 
chac, zas wielkie kule, zrzueo- 
ne za samochodem, b§d^ na- 
sz^ przeszkoda przy nast§p- 
nym okrgtzeniu. Inne ciekawe 
znalezisko to bomba, ktöra 
przyczepia si^ do naszego 
auta. Jedyny sposöb, by unik- 

!n^c wybuchu, to przekazac j^ 
(przez uderzenie) rywalowi :-). 
Acclaim udowodnit, ze tak BW 
ftl r*4 
KGB HQ. Zulu time 12.45 

- Komandir, przechwycilis- 
my nowy imperialistyczny sy- 
mulator. 

- Wania, szczegöty. 
NowaLogic wydala F-22 

Lighting 3. Nastepce F-16 i 
Fulcruma. Grafika tadna. Do- 
dano obstuge akceleratoröw 
przez Direct3D oraz efekty po 
godowe. HUD wpadlocku dzia- 
ta prawidlowo. Ogölne wrazenia 
estetyczne godne produktu naj- 
lepszych radzleckich techni- 
köw. Brakuje tylko realistycz- 
nych tröjwymiarowych chmur. 
Wirtualny kokpit czytelny. 

- Haraszo. A jak z odgtosa- 
mi? 

- Oczen haraszo. Trzymaja. 
wysoki poziom poprzedniköw. • • Niewielka szara kreska prze- 
mykata po wieczornym niebie. 
Dia przecietnego obserwatora 
z ziemi nie wyrözniata sie ni- 
czym specjalnym. Uwazny ob- 
serwator rozpoznatby jednak 
ksztatt najnowszego mysliwca 
US AF. Przebyta. droge znaczy- 
la smuga kondensacyjna. Do- 
brze wyszkolony wojskowy ob- 
serwator zauwazytby cos je- 
szcze. Miguel mial do dyspozy- 
cji wykradziona^ Amerykanom 
elektronicznie stabilizujaca i 
powiekszajaca. obraz lornet- 
ke. Pod jednym skrzydtem za- 
uwazyt przedmiot, ktöry nie 
przypominat zadnej znanej 
mu bomby. „To na pewno ko- 
lejna misja zwiadowcza albo 
przekleci imperialisci pröbuja. 
zakföcic nasze radary!". 
Symulator lotu NovaLogic Mirage - A czy protiwnik nareszcte 
godny? 

- Niet. Nadal jest raczej po- 
tulny. Choöw walce manewro- 
wej staje sie troche bardziej 
niebezpieczny. Niestety, rakiet 
nadal nie umie unikac. Nadra- 
bia liczebnoscia.. 

- A szto z realizmom? 

- Niemnozko lepiej niz u 
poprzedniköw. Dzieki Bogu 
prawidtowo dziata odpalanie 
rakiet na podczerwieh bez 
uzycia radaru. Poprawili wybör 
broni. Samolot nadal porusza 
sie jak po szynach magistrali 
bajkalsko-amurskiej. 

- A jak tarn z multiigrami? 

- Dobrze. 120 graczy na 
serwerze Novaworld.net. Do 
16 przez TCP/IP oraz IPX. 
Po 2 przez modern i kabel. 
Deathmatche, Rawy i misje po- 
legajace na wspöidziataniu. 

^ Wykorzystano tech- 

nologie Voice- 

\ -over-net. Teraz 

poszczegölni 
Ä*». gracze moga. rozmawia6 pod- 
czas gry przez mikrofon i stu- 
chawki. 

- Podsumujcie. 

- Wykradli nam engine i, 
minimalnie go poprawiaja.c, 
produkuja. kolejne gry i nabija- 
ja. sobie kabze kosztem ludu 
pracuja.cego. Do tego weszli 
w uktad z producentami sprze- 
tu i bez widocznej poprawy ja- 
kosci obrazu lub inteligencji 
przeciwnika podniesli wyma- 
gania sprzetowe. Do gry nie szszs.... Oko Sokoia m6wi, ze 
jestes czysty. Kod autoryzacji 
„Grom". 

- Gniazdo, Manhattan 1. 
Potwierdzam „Grom". Wyko- 
nuje. 

Setki mysli przeleciaty przez 
umyst pilota. Spotniata. reka. 
naprowadzit znacznik na cel i 
nacisnat spust. Przeciez po to 
byt szkolony. Za chwile nad fa- 
bryka. pozostal jedynie nie- 
wielki spadochron, a pod nim 
bomba o dziwnym ksztatcie. 


• • Gtownq atrakcja gry jest zrxucanie bomb (qdre- 
wych. 

wystarczy P200 z 3Dfx, jak I 
byto z MiG-29, ale juz Pll z 
TNT2. Misje mafo ciekawe. 
Wyzwanie stanowia dzieki nie- 
samowitej liczbie przeciwni- 
köw i braku skutecznego 
wsparcia. • • Vasquez, mimo ze miat juz 
ponad 30 lat, a w barwach 
UASF latat od okolo 1 0, po raz 
pierwszy wiozt taki tadunek. 
- Gniazdo, Manhattan 1. 
Fabryka chemikaliöw w 
zasiegu. 
- Manhattan 1, Gnia- 
zdo. Potwierdzam... bz- s 
- Cechy szczegölne? 

- Bardzo widowiskowe eks- 
plozje nuklearne. 

- Zastosowanie? 

- Dia mtodych komsomol- 
cöw, by ich nie zniechecaö trud- 
na. obstuga. i zachecic tadna. 
oprawa,. Bardziej doswiadczo- 
nym i lubiacym prawdziwe 
wspöteawodnictwo socjalistycz- 
ne przodownikom nie polecam. 

- Odmaszerowac. 

• • • 

Miguela wyrwat z odretwie- 
nia bfysk. W dolinie, gdzie je- 
szcze kilka sekund temu byta 
fabryka, majestatycznie zacza.t 
formowac sie grzyb. Patrzyl 
zahipnotyzowany na fale ude- 

rzeniowa niszczaca. wszyst- 

ko, co napotka na swojej 

drodze. Cos mu möwi- 

♦o, ze nikt juz nie wyda mu rozkazu. 
Pchany zabobonnym strachem 
zaczat uciekac. Byle dalej od 
tego przekletego miejsca. 

TopGun 32 d f 
PRENUMERUJESZ? WYGRYWASZ! 

Zamawiajqc rocznjj prenumeratQ GAMBLERA 

BIERZESZZAFRIKO 

cztonkostwo GamblerClubu 

** qraz (jedna opcja do wyboru)*: Cl podkt pod mysz 

czapk$ z bajerami 


lub 
pomagasz matym pacjentom 
z Centrum Zdrowia Dziecka* 9 •) *> •) «§>«*« •••••••• JAK ZAPRENUMEROWAC? TO PROSTE 

1. PrenumeratQ mozesz zamöwic, korzystajqc z Internetu: 
www.gambler.com.pl lub za pomocq blankietu, ktöry drukujemy obok. 
Realizacja zamöwienia trwa 6 tygodni; np. gdy wpfacisz pieniqdze do 
26 wrzesnia to jako plerwszy otrzymasz numer grudniowy (i2/99) 

2. Wysytke. czasopism i upominköw rozpoczniemy po otrzymaniu wplaty 
za prenumerat$. *«>*»«i>9*«»«*>«&ij>9««« « •> •) * Aby otrzymac prezent lub przekazac pienujdze, zaznacz odpowledniq 
opcfe na stronie internetowej Gamblera lub na blankiecie wplaty 
zamieszczonym obok. 

** W Twoim imieniu wydawca Gamblera wptaci 10 zt na konto 
Centrum Zdrowia Dziecka. WSZYSTKIE PROMOCJE DLA PRENUMERATORÖW 
DOTYCZ^ WYtACZNIE PRENUMERATY ZAMAWIANEJ 
W WYDAWNICTWIE LUPUS o * 
o 

LLI 

z 
u 

Q 

o z 

D 
X 

i 

< 

5 

ü 

LU 

z 
u 

o LU 

z 

o 


2 

Q 

LU U 

Q 

o N <U I 1 s 
es 

Q_ v> L-L. 

I |3duJ8JS 


0> N o £ & * s 2 

8 ro rt IN 

N 2^ 

x b ^ 

(/> £ 

V) o^ "^ 

3 n ^ 

S: ü Ä 

D Q __. ZV § SS 
o g 

o £0 »■»■■. .N..: 3 

CO :! O 

SP 

u 

3 

E 
'fr 

Q. 

Q. 

1 (adtuajs « 


rf tu o 3 I I i 
|adai3)s Cd Sl <u -2 2 S N » 3 

E 
f 

Gl 
OL 

I jadiuajs PI 

r 
pi 7 

(/>* = 

mm 

•<* X 


< 1* 13 CS) i. I- 

&> 3 m 


0» 3 CA o CO 


D D 
o 

VI 

o o 

h 

Ö OL m </» s 
a 3 

Cu 

2. ig CL © 

19- Ol y- DG 

in ^ ist i 

m o 

3 

< 

o 8 s ■» Q "O fsi 

2 

D a 

D m 9 CD O 

'*4 y> % 3 *» 

g s. a £ 2 

c 5 s> ff S 

5' _ *" e all cd S o 
IM ,m m 8 

O i 

fil 

£. BT IM 

e 
3 

Ü> 
PI 

r 

(A* = 
NHPI 

rO- 

Jon 
Snz I 7 3 S. ST 

I I ■ 

: 1 CD 

3 CA 

e 

p 

o o 

in 3 *<& ff Q. <* 3 

3 5. 3 
K 

ß D 
o 
c#i 3 

S 

Ol 

N _ 

a ^ 

= ° 

i "2- CA 
DiD m 

r 
pi ? 

NHIPI 

C3(ß 

rO" 

Jon 

gNZ 

o 

I 
2 ■ «- 51 a 

ti 1 II 

■a g" K. -g. o 

£ 3. 2. £ 3 

i 1. I 1 9- 

II i 

■ 3 O "g Ol 

r- ° 

o Q. 

•2, es- v» 

c 

3 

Ol 

ume 
TA miESlECZNIKA 1 
SUPCRZABAWA 
I SUPCRLCKTURA 

WPRENUMERACIE 

12 WYPAN 
^(l ZAMIA5T 154 ,80 ZU 

OSZCZf DZASZ 19,80 Zt 

D * 4ö «*>»**) t> %> . •*$ •) I) *> $ *) 4j #) 

Prenumerujac masz gwarancj^: 

cztonkostwa GamblerClubu 
(wraz z korzysciami) 

otrzymania odjazdowych prezentöw 
(mozesz tez pomöc chorym dzieciom) 

__ «* po kr ycia kosztöw wysytki stabilnej ceny w ramach dokonanej 
przedptaty 
dla przedtuzajacych prenumerat^ 
oferujemy rabat specjalny: 
prenumerata roczna 40% 
w stosunku do ceny w kiosku 
(tylko 92 zt) «9««9««)«9#}0099^9 99l fi ~ * Szczegftowych 
Sekqa Sprzedazy Wytoniictwa LUPUS: 
■I. St^Mska 22/30, 00^739 Warszawa 
td./fax (0-22) 841 51 21 w. 1272, (0-22) 841 
e-mail: yemim crau eiwp ti^ waw.pl 03 74 Redaguje zespöl w skiadzie: 

Zgredaktor (redaktor prowadz^cy), 

g, Böcevau (EKG), 
Erectus Magiuficus (Gildia RPG), 
Knstoff (KS Gambler), 
PiLA (Klub Techniczny), 
gen. TopGun (Aeroklub), 
White ViZard (Klub MTG), 
Marcin Wichary (Klub DDT). 
ZooltaR (Klub 3D) 

Projekt graficnry: 

Ptotr Kakiet 
LEKTURA CODZIENNA WSZYSTKICH KOMBINATORÖW System Shock 2 

W trakcie gry naciänij jednoczeä- 
nie klawisze Sfrift i ; (ärednik) i wstu- 
kaj; 

summon_obj [nazwa obiektu] - 
otrzymasz jeden z wymienionych po- 
niiej przedmiotöw. 

Nazwy obiektöw mog§ byö na- 
stQpujqce: medical kit, psi amp, 
wrench, pistol, shotgun, assault ri- 
fle, laaer pistol, EMP Rifle, Electro 
Shock, Gren Launcher, Stasis 
Field Generator, Fusion Cannon, 
Crystal Shard, Viral Prolif, Worm 
Launcher. 

Moiesz takze wstukaö nast^pu- 
jqce kody: 

psi.full - podnosi punkty psi do 

maksimum, 

Übermensch - zmienia postaä 
w nadczlowieka, CZKAWKA 

Urlopowa czkawka personalna to schorzenie, na jakie cierpiq wszystkie 
instytucje, nie wytqczajqc redakcji popularnych miesiQczniköw. W tym mie- 
si^cu na ksztaft TeTe miala wplyw czkawka z przelomu sierpnia i wrzeänia. 
Efekty? Klub 3D na wakacjach, Klub Techniczny w rozjazdach, pozosta- 
le kluby popuchly, wypetniajqc wolnq przestrzeA, I tylko rozwi^zanie do 
Might & Magic VII toczy siQ jak nizinna rzeka, szeroko i powoli. 

Zgredaktor OUTCAST 

Otwörz w Notatniku plik outcait.ini z podkatalogu /oc, znajdujqcego siQ 
w glöwnym katalogu z gr^ (wczeSniej zröb kopi? bezpieczeAstwa). 
Aby byö bardzo zdrowym i bogatym, w sekcji [Bonuses] zmieA: 
MoneyChest-5.0000000 na MoneyChest-5000000,0 
Money- 1.0000000 na Money- 1000000.0 
Life -5.0000000 na Life-5000000.0 

Warto röwniei dokonaä w sekcji [SimpleGun] nast§pujqcych zmian czy- 
niqcych z podstawowej broni prawdziwe narz^dzie zaglady: MechCommander 

Aby uruchomiö kody, trzeba 
najpierw stworzyc w glöwnym ka- 
talogu z gr$ plik o nazwie buy- 
mechcommander.2 

Od tej chwili powinny dzialac 
nast^pujqce kody: 

lorrie - amunicja, 
osmiu - God Mode, 

mineeyeshaveseentheglory - eala 

mapa, 
poundofflesh - pieni^dze, 
rockandrollpeople - nieograniczo- 

na masa, 
Lordbunny - mozesz nacisnqc b 

i kliknqci lewym klawiszem 

myszy na celu, aby go 

zniszczy6. Weight_of_bullet-0.010Q00 
Speed_ofjDullet_min*90,000000 
Speed__of_bullet_max*l 10.000000 
Reloadtime_of_bullet=20000 
RecoilElasticity=4.000000 
Recoü= 15.000000 
MaximumRecoil= 15.000000 
Load critical level^S Lif etime.of ^bullet -20000 
Friction_of_buliet-0.000000 
Damage =3 1 0.000000 
Burst_SizeJLeveL3«24 

Burst_Size_Level_2»22 
Burst_Size_LeveLl=20 
BulletRadius= 10.000000 
AmmoBox=30.000000 
W dzisiejszym wydaniu: KLUBY 


DISKEDITOR DREAM TEAM 36 

GILDIA RPG 37 

EKG, czyli ELITARNY KLUB GENERALÖW 38 

KS GAMBLER 40 

AEROKLUB GAMBLERA 42 

KLUB MAGIC: THE GATHERING 47 

ROZWIAZANIA 

Might & Magic VII - cz. 2 4 

Reakcje Redakcji 48 
2 TeTe llOlOia 
10010011101 

1011010001 
1100110 
DISKEDITOR 

W mojej „strefie czasowej" jest teraz pocz^tek 
sierpnia i niemilosierny upal... W tak^ pogodQ 
trudno przeliczac heksy i w ogöle panowac nad 
bardziej zlozonymi funkcjami mözgu. Zajmiemy si§ 
wi§c dzisiaj odpowiedzi^ na pytanie: „w jaki spo- 
söb mozna sobie pomöc w grze?" Pytanie z pozoru 
banalne, ale odpowiedz b^dzie zlozona, zajmie 
caly odcinek DDT i cz^sc kolejnego. Wyjdziemy tu 
moze troche poza standardowy repertuar klubu, 
czyli grzebanie w savegame'ach i czynno£ci po- 
krewne, ale w koricu nie samymi cyferkami ezlo- 
wiek zyje... 

Korzystanie z dostepnych 
kodöw (cheatöw) 

Najprostszg metody oszukiwania (albo pomagania sobie, jak kto woli) 
w grze jest korzystanie z publikowanych w gazetach i w Internecie kodöw, 
Sg one czasami pozostalosci^ po betatestingu - pomagaj^ twörcom, ktörzy 
np. po otrzymaniu raportu o bl^dzie na trzecim poziomie nie muszq przecho- 
dzic gry od poczqtku, tylko wklepujq odpowiedjji kod. Najcz^sciej jednak 
kody wprowadzane sq specjalnie i ujawniane celowo w wybranym przez 
twörcöw momencie, aby np. przecüuzyc zainteresowanie grq albo pomöc 
graczom, ktörzy nie mogq sobie poradzic z tmdniejszymi poziomami 

Kody nie zawsze sluzq do uiatwiania gry. Czasami mamy do czynienia 
z dowcipami programistöw (np. pojawiajqcy sie tu i öwdzie tryb „wielkich 
glöw") albo „ulepszeniami" (np. odwröcenie tras w wyscigach samochodo- 
wych). 

W niektörych grach kody nie zostaly zaimplementowane. Cz^sto tez, 
jesli zaden gracz nie odkryje ich wczeäniej (co zazwyczaj bardzo trudno 
zrobic), na peinq list§ kodöw trzeba poczekac. Zresztq nikt nam nie zagwa- 
rantuje, ze dostaniemy akurat taki kod, jakiego potrzebujemy.,. 

Korzystanie z gotoweqo edytora 

Jesli nie znajdziemy pozqdanych kodöw, mozemy poszukac napisanego 
przez kogoä edytora, ktöry modyfikuje savegame'y, pliki .EXE lub inne, 
wchodzgce w sklad gry. 

Niestety, dobre edytory pojawiajei si§ rzadko; ich tworzenie wymaga 
pewnych umiej^tnosci programistycznych (o tym pözniej). Nalezy tez pami§- 
tac, ze edytory nie pomog^ we wszystkim - trudno np. za ich pomocq zükwi- 
dowac ubytek energii (chociaz dla odmiany cz^sto mozna podniesc jej stan 
pocz^tkowy), 

Oczywiscie, tak jak w poprzednim przypadku, moze siq zdarzyc, ze 
w edytorze nie b?dzie tego, co jest nam akurat potrzebne. Mozemy si§ 
wtedy skontaktowac z autorem (przez e-mail) i poprosic go o ewentualn^ 
zmian^ - zadziwiajqco cz^sto si$ to udaje! 

Czasami edytor ma za duze rozmiary, co jest wad^, gdy musimy go 
sci^gnqc z Internetu. Jesli twörca korzysta z gotowych okienkowych biblio- 
tek, a potem dol^cza je do archiwum (np. slynne VBRUN* *) i tworzy wersj§ 
instalacyjnq, wtedy edytor moze nawet przekroczyc 1-2 MB. 

Korzystanie z gotoweqo trainera 

Jesli nie znajdziecie odpowiedniego edytora, proponujQ poszukac traine- 
röw. Staty si§ ostatnio popularne, dzi^ki temu, ze powstaly pölautomatyczne 
narzQdzia do ich tworzenia (np, Magic Trainer Creator). Wczesniej trainery 
pod Windows 95 byly praktycznie niedost^pne. Ekspansja tych programöw 
i polqczonych z nimi narz^dzi (takze edytoröw) rozpocz^la sie w duzej mie- 
rze dzi^ki grze Diablo - röznego rodzaju „utilsöw 1 * do jej przerabiania jest 
w sieci kilkadziesiqt. 

Niestety, trainery z reguly sq mniej przejrzyste niz edytory, Autor chetpli- 
wie pisze „+50 tramer " - co oznacza, ze program modyfikuje az 50 parame- 
tröw. Jednak cz^sto ponad polowa z nich jest tak slabo opisana, ze nie da 
si^ ich wykorzystac. Ten brak klarownosci cechuje szczegölnie trainery two- 
rzone przy uzyciu automatöw (np. wspomnianego MTC) i produkowane tas- 
mowo przez rözne grupy hackerskie. 

Na dodatek po zaaplikowaniu grze patcha lub update^ trainer zazwyczaj 
przestaje dzialac. Przyczynq sq zmiany w kodzie gry, w wyniku ktörych od- 
powiednie wartosci znajdujq sie w nowych miejscach. Czasami - ale duzo 
rzadziej - zdarza sie to takze przy edytorach, gdy np. po zastosowaniu pat- 
cha zmienia sie struktura pliku .EXE (np. w X-Wing vs. TIE Fighter) lub 
nawet samego savegame'a (Fallout 2). 

Czasami trainery sq niepotrzebnie „rozämuchane'' (np. stworzone za 
pomocq MTC zajmujg ponad 300 kB, a powinny byc dziesiec razy mniejsze) 
i mog^ nie zawieraö takich ulatwieri, jakich sobie zyczymy. 36 Korzystanie z gotowych danych ftablic) 

Kolejnq, nieco tmdniejsz^ metod^ jest sci^gni^cie gotowych» przygoto- 
wanych przez kogos danych (zwanych tablicami) do uniwersalnego edytora 
lub trainera. 

Sposröd edytoröw szczegölnie popularny jest UGE (Universal Game 
Editor) - to dziwne, gdyz jest dose stary (1993 rok), jeszcze pod DOS i z 
niezbyt przyjaznym mterfejsem. UGE obsluguje pliki o rozszerzeniu .MDL - 
warto to zapami^tac, gdyz tablice sq czQsto rozpowszechniane bez dodatko- 
wych informaeji. 

Lepiej jest z uniwersalnymi trainerami - praktycznie wszystkie obsluguje 
tablice (chociaz, niestety, kazdy w innym formacie). Najpopularniejszy chy- 
ba jest Magic Trainer Creator. 
Gdy mamy juz odpowiedni program i zaladowang do niego tablic«?. nie 
rözm si? to zbytnio od wczytania gotowego trainera/edytora. Zyskujemy jed- 
nak troch? nowych mozliwosci: mozemy pobawic si§ cyferkami, zmieniaö 
pewne zaleznosci itp., itd. - mamy juz wplyw (chociaz niewielki) na zmienia- 
ne przez program dane. 

Korzystanie z uniwersalnego trainera 

Nast^pnym stopniem wtajemniczenia, gdy wszystkie poprzednie metody 
zawiodq, powinno byc skorzystanie z uniwersalnego trainera. Uzywanie pro- 
gramu tego typu jest w miar^ proste, jesh zna siQ procedura (przedstawianq 
juz kilka razy na lamach DDT, a zazwyczaj opisywang w pliku README 
trainera). 

Czasami - mimo przestrzegania regul gry - uniwersalny trainer zawodzi. 
Nie nalezy si^ od razu poddawac; programöw tego typu jest wiele i tarn, 
gdzie jednemu si§ nie uda, drugi moze zadzialaö znakomicie. Kilka najeie- 
kawszych uniwersalnych traineröw prezentowalem na lamach DDT, nie 
powinniscie wi^c miec problemöw z zebraniem kompletu - tym bardziej ze 
wi^kszosc znajdziecie na naszym CD w zestawie Gambler Pack. f|J TRAINER SPY ►J yjffi JJSJ HBit CHAIB<S> VHITI IK H1H0RY ; 4 Pro» AJ>P ftlSS I HIXA CHAIB tfHITI IN ITBIOFT Huck 32 004077BF OA 

Hacä32 004077BP OF 

Hack32 004077BF 46 5D BP 

Uuck3Z 004077Br DB 04 I Fl Inn4 mozliwosci^ - jezeli mamy juz jakis trainer, ale nie teiki, jaki sobie 
wymarzylismy - jest zastosowanie opisywanego ostatnio programu Trainer 
Spy (lub podobnego), aby zorientowac si$ w rozmieszczeniu niektörych 
danych w pami$ei.., To moze zaoszcz^dzic sporo praey. Po co szukac adre- 
söw, jesli ktos juz je znalazl? 

Jezeli uniwersalny trainer ma takie mozliwosci, mozna od razu pomöc 
innym graczom - zapisac tablicQ albo nawet stworzyc konkretny trainer 
(plik .EXE) i rozpowszechnic w Internecie. 

* * * Za miesi^c dokonezenie, czyli bardziej zaawansowane metody pomaga 
nia sobie w grze - jezeli wszystkie podane w tym miesiqcu zawiodq». 

Marcin Wichary 
(mwichary@gambler.com,pl) TeTe 
Znöw niemal cala Gildia o Baldur's Gate. No cöz, 
caty czas ta gra budzi emocje. Zastanawiam sie, 
dlaczego do Gildii piszg glöwnie ci z Was, ktörzy 
postanowili wylaö §we zale. Czyzby niewielu polubi- 
lo te gre? 

ADOM 

Nie ma ostatnio zadnych ciekawych gier RPG. 
Powstajq jedynie jakies gnioty. Nudne i glupie, lecz 
drogie produkcje. Gra, ktöra mnie naprawde wci$- 
gnela to Diabio/Hellfire (mialem nawet maga na 47 
poziomie doswiadczenia), ale nawet ona mi sie znu- 
dzila. Znalazlem na szczescie now^ gre pod tytulem 
ADOM, czyli Ancient Domains of Mystery. Jest tu 
masa przedmiotöw, potworöw, miejsc do zwiedzenia. Gram w ni^ juz od roku 
i jeszcze mi sie nie znudzila. Ten program znajduje sie na krqzku Gambler a 
8/98. Jezeli szukasz ciekawego RPG, to koniecznie zagraj (oczywiscie, bez 
kopiowania save'öw, bo to psuje calq zabawe). Rady dla grajqcych znajdujq 
sie na stronie http://friko.sos.com.pl/ ^maniack/ml. htm 

BuBeK (maniack@frikointerziet.pl) 

Baldur's Gate 

L Klania sie poczgtkuj^cy wielbiciel RPG i zaawansowany polskiej fanta- 
styki. Pozwalam sobie na kolejne podejscie do zagadnienia Baldur's Gate, 
tym razem pewnie nieco bardziej wywazone (skonczylem gre). Kilka luznych 
refleksji: 

Po pierwsze, uwazam, ze Interplay postqpü nie fair, ustalajgc limit moz- 
liwych do zdobycia XP i nie zaznaczaj^c tego wyraznie w instrukcji. [„.] 
Wiedzgc, ze möge zebrac tylko gkreslon^ liczbe punktöw doswiadczenia, 
möglbym inaczej poprowadzic rozgrywke. Poczqwszy od kreacji postacL 
Na przyklad o wiele mnie] korzystny, niz by sie wydawalo, jest wybör czlo- 
wieka jako postaci glöwnej. Ja sam kierowalem sie tu glöwnie tym, ze 
ludzie „mogg nalezeö do dowolnej klasy i osiggnqc w niej nieograniczony 
poziom" (instrukcja, strona 84). Möglbym röwniez mniej dbac o okazje do 
zbierania XP, „wypröbowaö" wieksz^ liczbe NPC-öw. Ale wyrazne zazna- 
czenie tego w instrukcji nie pozostaloby zapewne bez echa i gra moglaby 
zostac odpowiednio nizej oceniona przez ewentualnego nabywce jeszcze 
przed zakupem. Inna sprawa, to przyczyny, dla ktörych twörcy gry wybrali 
akurat taki sposöb „wywazenia" rozgrywki. Jedynym powodem uzasadnia- 
jqcym tak brutalnq ingerencje w podstawy RPG wydaje si§ chec sprawie- 
nia. zeby gra nie stala sie zbyt latwa. Chce wierzyc, ze nie byly to lenistwo 
i brak szacunku dla graczy. Wszyscy wiemy, ze röwnowage mozna utrzy- 
mac w inny sposöb - patrz na przyklad möj ulubiony Fallout 2 czy nawet 
pogardzane przez ortodoksöw Diablo. Niestety, musze powtörzyc tu zna- 
miennq opinis Sturma: powyzej pewnego poziomu (dokladnie 89 000 XP 
dla postaci Single class) Baldur's Gate staje sie niczym innym, jak przygo- 
döwkq. Tym bardziej to przykre, ze musialem grac w tej konwencji 2 ostat- 
nie rozdzialy gry. 

Po drugie, moim zdariiem skandalem jest proponowanie przez firrne ofi- 
cjalnego „expansion set", ktöry pozwala podniesc umiejetnosci bohateröw 
raptem o 1 poziom (chyba ie jest sie zlodziejem). Od twörcöw Fallouta 
oczekiwaiem systemu kompletnego, przemyslanego, spöjnego - ci zas pro- 
sto w oczy möwi^ z usmiechem. ze „owszem, bed^ nowe czary t ale glöwnie 
rzucane przez NPC na gracza, a nie odwrotnie" (patrz www.interplay.com). 
Coä mi sie zdaje, ze nie kupi^ .Tales of the Sword Coast". 

Po trzecie, kilka slow na temat samej materii gry. Nie da si$ ukryc, ze na 
poczqtku rozgrywki umiej^tnosci zlodziejskie stanowi^ bardzo wazny czyn- 
nik, pozwalaj^cy druzynie utrzymac sie w znosnej kondycji. Widac tu jed- 
nak kolejnq niespöjnosö systemu: owszem, zlodziej nie moze byc prawo- 
rzqdny dobry, ale jak to mozliwe, ze kogo^ takiego w grupie toleruje pala- 
dyn? PozwoIq sobie pomin^c wspomnian^ juz wczesniej kwesti^, ze prowa- 
dzqc paladyna, teoretycznie mozna zostac rzeznikiem. Inna sprawa - kole- 
ga, bl^dzqc po Nashkel, wyrznql calg „policj^" (chyba nie byli chaotyczni 
zli?) ( a jego reputacja pozostala nietkni^ta. Kto zatem jest „niewinny" i 
sk^d möge to wiedzie£? Czy zdrowy rozsgdek powinien zostac zastgpiony 
zasad^ „mordujemy testowo, a potem sie zobaczy"? ChQC dobrego wyposa- 
zenia druzyny i poznania co ciekawszych elementöw Äwiata gry wymusza 
na graczu postepowanie w stylu t ktöry nie daje sie opisac inaczej niz 
„chaotyczny zly". Czyli: mam gdzies zasady i robie tylko to, co mi sie opla 
ca (czasem oplaca sie byc dobrym). I znöw nasuwa sie poröwnanie z Fal- 
loutem. Tarn wyglqda to o wiele klarowniej, a poza tym nie ma koniecz- 
nosci deklarowania charakteru postaci (ktöry w BG w zasadzie niczego nie 
wnosi, mimo ze w papierowej wersji stanowi niebagatelny element roz- 
grywki), Wygktda na to. ze twörcy gry nie potrafili przeniesc swiata AD&D 
do komputera i, pröbujqc ratowac resztki jego spöjnosci, poszli po linii 
najmniejszego oporu* 

Jeszcze inna sprawa, to pewien kosmetyczny szczegöl dotyczqcy inter 
akcji z NPC - po produkcji lansowanej jako RPG wszech czasöw mozna 
bylo oczekiwac, ze system questöw bedzie skonstruowany w miare lo- 
gicznie. Niestety, quest log (przepraszam, dziennik) z uporem maniaka w 
najmniej odpowiednich miejscach wypisuje mi informacje dotyczqce 
questöw zamknietych wieki temu (pomijam forme i tresc wpisöw; moje 
prowadzone röwnolegle, r^cznie, lakoniczne notatki byly o wiele bar- 
dziej przydatne). Utrudnia to orientacje. a przeciez program möglby sie- 
dzic przebieg rozgrywki i modyfikowac reakcje NPC zaleznie od tego, 
jakie questy sq juz skoriczone. Czasem zreszt^ tak jest, ale wiekszosö 
NPC papla, ile wlezie. [...] Po czwarte, choc musze przyznac, ze BG zapewnila mi ladnych kilka go- 
dzin niezlej rozrywki (tydzien urlopu zlecial nie wiem kiedy), to cos mi sie 
wydaje, ze „replayability" ma na bardzo niskim poziomie. Nie tu nie pomoze 
skonstruowanie nowego bohatera [,..] - wyglqda podobnie. Z uteskmeniem 
zatem wyglqdam Diablo 2 i ewentualnie Fallout 3, majqc jednoczesnie 
nadzieje^ ze sequel BG, o ktörym przebqkuje Interplay, zostanie przez sla- 
wetnych „developeröw 1 * lepiej przemyslany. Nadal tez rozglqdam sie za RPG 
z prawdziwego zdarzenia, osadzonym w realiach fantasy. 

Mithrandir (mbieniek@friko6.oiiet.pl) 

W systemie AD&D paladyn moze dopuszczac sie czynöw niezgodnych 
z kodeksem honorowym, ale tylko wtedy, kiedy jest przekonany, ze jego 
postepowanie (lub wstrzymanie sie od dzialania) sluzy idei uniwersalnego 
Dobra. Oczywiscie, zawsze bedzie cierpial i mial moralne rozterki. W BG 
jednak maray do czynienia z dziwnym zwyczajem. Wyobrazmy sobie praw- 
dziwq sesje role-playing. Mistrz Gry informuje grupe-* »przy drodze spokoj- 
nie stoj^ sobie halfling i czlowiek. Rozmawiajq, ale kiedy do nich podeho- 
dzisz, zaezynajq Ci sie uwaznie przyglqdac. Kiedy wdasz sie z ninü w poga- 
wedke, dowiesz sie, ze zmierzaj^ do kopalni Nashkell i chetnie przyjeüby 
Cie do swojej kompanii. Poza tym wreczajq Ci prezent w postaci leczniczej 
mikstury". A po tej informaeji grupa, w sktad ktöre] wchodzi paladyn, ocho- 
czo zabija obu podröznych. Jak skonczyiaby sie t^ka akcja w czasie praw- 
dziwej sesji, mozecie sie tylko domysla6 (zalezy to od surowosci Mistrza 
Gry), a jak konezy sie w BG? Oto paladyn okrada ciala zabitych, dostaje 
nagrode w postaci punktöw doswiadczenia i odehodzi, nuc^c pod nosem 
Bogurodzice- A dlaczego to wszystko? Oto dlatego, ze obie postacie mialy 
Charakter „zly". Tyle tylko, ze ani graez, ani bohaterowie nie mieli prawa 
o tym wiedziec! 

IL Po przeczytaniu listu Sturma (G 5/99) bylem nieco oburzony, ale juz mi 
przeszlo. Najpierw dlaczego BG mi sie podoba: 

1. Jest po polsku, a lokalizacja jest rewelacyjna. Jak ktos sie nie 
zgadza, to niech idzie w diably. 

2. Opiera sie na AD&D. Nie twierdze* ze inne systemy fabularnych 
gier RPG sg do bani. ale z komputerowym AD&D mialem najwiecej 
do czynienia (glöwnie dzieki niegdysiejszej dzialalnosci firmy SSI) 
i po rozpoczeciu przygody w swiecie Wröt poczulem sie jak na 
starych smieciach. Wreszcie wszystkie elementy charakterystyki 
gracza maj^ wplyw na rozgrywke (i to wplyw widoczny). Pamietasz 
pewnie, jak narzekales na EoB-y, ze okresla sie jakieä charyzmy, 
charaktery itp. postaci, ktöre to parametry byly sobie a mröwkom... 
Teraz majq znaezenie i bardzo dobrze sie stalo, ze programistom 
z Bioware udalo sie jakos je wykorzystac. Jest ciekawiej. 

3. Ladna grafika i efekty dzwiekowe. Pewnie, ze program nie zawiera 
jakichs fajerwerköw graficznych, ale pytanie: po co mialyby sie w 
nim znajdowac? Grafika ma byc funkcjonalna, a nie efekeiarska. To 
ostatnie mozna sobie pooglqdaö w dowolnych demkach. 

Jak kazda gra t tak i Wrota Baldura majq wady. Pokrötce: 

1. Szkoda ze twörcy uparli sie, zeby ograniczyc maksymaln^ liczbe 
punktöw doswiadczenia do blisko 90 tysiecy. W dodatku do gry 
granica ta ma byc podniesiona do okolo 120 tysiecy [a dokladniej 
do 161 000 - red.]. Ale czemu ogranicza sie rozwöj postaci do tak 
sztywno ustalonej granicy? Czyzby twörcy obawiali sie, ze zbyt 
„napakowana" druzyna moglaby nie znalezc godnego siebie 
przeciwnika? 

2. Reputacja i charyzma lidera druzyny wplywa na reakcje NPC-öw. 
Czyz nie? To dlaczego wyglqda to czesto tak: klikamy na NPC-a i 
slyszymy: „Och, ach, bohaterowie, jak milo was widziec. Toz to 
zaszczyt wielkL." A potem czylamy wypowiedz tegoz samego NPC-a: 
„Odp... sie ode mnie, nie mam czasu gadac z takim szczurzym 
pomiotem...". Gdyby möj heros nie byl paladynem, to az cheialoby 
sie takiego dwulicowca zetrzec na miazge. Przy nastepnej grze 
wybiore postaö neutralnq lub zlq i im pokazQ... 

Moim zdaniem Wrota to bardzo dobra gra, ktöra zasluguje na wysokie noty 
(ma sie rozumieö w granicach rozs^dku) oraz godna polecenia wszystkim 
milosnikom role-playing, zwlaszcza tych opartych na AD&D. 

Arek »Arkr" Kriszpin (arky@friko.onet.pl; http://friko.onet.pl/bb/arky) 

Ogloszenie 

Zapraszamy w odwiedziny do siedziby naszego braetwa: Masters of Bur- 
ning Souls. Kazdy Nekromanta lub Sorcerer z^dny krwawej walki powinien 
wstqpic w nasze szeregi, aby siac smierc i zniszczenie, przepelniajgc serca 
swoieh wrogöw trwogq. 

Nazwa: Masters of Burning Souls 
Adres; http://free.ngo.pl/bs/ 
E-mail: razi@friko5.onet.pl 
Nubarus (nubarus@zone,pl) 

Obroncy Wröt Baldura, piszeie! Ja naprawde opublikuje Wasze listy, choö- 
by po to, zeby miec ten figowy listek na biodrach. Ale przeciez sam nie 
bede pisal peanöw na czesc BG, skoro Warn sie nie chee. 

st. areymag sztabowy Erectus Magnificus 37 


E N 
5 TeTe 
Motto: 

Sila przed prawem 

Maximilian Heinrich von Schwerin 

W tym miesigcu stala sie rzecz niewiarygodna! 
Zaden z publikowanych listöw nie dotyczy StarCraf- 
ta! Koncentrujemy sie za to na Heroes of Might & 
Magic III. Zapraszam wszystkich do wspölnej zaba- 
wy: zastanöwcie sie, co chcielibyäcie zobaczyc w 
nastepnych czesciach tej gry, jakie zmiany twörcy 
mogliby wprowadziö, aby urozmaicicS i uprzyjemniö 
zabawe. Najciekawsze Üsty, oczywiäcie, opublikuje- 
my. W tym miesi^cu pierwsza pröba skonkretyzowa- 
nia marzeft, dokonana przez Pyra. 
Zauwazyliöcie zapewne, ze chociaz obiecywaiem. znowu nie ma konkur- 
su. No cöz, wszystkiemu sq winne braki kadrowa Oficerowie odpowiedzialni 
za konkursy obecnie zajmuj^ sie konsumpcjg soköw zbozowo-chmielowych, 
podrywaniem pieknych dziewczqt oraz wylegiwaniem sie na plazy. Gdy tyl- 
ko wröc^ (co moze potrwaö, poniewaz wymienione zajecia sprawiajq im 
ogromnq przyjemnoäö), zaraz zabiorq sie do pracy, 

Heroes of Might & Magic III 

I. Chcialbym sie dowiedzieö, od kiedy to do jednostek piqtego poziomu 
zaliczajq sie Archmagi i Silver Pegasi? Z mojej skromnej wiedzy wynika, ze 
w Tower na piqtym poziomie znajduj^ sie Master Genies, a w Rampart - 
Dendroid Soldiers (a Minotaur Kings i tak s^ lepsi). Poza tym z Twojej odpo- 
wiedzi na möj list wynika, jakobym chwalil Magogi, a nie Efreet Sultans. 
Zmieniajqc temat: widze tyle opinii pochwalnych dla Castle, 4e chcialbym 
powiedzieö, ii ma on najgorszsi chyba jednostke pi^tego poziomu, czyli 
Zealotöw, O wiele bardziej od nich cenie Archmagöw z czwartego poziomu 
Tower, Tak samo szybcy, majq podobn^ liezbe HP, bardzo przydatnq zdol- 
no6ö i zadaJQ tylko troszke mniej obraieAl Korzystaj^c z okazji, chcialbym 
zaproponowaö ranking najlepszych (zdaniem czytelniköw) jednostek z kat- 
dego poziomu. Moje typowania wyglqdajq tak: 
Poziom 1; Centaur Captains Poziom 5: Minotaur Kings 

Poziom 2: Harpy Hags Poziom 8: Efreet Sultans 

Poziom 3: Evil Eyes Poziom 7: Archangels 

Poziom 4; Archmagi 

Naoaalny Warlock Folskl, 
dowödca bryyady „Minotaur Kings" - Ranooan 

To prawda, troche sie zaplqtalem z tymi jednostkami czwartego i piqtego 
poziomu. Wszystko dlatego, ie leie Dendroidöw na najwyäszym poziomie 
trudnoäci zwykle powstaje szybciej niz leze Pegazöw. Niestety, do mojej 
odpowiedzi na Tw6j list wkradl sie bl^d; zamiast Efreet Sultans, stoi jak byk 
Magogi. Oczywiäcie, przede wszystkim staram sie eiiminowaö te pierwsze, 
bo te drugie sq mniej gro£ ne, 

No dobrze, teraz möj ranking. Nie uwzgledniam w nim kosztöw powola- 
nia jednostki - gdybym to zrobil, klasyfikacja wyglqdalaby pewnie inaczej, 

1. Centaur Captains 6. Naga Queens 

2. Harpy Hags 7. Archangels (choö mozliwoäö uderzenia 

3. Royal Griffins jednoczeänie w dwie jednostki 

4. Archmagi Czarnymi Smokami jest jednak 

5. Thunderbirds kuszqca). 

A jak by wyglqdal ranking najslabszych jednostek? 

II, Chcialbym napisaö, ze popelnües bl^d w opisie HoM&M III, bowiem 
Dendroidy to jednostki 5. poziomu (a nie czwartego). Teraz w poröwnaniu 
ze swoimi konkurentami z innych miast nie wypadajq tak doskonale, Przy 
röwnej liczbie jednostek przegrywajq prawie ze wszystkimi! Jednak 
(opröcz opl^tania korzeniami) majq drugq waznq zalete, a mianowicie 
przyrost 8 na tydzien (u pozostalych 6). Po 4 tygodniach rozgniataj^ juz 
nawet Mighty Gorgons. Dopiero to czyni z nich najlepsz^ jednostki 5. 
poziomu. Druga uwaga: najlepszq jednostk^ w grze s^ Archanioly, a nie 
jakies tarn Czarne Smoki (phi! odpornosc na czary ma swoje wady, bo nie 
mozna zastosowac zakl^c wspomagajqcych). Dia mnie Czarne Smoki sg 
dopiero czwarte z koleh Jedynym godnym przeciwnikiem dla Archangela 
jest Ancient Behemoth (zmniejsza o 80% obron§ wroga!). Nie rozumiem 
jednego: dlaczego Smok Duch jest tak cienki, a kosztuje tak drogo (przy- 
dalby si^ chociaz przyrost 3 na tydzieri), Jesu chodzi o 6. poziom, najlepsze 
sq Naga Queens i Dread Knights t a najslabsze Wyverny (maj^ 70 HP» czyli 
tyle, ile Mighty Gorgons i Cyklopy). Zgadzam sie z Tobq, jesli chodzi o 
wygl^d jednostek. Z tym nie jest dobrze. Na przyklad Grand Elves wcale 
nie przypominajq elföw, a raczej rycerzy zakutych w zbroje. Z drugiej cz$- Äci najbardziej podobafy mi sie Feniksy (podobno majq byö w dodatku do 
tröjkü). Pola bitwy robiq na mnie duze wrazenie i nie wiem, dlaczego Ci sie 
nie podobajq. 

Misiek (mjed@rzeszow.cc) 

Blqd z Dendroidami wytlumaczylem juz w odpowiedzi na poprzedni list, 
Natomiast dziwi mnie Twoja zla opinia o Czarnych Smokach. To naprawde 
znakomite jednostki, a szybkosciq i mozliwosci^ atakowania dwöch wrogöw 
jednoczesnie z pewno^ciq przewyzszaj^ Behemothy. Miaiem pretensje nie 
tyle do wyglgdu jednostek (mozna sie przyzwyczaiö), co do map, S$ bardzo 
sztampowe, autorzy nie napracowaü sie przy nich. 

III. Heroes of Might & Magic to moja ulubiona seria gier, z niecierpli- 
woäciq czekam wiec na expansion pack do tröjki W kilku punktach podam 
swoje oczekiwania wzgledem Armageddon's Blade. Punkty 0-4 odnosz^ sie 
do expansion packa, a punkty od 5 w göre raczej do czwartej czeäci gry. 

- siyszalem, ze ze wzgledu na protesty graczy z caiego äwiata 

odwolano umieszczenie w dodatku miasta Forge (miasto rodem z SF, 
bohaterowie: Cyborg, Technik, potwory: Cyberzombie, Minotaury 
z wyrzutniami rakiet) - to 41el 

1 - zamiast tego w grze ma sie znaleiö Elemental Town (miasto 

zywiolöw), gdzie majq powstawaä miedzy innymi Feniksy - to dobrze! 

2 - mozliwe, ze Forge bedzie dostepne w patchu do dodatku - to 

wyämienicie! 

3 - jeäli wprowadzone zostanie Forge, to przydalaby sie nowa grupa 

czaröw czy tez „programöw"; 

4 - mam nadzieje. ze powröcq jednostki z HoM&M II, np. Feniksy, 

Sprite'y, Nomadowie, Rogues, Dziki, Halfhngi, Mumie itp. Ucieszylbym 
sie chyba nawet z powrotu Chlopöw, tylko musieliby zosta<5 H dopaleni"; 

5 - mozna by dodaö kilka nigdy wczeäniej nie widzianych ras fantasy, na 

przyklad olbrzymie pajqki albo mröwy (mogloby byä cale miasto- 
-r6j) t syreny (kolejny pomyst - morskie miasto), chochliki (moglyby 
np. wykradaö artefakty), czerwie (poruszalyby sie pod ziemi^ i bylyby 
niewidzialne dla wroga); 

6 - i^dam zwiekszenia znaczenia czaröw bitewnychl Mozna röwniei 

dodaö zaklecia z kanonöw Öwiarta i Ciemnoöci, tak jak jest 
w M&M VII; 

7 - na polach walki moglyby sie znajdowaö „death zones", czyli 

niebezpieczne miejsca (jeziora lawy, kolce w öcianie, wal^cy sie 
strop, na statkach oddziaiy moglyby wpadaö do morza); 

8 - powinna powstaö opcja ostrzalu miast (katapulty), armii (balisty) 

i statköw (armaty) bez wdawania sie w bitwe. Wyglqdaloby to tak: 
bohater rozbija oböz niedaleko wrogiego miasta i rozpoczyna ostrzal. 
Bohater z miasta musialby odpowiedzieö süq (strzelcy lub szarza); 

9 - nie dajmy sie zwariowaö grafice 3D. Nie mo4e byö mowy o iadnej 

wiruj^cej kamerze czy innych nowomodnych bajerach, Niech to bed^ 

po prostu ladnie wygenerowane postacie, wojska, lokacje oraz 

tröjwymiarowe tereny walk; 
10- powinna byö moiliwoäö samodzielnego ustawiania miast w wybranym 

miejscu. Budowle, ktöre stawiamy w mieäcie, powinny byö tez 

widoczne na ekranie podröznym, a w ten sposöb doäwiadczony gracz 

möglby od razu oceniö stopien rozbudowy miasta; 
1 1 - na wybrzezach powinny by6 umiejscowione porty, miedzy ktörymi 

kursowalyby barki zabieraj^ce zolnierzy za oplat^; 

12- w miastach powinni zyö takze normalni ludzie/elfy/diably/ozywieAcy 
(niepotrzebne skreäli6), W koncu miasta to nie tylko warownie, 

O ludno66 trzeba by dbaci, dostarczad jej pozywienia f broniö jej 
(w przeciwnym razie möglby wybuchn^ö bunt); 

13- w ostateczno£ci do walki mogliby stanze sami bohaterowie (uzywajqc 
zdobytych artefaktöw). Fizycznie uezestniezyliby oni w walce (a nie 
tylko przyglqdaü sie i rzucaii czary), a zabicie ich na samym 
poczqtku bitwy mialoby tragiczne skutki. 

Pyro the Archangel 

Poruszyleä bardzo ciekawy temat! Mam nadzieje, ze möj apel do innych 
Czyteüiiköw poskutkuje i dostaniemy nastepne interesujqce listy o oczeki- 
waniach wobec dodatku do „Hirolsöw" i czwartej czesci. Podobnie jak Ty 
bardzo zaluje, ze w Armageddon's Blade nie znajdzie sie Forge. Seria M&M 
zawsze byla polqczeniem fantasy i science fiction, wiec nie byloby tu zadnej 
nowosci ani zadnego dysonansu. Miasto Zywiolöw jest pomyslem slabiutkim. 
O wiele ciekawsze byloby stworzenie miasta-roju, czy miasta podwodnego, 
o ktörych piszesz. Jeszcze ciekawiej byloby, gdyby röj rzqdzil sie innymi 
prawami niz pozostale warownie. A dlaczego nie mogloby powstac miasto, 
ktore nie posiadaloby zadnych nadnaturalnych stworöw, ale dysponowaloby 
silnymi, dobrze wyekwipowanymi jednostkami ludzkimi (czyli taki Castle, 
ale bez Gryföw, Zealotöw i Archaniolöw)? TeTe Rola czar6w zadajqcych obrazenia rzeczywiäcie powinna zostaö zwiekszo- 
na, a jednostki i bohaterowie mogliby zyskac dodatkowq ceche OdpornoSö na 
Magie. Death Zones, o ktörych piszesz, to rozwiniecie takich chocby min otacza- 
jgcych Tower. Pomysl tez bardzo fajny i na pewno uczynüby bitwe ciekawszq. 

Od dawna myslalem» jak byloby milo, gdyby gracz rnögl budowac wla- 
sne zamki. Oczywiäcie, aby nie przesadzi6, musialoby to byö zadanie trudne. 
Na przyklad w kazdym zamku mozna byloby tworzyd jednostki Budowrü- 
czych f a im wiecej tych jednostek pracowaloby przy budowie, tyxn szybciej 
powstawalaby warownia. Natomiast nie wiem, czy dobrym pomyslem byloby 
wprowadzenie elementöw handlowych i spolecznych, takich jak dbanie o 
ludnosc paristwa. W serii HoM&M w^tki ekonomiczne zawsze byly uprosz- 
czone, gracz powinien skoncentrowad sie na problemach militarnych. Taka 
zmiana moglaby sie zwolennikom gry nie spodobad. 

Z cal^ pewnosci^ nalezy coä zrobiö z magi^. Pomysl z Gildi^ Magöw, 
w ktörej zaklecia dobierane sq losowo, chyba by sie nie sprawdzil. O wiele 
bardziej podoba mi sie System zastosowany w Master of Magic czy Lords of 
Magic t gdzie potrzebne czary po prostu sie wynajdywalo, W HoM&M IV 
mogloby wygl^dac to tak: budujemy gildie okreslonego kanonu (cztery do 
wyboru), a wynalezienie konkretnego zaklecia kosztuje nas ile£ tarn ziota i 
surowcöw. Wtedy gracz nie dostawalby mnöstwa niepotrzebnych zaklec, a 
wynajdowal to, co chee. Zauwazcie, ze na 4. i 5. poziomie sq czary bardzo 
przydatne na polu bitwy, a sq tez niemal bezuzyteczne - nigdy nie wiadomo, 
ktore z nich otrzymamy po kosztownej wszak rozbudowie gildii. 

Myth II 

Od pewnego czasu mam szczescie grac w Myth II w Internecie. Dia 
tych, ktörzy graj^ lub chcieliby zacz^c, garsc informacji. Pierwszym krokiem 
jest zalogowanie sie do serwera Bungie.net (w instrukcji wyjaönione jest, jak 
sie zarejestrowaö). Od tego momentu zaczyna sie prawdziwa zabawa. Myth II 
jest znakomitq grq w trybie Single, ale pazurki pokazuje tak naprawde do- 
piero w trybie multiplayer. Bungie.net udostepnia dwa rodzaje rozgrywek: 
punktowan^ (gdzie Twoje wyniki majq wplyw na miejsce w rankingu graczy 
Bungie.net) i zwykl$ (Twoje wyczyny nie podlegajg ocenie), Przygode 
z Myth II radze zacz^ö od drugiej z wymienionych opcji, 

W trybie punktowanym kazdy gracz ma ikonke informujqcq o jego pozycji w 
rankmgu. Na poczqtku bedzie to maly sztylecik, ktöry w miare zdobywania punktöw 
zmieni sie w rrüecz, topör, wiele tarcz i koron, a moze nawet przeistoczy sie w 
jedynq na swiecie Komete, ktöra sni sie niejednemu po nocach. Dostepnych jest 
kilkanascie typöw gier, a najpopularniejsze to Last Man on the Hill, Body Count, 
Flag Rally, Za kazdg wygran^ gre otrzymujemy punkty. W przypadku przegranej 
tracimy ja Liczba traconych punktöw zalezy od klasy przeciwnika, z ktörym gra- 
lismy. Im nizsza jest jego pozycja w rankingu, tym wiecej tracimy. Co miesiqc 
resetuje sie statystyki z trzech rodzajöw rozgrywek. Jesli wiec zdobywaMmy punk- 
ty glöwnie w jednym trybie rozgrywek (np. Body Count) t to gdy Bungie zresetuje 
statystyki BC, mozemy obudziö sie z r§kq w nocniku. Dlatego jesli zalezy Warn na 
pozycji w rankingu, warto wypröbowac rözne rodzaje potyczek. Wtedy resetowa- 
nie nie wpiynie znaczgco na Wasze wyniki. Jeäli zalezy Warn glöwnie na wygrywa- 
niu, warto zapoznaö sie dokladniej z jednet maksymalnie dwiema mapami (najle- 
piej cwiczqc rözne rodzaje rozgrywek w trybie unranked). Dzieki temu zwiekszy- 
cie swe szanse na wygran^ (lepsza znajomosc mapy, taktyki itp.)- Tak wlasnie 
postepuje wiekszosc graczy. Ja na przyklad specjahzuje sie w grze na mapie 
Gimble in the Wabe, co oczywiscie nie znaezy, ze zawsze wygrywam. Warto 
pamietac o zasadach panujqcyeh na Bungie.net. Kiedy wchodzicie do czyjejs gry, 
przywitajcie sie, po skoriczonej grze (nawet jesli przegraliscie) napiszcie: gg 
(good game). Generalnie panuje zasada: „Szanuj innych, a bedziesz szanowany". 

A teraz kilka porad, ktöre pozwolq Warn przezyc (glöwnie na mapie Gim- 
ble in the Wabe): 

1. Lucznicy to znakomite oddzialy. Musisz na nich szczegölnie uwazac. 
Nigdy nie wyrywaj sie lucznikami do przodu bez ochrony, jesli nie 
jestes absolutnie pewien, ze nie im nie grozi. Do likwidaeji wrogich 
luczniköw uzywaj plon^cych strzal. 

2. Myrkridian Giant to potwör, ktörego nie pokonasz, jesli nie 
posiadasz odpowiednika po swojej stronie (dotyczy glöwnie mapy 
Raid on the Plains). Pamietaj, ze potrafi miotac pociskami (klawisz 
T). 

3. Warlocks to jednostka, ktöra w rekach dosvviadczonego graeza 
potrafi dokonaö prawd^iwych spustoszen. Jest jedna mapa (If I had 
a trow), na ktörej zwyciestwo zalezy wlasnie od umiejetnego 
wykorzystania Warlocköw. 

4. Znakomitymi jednostkami sq Myrkriciia, Heron Guards, Berserkers, 
To wlaänie te jednostki powinny stanowiö trzon Twych sil (oczywis- 
cie, tylko na tych mapach. na ktörych wystepuj^), 

5. Wykorzystuj rzeibe terenu. W Myth II ma ona kapitalne znaezenie. 

6. Pamietaj, ze Wighty i Thralle mozna schowaö pod wodq. Przydaje 
sie to zwlaszcza na mapie Dead Man f s Float. Body Count: 

Möj sposöb na zwyciestwo (Gimble in the Wabe): 2 Dwarfy, 6 luczniköw» 
8 Stygian Knights, 3 Warriors. Po rozpoczeciu gry trzeba od razu udac sie 
na wzgörze i tarn czekac na wroga. Lucznicy likwidujg wszelkie jednostki 
dalekiego zasiegu (pamietaj o plonqcych strzalach), Dwarfy przeznacz do 
masakrowania Stygianöw, Warriorsöw, Thralh itp. Pamietaj, ze Stygian 
Knights sg odporni na strzaly (takze plonqce), swietnie wiec nadafo sie do 
likwidaeji hiczniköw - o ile w poblizu nie ma innych oddzialöw, szczegölnie 
Dwarföw, bo SK sg bardzo podatni na koktajle Molotowa. 

Last man on the hill: 

Ta taktyka sprawdza sie na wiekszoäci map. Do rozgrywki przyst^p z jak naf 
wiekszq ilosSciq miesa armatniego (sztywniaki, Warriors, Myrkridia, Mauls itp.). Pa 
czekaj, az do korica gry zostanie okolo minuty i rusz swoimi wojskami pxxi flage. 

King of the hill: 

Tu zabawa potega na tym, ze ten, kto najdhizej utrzyma sie P^zy fladze, 
wygrywa. Na pocz^tku rozgrywki postaraj sie jak najszybciej dotrzec do flagi 
(do tego celu warto wybraö najszybsz^ jednostke» np. Ghola). Potem wystarczy 
pilnowaö, aby w poblizu flagi stale przebywala choc jedna Twoja jednostka. 

Jesli ktos chee sie dowiedziec czegos wiecej na temat trybu multiplayer w 
Myth D, to niech odwiedzi jednq z tych stron: strategie.valhalla.com-pl/myth2 
(jedyna profesjonalna polska strona o Myth II, niestety juz nie aktualizowana) 
lub townhall.clanplaid.net. A najäwiezsze informaeje uzyskacie na Bungie.net 

Na koniec - pozdrowienia dla Calanotha (jedynego Polaka, ktörego udalo 
mi sie spotkac na Bungie.net) oraz dla Kobayashiego, Japoriczyka, ktöry swiet- 
nie möwi po polsku (matka Polka). Spotkalem go w dose zabawnych okohcznos- 
ciach, Pewnego razu na jednym z kanalöw kilku Skandynawöw klöcilo sie po 
szwedzku. Kiedy moje prosby o uzywanie angielskiego, jako przyjetego stan- 
dardu komunikowania sie na Bungie.net, nie przyniosly rezultatöw, nawymysla- 
lem im w moim jezyku ojezystym, Jakiez bylo moje zdziwienie, kiedy Kobayashi 
zwröcii mi grzecznie uwage na niestosowne slownictwo. Wlasnie dla takich 
sytuaeji warto graö w Myth II w sieci 

Skavargg 

War ha mm er: Park Omen 

Jeszcze niedawno z uwag^ czytalem EKG, lecz ostatnio, jak widze na- 
glöwki „StarCraft" i „StarCraft vs. Total Annihilation", robi mi sie niedobrze. 
W koneu, ile mozna pisac o wyzs2osci jednego tytuhi nad drugim albo tym, 
ktöra rasa jest najlepsza. Postanowilem napisa6 o czyms innym, a konkretnie 
o Warhammer: Dark Omen i pewnie dlatego, ze nie bede rozwodzü sie nad 
SC am Totalem, nie wydrukujeeie tego. 

Ale do rzeezy. Do Dark Omena wprowadza nas ladne intro, potem juz 
tylko klikamy: nowa kampania, kolejny filmik i zaezynamy walke. Po pierw- 
szych kilku bitwach ujawnia sie podstawowa wada gry, czyli zbyt wysoki 
poziom trudnosci. Autorzy przesadzili z wydzielaniem kasy, wiec po kil- 
ku(nastu) pröbach przejscia misji chee sie zrobic to, co na pewnej reklamie 
[CZYLI?! - gen. B.]. Ale po pewnym czasie wraca sie do Dark Omena. Cieszy 
mnie podobienstwo swiata gry do naszego. Mamy wiec mrozny Kislev z ca- 
rycq, Bretonie z dziewiezymi lasami i Stefanem napadajqcym na podröz- 
nych. Poza tym fajny jest pomysl z pokazywaniem twarzy dowödcöw i odno- 
szeniem przez nich ran, a takze to, ze do kazdej bitwy trzeba stosowac inn^ 
taktyke. Ciekawa fabula powoduje, ze mimo trudnosci chee sie grac i wy- 
grac! Za to autorzy spaprali kilka dosyö waznych rzeezy: nie ma stopniowa- 
nia poziomu trudnosci, co przy jego wyörubowaniu jest karygodne, oddzialo- 
wi mozemy kazac uciekac, lecz nie mozemy kazac opuscic pola bitwy, nie 
zawsze mozemy kazac jednostee isc tarn, gdzie eheemy. Czemu, u licha, nie 
da sie wyl^czyc przesuwania mapy przy uzyciij prawego klawisza myszy? 
Glosy wiekszosci dowödcöw sq identyczne, oddzialy czasami z niewiado- 
piych powodöw nie wykonujq rozkazöw. Ale wedlug mnie gra, mimo bledöw, 
zasluguje na uwage. 

fcdrek „golab" Krupinski (jedrekk@friko4.onet.pl) 

Przypominam raz jeszcze o nadsylaniu materialöw na temat: Jakie zmiany 
chcialbym zobaezyc w serii HoM&M?". Po raz ostatni zamieszczamy ankiete na 
najlepsze miasto w tej grze. Kto nie wypelnil, ma jeszcze szanse- Wyniki bedq, 
jak podlicze wszystkie glosy, zapewne wiec w numerze grudniowym. 
9 generalissimus Böcevau w imieniu Kolegium Pol^czonych Sztabow r. Ankieta Heroes of Might & Magic III (GÄMBLER 10/99) 

Ulubione miasto (lub miasta - mozna poda6 dwa): i 


L" -J 39 


E TeTe 

Niech zyje polska mysl taktycznaü! 
Nareszcie mog$ opublikowac owoce Waszych 
przemyslen na temat trzeciej cz^sci Championship 
Managera. Mam nadziej^, ze do kotica roku uda siQ 
nam zgromadzic tyle materialöw, aby wystarczylo 
na kilkudziesi§ciostronicowy poradnik, Wprawdzie 
na swiecie pojawito si$ juz takie cudenko w j^zyku 
angielskim („CM3 Strategy Guide" wydawnictwa 
5 PORTO LUV Prima Dev eIopment mozecie nabyc za okoto 16 fun- 

töw,czyli blisko 100 zlotych, w brytyjskim oddziale ksi§- 
garni intemetowej Amazon - www.amazoaco.uk), ale 
Polacy nie g§si i w CM3 röwnie dobrze graj§. 

Zapraszam wszystkich fanöw Championshipa do nadsylania swoich tak- 
tyk (wraz z opisem) zwyklg pocztq pod adresem redakcji Gamblera 
(ul. St<?pinska 22/30, 00-739 Warszawa, z dopiskiem KSG) iub przez email 
(kristoff@gambler.com.pl). Wasze porady znajdg si§ röwniez na stronie Ligi 
Championship Manageröw - www.cm3.org.pl. 

Kristoff (kristofl@gambler.com.pl) 

PS Jezeli chcecie f aby szczegölowe rozwiqzania taktyczne pozostaly 
Waszq i tylko Waszq tajemnicq, zaznaczcie to w liscie. Nie umieszczQ wtedy 
nadeslanych przez Was pliköw na krqzku Gamblera. 

Liga Manageröw 

Taktyka zwyci^stwa nr 1: Championship Manager 3 

Masz problemy z osicjganiem dobrych wyniköw? Grozi Ci „eksmisja" 
z menedzerskiego stolka? Uwazasz, ze Twoja druzyna mogiaby graö efek- 
tywniej? Je§Ii tak, powinienes przeczytac ten artykul. 
Taktyka „NORMAL X" 

Na rysunku przedstawilem skutecznq taktyk§ przetestowanq w röznych 
warunkach. Oto jej krötki opis i lista zawodniköw, ktörzy pasujq do jej koncep- 
cji 1. 2. 3. Bramkarz - idealny golkiper powinien miec wysokie wspölczynniki 
Handling i Reflex. 

a. Dia potentatöw: Chilavert, Buffon. 

b. Dia sredniaköw: Given, Bizzarri (mocno polecam), 

c. Dia siabeuszy (np. z DIV3): Carini, Mortensen. 

Prawy obroAca - w mojej taktyce ma za zadanie opiekowai si§ 
najgrozniejszym napastnikiem przeciwnika. Nie angazuje si$ w akcje 
ofensywne (wylqczone Forward Runs) i broni pola karnego przy 
stalych fragmentach w ataku, Wazne umiej^tnosci: Marking, 
Tackling, Positioning i Strength, 

a. Panucci, J. Zanetti. 

b. Mendieta, Solano. 

c. Pat van den Hauwe, Chris Hope. 

Lewy obronca - jedna z kluczowych pozycji w mojej taktyce, Ma za 
zadanie przeprowadzaö akcje oskrzydlajqce, groznie dosrodkowywac 
i w ogöle siac poploch w liniach obrony. Umiej<?tnosci: Dribbling, 
Acceleration, Crossing, Pace. 
Wlqczone Forward Runs i Run With Ball. 

a. Roberto Carlos, Blomqvist, Jarni. 

b. Salihamidzic, Sorin, S.CampbelL 

c. Paddy Atkinson, Archibald, 

Lewy srodkowy obronca - ma za zadanie ubezpieczac tyly i nie 
ruszac si<? spod wtasnej bramki (wylgczone Forward Runs i Run With 
Ball). Umiej^tnosci: Marking, Tackling, Heading, Influenae (musi budzit zaufanie). Dobrze jak jest lewonozny. Najlepszy na kapitana. 

a. Santi, Stam. 

b. Karanka, Placente. 

c. Ostembor (polecam, ma 13 latü!) 

5. Prawy srodkowy obronca - wlqcza siQ do akcji ofensywnych 
(Forward Runs, lecz bez Run With Ball) i wbiega na pole käme przy 
kornerach. Wlgczone Long Shots. Umiejetnosci: Marking, Tackling, 
Shooting i Heading. 

a. F. De Boer, Dion Dublin. 

b. R. Ferdinand, Lundekvam. 

c. Jardler. 

6. Srodkowy pomocnik - kluczowa postaci druzyny, jej mözg i serce. Ma 
wlqczone Forward Runs i Run With Ball, Long Shoots. Od niego 
powinienes zaczgc budow«? druzyny. Umiej^tnosci: Passing, Shooting, 
Crossing, Creativity, Pace, Flair, Set Pieces, Technique (uff!). 
Powinien egzekwowac rzuty rozne, wolne i kamiaki 

a. Marcelo Gallardo (wg mnie najlepszy zawodnik w grze 
w poröwnaniu z cenq), Beckham. 

b. Le Tissier, Hagi, J. Cole (16 lat). 

c. Breslan, Maradona, Mikael Dorsin (wielki talent - niezaleznie od 
klubu powinniscie go nabyö). 

7. Prawy pomocnik - odpowiedzialny za „szarpanie" lewq stronq. 
Wlqczone Forward Runs i Run With Ball. Umiej^tnosci: Pace, 
Acceleration, Dribbling, Passing, Crossing, Technique. Powinien miec 
pozycj? AM/RC. 

a. Totti, Veron. 

b. Zambrotta, Nakata. 

c. Brodie, A.Russell. 

8. Lewy pomocnik - bardzo wazna postac, odpowiedzialny za czarnq 
robote Ma za zadanie asekurowac lewego obronc^, przechwytywac 
podania, odciqzaö playmakera i kryc glöwnego rozgrywaj^cego 
przeciwnikow (ewentualnie, jesli np. przeciwnicy grajq Long Passes, 
kryje drugiego napastnika). Wlqczone Forward Runs, wyl^czone Rim 
With Ball, przy ofensywnych rzutach roznych zostaje w obronie. Jako 
jedyny zawodnik stosuje presing. Umiej<?tnosci; Marking, Tackling, 
Positioning, Strenght, Stamina i Determination. Powinien mied pozycje 
DU/hC. 

a. Luis Enrique. 

b. Bowyer, Cambiasso (wg mnie najlepszy defen^ywny pomocnik 
w calej grze i stosunkowo niedrogi), Stephen Glass. 

c. Cawthom, Noteman. 

9. Lewy napastnik - obowi§zkowo lewonozny, ma za zadanie dogrywacS 
pilki do srodkowego napastnika. Wylqczone Long Shoots. Umiej^tno^- 
ci: Creativity, Passing, Shooting. 

a. Owen, Fowler, Claudio Lopez. 

b. Makaay, Trzeciak. 

c. Kyd, G.Bull. 

10. Prawy napastnik - wszystko jak nr 9, tylko prawonozny. 

a. Morientes, Kluivert. 

b. Cuellar, Vennegoor of Hesselink. 

c. Rowbotham, Hateley (polecam!; ma wysoki Potential Ability, jest 
tez doskonalym coachem). 

11. Srodkowy napastnik - wiadomo, od czego jest. Powinien byc typem 
s^pa i egzekutora. Wlqczone Forward Runs, wylqczone Run With Ball 
i Long Shoots. Umiejetnosci: Shooting, Off the Ball, Strength, Heading, 
najlepiej gdy jest obunozny. 

a. Etxeberria, Jardel, 

b. Robbie Keane (supertalent i egzekutor pierwsza klasa), Kaviedes. 

c. Norbury, Kuhi. 

Glowng zaletq „NORMAL X" jest gra trzema napastnikami. Komputer 
zazwyczaj stosuje taktyki z 3 lub 4 obroncami i kryje tylko dwöch Two- 
ich napastnikow (w tym wypadku 9 i 10). Mozesz to wykorzystai, naka- 
zujqc B dziewiqtce" i „dziesi^tce" zgrywaö pilk^ do ärodka (Direct. Pass 
To Centre). Jezeli okaze sie?, ze do jedenastki" nie dochodzi zbyt wiele 
podan, mozesz spröbowaö dorysowac „dziewiqtce ,, i „dziesi^tce" strzal- 
ki na boki i wlqczyc im Run With Ball. Uwazaj! Ustawieniem „NORMAL 
X" trudno grac przeciwko 5 obroncom (co jednak u komputera zdarza 
si^ rzadko). 

TroszkQ problemöw nastr^cza röwniez gra na wyjeÄdzie przeciwko 
druzynom teoretycznie duzo lepszym. Warto wtedy spröbowad ograni- 
czyc zap^dy lewego obroAcy lub ewentualnie da6 zawodnikowi nr 6 Hold 
Up Ball. Cz^sto skutkuje cofni^cie srodkowego napastnika na pozycji 
atakujqcego pomocnika i dorysowanie strzalki do przodu. Jezeli obronca 
przeciwnika dostanie czerwonq kartk^, kaz swoim napastnikom biega6 z 
piikci (Run With Ball). 40 TeTe W moim ustawieniu nie powinno sie stosowac presingu (opröcz „ösemki) 
i pulapek ofsajdowych. Napastnicy powinni byc zwolnieni od krycia. Ta- 
ckling powinien byö ustawiony na Hard (grozi to kartkami, lecz jest bardzo 
skuteczne, gdyz przerywa wiele groznych akcji w zarodku). Nie powinienes 
tez wystawiac do meczu zawodnika ze wspötczynnikiem Condition ponizej 
80. Gdy mecz dobiega konca, a Ty przegrywasz, sprobuj daö dhizszq strzal- 
ke dla .tröjki* i krötkc* strzalke dla „pi^tki". 

Na koniec pare stow o sztabie szkoleniowym. 

Dobrymi trenerami 33 Svenson i Hateiey, na asystenta managera szcze- 
gölnie nadaje sie Aragones, a najlepszy scout (wysokie judging) to Klins- 
mann, 

Jezeli nie raasz kasy na transfery, sprobuj nastepuj^cego sposobu (dziala 
bardzo rzadko f ale raz mi sie udalo): oferuj przeciwnikom calci zaplate za 
transfer dopiero po wystepach zawodnika w kadrze (raz tak kupilem jakie- 
gos 33-letniego Anglika, oferuj^c zaplate calych 200 tys. dopiero po jego 20 
wystepach w reprezentacji). Jezeli podpisujesz kontrakt z mlodym zawodni- 
kiem. daj rau Squad Status: Hot Prospect - bedzie chcial mniej kasy. Jezeli 
pröbujesz podpisaö kontrakt z zawodnikiem, a on nie chce - zaproponuj mu 
inny Squad Status, moze wtedy bedzie bardziej skory do rozmowy. Korzystaj 
tez z dobrodziejstw prawa Bosmana, choöby po to, aby zarobiö dodatkowy 
grosz. 

Taktyka .NORMAL X n byla testowana w klubach: 

a. Barcelona (Szaja) f Real Madrid, Liverpool 

b. Southampton, Sunderland 

c. Scarborough, Exeter City (Skullder) 

Dziekuje moim kolegora: Szai (ktöry praktycznie wymyslil podwaliny 
.Normal X" i odkryl Gallardo) i Skullderowi (za pomoc w dopracowaniu tak- 
tyki i w znalezieniu odpowiednich zawodniköw). 

Dominik Migasiewicz (jasonx@poUiax.coni) 

Taktyka zwyciestwa nr 2: Championship Manager 3 

W koncu udalo mi sie oderwac od CM3, uff. Wcigga jak odkurzacz :-). Po 
raz kolejny okazalo sie, ze lepiej wydawac gry rzadko, ale dopracowane, niz 
szybko robione gnioty z milionem bugöw [co do liczby bugöw, to CM3 wer- 
sja 3.02 raczej nie jest wzorem do nasladowania - Kristoff]. 

CM3 to wedlug nmie gra roku, a kto wie, czy nie wszech czasöw. Dlacze- 
go? Przede wszystkim ze wzgledu na jego zlozonosc i bogactwo. Jaka inna 
gra nawet po kilku miesiqcach kryje przed Wami mnöstwo tajemnic i ciqgle 
zaskakuje? Dzisiaj, na przyklad, spadlem z krzesta, kiedy möj napastnik po 
nie uznanej bramce POPCHNAt sedziego (napisane duzymi literami i dlate- 
go spadlem :-). Dostal 90 dni dyskwalifikacji. REWELACJA! Dobrze, ze w 
koftcu TRZEBA mied inne taktyki gry u siebie i na wyjezdzie. Nowosc w 
managerach - w innych rzqdzilem, graj^c caly czas tak samo. 

CM3 to gra znakomita, bo trudna. W zasadzie dopiero za trzecim podejs- 
ciem udalo mi sie co nieco osi^gn^c. Z Evertonem i Valencia sie nie udalo, 
ale Romq powoli rz^dze. 

Ponizej przedstawiam moje taktyki, dzieki ktörym przez cztery sezony 
zajmowalem miejsce w pierwszej czwörce Serie A i wystepowalem cztero- 
krotnie w finale europejskiego pucharu. 

Oto möj podstawowy sklad, gdy gram w domu: 

L G, Buffon - GK 

2. Michel Salgado - DR 

3. Zago - DC 

4. M. Djetou - DC (M. Mater azzi) 

5. R Wome - DL 

6. V. Sommese - AMR 7. L. Di Biaggio - DMC 

8. B. Zenden - AML (R. Muzzi) 

9. R Totti - AMC 

10, Victor - SC (Amoroso) 

IL FJ Perreira - SC 

Na wyjezdzie gram jednym napastnikiem, drugiego zastepuje E. Di Fran- 
cesco (MC). 

Wszystkich zainteresowanych wymianq doswiadczen z USM2, USM98, 
CM2 i CM3 zapraszam do mailowanict 

Robert R91 Olejarczyk (r91on@kld.net.pl) 

Jak grac, zeby awansowac 

Na poczqtek krötka historia moich pierwszych kroköw w CM3. 

Oczywiscie, jak tylko CM3 wpadl w moje lapki, na pierwszy ogieri poszedl 
Manchester United. Po drobnych korektach w skladzie, w pierwszym sezonie 
przegralem w lidze zaledwie cztery mecze. w drugim dwa. Jak widac praca 
w klubie, ktöry bez problemöw rozklada wszystkich na lopatki, nie okazala sie 
wielkim wyzwaniem, postanowilem wiec poprowadzic klub z CONFERENCE. 

Möj wybör padl na Hareford. Budzet transferowy tego klubu wynosi 
2 tysi^ce funtöw. Pierwszq rzeczq, jakq zrobilem, bylo „przesianie" zawodni- 
köw, w wyniku czego do pierwszego meczu w sezonie przyst^püem z 3 
graczami z pierwotnego skladu, W ciqgu miesiqca zakontraktowalem 16 
zawodniköw ze sredni^ wieku 18 lat. Uwazam, ze wlasnie tacy majq najwi^k- 
szq szans^ odnies6 sukces w V lidze, 

W pierwszym sezonie zajqlem 7. miejsce. W drugim sezonie dokupüem 
jeszcze 5 nastolatköw, ale tym razem tylko na te pozycje, na ktörych nie 
mialem dubleröw. Zakupy przyniosly sukces - bez wi^kszych problemöw 
(po zdobyciu 106 punktöw) zaj^lem pierwsze miejsce i wywalczylem awans 
do THIRD DIVISION. Obecnie zajmuje w niej pierwsze miejsce jako benia- 
minek i na 8 kolejek przed koncem nie nie zapowiada, zebym nie awanso- 
wal wyiiej, Gra w tak malym klubie daje bardzo duzq satysfakcj?. Szczegöl- 
nie, ze na wszystkie te transfery, o ktörych wspominalem, nie wydalem ani 
grosza. W dodatku udalo mi si§ uzyskac od zarz^du opinis DELIGHTED, 
czego nigdy nie doswiadezylem, prowadzqc MU. 

A teraz parQ uwag o tym, jak grac, zeby awansowaö: 

Sprowadzaj do klubu tylko mlodych pilkarzy (ponizej 20 roku zycia). 
Szukaj ich w rezerwach kluböw z PREMIERSHIP, ale kontrakty 
podpisuj z nimi dopiero, jak zostanq z nich wyrzuceni. Mi^knq wtedy 
bardzo przy negoqacjach (udalo mi si§ podpisaö kontrakt 
z rezerwowym MU na 275 funtöw tygodniowo, dwa dni po tym jak 
skoÄczyl mu si<? kontrakt - parametry mial o dwie klasy lepsze od 
pozostatych). 

Nie wypozyczaj zawodniköw z innych kluböw, lepiej daö pograö 
swojej mlodziezy. A poza tym po jednym sezonie zazwyczaj opuszcza- 
j^ Twojq druzyn§, pozostawiajqc dziur^ w skladzie. 
Podpisuj bardzo dlugie kontrakty, pozwoli to na spokojne wyszkolenie 
16-latka i sprzedanie go po szesciu, siedmiu latach z duzym zyskiem, 
Uwazaj na klauzule Release Fee. Jezeli nie wynegocjujesz tarn 
wystarczajqco duzej sumy, moze siQ okazac, ze podkupiq Ci 
zawodnika wartego 1 milion funtöw za 250 tysi^cy, 
Postaraj si§ o treneröw, ktörzy dobrze wspölpracujq z mlodziezy, 
zapewni to bardzo szybki rozwöj druzyny. 
Musisz mie6 co najmniej dwöch zawodniköw na jedn$ pozycjq. 
W V lidze S3 miesiqce, w ktörych gra sie co 3, 5 dni Po takiej serii 
16-latek ledwo trzyma si^ na nogach, a do tego plaga kontuzji 
i zöttych kartek skuteeznie utrudnia walk^ o awans (pamiQtaj, 
w V lidze tylko jedna druzyna awansuje). 

Nie przejmuj siq kiepskim stanem finansowym Twojego klubu. Jezeli 
b^dziesz dobrze gral, co jakis czas wlasciciele dorzuc^ troch§ 
pieni^dzy do kasy, co pozwoli pokryc wydatki oraz uniknqö 
sprzedazy najwartosciowszych zawodniköw. 

Zawodnicy, ktörzy nie lapiq sie do pierwszego skiadu, mog^ grac 
w rezerwach, Lepsze to. niz kiszenie 25 zawodniköw w pierwszym 
* skladzie. 

Moja taktyka to 4-4-2 z silnymi skrzydlowymi oraz zmiksowanymi 
podaniami. Przy tak mlodym skladzie nie gram na spalone, raczej 
woIq narazic sie na wi^ksz^ liczby zöltych kartek (Hard Tackling). 

To by bylo na tyle. Odezwe sie, gdy Hareford zostanie mistrzem Angln. 

Potis (potis@kki.iiet.pl) 

PS Pamietajcie! Kazdego mozna pokonaö, nawet druzyne z PREMIER- 
SHIP. E 41 r-%1 TeTe s 
No i co, biedni lotnicy? Szkola si^ zacz^la, rok 
akademicki za pasem, a ja mam ci^gle wakacje. 
Nie tak dawno wröcilem z Mazur, gdzie, opröcz 
zeglowania po wszelkich jeziorach, dzielnie repre- 
zentowalem Aeroklub w zawodach w szybkim piciu 
piwa. Zdobylem pierwszq nagrode w konkursie 
organizowanym przez jeden z najlepszych browa 
röw. Kryptoreklamy nie b^dzie, bo dali mi tylko 
koszulkQ i czapkQ, a nie beczk<? piwa. 

Trwajq intensywne przygotowania do turnieju 
Su~27, ktöry zamierzamy rozegrac na Gambleria- 
dzie. To znaczy - chodzimy i zalatwiamy nagrody najwyzszej jakosci i w 
duzych ilosciach. Wysyiajcie wi<?c demka, przyjmujemy je do 15 pazdzierni- 
ka (decyduje data nadejäcia przesylki do redakcji). Osoby wysylajqce dem- 
ka pod koniec ternünu proszone s$ o podanie telefonöw kontaktowych. 
Misje mozna znaleic na serwerze FTP Wydawnictwa Lupus: ftp.lupus.pl/ 
upload/gambler/su27 oraz na aktualnym kr^zku, Powodzenia. 
Teraz czas na rozwigzanie wakacyjnego konkursu Gamblera. 

L Northrop P-61 Black Widow. Pytanie stosunkowo proste, nie bylo 
bl^dnych odpowiedzi. 

2. IAI Dagger, produkowany na wzör Mirage III. 

3. W F-14 Fleet Defender nad Morzem Pölnocnym mozna napotkaö 
srnoka. Takiego ladnego, zielonego z czerwonymi skrzydlami. 

4. Birds of Prey. 

Konkurs okazal si$ trudniejszy, niz myslalem. A moze to Warn si§ nie 
chcialo ruszyc szarych komörek, rozleniwjonych piwem, sloricera i piQknymi 
widokami? Pewnym wythimaczeniem moze tez byc niewielki staz wi<?kszoäci 
graczy - mogli nie zetknqö si§ z grami wymienionymi w pytaniach 3 i 4. 
Czas na rozdanie nagröd, Miroslaw Zagörny z Wroclawia, autor najlep- 
szych odpowiedzi, nagrodzony zostanie gr^ Fighter Squadron. Drugie miej- 
sce zdobyl Aleksander Klosek z Poznania - otrzyma on F-16 Agressor. Zwy- 
ci^zcom gratuluj§. Chcialbym zwröcic Wasz^ uwag$ na fakt, ze rozdalismy 
2 razy (!) wi<?cej nagröd, niz zapowiadalismy przy oglaszaniu konkursu. 
Chcielismy w ten sposöb docenic autoröw najlepszych odpowiedzi w tym 
naprawde trudnym konkursie, 

Wvklad Niahtmana o smialowcach - cz. 2 Na kazde cialo poruszajgce si§ w powietrzu dzialajq cztery podstawowe 
sily. Sg to: grawitacja (sciqgajqca obiekt w döi), süa nogna (unoszgca obiekt 
do göry), ciqg (zapewniajqcy ruch w poziomie) i opör (przeciwstawiajgcy sie 
ciqgowi). Sily te decydujq, jak dobrze (i czy w ogöle) b^dzie latalo cialo. 

Loty wiroplatöw podlegajq znanym prawom fizyki Pilot owanie smiglow- 
ca - b^d^ce samo w sobie lekcjq mechaniki - wymaga od lotnika 
zdolnosci jednoczesnego kontrolo- 
wania wszystkich czynniköw wply- 
waj§cych na lot maszyny. 

I smiglowce, i klasyczne samo- 
loty uzyskujq sil§ nosn^ dzi^ki 
wzgl^dnemu ruchowi platöw w po- 
wietrzu. Plat jest tak uksztaltowany, 
ze powietrze oplywajqce jego görn^ 
powierzchniQ porusza si§ szybciej niz po- 
wietrze opiywajgce powierzchni§ dolnq. Dzi^ki 
temu powyzej plata tworzy si<? obszar niskiego cisme- 
nia. Powstawanie sily nosnej jest wynikiem „wypycha- 
nia H plata w göre, do obszaru niskiego cisnienia. Zjawi 
sko to nazywane jest efektem Venturiego. 

Konwencjonalne platowce zalezne sq 
od wzgl^dnego ruchu powietrza 
woköl nieruchomych skrzydel. Po- 
ruszanie sie samolotu do przodu 
umozliwia wytworzenie sily no- 
snej, niezbednej do uniesienia 
maszyny w powietrze. 

Smiglowce uzyskuj^ calq sil$ nosn^ 
i ciqg z lopat wirnika. Powierzchnie nosne wi- 
roplata obracajq siQ, nie ma wi$c koniecznosci poru- 
szania calego smiglowca w celu wytworzenia wzgl^dne- 
go ruchu powietrza, niezb^dnego do generowania sily no- 
änej. Poniewaz lopaty wirnika ämiglowca s^ symetryczne, 
zröznicowanie powierzchni, niezb^dne do wytworzenia sily no- 
änej, uzyskuje si«? przez zmian§ skoku (kgta natarcia lopat). Zwi^k- 
szenie wychylenia lopat powoduje wzrost iloäci powietrza odrzucane- 


go w döl przez wirnik smiglowca oraz zwi^ksza sil^ nosnq. Przechylenie 
plaszczyzny wirowania lopat porusza maszyny w poziomie. 

Jednym z efektbw obracania si§ lopat wirnika ämiglowca woköl osi jest 
zjawisko nieröwnomiernoäci rozkladu sily nosnej. Rözna pr^dkoäd wzgl^dna 
powietrza oplywaj^cego lopaty w poblizu osi obrotu i przy ich koncöwkach 
powoduje, ze poruszajgce si? szybciej konce lopat wytwarzajq wi^ksz^ sil^ 
nosnq. Skutkiem nieröwnomiernego rozkladu sity nosnej jest wyginanie si^ 
koncöwek lopat do göry. 

Gdy smiglowiec porusza sie? do przodu, ta strona wirnika, po ktörej lopa- 
ty przemieszczaj^ si<? naprzöd, ma wi^ksz^ pr^dkosc wzgl^dnq, a strona 
przeciwna - mniejsz^. Wynikajqc^ stqd asymetri? rozkladu sily nosnej zaob- 
serwowal po raz pierwszy Juan de la Cierva w latach 20., podczas prac nad 
rozwojem wiatrakowca. Efekt ten - o ile nie zostanie skompensowany przez 
ciqglq zrniane k^ta natarcia lopat - powoduje tendencj§ wiroplatöw do po- 
chylania si^ na bok. 

Na obracajqce si? lopaty wirnika smiglowca dziala sila zwana momen- 
tem obrotowym. W maszynach jednowirnikowych moment powoduje obraca- 
nie siQ smiglowca w kierunku przeciwnym do ruchu wirnika. Przeciwdziala 
temu ämiglo ogonowe, ci^gnqce w kierunku przeciwnjmi do momentu. Wir- 
niki smiglowcöw dwuwirnikowych poruszajq si^ w przeciwnych kierunkach 
i ich momenty si§ znosz^. Zmieiuajcjc skok lopat wirnika ogonowego, mozna 
obracac ämiglowiec woköl osi pionowej, gdy znajduje si^ w zawisie. 

Maksymalnq pr^dko^c lotu wszystkich wiroplatöw ogramczajq dwa czyn* 
niki: przeciqgni<?cie lopat i scisliwosc powietrza. PrzeciqgniQcie lopat zwiq- 
zane jest z pr^dkosci^ smiglowca. Gdy maszyna przyspiesza ruch do przo- 
du, wirnik przechyla si^ ( zwi^kszajqc ci^g. Podczas takiego raanewru k^t 
natarcia (k^t lopaty w stosunku do kierunku lotu) lopat powracaj^cych wzra- 
sta. Przekroczenie przez smiglowiec pr^dkosci maksymalnej powoduje osiq- 
gni^cie krytycznego kgta natarcia lopat. Objawia siq to oderwaniem oplywu 
na lopatach powracajgcych 1 zmniejszeniem sily noänej. SciÄliwoäc powie- 
trza limituje pr^dkoäö lopat nacieraj^cych. Kiedy prQdkoöö wzgl^dna lopat 
nacierajqcych przekroczy pr^dkosö diwi^ku, wytworzy si§ przed nimi fala 
uderzeniowa. Warstwa spr^zonego w ten sposöb powietrza zwi^ksza opör 
lopat i ogölnie zmniejsza sil^ nosnq, 

Smiglowce konstruowane sq w oparciu o cztery podstawowe typy ukla- 
döw wirniköw: klasyczny, podluzny, poprzeczny i przeciwbiezny. Najbar- 
dziej rozpowszechniony uklad klasyczny tworzy jeden wirnik no^ny nad 
kadlubem i male smiglo ogonowe, kompensujqce moment obrotowy pocho- 
dz^cy od glöwnego wirnika. Drugim, czQsto spotkanym ukladera, jest dwu- 
wimikowy uklad podluzny, w ktöry m dwa wirniki, jeden z przodu, a drugi z 
tytu kadluba, obracajqc si§ w przeciwnych kierunkach, wzajemnie kompen- 
sujq moment obrotowy. 

Sterowanie smiglowcem odbywa si^ za poärednic- 
twem trzech urz^dzen: drqzka skoku okresowego, drgz- 
ka skoku ogölnego oraz pedalöw steruj^cych wirnikiem 
ogonowym. Przez zmiany skoku okresowego kontroluje 
si? kierunek lotu i wychylenie Smiglowca. Reguluj^c 
zmiany kgta natarcia lopat w zaleznosci od ich polozenia, 
mozna sterowac wektorem ciqgu uzyskiwanego z wirnika. 
W ten sposöb steruje si^ pr^dkosciq i kierunkiem lotu. 
Kontrolowany skokiem okresowym kierunek lotu jest nieza- 
lezny od kursu wyznaczanego przez o§ podJuznq ämiglow- 
ca: maszyna moze leciec do przodu, do tylu i w bok. 

Zmieniajctc skok ogölny, kontroluje si§ sil<? noän^ i cigg 

wirnika. Dokonuje si§ tego, zmie- 
niajqc wychylenie wszystkich lo- 
pat, dziQki czemu zwi^ksza si^ Iub 
zmniejsza ilosc powietrza, przeply- 
wajqcego przez wirnik. Kiedy wiro- 
plat znajduje si§ w zawisie, skok 
ogölny kontroluje cigg pionowy 
(sil§ nosnq) smiglowca. Drqzek 
skoku ogölnego cz^sto pol^czony jest z dzwignici mocy sünika 
Umozliwia to dostosowywanie mocy do zapotrzebowania, wyni- 
kajgcego ze skoku. 

Uzywajqc pedalöw, mozna kontrolowac kierunek, w ja- 

kim zwröcona jest oi podluzna smiglowca. Za ich pomoc^ 

mozna obröcic woköl osi wirnika maszyny znajduj^c^ si§ w 

zawisie. Odpowiednie skoordynowanie pedalöw z dr^zkiem 

skoku okresowego w locie do przodu umozliwia tez wyko- 

nanie bardzo ciasnego zakr^tu. 

Wprowadzenie smiglowca w zawis polega na ustawie- 
niu drqzka skoku okresowego w polozeniu neutralnym. 
Jest to konieczne, aby maszyna nie nabierala pr^dko^ci w 
zadnym kierunku. Skokiem ogölnym utrzymuje si? Smi- 
glowiec na stalej wysokoäci» a pedalami kontroluje si§ > 42 TeTe kierunek. Poniewaz powietrze jest srodowiskiem zmiennym, konieczna jest 
stala korekta parametröw lotu, majqca na celu utrzymanie si§ w zawisie, Na 
Smiglowiec znajdujqcy sie w zawisie lub powolnym locie msko nad ziemi^ 
dziala zjawisko zwane wplywem ziemi. Powietrze odrzucane przez wirnik w 
döl nie moze si<? szybko rozproszyö i zostaje spr^zone mi^dzy ömiglowcem 
a ziemiq. Tworz^ca si? poduszka powietrzna zwi^ksza wydajnosc silniköw 
i wimika maszyny. 

Przej£cie z zawisu do normalnego lotu wymaga przesuniecia drqzka ste- 
rowania okresowego do przodu i zwi^kszenia skoku ogölnego, Wraz ze 
wzrostem skoku ogölnego zwiQksza sie süa noäna, generowana przez wir* 
nik. Pochylenie wimika (wraz z calym smiglowcem) do przodu wytwarza 
ciqg, Gdy ömiglowiec przechodzi z zawisu do lotu poziomego, zaczyna opa- 
daö w kierunku ziemi. Wiqze sie to z zanikaniem poduszki powietrznej oraz 
z zamianq cz^sci sily nosnej na ci^g. Jednak po nabraniu przez maszyny 
pewnego pedu, pojawia si<? dodatkowa sila nosna, spowodowana szybszym 
ruchem powietrza woköl lopat. Sila ta wzrasta w miare zwi^kszania pr^d- 
kosci postepowej. Po przekroczeniu przez ämiglowiec okreslonej predkosei 
dodatkowa süa no&na jest röwnowazona przez inne czynniki. 

Pr^dkosö Smiglowca, znajdujqcego sie w locie poziomym po prostej, 
kontroluje sie przede wszystkim diwigniq sterowania okresowego, nato- 
miast za pomocg skoku ogölnego utrzymuje sie wysokosc lotu. Podczas 
wznoszenia lub opadania predkoSc smiglowca utrzymuje sie sterowaniem 
okresowym, a skokiem ogölnym zwieksza sie lub zmniejsza wymagang sile 
noönq oraz moc silniköw. Poniewaz manewr ten moze spowodowac zmiane 
momentu smiglowca, trzeba uzywac pedatöw sterowych do stalego kompen- 
sowania momentu reakcyjnego. 

Start smiglowca obejmuje dwa manewry - wejscie w zawis oraz wzno- 
szenie pol^czone z rozpedzaniem. Zwiekszajqc moc i skok ogölny, unosi sie 
maszyne pionowo do göry, a nastQpnie - popychaj^c drqzek skoku okreso- 
wego do przodu i gwaltownie zwiekszajqc skok ogölny - rozpedza sie smi- 
glowiec i wznosi na wymaganq wysokosc. Jezeli jest to mozliwe, start Smi- 
glowca powinien odbywaö sie pod wiatr, aby przeciwdzialac znoszeniu 
podczas startu. Lqdowanie smiglowca polega na znizaniu sie w locie po 
prostej nad l^dowisko i stopniowym opadaniu w zawisie na ziemiQ. Nie 
mozna dopuöcic do poziomego znoszenia Smiglowca podczas przyziemie- 
nia, gdyz moze sie przechylic. Röwnie wazne jest delikatne sterowanie sko- 
kiem ogölnym, poniewaz zbyt gwaltowne przyziemienie jest niebezpieczne. 

Pilot Nightman 

Je£li chodzi o Smiglowce, to na razie tyle. Teraz kolej na list miesiqca. 
Dotyczy on JSR Autor, oczywiscie, dostaje „Zöltego Tygrysa". 

Jestem posiadaczem Joint Stnke Fightera, wiec pewnie sie domyälacie, 
o czym bede ptsal. Na wstepie chcialbym tylko powiedziec, ze Aeroklub to 
strzal w dziesi^tke (a moze to zmienimy na: „w sünik" albo „w leb pilota"?). 
„Niebo dla kazdego". zresztq tez. Mimo iz nie mam komputera w sieci (tej 
duzej, jak to sie nazywalo? ;-), pogrywam sobie czasami w WarBirds. Mam 
pewne zastrzezenia do modelu lotu - jest troche za bardzo.,. hmmm... wyo- 
strzony. Niektörymi maszynami nie da sie w ogöle lataö, np. P-47 Thunder- 
bolt Niezla süa ognia, ale o walce kolowej nie ma mowy. [Spröbuj walki 
pionowej, czyli Energy Fight - red.] I moglibyscie wrzucic jakqs maszynk^ 
na CD. Duzo to nie zajmuje. 

No, a teraz przejdzmy do Joint Strike Fightera. Grywalnosc jest DU£A ( 
satysfakcja z przejöcia tei, a jak poröwnacie map? Afganistanu z mapq 
Pölwyspu Kola, to Warn oczy wyjdq na wierzch, szczeka opadnie i przeklme- 
cie pod nosem. Grafika jest lepsza i szybsza niz w Falconie 4.0, a röznica 
mi^dzy wersjq bez akceleratora i z akceleratorem polega jedynie na braku 
filtrowania. Co prawda totalna wojna to nie jest, bo na nasze sily skladajq sie 
2 lotrüska, jeden AWACS i samolot gracza ze skrzydlowymi. Limit rozwalki 
- to maksymainie 15 maszyn, ale spokojnie - powinniscie siq zmiesciö w 
granicach 10. 

Radz^ przestudiowaö klawiszologi^, bo czasem uzywa si^ obu klawiszy 
Ctrl jednoczesnie. W kabinie mozna wciskac wszystkie klawisze woköl 
MFD. Wystarczy przytrzymaö Alt i pokaze si? wskainik myszy. Jest trzech 
skrzydlowych (najlepiej wedlug mnie dawaö im F-22, a dla siebie zatrzymac 
XF-32), ktörzy, niestety, zajmuje si^ jedynie robotq w powietrzu, totez najle- 
piej nie brac rakiet AAM. Skrzycüowym trzeba ustawiö przez radio «inter 
cept", .fire" i .engage" na »at will". Skuteczno^ö rakiet jest N1SKA: na F-16 i 
ruskie potrzeba ok. 8 rakiet; na MI5A i transportery ok. 4, wi^c lepiej po- 
öwiczcie z dzialkiem. Amunicji jest pod dostatkiem, walic wi^c mozecie 
cz^sto (najlepiej wlqczyc System SOO na lewym dolnym MFD). 

Dobra rada dla osöb nie posiadajqcych przepustnicy: paliwa jest DUZO 
(najlepiej zatankowac do polowy), wi§c podczas walki manewrowej latajcie 
caly czas na dopalaczu i uzywajcie hamulcöw aerodynamicznych. No, chyba 
ze leci rakieta 1R - wtedy trzeba zmniejszyc ci^g do minimum, skr^ciö 
gdziekolwiek i... rakiet^ macie z glowy. Gorzej z tymi na radar. Radz^ nie 
uzywaö bezmyälnie ECM, bo gdy go wlgczycie. zobaczy Was caly komuni- styczny naröd, nawet na najmniejszych radarach. Powiedzmy wi^c, ze leci 
na Was rakieta AR SkrQcacie gdziekolwiek, byle nie ustawiö sie do niej 
nosem i odpalacie kilka chafföw. Powinno byc po sprawie. Potrenujcie uniki, 
a moze znajdziecie wlasny sposöb (zblizony)? Cwiczema robi^ si§ ciekawe, 
gdy wlctczycie sobie 8 F-16 z rakietami (bez skrzydlowych). Jeäli komus si^ 
udalo omin^c 64 rakiety, to jest dobry - möj rekord to 32. Jezeli natomiast 
nie wl^czycie rakiet, to 8 sztuk czegokolwiek na najwyzszym poziomie 
trudno^ci powinniscie rozwaliö bez trudu (i bez pomocy skrzydlowych, 
oczywiscie). Wirtualny kokpit najlepiej zostawic w spokoju i lataö na zwy- 
klym widoku (Fl). 

Kilka slow o uzbrojeniu powietrze-ziemia- Typy naprowadzania: AR (na 
radar - anti radiation), IR (na cieplo - infra red) i GPS. O ile GP&em mozna 
latwo rozwaliö (wystarczy wybraö cel i zrzuciö bomb^) t o tyle IR moze spra- 
wiaö klopoty. Bomby w rzeczywistosci nie s^ naprowadzane, tylko kasetowe. 
Nalezy leciec nisko (ale bez przesady) i celowac jakies 1-2 cm za celem 
(na HUD-zie, oczywiäcie, na ziemi byloby odrobm? trudno ;-). Potem trzeba 
zawröcic i rozwaliö resztki. Na radary jest ciekawy sposöb - lec^c na wy- 
sokoäci powyzej 20 000 stop, wybieracie HARM-a i - jeäli nie nie namierzy 
(uwazaö na wlasne radary, ta rakieta potrafi zrobiö zwrot o 180°!) - wl^cza- 
cie ECM (lub otwieracie hatch). Teraz powinny namierzyc Was wrogie rada- 
ry w promieniu ok. 20 mil. Jeöli szybko odpalicie rakiet? i wylqczycie ECM, 
to nawet pociski wystrzelone w Was z ziemi nie zd^zq uchwyciö celu. 

Na poczqtku kampanii najlepiej zrobiö jeden czy dwa wypady na samo- 
loty wroga, potem zaladowaö samolot HARM-ami i wybraö si^ na polowanie 
(na Pölwyspie Kola stacjonuje kilka okr^töw podwodnych - radz^ wyslaö po 
trzy na jeden, a z bliska da si? namierzyö na GPS (czasami). Barki rozwala 
siQ „na oko" GBU-31, a konwoje - CBU-97. Czasami warto poprzegl^daö 
monitory w kabinie i posprawdzac np. radarowy przekröj czynny (RCS) albo 
czy po trafieniu nie wycieka pal i wo (dolny ärodkowy MFD). 

Podczas spokojnego lotu najlepiej przelqczyö si^ na klawiatur^, wl^czyö 
kompresj^ czasu i pozostawiö wlgczone TRA, czyli system odpowiadajqcy 
za to, zeby maszyna za nisko nie opadla. Jezeli na malej wysokosci nagle 
tracicie kontrolQ, bo maszyna podei^gana jest do göry, to wtaänie on jest za 
to odpowiedzialny. Wlqcza si^ go na dolnym lewym MFD, mozna ustaliö 
wysokoäö dzialania. Na joya przel^czaö si^ warto tylko podczas walki ma- 
newrowej i na pöldystansie (omijanie rakiet). 

Dobra rada dla wtascicieli rozkalibrowanych joysücköw: przed wl^cze- 
niem silnika zablokujcie kota (klawisz „G") - maszyna nie b^dzie zjezdzac 
z pasa. Zaraz po starcie l^czycie siq z AWACS-em przez radio i lecicie do 
wyznaczonego celu. Jezeli cheeeie wejäö przeciwnikowi na ogon podczas 
lotu prosto na siebie, zacznijcie skr^caö, zanim si§ zblizy (ok. 0,3 i blizej). 
Jezeli chcecie rozwaliö co§ z zaskoczenia (tu akurat warto wzi^c Sidewinde- 
ra), leccie tak nisko, zeby TRA si^ odzywalo caly czas (dziöb samolotu 
podnoszony jest do göry, a poprawiacie tylko przez obnizanie dziobu). Gdy 
znajdziecie si^ bardzo blisko wrogiego samolotu, zachodzicie go od tyhi, 
wlqczacie radar, odpalacie rakiet^ i wylqczacie radar, Przeciwnik nie dosta- 
nie informaeji o Was i rakieta trafi z prawdopodobienstwem 75%. 

Jezeli mielibyöcie jakies pytania, zostaweie wiadomoäö u mojego kolegi, 
z dopiskiem: dla Janka Wöjcika. 

Jan „WuJo w Wöjcik (dukus@box43.get.pl) 

I to juz koniec na dzisiaj. A nie, przepraszam, chcialem jeszcze oglosiö 
jeden konkurs. W zwiqzku z zamieszaniem woköi ustawy o czystoäci j^zyka 
polskiego chcialbym zrobiö porz^dek na naszym podwörku. Chodzi o zna- 
lezienie synonimu dla wyrazu „symulotnik", ktöry to termin jest w doäö po- 
wszechnym uzyciu, ale niektörych denerwuje. Na razie na pierwszym miej- 
scu jest Kristoff z „cyberlotnikiem". Na odpowiedzi czekamy przez miesi^c 
od ukazania si^ tego numeru. Glöwn^ nagrodai bQdzie symulator, jeszcze 
nie wiem jaki t ale na pewno nowy i dobry. Do tego trzy dwuosobowe zapro- 
szenia na Gambleriad§. 

No i to juz naprawd§ koniec, Miiego grania. Przypominam o nadsylaniu 
zgloszen na turniej Su-27. Naprawd^ warto. 

Gen, TopGun (topgun@ganLbler.com.pl) 

PS Niedawno powstal serwer Lataj^ce Skrzydla (http://latajace.skrzy^ 
dla.com) poswi^cony prawdziwemu lotnictwu. Autor strony, Airwolf (air- 
wolf@astercity.net), poszukuje chQtnych do wspölpraey. r^j 43 TeTe i^j E 

4 
rozwi^zania w Might & Magic VII - cz. 2 

W tym miesiqcu opisalem dla Was jeden z naj- 
wazniejszych elementöw gry: jak zdobyc awans na 
poszczegölne stopnie wtajemniczenia w okreälo- 
nych profesjach. A poza tym mala errata do opisu, 
czyli: 

Jak walczyc 
czasie rzeczywisty m? Walka w czasie rzeczywistym powinna byö podejmowana tylko przez 
grup? doä<5 dobrze wyposazonq i doswiadczonq, Przeciwniköw z kolei 
nie nalezy dobieraö sposröd najgrozniejszych. 

Od tej zasady istnieje kilka wyjatköw. Z pot^znymi wrogami mozna 
walczyi w czasie rzeczywistym, m.iiL w Breeding Zone i Forcie Tytanöw. 
Po prostu niektörzy przeciwnicy sq tarn „przywi^zani' do swoich miejsc; 
np. gdzieniegdzie w Breeding Zone kilka Behemothöw tloczy sie, nie 
mogqc przekroczyd: pewnej linii. Aby zakoriczyc walk«? szybeiej, mozna 
wtedy nie przechodziö na System turowy. Niektörzy proponujq, aby w 
czasie rzeczywistym walczyö z silnymi przeciwnikami dysponujqcymi 
mozüwoSci^ ataku na odleglosö. takimi jak na przykiad Smoki. Nalezy po 
prostu blyskawieznie poruszac si§ woköi ofiary, unikajgc jej „pocisköw". 
Jednoczesnie uzywaj^cy czaröw bohaterowie powinni miec ustawiony 
Quick Speil (najlepiej Fireball - automatycznie trafia) i caly czas atako- 
wa6 przeciwnika. jesli wrög znajduje sie? w mian? daleko, mozna zoba- 
czyc. kiedy szykuje atak i uciec przed wysylanym przez niego „poci- 
skiem*- A zaraz potem zaatakowaö go nawet normalnymi, mierzonymi 
czarami i strzalami z luköw. 

Jezeli waiczysz w czasie rzeczywistym z gromad^ slabszych przeciwni- 
köw. nie posiadajqcych umiej<?tnosci razenia na odlegiose, po zadaniu cio- 
sow przez wszystkich bohateröw cofnij si«? na czas koniecznej przerwy 
mi^dzy atakami i zaatakuj znowu. 

Pierwszy 
stopien wtajemniczenia 

Knight - Cavalier 

Nauczyciel: Org (Erathia) 

Miejsce zadania; Barrow Downs 

Gel zadania: wyt^piti wszystkich nieumarlych 

StopieÄ trudnoäci: ** 

Na pötnocy Barrow Downs znajduje si$ Haunted Mansion. Tarn wla&nie 
nalezy zabiö wszystkich nieumarlych. Dwör sklada sie z parteru, podziemi 
oraz pi§lra. W podziemiach znajdziesz na öcianie obraz, ktöry nalezy zabraö. 
Na pietrze znajduje si«? biblioteka. Przyjrzyj si§ uwaznie pölkom, a na jqdnej 
z rüch zauwazysz wyraznie wystaj^c^ ksiqzk«?. Kliknij na niej myszq, a otwo- 
rzg sä? tajne drzwi na pötnocy. Wybij wszystkie potwory i wröd po promocj§ 
do Orga, 

Paladin - Crusader 

Nauczyciel: sir Quixote (Erathia) 

Miejsce zadania: Tatalia 

Gel zadania: zabiö Smoka 

Stopieä trudnosci: **** 

Na pdfriocy Tatalii, na snieznej pustyni nawiedzanej przez Trolle, znaj- 
duje si$ wejäcie do jaskini Smoka. Niestety, jak na zadanie promuj^ce na 
pierwszy stopien wtajemniczenia, zabicie Smoka jest sprawq naprawd«? 
nielatwc}. Ja poradzilem s-obie bez wiekszych klopotöw, uzywaj^c rözdzek, 
ktöre zrabowalem Smokowi z Emerald Island. Ale jeäli nie zabiles Smoka 
z Emerald Island, mozesz mied klopoty, walczqc w konwencjonalny spo- 
s6b- Zaraz po zabiciu Smoka otrzymasz promocj«? i Status Hero. 

Thief - Rogue 

Nauczyciel: Bill Lasker (Erathia, podziemia) 
Miejsce zadania: Tatalia 

Cel zadania: ukra£6 waze z siedziby Lorda Markhama 
Stopieft trudnosci: ** 

Gdy tylko zaczniesz buszowaö we dworze Lorda, zaatakuj^ Ci§ straznicy. 
Mozesz z nimi walczyc albo przemkn^ö si<? do drugiej konmaty po lewej 
ströme. Tarn, nad kominkiem, znajduje si§ poszukiwana waza. Niestety, do- 
st^pu broni pulapka ogniowa. Siedziba Billa Laskera znajduje si<? w podzie- 
miach pod Erathia a jego komnata jest dokladnie nad systemem podnoäni- 
köw. Mozesz spröbowaö sterowac nimi za pomocq diwigni, ale mozesz tez 
uzyd czam Jump i, przeskakuj^c z jednego podnosnika na drugi, dotrze6 do 
Laskera. Cleric - Priest 

Nauczyciel: Falk (Deyja) 

Miejsce zadania: Tatalia 

Gel zadania: zdobyc mapQ Evermorn Island 

Stopien trudnosci: * 

Na wyspie, za portem w Tatalii, znajduje sie? wejscie do jaskini zamie- 
szkanej przez bandytöw i nieumarlych. Tajne drzwi, prowadz^ce do pomie- 
szczenia, gdzie znajduje si$ skrzynia z map**, moze dostrzec tylko Mistrz 
Percepcji. Jesu nie masz w grupie takiej postaci, poklikaj myszq na scianie 
w pomieszczeniu, gdzie zobaezysz beczkl Tajne drzwi znajduje si? wlasnie 
tarn. Po wykonaniu tego zadania b^dziesz mögl z portu w Erathii dotrzeö na 
niedostepn^ dot^d Evermorn Island. Statek odplywa w kazdq niedzielQ. 

Monk - Initiate 

Nauczyciel: Bartholomew Hume (Harmondale) 

Miejsce zadania: Barrow Downs 

Cel zadania: pomodlic si^ w swi^tym miejscu 

Stopien trudnosci: *** 

Labirynt w Barrow Downs (wejscia s^ na wzgörzach) wygi^da na skom- 
plikowany, lecz gdy zrozumiesz zasady poruszania si^ po nim f eksploracja 
b^dzie latwa. Przede wszystkim zwr66 uwag^ na to, ze na prawie kazdym 
pozioraie znajdujq siq: tablica z symbolami, dwa wejöcia i dwie wajchy, 
ktöre mozna ustawiac w pozycji göra-döi. Z tego typu lokaeji mozesz do- 
trzec w cztery miejsca, zaznaezone na tablicy, w zaleznosci od tego, z 
ktörego wejäcia skorzystasz i czy opuöcisz, czy tez podniesiesz wajchy. 
Wyjäcie zaznaezone jest jako drzewko, natomiast swi^te miejsce oznaezo- 
no symbolem krzyza. Kiedy pomodlisz si^ w äwi^tym miejscu. uzyskasz 
Status Initiate. 

Archer - Battle Mage 

Nauczyciel: Steagal Snick (Avlee) 

Miejsce zadania: Bracada Desert 

Cel zadania: zablokowaö wind^ w Red Dwarf Mines 

StopieA trudnosci: *** 

Zadanie promujqce do tytuhi Battle Mage najlepiej pol^czye z zadaniem 
oealenia krasnoludöw, zleconym przez kröla ze Stone City, oba trzeba bo- 
wiem wykonaä w Red Dwarf Mines. 

Znajdz wind?, ktöra prowadzi na nizszy poziom - teraz mozesz albo 
walczyd z Meduzami (bez czaru Protection from Magic na poziomie Mistrza 
odradzam), albo spröbowaä przemkn^c obok nich bez bijatyki. W jednym z 
pomieszczen znajdziesz bialei machin^ - kliknij na niej myszq. Sprawdi w 
ekwipunku bohateröw, czy zniknql sznur wr^ezony Ci przez Steagala Snic- 
ka. Jesli tak. to wszystko w porzcjdku. Teraz jak najszybciej wröc do windy 
i wjed^ z powrotem na gör§. Po powrocie do Avlee zostaniesz promowany 
do stopnia Battle Mage. 

Ranger - Hanter 

Opisane w poprzednim numerze. 

Sorcerer - Wizard 

Opisane w poprzednim numerze. 

Druid - Greater Druid 

Nauczyciel: Anthony Green (Tularean Forest) 

Miejsce zadania: Tatalia, Avlee, Evenmorn Island 

Cel zadania: pomodhc si<? przy trzech kamiennych kr^gach 

StopieA trudnoäci: ** 

Niestety, aby zdobyö ten stopien wtajemniczenia, musisz wykonai zada- 
nie przeznaczone dla Monka, a to dlatego, ze b^dziesz musial odwiedziö 
Evermorn Island. Przy wlgczonym czarze Fly zadanie to nie jest zbyt skom- 
plikowane. Wystarczy tylko omin^c hordy Wyvernöw w Avlee, 

Druai stop ien wtaj emni czenia ( Light) 

Aby rozpoczqc drugi etap gry, musisz opowiedziec si^ po stronie Öwia- 
tla lub Ciemnosci. Powinno to wyglqdaö tak: pewnego razu po opuszczeniu 
zamku Harmondale otrzymasz informacj§ o smierci s^dziego Greya i o przy- 
byciu ambasadoröw z Bracady i Nighon (wczesniej krasnoludy musz^ wyre- 
montowac zamek), Czasem nie jest to wcale proste, bo wyslannik jakoä nie 
chee si? pojawic. Zniecierpliwiony, zastosowaiem nast^pujqcy manewr: w 
Erathii zabiiem küku mieszkancöw i poszedlem do krölowej, ktora kazala 
mnie uwi^zic na rok, po czym wröcüem do Harmondale. Wyslanmk pojawil 
si? od razu. 

Aby opowiedziec si§ po stronie Öwiatla, udaj si<? na Bracada Desert 
i porozmawiaj w karezmie z s^dziq. Kiedy przyl^czy si^ on do druzyny r 
zaprowad^ go do domu s^dziego Greya w Harmondale. Zobaezysz krötki 44 


TeTe filmik o pojednaniu miedzy ludzmi i elfami, po czym uzyskasz mozliwosc 
zdobycia drugich stopni wtajemniczenia dla wszystkich profesji. Poza 
tym bedziesz mögl odwiedziö podniebne miasto Celeste (prowadzi do 
niego teleport z pustyni Bracada), gdzie koniecznie musisz trafic do za- 
mku wladcy. 

Jak poznac Magie Swiatla? 

Aby kupowac magiczne ksiegi i nauczyc sie niezwykle pozytecznych 
czaröw Magii Swiatla, musisz najpierw uzyskac czlonkostwo gildii. Magnus 
rozkaze Ci, abys znalazl wyjscie z miejsca nazywanego Wall of the Mist. Jest 
tarn pelno potworöw, z ktörymi nie mozesz walczyc, bo zasada misji jest taka, 
iz nie wolno Ci nikogo zabic. Musisz wiec wlgczyc czar Invisibility. Jezeli 
masz w grupie Wielkiego Mistrza Magii Wody. nie bedzie z tym zadnego 
problemu, gdyz Invisibility bedzie dziaiac tyle godzin, ile bohater mg punk- 
töw zdolnosci Magia Wody. Jesli masz w grupie tylko Mistrza (na przyklad 
Archera, ktöry nie moze zostac Wielkim Mistrzem). sprawa jest nieco tru- 
dniejsza, gdyz czar niewidzialnosci dzialaö bedzie tylko 10 minut razy liczba 
punktöw. Oznacza to, ze prawdopodobnie bedziesz mial okolo 2-3 godzin 
czasu. a to zbyt malo na rozwigzanie wszystkich zagadek. Kiedy wiec zoba- 
czysz, ze czas dzialania czaru sie konczy, wyjd2 z Wall of the Mist, rzuc z 
powrotem zaklecie i wejdz znowu na ten teren. Pamietaj, iz nawet stosujgc 
Invisibility, musisz uwazac, aby nie zblizac sie za bardzo do wrogöw, bo 
zaklecie moze przestac dziaiac. 

W Wall of the Mist znajdujg sie trzy luki-teleporty, ktöre przenoszg Cie 
do trzech miejsc. W kazdym z tych miejsc musisz znalezc jeden klucz. Po 
wejsciu w pierwszy luk znajdziesz sie w sali, gdzie schody prowadzg na 
balkony. przy ktörych znajduja. sie po trzy przyciski i wajcha. Zadaniem 
jest ustawic przyciski w takiej kombinacji, aby wajcha sie przesunela. Ale 
uwaga! Tylko jeden mechanizm dziala, drugi to podpucha! Jakkolwiek bys 
w nim ustawial przyciski, dzwignia i tak nie drgnie. Wystarczy jednak 
przesungö te dziaiajgcg, by pojawila sie (bodaj na dole) skrzynia z pierw- 
szym kluczem. 

Po wejsciu w drugi luk znajdziesz sie na postumencie. Zeskocz z niego. 
Odwiedz wszystkie cztery pokoje na pietrach i w kazdym kliknij myszg na 
duzym prostopadloscianie stojgcym na podlodze. Po kazdym kliknieciu po- 
winienes uslyszec charakterystyczny odglos. Teraz wröc do glöwnej hali, a 
zauwazysz, ze w rogu pojawil sie tröjkgtny podnosnik. Wejdz na niego - gdy 
wjedziesz na göre, znajdziesz skrzynie, a w niej drugi klucz. Wröc do tele- 
portu, wchodzgc na postument po spiralnej drodze, i wejdz w ostatni, trzeci 
teleport. Po znalezieniu sie w nowej lokacji musisz przejsc przez brgzowg 
sciane, zjechac na döl winda i napelnic woda wszystkie puste baseny (kli- 
kajgc na przyciskach znajdujgcych sie przy nich). Wtedy otworzy sie przej- 
scie prowadzg.ee do trzeciej skrzyni i trzeciego klueza. Masz juz wszystkie 
trzy klueze, wröc wiec do pierwszej, glöwnej sali i podejdz do trzech postu- 
mentöw. W kazdym jest dziurka na klucz, ale powinienes klikac nie na 
dziurkach, lecz u göry postumentöw. Jesu wszystko zrobisz dobrze, otworzy 
sie tajne przejscie i bedziesz mögl opuscic Wall of the Mist tylnym wyj- 
äciem, wypelniajgc w ten sposöb zadanie. 

Crusader - Hero 

Nauczyciel: sir Quixote (Erathia) 
Miejsce zadania: Deyja 
Cel zadania: uwolnic Alice Hargreaves 
Stopien trudnosci: * 

Wieza Williama Setaga znajduje sie w Deyja, na poludniu. mniej wiecej 
w zakolu utworzonym przez droge- Skiada sie ona z parteru i pietra, na ktöre 
trzeba wjeehae, stajgc na podnoäniku i naciskajgc przycisk. Na pietrze jest 
William. Gdy go pokonasz, przy zwlokach znajdziesz klucz do drzwi po 
lewej stronie. Za nimi uwieziona jest dziewczyna, ktörg nalezy odprowadzic 
do Erathii. W pokoju za drzwiami po prawej stronie czeka Master of the 
Sword. Kiedy go zwyciezysz, przy zwlokach znajdziesz miecz Villain's Blade 
(niezly). Master of the Sword jest dose trudnym przeciwnikiem, wiec poko- 
nalem go w nastepuja.cy sposöb: wycia.gna.lem go z pokoju, zeskoczytem na 
parter (wlaczywszy Feather Fall) i spokojnie zastrzelüem go, stojqc na dole. 

Battle Mage - Master Archer 

Nauczyciel: Laurence Mark (Harmondale) 
Miejsce zadania: Avlee 
Cel zadania: zdobyc Pefect Bow 
Stopien trudnosci: ***** 

Uzyskaö tytul Master Archer nie jest latwo. Aby zdobyc Perfect Bow. 
trzeba wejsc do siedziby Tytanöw nalezacych do najtrudniejszych prze- 
ciwniköw w grze. Fort Tytanöw znajduje sie w Avlee, w miejscu strzezonym 
przez cale armie zywiolaköw. Lepiej z nimi nie walczyc, tylko z wlaezonym 
czarem Fly wlecieö jak najszybciej na most zwodzony i otworzyc brame do 
Fortu. Fort jest wypchany Tytanami i Smokami, ale istnieje sprytny sposöb poradzenia sobie z nimi bez narazania sie na niebezpieezenstwo. Otöz 
Tytani majg dose krötki „zasieg wzroku". Kiedy zobaezysz ich grupke sto- 
ja.cq w korytarzu, nie zblizaj sie, tylko zacznij ich bombardowac strzalami 
z luköw i czarami (najlepiej Fireball). Jesli masz Bow (lub Crossbow) of 
Carnage, sprawa bedzie jeszcze prostsza. Uwaga: postepujac w ten spo- 
söb, nie mozesz celowac (program nie pozwala na celowanie, bo wrög jest 
za daleko), dlatego musis2 tak ustawic druzyne. by strzaty trafialy we 
wroga. W wypadku broni wybuchowej i czaru Fireball nie ma tego proble- 
mu - ich dzialanie obejmuje dose spory obszar, zawsze wiec trafig. Nie ze 
wszystkimi Tytanami poradzisz sobie w ten sposöb, gdyz w Forcie sa. osob- 
nicy „patrolujacy" korytarze. Tych trzeba juz zabic w klasycznej walce. 
JeSli nie masz w grupie kaplana dysponujaeego czarem Protection from 
Magic na poziomie Wielkiego Mistrza. to bedzie trudno. W podobny spo- 
söb, jak Tytanöw mozna zaiatwic przynajmniej czesc Smoköw okupujacych 
komnaty. 

Jesli nie cheesz sie zajmowac zabijaniem Tytanöw, co trwa naprawde 
dlugo, mozesz spröbowac przemkngc do komnaty, gdzie znajduje sie skrzy- 
nia z lukiem. Wystarczy tylko skierowac sie od wejscia w lewo. na rozwidle- 
niu w lewo, potem prosto korytarzem i w prawo do malej salki, gdzie stoi 
skrzynia. 

Cavalier - Champion 

Nauczyciel: Leda Rowan 

Miejsce zadania: Arena 

Cel zadania: zwyciezyc piec razy na poziomie Knight 

Stopien trudnosci: *** 

Transport na Arene jest mozliwy tylko z Harmondale i tylko w niedzie- 
le- Zrozumiale wiec, ze wykonanie tego zadania chwile potrwa. Na Arenie 
nie spotkasz sie na poziomie Knight z jakimis speejalnie przerazajacymi 
potworami. ale staraj sie wykorzystywaö fakt, ze znajduje sie tarn sporo 
podnosniköw, ktöre zmieniajg polozenie. Bez trudu mozesz wiec ukrywaö 
sie przed wrogami atakuja.cymi z dystansu i w pierwszej kolejnosci pora- 
dzic sobie z tymi, ktörzy pröbujg sie do Ciebie zblizyc. 

Priest - Priest of Light 

Nauczyciel: Rebecca Devine (Celeste) 

Miejsce zadania: Evermorn Island 

Cel zadania: zniszczyc Altar of Evil w Temple of the Moon 

Stopien trudnosci: * 

Zadanie jest bardzo latwe, bo oltarz znajduje sie zaraz naprzeciwko glöw 
nego wejscia. Jednak po swiatyni mozna jeszcze troche pochodzic. Przede 
wszystkim musisz znalezc posazek orla (Eagle Statuette). Znajduje sie on w 
skrzyni za tajnymi drzwiami. Kiedy wejdziesz na pietro. zobaezysz, ze kory- 
tarz rozwidla sie. Droga na wprost prowadzi do drzwi, droga na lewo konczy 
sie na scianie. Kliknij na tej scianie - otworzy sie tajne przejscie. a za nim 
jest juz skrzynia z posazkiem. Jezeli pöjdziesz na wprost. w pewnym momen- 
cie spadniesz do zamknietej komnaty-puiapki. W skrytee w scianie sg dwa 
pergaminy z czarem Telekinesis. Jesli Twöj kaplan nie zna tego czaru, uzyj 
pergaminu i kliknij celownikiem na dzwigni znajdujgcej sie na wprost krat, 
na lewo od drzwi. Otworzg sie drzwi i bedziesz mögl wyjsö. 

Wizard - Archmage 

Nauczyciel: Thomas Grey (Bracada Desert) 
Miejsce zadanie: The Pit (Deyja) 

Cel zadania: zdobyö ksigzke z czarem Divine Intervention 
Stopien trudnosci; **** 

To zadanie jest bardzo wazne, gdyz tylko po jego zakonczeniu bedzie 
mozna korzystac z niezwykle pozyteeznego czaru Lloyd's Beacon. Aby je 
wypelnic, nalezy wejSc do podziemnego miasta znajdujgcego sie pod göra- 
mi. na pölnoenym wschodzie Deyja. Miasto to sklada sie z czterech lokacji, 
pomiedzy ktörymi przenosi teleport znajdujgcy sie na koricu kazdego z czte- 
rech korytarzy. Interesujgca Cie czesc miasta znajduje sie na samej pölnoey 
mapy. Tarn znajdz wejscie do miejsca, ktöre nazywa sie Breeding Zone (po 
schodach na döl). Przeciwnikami sg zywiolaki ognia oraz Behemothy. Po 
zeskoczeniu z mostu natkniesz sie na gromadke Behemothöw, ale mozesz 
spröbowac uciec im korytarzem. W jednym z pomieszczen jest przejscie do 
korytarzy (zaraz za drzwiami znajduje sie pulapka). Aby znalezö skrzynie z 
ksiegg. musisz przejsc wgskimi korytarzami i uruchomic dzwignie. Ta z le- 
wej strony otwiera tajne przejscie w prawym korytarzu, a ta z prawej strony 
- w lewym. Jedna ze skrzyn w nowo otwartych miejscach jest pusta, w dru- 
giej znajdziesz poszukiwang ksiege- 

Jesli w drodze do Breeding Zone nie cheesz walczyc z licznymi przeciw- 
nikami (najtrudniejszym jest Queen of the Dead), wlgcz czar Invisibility. 
Pamietaj jednak, ze dzialanie czaru zostaje zniweczone nie tylko wtedy, 
kiedy zaatakujesz lub rzucisz czar. ale takze gdy znajdziesz sie bardzo 
blisko jednego z wrogöw. 


E 45 TeTe 


3 Avlee 
* 


Dzien 


Stajnia 


Statek 


Poniedziaiek Brak 


Tularean Forest - 3 dni 


Wtorek 


Tularean Forest - 3 dni 


Erathia - 4 dni 


Sroda 


Deyja - 5 dni 


Tularean Forest - 3 dni 


Czwartek 


Tularean Forest - 3 dni 


Tatalia - 5 dni 


Piqtek 


Brak 


Tularean Forest - 3 dni 


Sobota 


Tularean Forest - 3 dni 


Erathia - 4 dni 


Niedziela 


Deyja -. 5 dni 


Brak 


Bracada Desert 
DzieA 


Stajnia 


Statek 


Poniedziaiek 


: Erathia - 3 dni 


Tatalia - 4 dni 


Wtorek 


Harmondale - 5 dni 


Evenmorn - 1 dzien 


Öroda 


Erathia - 3 dni 


Tatalia - 4 dni 


Czwartek 


Brak 


Evenmorn Island - 1 dzieri 


Piqtek 


Erathia - 3 dni 


Tatalia - 4 dni 


Sobota 


Harmondale - 5 dni 


Tularean Forest - 6 dni 


Niedziela 


Erathia - 3 dni 


Erathia - 6 dni 


Deyja 


Dzien 


Stajnia 
Poniedziaiek 


Erathia - 3 dni 
Wtorek 


Tularean Forest - 2 dni 
Sroda 


Erathia - 3 dni 
Czwartek 


Tularean Forest - 2 dni 
Pi^tek 


Erathia - 3 dni 
Sobota 


Tularean Forest - 2 dni 
Niedziela 


Brak 
Erathia 


Dzien 


Stajnia 


Statek 


Poniedziaiek 


Tatalia - 2 dni/Deyja - 3 dni Avlee - 4 dni 


Wtorek 


Harmondale - 2 dni 


Tatalia - 2 dni 


Sroda 


Tatalia - 2 dni/Bracada - 


3 dni Bracada - 6 dni 


Czwartek 


Harmondale - 2 dni/Deyj 


a - 3 dni Tatalia - 2 dni 


Piqtek 


Tatalia - 2 dni 


Avlee - 4 dni 


Sobota 


Harmondale - 2 dni/Deyj, 


a - 3 dni Tatalia - 2 dni 


Niedziela 


Brak 


Evenmorn - 7 dni 


Evenmorn 


Dzien 


Statek 
Poniedziaiek 


Tatalia - 4 dni 
Wtorek 


Brak 
Öroda 


Tatalia - 4 dni 
Czwartek 


Brak 
Pi^tek 


Tatalia - 4 dni 
Sobota 


Tularean Forest - 6 dni 
Niedziela 


Brak 
Harmondale 


DzieA 


Stajnia 
Poniedziaiek 


Erathia - 2 dni 
Wtorek 


Tularean Forest - 2 dni 
Öroda 


Erathia - 2 dni 
Czwartek 


Tularean Forest - 2 dni 
Pi^tek 


Erathia - 2 dm 
Sobota 


Tularean Forest - 2 dni 
Niedziela 


Arena - 4 dni 
Tatalia 


Dzien 


Stajma 


Statek 


Poniedziaiek 


Brak 


Bracada - 4 dni 


Wtorek 


Erathia - 2 dni 


Erathia - 2 dni 


Öroda 


Brak 


Bracada - 4 dni 


Czwartek 


Erathia - 2 dni 


Erathia - 2 dni 


Pi^tek 


Brak 


Avlee - 5 dni 


Sobota 


Erathia - 2 dni 


Erathia - 2 dni Tularean Forest 

Dzieri Stajnia 

Poniedziaiek Avlee - 
Wtorek Deyja - 

Sroda Avlee - 3 dni 

2 dni/Harmondale - 3 dni 

3 dni Statek 

Bracada - 6 dni 
Avlee - 3 dni 
Bracada - 6 dni Czwartek 

Piqtek 
Sobota 
Niedziela Harmondale - 2 dni 
Deyja - 2 dni/Harmondale 
Harmondale - 2 dni 
Deyja - 2 dni Avlee - 3 dni 
3 dni Brak 

Avlee - 3 dni 
Evenmorn - 7 dm Tempo odradzania siq potworöw Avlee - 2 lata 

Bandit Caves - 1 rok 

Barrow Downs - 6 miesi^cy 

Barrow Dungeon - 2 lata 

Bracada Desert - 2 lata 

Castle Gloaming - 1 rok 

Castle Gryphonheart - 1 rok 

Castle Harmondale - 2 lata 

Castle Lambert - 1 rok 

Castle Navan - 1 rok 

Celeste - 2 lata 

Clanker's Laboratory - 2 lata 

Colony Zod - 2 lata 

Deyja - 2 lata 

Dragon Caves - 2 lata 

Dragon's Lair - 2 lata 

Erathian Sewers - 2 lata 

Emerald Island - 2 lata 

Erathia - 2 lata 

Evenmorn Island - 6 miesi^cy 

Fort Riverstride - 1 rok 

Grand Temple'of the Moon - 2 lata 

Grand Temple of the Sun - 2 lata 

Hall of the Pit - 2 lata 

Hall Under the Hill - 2 lata 

Harmondale - 2 lata 

Haunted Mansion - 1 rok 

Hidden Tomb - 2 lata 

Land of the Giants - 6 miesi^cy Lincoln - 2 lata 

Lord Markham's Manor - 2 lata 
Maze - 2 lata 
Mercenary Guild - 2 lata 
Mount Nighon - 2 lata 
Nighon Tunnels - 2 lata 
Pit - 2 lata 

Red Dwarf Mines - 2 lata 
School of Sorcery - 2 lata 
Shoals - 6 miesi^cy 
Small House - 2 lata 
Stone City - 2 lata 
Strange Temple - 2 lata 
Tatalia - 2 lata 
Temple öf Baa . - 2 lata 
Temple of the Dark - 2 lata 
Temple of the Light - 2 lata 
Thunderfist Mountain - 2 lata 
Tidewater Caverns - 2 lata 
Titans' Stronghold - 2 lata 
Tularean Caves - 2 lata 
Tularean Forest - 2 lata 
Tunnels to Eeofol - 2 lata 
Watchtower 6-2 lata 
White Cliff Cave - 2 lata 
William Setag's Tower - 2 lata 
Wine Cellar - 2 lata 
Wromthrax's Cave - 2 lata 
Zokarr's Tomb - 2 lata Umiejscowienie maqiczny c h Gildii Air: 

Initiale Guild - Emerald Island 
Adept Guild - Harmondale 
Master Guild - Tularean Forest 
Paramount Guild - Celeste 

Body: 

Initiate Guild - Emerald Island 
Adept Guild - Harmondale 
Master Guild - Erathia 
Paramount Guild - Avlee 

Dark: 

Guild of Night - Deyja (Pit) 

Earth: 

Initiate Guild - Harmondale 

Adept Guild - Tularean Forest 

Master Guild - Barrow Downs (Stone City) 

Paramount Guild - Pit 

Tire: 

Initiate Guild - Emerald Island 
Adept Guild - Harmondale 
Master Guild - Tularean Forest 
Paramount Guild - Mount Nighon 

Light: 

Guild of Illumination - Bracada Desert, Celeste 

Mind: 

Initiate Guild - Harmondale 
Adept Guild - Erathia 
Master Guild - Tatalia (nad karczmq) 
Paramount Guild - Avlee 

Spirit: 

Initiate Guild - Emerald Island 
Adept Guild - Harmondale 
Master Guild - Deyja 
Paramount Guild - Erathia 46 TeTe Water: 

Initiate Guüd - Harmondale 

Adept Guild - Tularean Forest 

Master Guild - Bracada Desert 

Paramount Guild - Evermorn Island (na malej wysepce posrodku zatoki) 

Spis alchemicznych mikstur 

Red Potion - Cure Wounds 

Yellow Potion - Cure Weakness 

Blue Potion - Magic Potion 

Red ♦ Yellow - Cure Disease (Orange) 

Red ♦ Blue - Cure Poison (Purple) 

Yellow + Blue - Awaken (Green) 

Poziom Export 

Green ♦ Blue - Recharge Item (Green/Blue) 

Green + Yellow - Harden Item (Green/Yellow) 

Green * Red - Bless (Green/Red) 

Green + Orange - Cure Insanity (Green/Orange) 

Green + Purple - Remove Curse (Green/Purple) 

Orange ♦ Red - Haste (Orange/Red) 

Orange + Yellow - Stone Skin (Orange/Yellow) 

Orange ♦ Blue - Preservation (Orange/Blue) 

Orange + Purple - Remove Fear (Orange/Purple) 

Purple * Red - Heroism (Purple/Red) 

Purple + Yellow - Water Breathing (Purple/Yellow) 

Purple ♦ Blue - Shield (Purple/Blue) 

Poziom Maitor 

Green/Blue + Orange - Noxious Potion (White) 
Green/Blue + Green - Personality Boost (White) 
Green/Blue * Purple - Swift Potion (White) 
Green/Blue + Green/Yellow - Divine Power (White) 
Green/Blue + Orange/Red - Divine Restoration (White) 
Green/Blue ♦ Orange/Yellow - Body Resistance (White) 
Green/Blue ♦ Purple/Red - Mind Resistance (White) 
Green/Yellow + Orange - Cure Paralysis (White) 
Green/Yellow + Green - Intellect Boost (White) 
Green/Yellow + Purple - Noxious Potion (White) 
Green/Yellow + Orange/Red - Fire Resistance (White) 
Green/Yellow ♦ Purple/Red - Divine Restoration (White) 
Green/Yellow ♦ Purple/Blue - Water Resistance (White) 
Orange/Red + Orange - Speed Boost (White) 
Orange/Red ♦ Green - Fläming Potion (White) 

Purple - Shocking Potion (White) 
Orange/Yellow - Divine Cure (White) 
Purple/Blue - Air Resistance (White) 
Orange/Yellow ♦ Orange - Accuracy Boost (White) 
Orange/Yellow ♦ Green - Cure Paralysis (White) 

Purple - Fläming Potion (White) 
Purple/Red - Earth Resistance (White) 
Purple/Blue - Divine Restoration (White) 

Orange - Shocking Potion (White) 

Green - Freezing Potion (White) 

Purple - Might Boost (White) 

Purple/Blue - Luck Boost (White) 
Purple/Blue ♦ Orange - Freezing Potion (White) 
Purple/Blue + Green - Swift Potion (White) 

Purple - Endurance Boost (White) Orange/Red + 
Orange/Red ♦ 
Orange/Red ♦ Orange/Yellow 

Orange/Yellow 

Orange/Yellow 

Purple/Red 

Purple/Red 

Purple/Red 

Purple/Red Purple/Blue 
Internet 

Trwa jeszcze sezon ogörkowy, korzystam wiec ze 
sposobnosci, aby dokladniej przyblizyc Warn nasza. 
klubowa strone WWW (http://magic.gambler.com.pl). 
Gdy pisze te slowa, licznik na ströme „przekrecil sie" 
juz 1000 razy. Strona podzielona jest na kilka dzialöw, 
a ich liczba ciagle sie powieksza. Obecnie istnieja.: 

Informacje - tu znajdziecie rözne wiadomosci zebrane z najdalszych 
zakamarköw Internetu. 

Ranking - Top 10 kart w aktualnych edycjach wchodzacych w sklad 
Type II. Gtosowac mozecie za pomoca. kuponu (zamieszczonego 
ponizej lub korzystajac ze znajdujacego sie na stronie WWW). Wasze 
glosy sa. przeliczane i poddawane dzialaniu „magicznej, wieloparame- 
trowej funkcji matematycznej", ktörej wynikiem jest srednia cena 
karty. Naplywaja do mnie sprzeczne glosy („ceny kart sa. zbyt 
niskie", „nigdy bym tyle nie dal za te karte"), funkcja wiec chyba 
dziala :-). 

- Talie - na razie skromny dzial. W dalszym cia.gu czekam na listy ze 

spisami talii, ktörymi gracie. Do rozwoju dzialu na pewno przyczyni 

sie nadchodzaca premiera elektronicznej encyklopedii MTG, w 

ktörej kazdy bedzie mögt zbudowaö talie, aby zagrac nia. 

z przeciwnikiem przez sieö. Dzial zostanie rozbudowany o czesö 
z plikami do encyklopedii, 

- Spoilery - spisy kart zawartych w poszczegölnych edycjach Magica. 
Programy - kilka programöw zwia.zanych z MTG. Obecnie znajduja. 
sie w nim: Ultradeck, znana i lubiana w kregu graczy baza danych 
talii i kart oraz Magic Suitcase, program stuzacy do katalogowania 

i testowania talii „na sucho" - z wyimaginowanym przeciwnikiem. 

- Turnleje 1 Sklepy - dwa dziary zawieraja.ce liste zblizajacych sie 
turnte] öw oraz liste sklepöw z calej Polski, sprzedajacych karty. 
Tutaj bardzo licze na Wasza. pomoc - szczegölnie w dziale Tumieje. 
Slowniczok - ten dzial cieszy sie chyba najwiekszym powodzeniem. 
Stale otrzymuje. jakies pytania i uwagi dotyczace Slowniczka. 
Rzadzace nim zasady sa. bardzo proste: przysylacie slowo lub 
wyrazenie, ktörego nie rozumiecie, a jego objasnienie wkrötce staje 
sie czescia. Slowniczka, 

Konkuny - chyba nie musze thimaczyc, co sie znajduje w tym dziale :-) 

- Linki - do stron zagranicznych i polskich. Jesu chcecie, aby pojawil 
sie tu link do Waszej strony, dajcie mi znac. Jesli chcecie umiescic 
na swojej stronie link do Kacika MTG, zachecam do skorzystania 

z gotowego banneru. 

Jesli ktos chce zostac wapölautorem kacika, niech przysle mi ogölny 
zarys tego, czym chcialby sie zajmowac oraz pröbke swoich mozliwosci. 
Czekam röwniez na Wasze pomysry i uwagi - co chcielibyscie zmieniö lub 
wprowadziö. 
Tak brzmi tytul kolejnej „samodzielnej" edycji MTG. Przedpremierowy tur- 
niej z jej wykorzystaniem planowany jest na 25 wrzesnia tego roku. Edycja 
bedzie dostepna w sklepach od 4 pazdziernika, a na turniejach pojawi sie 
1 listopada. Jednoczesnie od 1 listopada wyleci z Type II blök Tempesta 
(edycje Tempest, Stronghold i Exodus). Jak widzicie, zmiany te zostaly juz 
uwzglednione w kuponie do glosowania. W MM bedzie 350 kart, wsröd nich 
po raz pierwszy pojawia. sie swieca.ce la.dy (foil lands). Niestety, od wydania 
MM wzrosna. ceny edycji o poziomie trudnosci „ekspert" - na Zachodzie 
boostery MM beda. kosztowaly 3,29 USD (obecnie 2,99 USD). 

White ViZard (viz@gambler.com.pl) 

Fundatorem nagröd w rankingu jest sklep Strefa 51 (Dworzec PKP Warsza- 
wa Centralna, Pölnocna Galeria - Pawilon nr. 26, tel. 0-22 654 98 11). 
MMR! RANKING KART STREFA 51 Poziom Grandmaster 

Orange/Yellow + Orange + Green - Pure Accuracy (Black) 
Green/blue * Green + Purple - Pure Personality (Black) 
Green/Yellow + Green + Orange - Pure Intellect (Black) 
Orange/Red + Orange ♦ Purple - Pure Speed (Black) 
Purple/Red * Purple t Orange - Pure Might (Black) 
Purple/Red + Purple/Blue ♦ Green - Pure Luck (Black) 
Purple/Blue + Purple ♦ Green - Pure Endurance (Black) 
Green - zielony; Blue - niebieski; Purple - fioletowy; Red - czerwony;Yel 
low - zölty; Orange - pomaranczowy; White - bialy; Black - czarny. 

Ciag dalszy rozwiazania przedstawimy w nastepnym numerze. 

Jacek Piekara 
Dane gtosujqcego Mv 


I«iMHh«) Weil inlilttnrfit • h»dl Uwagi dot. kiubu MTG ItilefM * Uirmlivf ; |t«HI) 47 REAKCJEREDAKCJI "3 W tym miesiacu nie ma tematu prze- 
wodniego. Troche o tym, troche o tam- 
tym, jak zwykle dawka pochwal i kry- 
tyki. Choc wydaje mi sie, ze krytyki 
jest nieco wiecej. Ha! Wyrwe redak- 
cyjnych kolegöw z samozadowolenia, 
w ktörym zastygfi niby stado zon Lota 
(to taki facet z Biblii, ktöry do konca 
zycia nie mial problemöw z sola.). 

don Pedro z Krainy Dgbowych Drzazg Brutality 

Nie zdawafem sobie sprawy z tego, 
co si$ dzieje, uwazatem ze to normalne. 
Ogladatem filmy, gratem w rözne gry z 
elementami przemocy, Podobafo mi 
sie.. Pewnego dnia rodzice surowo za- 
bronili mi grac w Quake'a, Dooma, 
GTA oraz inne tego typu gry. Tata co- 
dziennie sprawdzat dysk, poszukuja.c 
podejrzanego oprogramowania. Ale ja 
gratem, ile wlezie. Zero nauki i lekcji. 
Uwazatem, ze rodzice i znajomi sa, prze- 
wrazliwieni, az... poszedtem do kolegi 
na „osiemnastke". Tak mi sie. spodobal 
jego komputer, ze pomyslatem o kra- 
dziezy (sam nawet nie wiem kiedy). Dia mnie, osoby nie tolerujacej tyto- 
niu i srodköw odurzajacych, takie za- 
chowanie byto nie do pomyslenia. 
Cate szczescie, ze skonczyto sie na 
gtupich myslach. Od tego momentu 
zaczatem inaczej podchodzic do spra- 
wy, lecz trwato to krötko. 

Wreszcie pojawita sie. dtugo oczeki- 
wana gra, czyli Quake II. Obraz wspa- 
niatosci zabijania [hem, hem - don Pe- 
dro] wznosit sie. coraz wyzej, kiedy kupi- 
tem kart«? grafiki 3D. Pusta chata i oczy- 
wiScie Q II. Tak byto przez dfugi czas, az 
do momentu, gdy kumpel zapropono- 
wat mi stara. gre, o ktörej slyszatem, ale 
nie miatem z nia. do czynienia. 

Przychodze ze szkoty, instaluje, uru- 
chamiam i co? SZOK, tak wtasnie. Try- 
skajaca krew, cate strumienie krwi, za- 
bici ludzie, walaja.ce si§ trupy. Zemdli- 
to mnie. Bez wahania skasowatem 
wszystkie gry zawieraja.ce przemoc. 
To, co zobaczytem, dato mi do mysle- 
nia. Przeciez to jest Skandal! Jak cos 
takiego moze traf iac na rynek? Czy to 
jest dopuszczalne? Jesli ktos taki jak 
ja, stykajacy sie na co dzieh z przemo- 
ca. w grach, zauwaza przekroczenie 
normy, to cos naprawd§ jest nie tak. Potem w „Wiadomosciach" podaja., ze 
w szkole strzelanina, ze 5 czy 8 ofiar. 

Czy mozecie cos w tym kierunku 
zrobic? Bo ja nie. Nie wiem, wedlug 
jakich zasad dziata cenzura, moze w 
ogöle jej nie ma. (...) Jestem dumny z 
siebie, ze z wtasnej woli zrezygnowa- 
tem z brutal nosci. 

Gremiin No, nie powiem, zaskoczyt mnie ten 
list. I zastanawiam sie, czy nie wyolbrzy- 
miasz problemu. Zto nie tkwi w grach, 
lecz w nas samyeh. Jesli nie cheesz wpus- 
cic diabta do swojego umystu/duszy (nie- 
potrzebne skreslic), to dasz sobie rade., 
zebys nawet codziennie grat w Quake'a 
(nie wiem zreszta., czy to dobry przyklad, 
bo w koneu istnieja. brutalniejsze gry). Za- 
stanawiam sie, ktöra starsza gra tak Toba. 
wstrzasneta? 

Cenzury w Polsce nie ma, natomiast w 
niektörych krajach funkcjonuje. Bardzo 
dobrze radzi sobie zwtaszcza w Niem- 
czech. Na tamtejszy rynek firmy zwykle 
przygotowuja. speejalne wersje gier, po- 
zbawione scen przemocy lub widoku 
krwi. Kontrrewolucja 

Czytam Was od samego pocza.tku, 
czyli od numeru zerowego. Z cieka- 
woscia. przygla.datem sie. ewolucji, jaka. 
przechodzit möj ulubiony miesieeznik. 
Ewolucja to jak najbardziej pozytywna, 
gdyz zmiany byly jedynie kosmetyczne, a 
samo ptsmo weiaz podobne do pierw- 
szego, historycznego numeru. Gambler 
zmieniat si^, ale nie byfy to zmiany ude- 
rzaja.ee, moga.ee czytelnikaodstraszyc. 

Wszystko bytoby naprawde dobrze, 
gdyby nie „rewolucja". Kiedy kupitem pienw- 
szy „rewolucyjny" numer Gamblera, prze- 
zytem szok. Po pierwsze: zlikwidowaliscie Gwiezdne Wojny 

Bardzo podobat mi si^ pomyst z lipco- 
wym „Tematem numeru". Sam do nie- 
dawna pytatem ludzi, czy znaja. jeszcze 
jakies gry, ktörych akcja toczy sie. w 
swiecie Star Wars. Teraz wiem, ze mam 
wszystkie, poza tymi opartymi na Epizo- 
dzie I i X/W: Alliance (niektöre trzeba 
bylo sciaciac z zagranicy). ArtykutZoolta- 
Ra uwazam za co najmniej bardzo do- 
bry, lecz poniewaz prowadze strone 
WWW o tych grach, nie möge si<? po- 
wstrzymac od kilku drobnych uwag. 
1. Nie jestem pewien, czy dokladnie 
zrozumiatem, co to jest „bankowa- 
nie", lecz wydaje mi sie, ze taka 
mozliwosö istniala w X-Wingu 
(mam Edycje Kolekcjonerska.). cudowna., tak charakterystyczna. dla Was 
czeionke. napisu tytutowego. Dlaczego? 
Po drugie: tytufy recenzji na kazdej stro- 
nie pisane sa. czeionka. z czasöw Compu- 
ter Studio (takie odniostem wrazenie). Po 
trzecie: pismo ma forme bardziej geome- 
trycznie röwna. [cokolwiek miatoby to zna- 
czyd - don Pedro J, dlaczego wiec tytut 
dziatu „News" napisany jest tandetna. 
czcionk^ nie pasujaca. do charakteru 
szaty graficznej pisma? Panie i Panowie, 
co z Waszym poczuciem estetyki? 

Nie podobaja. mi sie wi^c rozwiazania 
grafiezne. Alex z okolic wstepniaka zde- 
cydowanie powinien sie wyniesc, bo 
jego zdjeeia sa. zwyczajnie nieciekawe Obröt wykonywato sie przez: Fire 2 
+ lewo/prawo. 

2. Rebellion tylko pozornie wydaje 
sie gr^ skomplikowana.. 

3. Xizor w Shadows of the Empire 
chciatZABIC, a nie porwac Luke'a. 
Przeciez w ksiazce to Imperium 
walczy ze skyhookiem Xizora i zabi- 
ja go, bo Vader nie chee smierci 
Skywalkera. 

4. Nie rozumiem zdania: „Nastepny 
etap nie ma nie wspölnego z po- 
przednim" w opisie SotE. Przeciez 
jest to ueieezka z bazy Echo, ktörej 
graez w pierwszym etapie broni. 

5. W Rogue Squadron ostatnia bi- 
twa nie rozgrywata sie na po- 
wierzchni Gwiazdy Smierci, gdyz 
wtedy gra stracitaby (i tak niewiel- (nie obraz sie, Alex). Jezeli chodzi otresc 
pisma, to co tu wiele pisac: to nadal sta- 
ry, dobry Gambler. „Rewolucja" gtebo- 
ko mnie zabolala (bed^ musiaf przyzwy- 
czaic si^ do nowego oblicza Gamblera), 
a doprawdy nie byta konieezna. Ba, po 
prostu zbedna. Mysle, ze najwazniejsze zdanie tego li- 
stu dotyczy tresci Gamblera, ktöra nadal 
Ci odpowiada. Szata graficzna zawsze 
b^dzie budzic kontrowersje. No, ale cöz: 
rewolucja juz byta, teraz pora na powolna. 
ewolucja i poprawianie tych elementöw, 
ktöre poprawy wymagaja.. ki) sens fabularny. Ostatnia. misja. 
w grze jest Bitwa o Calamari, to- 
cza.ca sie bodajze 6 lat po Bitwie 
o Endor. Po prostu gdy zdob^dzie 
sie wszystkie (co najmniej) brazo- 
we medale, otrzymuje sie dostep 
do misji „Death Star Trench" (za 
srebrne - „Beggar's Canyon", a 
za ztote - „Escape from Echo 
Base"). 

6. Mozna byto choc wspomnieö o 

„Behind the Magic", czyli multime- 

dialnej encyklopedii SW. Produkt 

naprawde wart polecenia. 

ZooltaR jak zwykle odwalit kawat do- 

brej roboty. Artykut warto przeezytae kil- 

ka razy. Dobrze, ze jest w redakeji ktos, 

kto lub! Gwiezdne Wojny. 

w0yt3ck 48 


REAKCJEREDAKCJI Marzenia, marzenia 

Jestem czytelnikiem Gamblera od 
ponad dwöch lat. Zawsze chwalitem 
Wasze pismo (gtöwnie za fachowosc i 
profesjonalne podejscie do tematu). 
Jednak ostatnio odnosz§ wrazenie, ze 
wydawane jest od niechcenia. Oto kil- 
ka moich spostrzezeri i sugestii na te- 
mat Gamblera. 

1. Opisujecie coraz mniej gier. 
Owszem, recenzji nowosci nie brak, 
ale to z reguty jedna strona opisu 
tego, co widac na screenach, i kilka 
stöw o tym, co gra wnosi nowego. 
Tylko ze prawie to samo gracz moze 
wyczytac na odwrocie pudetka w 
sklepie. Jezeli juz opisujecie jakies 
gry, to 2, 3 na numer. Mato. 

2. Plyty CD zawieraja. coraz mniej 
gier. Z jednej strony - z powodu 
coraz wi^kszych demek petnych 
FMV, z drugiej - przez zamieszcza- 
nie co miesiactych samych Patchy, 
Extras, Tech. A mozna je przeciez 
umieszczac co dwa miesiace, a na 
biezaco tylko nowosci. 

3. Pismo zawiera coraz mniej stron. 
Gambler 6/99 miat 84 strony: 12 Wiecej luzu! 

Szlag mnie trafia! Wasza gazeta sta- 
le obniza poziom i forme! Kiedys jak w 
szkole powiedziafem, ze czytam Gam- 
blera, to wszyscy möwili: „aaa, to ten z 
CD za 9 ztotych". Roktemu möwili: „no 
cöz, jestes chory". Niedawno przyszedt 
do mnie kumpel i spytal, jak möge czy- 
tac cos takiego jak Wasze pismo. Okre- 
slil je jednym, dobitnym stowem: szma- 
ta! Teraz tak sobie patrze i z przykroscia 
musze mu przyznac racje! 

Dobrze Warn radze - przestaiicie 
gtosic, ze tylko Gambler opisuje gry 
legalne i wterminie ukazania sie w na- 
szym kraju. To denerwuje i obraza nie 
tylko konkurencje, ale tez zwyktych 
czytelnikow. Ich nie obchodzi, czy gra 
jest legalna, czy jest to beta czy press 
release. Oni czytajatekst. I tak 80% z 
nich pöjdzie do pirata. Swiata tym nie 
naprawicie, tylko stracicie czytelni- 
kow. Panowie i panie! To jest zycie, re- 
al ny swiat, przyroda - zostaja. tylko naj- 
silniejsi i najlepsi. W przyrodzie i w zy- 
ciu wszystkie chwyty sa dozwolone. 
Sam sie przekonafem, ze uczciwosc 
wsröd nieuczciwych nie poptaca. 

Druga sprawa: mato nie spadtem z 
krzesta, gdy przeczytafem stwierdze- 
nie, ze „Alex jest zakrecony". (...) Alex 
to sztywniak. I wyglada jak przystowio- 
we „pöt dupy zza krzaka"! Jak go widze 
na tamach Gamblera, to mi sie rzygac 
chce! Dajcie mu ludzie skate'owskie to reklamy, 3 prenumerata i GC 
oraz teksty celowo rozcia.g niete, 
np. spis tresci CD! 

4. Wielu starszych czytelnikow jest 
Warn wiernych, ale pismo utrzymu- 
je sie gtöwnie ze sprzedazy duze- 
go nak+adu. Mtodych czytelnikow 
mozna pozyskac przez zwi^ksze- 
nie liczby stron, konkursöw oraz 
blizszy kontakt z czytelnikami. 

5. Nie jestescie juz najtansi. Pamietaj- 
cie o tym. 

6. W Gamblerze jest bardzo mato re- 
klam (10% stron). Czyli za pismo wie- 
cej ptaca czytelnicy. Zachodnie pi- 
sma: PC Gamer (english) - 200 
stron (reklamy 40%), PC Games 
(deutsch) - 260 stron (reklamy 45%). 

7. Proponuje zwiekszenie dziafu 
technicznego (sprawia wrazenie 
fachowego). 

8. Oktadka jest mato zwiazana z kom- 
puterami i nieciekawa. Podobno 
5% dzieciaköw kupujacych pisma 
o grach sugeruje sie oktadka.i licz- 
baCD. 

9. A tak, moim zdaniem, powinien wy- 
gladac nowy Gambler - 160 stron 
wtym: reklamy 50, recenzje 30, opi- 
sy 50, dziat techniczny 10, reszta spodnie, wycia.gnieta koszulke i zrnieh- 
cie oprawki od okularöw, to od razu 
beda. na niego patrzec inaczej! On pi- 
sze do czasopisma o grach kompute- 
rowych, ktöre czytaja. mlodzi ludzie 
(niech ktos zaprzeczy), a nie 40-latko- 
wie. Chce sie tak ubierac? To dac go 
do Entera - tarn, gdzie pasuje. Ludzie, 
wiecej luzu! 

Zaicev Co möge odpowiedziec? Hmmm... gtu- 
pota gtupote gtupota. pogania. Zacznijmy 
od poczatku. Czytelnikow powinno obcho- 
dztc, czy gazeta pisze o wersji petnej, beta, « 
czy omawia jedynie wiadomosci prasowe. 
Poza tym nigdy nie twierdzilismy, ze tylko 
Gambler recenzuje legalne gry i ze robi to 
w momencie ich ukazania sie w kraju (cze- 
sto jestesmy szybsi ze wzgledu na niepo- 
radnosc dystrybutoröw). Po prostu czeöc 
pism (nie wszystkie) recenzuje wersje alfa 
i beta, co uwazamy za naganne, gdyz gra 
moze sie diametralnie zmienic w kohco- 
wym cyklu prac. 

Teraz co do mtodosci i luzu. Jak widze, 
wychodzisz z jakze oryginalnego zatoze- 
nia, ze bycie na luzie polega na zatozeniu 
na siebie byle szmaty. I co jeszcze? Krzy- 
czec: „röbta, co chcetal", zrobic sobie na 
gtowie irokeza i sypac woköt kondomami? 
Dlaczego facet, ktöry chce chodzic w gar- 
niturze, miatby tego nie robic? Gamblera 
(jak pokazuja. ankiety) czytaja. tez uczniowie 
ostatnich klas szköt srednich i studenci. dowolnie, dwie pfyty CD + raz na 
kwartat trzecia bonusowa, np. bt- 
biioteka sterowniköw czy serwisy 
WWW o grach offline lub relacja z 
Gambieriady, przejrzysty spis tresci, 
cena nie wyzsza nü 13-15 ztotych. 
Plus ambicja bycia najlepszym pi- 
smem w Europie Wschodniej. 

msioS9 •tvj Ad 1 . Opisy zostaty celowo zredukowa- 
ne, aby zwi^kszyc obj^tosc dziafu recen- 
zji i zapowiedzi. Sporo opisöw taktyk do 
gier znalezc mozna na zöftych stronach. 
Zarzut, ze recenzje powtarza ja tylko to, co 
mozna wyczytac w reklamie, jest chyba 
z... Ksi^zyca. 

Ad 2. Zazwyczaj na CD zamieszczamy 
wszystkie demka, ktöre zostaty do nas 
przystane badz pojawtty sie w Internecie. 
Generalnie pierwsze pötrocze to czas, kie- 
dy demek pojawia sie mniej. Oddajmy jed- 
nak gfos naszemu CD-ROM Managerowi: 

Nie möge sie do konca zgodzic z za- 
rzutami. Wi^kszosc dem z reguty sami 
producenci tak przygotowuja, aby byly 
jak najmniejsze (by je tatwiej sciagnac z 
Internetu) - wtedy wycina sie wfasnie f il- 
my. Mimo wszystko czasem zajmuja 
duzo miejsca - niestety, nie mam na to 
wptywu. Co do patchy i tnnych kacikow, 
to odkad „tatkami" zajefe sie jedna oso- 
ba, w kazdym miesiacu czytelnicy otrzy- 
muja nowy zestaw. A kaciki? Zgodnie z 
wynikami ankiety, to jedna z „najpoczyt- 
niejszych" rubryk krazka CD. Dopöki tak 
bedzie, na pewno nie zrezygnuje z ich 
publikowania. 

Ad 3. Gambler 8/99 sktada sie £ 4 
stron oktadki, 3,5 stron spisu tresci (CD i 
zwykty), 2 stron prenumeraty, 2 stron 
GamblerClubu, 4,5 stron reklam i jednej 
informacyjnej. Czyli pozostaje 67 stron 
redakcyjnych. Tak mato? 

Ad 4. Mfodych czytelnikow mozna zdo- 
byc tak samo jak starych - przez ciekawe 
i rzetelne pisanie o tym, co dzieje sie na 
rynku. 

Ad 5. To prawda, pocieszajacy jednak 
jest fakt, ze sa magazyny drozsze i of eru- 
jace znacznie mniej. 

Ad 6. Mala liczba reklam to efekt tego, 
ze dystrybutorzy nie maja pieniedzy na 
marketing. Ta posucha dotyczy wszyst- 
kich polskich pism komputerowych (a po- 
röwnywanie ich z zachodnimi jest tak 
samo dobre jak zestawienie sredniej pen- 
sji w Polsce i USA). 

Ad 7. Dziaf techniczny zajmuje 4 strony 
(+ strona w Tete) i jest to zupetnie przy- 
zwoita objetosc. 

Ad 8. Byc moze kiedys nadejdzie czas 
rezygnacji z malowanej specjalnie dla 
nas okfadki na rzecz screenöw czy ar- 
tworköw z gry. Jak Ci sie podoba oktadka 
poprzedniego numeru? 

Ad 9. Ja natomiast chciatbym, by ludzie 
byli piekni, szczesliwi oraz bogaci, a Ja- 
cek Piekara zostat prezydentem R.P. 
RAZ WSZELKIE INNE WAZNE N asze adresy poczty elektromcznej: Redakcja: 

üsty: 

Elzbieta Jaworska: 

Aleksy Uchanski: 

Dariusz Michalski: 

Wojciech Setlak: 

Jacek Piekara: 

Rafat OHow: 

Andrzej Balcerzak: 

Zdzistaw Borawski: 

Marcin Borkowski: 

Krzysztof Czulec: 

Jacek llczuk: 

Jakub T. Janicki: 

Piotr Moskal: 

Pawel Pilarczyk: 

Piotr Rozalski: 

Rafat Skrzypek: 

Marcin Wichary: 

Tadeusz Zielirtski: redakcja@gamblerxom.pl 
listy@gambler.com.pl 
ela@gambler.com.pl 
a.ex@gam bler.com.pl 
haszak@gambler.com.pl 
wojtek@gamblerxom.pl 
jacek@gam bler.com.pl 
rafal@gambler.com.pl 

yennefer@gamblerxom.pl 

topgun@gambler.com.pl 

borek@gamblerxom.pl 

kristoff@gambler.com.pl 

jack@gambler.com.pl 

jtj@gamblercom.pl 

frogger@gambler.com.pl 

pila@gambler.com.pl 

gunman@gambler.com.pl 

zulu@gambler.com.pl 

mwichary@gambler.com.pl 

zooltar@gambler.com,pl TRYBUTORZY 

RZEC ZY, KTORYCH NIE ZNAJDZIECIE NA ZADWEJ INNE J STRONIE 

Dystrybutorzy gier 

nr. 10/99 
WWW: www.gambfor.com.pl 

Siran« domowa Wydawnictwa Lupus: www.lupus.pl CD Projekt 

00-626 Warszawa 

til. Marszatkowska 9/15 

tel. (022) 825 82 02 

email: cdprojekt@cdprojekt.com 

witryna: www.cdprojekt.com.pl 

Coda 

00-389 Warszawa 

til. Smulikowskiego 4b/ 4 

tel. (022) 826 33 11 

Edqard Multimedia 

02-588 Warszawa 48 

skr. poczt. 83 

tel. (022) 857 4432, 601 33 18 50 

e-mail: edgard@waw.pdi.net 

witryna: www.edgard.com.pl 

LE.M. 

02-91 6 Warszawa 

ul. Chochotowska 3c 

tel. (022) 642 99 21, 642 81 65 e-mail: lem@lem.com.pl 
witryna: www.lem.com.pl 

MarkSoft 

01-872 Warszawa 

ul. Perzyhskiego 2 

tel. (022) 663 93 90 

email: marksoft@polbox.com.pl 

witryna: www.marksoft.com.pl 

Mirage 

03-933 Warszawa 

ul. Obroncöw 2c 

tel. (022) 616 15 51, 616 15 55 

e-mail: webmaster@mirage.com.pl 

witryna: www.mirage.com.pl 

Optimus S.A. 
33-300 Nowy Sacz 
ul. Nawojowska 118 
tel. (018) 444 05 60 
e-mail: intns@onet.pl 
witryna: www.optimus.pl 
Wypefniony kupon lub jego kserokopie trzeba przystaö do redakcji Gamblera do 
15 paidziernika 1999 roku. Wyniki plebiscytu ogtosimy w Gamblerze nr 12/99. 
Wsröd gtosujacych rozlosujemy nagrody - prenumeraty Gamblera, gadzety, gry 
komputerowe. (red.) Imi§ i nazwisko 

Ulica, numer domu i mieszkania Kod pocztowy i miejscowosc 
Moje gry wszech czasöw: 

1 

2 

3 Zaproszenie GAMBLER Pfx-li$%£ Zapraszamy na strony Gamblera On- 
-Line w nowej szacie graficznej. Na gosci 
czekaja zapowiedzi gier, krötkie omöwie- 
nie zawartosci bieza.cego numeru, specjal- 
ne wydania Aeroklubu, Gildii RPG, kacika 
MTG i serwis TS4Ever. 
pis ogfoszeri m 


AT ' Str. 9 

BBA s tr. 59 

CD Projekt str. 2, 3 

Enter s tr. 51 

Gambleriada str. 63 

Multiserwis II s tr. 82 

NTT System s tr. 83 

Optimus Bis str. 77, 79, 81 

REMs.c str. 27 

Stawicki s t r . 84 

TOP 2000 ... s tr. 23 <•#••.•■•........ ....,»«»*r» *...»■. TimSoft str. 29 
Gambler CD, mfeslecznlk elektronieznych szuleröw. Pazdziemik 1999. Numer 10 (71), rok siödmy. Naktad: 45 000 eqz 
numer tndeksu: 321753, numer ISSN: 1427-0307 

Wyd*u^a: Grzegorz Eider Zespöl Andrzej Batcerzak. Zdzistaw Borawski. Marcin Borkowski. Krcysztof Czulec, Tomasz Czulec, Jacek llczuk. Jakub T. Janicki (VARIA'tkowo) 

SST^^^S^. '• ^f 9 " 2 Kuslosik («^czenia). Dariusz J Michalski (*<* red. nacz. . Recenzje. Rynek). Piotr Moskal (Nowosci), Tomasz Nowak (WWW) 

Rafal Oriow (C&flOM Manager). Jacek Piekara (PubKcystyka. Reakcje redakcji). Pawel Pilarczyk (Hard & Soft), Lech W. Rotrowski. Piotr Rozalski Wojciech Setlak 

(z^a red. nacz., TeTe. Temat numeru), Piotr Siennicki (Internet). Rafal Skrzypek. Aleksy Uchanski (red. nacz.. Opisy). Marcin Wichary Tadeusz Zteliriski 

Adre« redakcji: 00-739 Warszawa, ul. Stepinska 22/30. tel. (0-22) 841 00 31 w. 128, 154, (0-22) 841 51 21. fax (0-22) 841 03 74 

e-mail: redakcja@gamblercom.pl, WWW: http://www.gambler.com.pl 

Opracowante graftczne, projekt okladki Piotr Kakiet 

tamanle Artur Gasiorek. Redakcja techniczna Jolanta Balcer. Korekta: üdia Sadowska. Ilustracja na oktadce © Jacek Kopalski 

B.uro egloszen: te«. 090 22 00 99; (0-22) 841 63 33 w 1231 ; Magda Milewska, Piotr Szczucki. Elzbieta Szmyt. B.uro pracuje w godz 8 00- 17 00 

Marketing: Aieksandra Sujkowska 

Za tresc ogtoszeri redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca nie zamöwionych maszynopisöw oraz zastrzega sobie prawo dokonywania adiustacji i skrötöw 

dambier jest zarejestr owanym znakiem towarowym. © r ® Lupus sp. z o.o. 

NaswieHenla: Garmont sc. 00-739 Warszawa. ul. Stepinska 22/30, tel. (0-22) 851 36 91 

Druk: Winkowski sp. z o.o.. 64-920 Pita. ul. Okrzei 5 ^5wk 
mai n nuni! 

5^5 
QlüPUS ■ 
■i CO st/Cbt- Uitej. i/o „AA*^ 


► POROWNANIE SYSTEMOW 
WINDOWS 98. WINDOWS 2000 (NT), LINUX 

► ORGANIZACJA IDEALNEGO BIURA 

► LISTA ROZWIPN PROBLEMU ROKU 2000 
WYWIADY Z CZOtOWKA. IT 

► PERFEKCYJNE SKANOWANIE. 
TEST POPULARNYCH SKANERÖW 

► PORÖWNANIE PROCESORÖW 
!> 100 PR2YDATNYCH TRICKÖW 

► 1 00 NAJLEPSZYCH PRODUKTÖW 

► NAJWIE.KS2E WPADKI FIRM IT 

• NAJPOPULARNIEJSZE MARKI IT 

► WIELE KONKURSÖW ^ SPECJALWIE Z OKAZJI 
SETNEGO WYDANIA ENTERA 

SZÄLOWY KOWCERT ROCKOWY 

DLA PRENUMERATORÖW ENTERA 

BEZPtATNE ZAPROSZENIA! 

Zadzwori pod numer 

022/6399678 
lub 6399679 
»»•/l c oflraniczona rvi 

s RECENZJE PERtYZLAMUSA 

Jedna z najlepszych gier 
typu UFO doczekata sie pol- 
skiej wersji po prawie 2 latach 
od premiery. Szkoda ze tak pözno, ale trudno - nie trzeba 
narzekac, tylko grac. Dlatych, 
ktörzy nie grali w te. wspaniata. 
gre strategiczna. badz tez za- 
pomnieli, o co w niej chodzi, 
krötkie przypomnienie. 

Akcja toczy sie w odlegtej 
przysztosci, gdy rasa ludzka Gtewu **l 

1r-m ir» «■■ f* seiera sie z agresywnym ga- 
tunkiem Obcych. Pod wzgfe- 
dem klimatu Incubation bar- 
dzo przypominafilm „Obcy", 
a jeszcze bardziej 
Warhammera 40K 
(Imperium kontra 
Tyrranidzi). Engine 
w zasadzie jest bar- 
dzo podobny do wy- 
korzystanego w sta- 
rym, dobrym prze- 
boju UFO, ale daje 
znacznie wiecej 
mozliwosci. Przede Mcnt 4*~m p*MM \m u . . W».t»- wszystkim, gra po- 
zwala na obserwo- 
wanie sytuacji na 
trzysposoby. Sa.to: 
widok z göry, rzut 
izometryczny oraz... 
wtdok oczami po- 
staei. W ostatnim przypadku nie jest to oczy- 
wiscie Unreal, leczgra wyko- 
rzystuje akceleratory 3D, 
czasami wiec z przyjemno- 
scia. cztowiek sie rozglada 
woköt. Incubation postada 
wszystkie elementy wypröbo- 
wane wczesniej przez inne 
firmy: zwiekszajacy sie ze- 
spöt marines, rözne parame- 
try dla kazdego z nich, coraz 
nowszy sprzet w miare roz- 
woju fabuty, zdobywanie 
punktöw doswiadczenia i 
nowych umiejetnosci. 

Startujesz, majac 
tylko 3 zomierzy, mar- 
ny sprzet i zero do- 
swiadczenia na polu 
walkt. Cafe szczes- 
cie, ze pierwsi prze- 
ciwnicy nie beda.zbyt 
silni. Ta sielanka jed- 
nak szybko sie skon- 
czy: chmary Obcych, • ••• 
Strategiczna Blue Byt e CD Projekt 
Cena: 49 z\ 
ogieh ciacjty z karabinöw ma- 
szynowych, wybuchy, despe- 
rackie rajdy po odcietych ko- 
legöw i swiadomosö, ze je- 
den zty ruch moze zakorSczyö 
sie smiercia. wszystkich mari- 
nes - to wszystko czeka w In- 
cubation. 

Gra zlokalizowana jest cat- 
kiem dobrze, lektor czyta 
wyraznie, a ttumaczenia sa. 

trafne. Dodatkowa. 
atrakcjajest darmo- 
wa ptytka z muzyka. 
z gry. Incubation 
w nowej wersji jest 
z pewnoscia.swiet- 
nym zakupem dla 
kazdego, kto lubi 
Strategie i SF. 

Frogger ■m - Jeden z najbardziej poszu- 
kiwanych w Polsce symulato- 
row. Gra trudna, a ze wzgledu 
na specyficzna. grafike (spra- 
wia wrazenie wektoröwki ro- 
dem z ery AT-köw), nie zostata 
doceniona przez niektörych 
recenzentöw. Cöz, grafika 
jest niewiarygodnie szcze- 
götowa, a jej prostota cechuje 
sie funkcjonalnoscia^ (nie wy- 
maga Pentium ani akcelerato- 
röw graficznych) i, podobnie 
jak ubogi dzwiek, tworzy nie- 
powtarzalny klimat gry. 

A nie jest to typowy symula- 
tor. Brak w nim skomplikowa- 
nej intrygi, nie ma nawet jed- 
nej kampanii. Autorzy nie ukry- 
wali, ze aby miec naprawde 
frajde, nalezy misje utworzyc 
wtasnorecznie. Do tego stuzy 
edytor misji, podstawowy ele- 
ment gry. Mimo ze edytor jest 
mato intuicyjny, wysitek wtozo- 
ny wjego poznanie naprawde 
daje wiele - mozna wykre- 

52 x 
owaö dowolna. 
sytuacje taktycz- 
na., jaka powsta- 
nie w naszych 
gtowach.Zadnych 
ogranrczeh. 

Symulator byt testo- ^ 
wany przez sfynnego rosyj- 
skiego oblatywacza Su-27, 
Anatolija Kwoczura. Model lotu okrzyknieto najbardziej 
zblizonym do rzeczywistosci 
posröd symulatoröw wojsko- 
wych. Miaf kilka Wedöw, ale w 
powszechnym zdumieniu nikt 
nie zwracat na nie uwagi - gra 
zabijata swoja. autentycznos- 
cia.. Najlepszy dowöd, ze nie 
grafika czyni symulator. 
Sl wwalcezaröwno na kröt- 
ki dystans, jak i BVR nie zosta- 
ta pokonana nawet przez Fal- 
cona 4.0. Flanker jest takze 
chwalony za najlepiej rozwia.- PERtYZWMUSA 
Po czym mozna pozna6 do- 
bra.gre? Oczywiscie po tym, ze 
przez wiele, wiele miesiecy je- 
stesmy w stanie graö w nia. z 
röwnie duzym entuzjazmem 
jak na poczatku. Wyktadnia. 
sukcesu gry bardzo dobrej jest 
jednak jeszcze cos. A mianowi- 
cie legenda i wspomnienia. 
Czy zdarzyto Warn sie po kilku 
latach wspomnieö jaka£ gre (w 
pozytywnym znaczeniu), np. 
podczas jazdy tramwajem? 
Wtasnie ten tytu* mozna obda- 
rzyc mianem bardzo dobrego, 
wreczgenialnego. 

Diablo z pewnoscia. miesci 
sie wtych ramach. Fabuta pro- 
sta i skuteczna. Do ogarnietej 
chaosem wioski Tristram przy- 
bywa bohater, aby zapobiec 
rozplenieniu sie Zla: Wojow- 
nik z ziem Khandurasu, tucz- 
niczka - cztonkini Zakonu Siöstr Niewidocznego Oka oraz 
Mag z Bractwa Vizjerei. Gtöw- 
nym celem jest zniszczenie 
piekielnej istoty DIABLO - 
PanaTerroru, ktöryopanowat 
ludzkie ciato. Taki cel posta- 
wiony jest przed nami w grze 
jednoosobowej. Aby 
go osia.gna6, nalezy 
oczywiscie wykonac 
wiele dodatkowych 
zadari, ale przede 
wszystkim odpowie- 
dnio rozwinac swa. 
postac. To jest wtas- 
nie gtöwna sifa Dia- 
blo. Zwi^kszamy 
wartosci wspötczyn- niköw, ktörewzmacniaja.nasza. 
ogölna. site bojowa., prowadzi- 
my poszukiwania röznego ro- 
dzaju magicznych przedmio- 
töw, ktörych jest mnöstwo, 
a ich zastosowania sa bardzo 
rözne. Do tego jeszcze docho- 
dza. potezne czary. Dzi^ki 
odpowiedniemu wyekwipowa- 
niu postaci mozemy schodzid 
w coraz gtebsze katakumby, 
pokonuja.c coraz grozniej- 
szych wrogöw. 

Gdyby nie gra wieloosobo- 
wa i znany wszystkim Bat- 
tle.net, Diablo bytby gra. bar- 
dzo dobra., ale na pewno nie 
genialna.. To wlasnie wspölne 
przemierzanie podziemi, wza- 
jemne pomaganie sobie w sy- 
tuacjach kryzysowych dodato 
grze niesamowitego uroku. 
Gtöwny cel schodzi na dalszy 

plan. BN stat sie jakby mini- 
swiatem, gdzie co dzien budzi- 
my sie, aby znöw wsröd przyja- 
ciöt stawic czoto przeciwnos- 
ciom losu. 

Z jednej strony to wspaniata 
przygoda dla graczy, a z dru- 
giej koszmar ludzkosci - wirtu- 
alna rzeczywistosc. To wspa- 
niate, ze jakas gra komputero- 
RPG Blizzard CD Projekt 
Cena: 69 zl 
wa moze przyniesc tyle satys- 
fakcji, ale zarazem straszne, ze, 
jak male dzieci, nie potrafimy 
bawi6 sie sami. Multiplayer, Vir- 
tual reality, to nasza przysztosc. 
A Diablo juzsi^budzi, koszmar 
na nowo zmartwychwstaje, a 
wspomnienia czekaja., aby 
stac sie niesmiertelna. legen- 
di, ktbrej wystuchiwac beda 
nastepne pokolenia... 
Adam „Nufaarus" Piesiak 2 zany padlock view (bez perfek- 
cyjnego opanowania nie ma 
co marzyc o pokonaniu prze- 
ciwnika w grze wieloosobo- 
wej). 

Gra sieciowa jest bodaj naj- 
wieksza.zaleta.Flankera. Dzie- 
ki TCP/IP mozna pograc z 
kumplem „po kabelku", a pro- 
stota grafiki ujawnia swoja. 
MOC - dzieki niej nawet wwa- awioniki, dotozono brakuja.ee 
elementy (np. encyklopedie, 
lusterka wsteczne, chmury), 
poprawiono inteligencje, kom- 
puterowego przeciwnika i roz- 
wiazano problemy z rozdziel- 
czosciami innymi niz 640*480. 
Dzieki opeji „smooth shading" w 
widokach zewn^trznych wszyst- runkach duzego ob- 
ciajjenia sieci gra 
chodzi w miare ptyn- 
nie! A emoeje w po- 
jedynkach jeden na 
jeden nie moga. sie röwnac 
zzadnym innym symulatorem. 
W pudetku znajduje sie 
Su-27 w wersji 1.5. W stosun- 
ku do sprzedawanej dawniej 
wersji 1.0 poprawiono bt^dy kie modele oraz rzezba terenu 
pokazywane sa. z cieniowa- 
niemGoraude'a. 

Na CD znajdziemy takze au- 
tentyczne filmy z pokazöw 
mozliwosci samolotu. Polska instrukcja ulatwi ujarzmienie 
samolotu, ktörego tak bardzo 
obawiaja. sie nasi przyjaciele 
z NATO :-). 

Yennefer 
Symulator totu Mindscape Ootimus S.A. 
Cena: 59,90 z\ 
53 WttttTT^M 
Gdy usfyszatem tytut Wojny swiatowe, od razu wiedziatem, 
ze oto traf ia sie gratka dla takie- 
go militarysty jak ja. Dwie naj- 
wieksze wojny rozebrane na 
atomy, zanalizowane i do tego 
opatrzone multimedialnymi 
wtretemi - tak sobie wyobraza- 
tem zawartosc. 

Podoktadnym zanalizowaniu 
oktadkt pudelka stwierdzifem 
jednak, ze program jest ency- 
kfopedia. historii Polski i swiata 
z lat 1914-1948. Rzeczywis- 
tosc okazala si§ rözna od mo- 
ich wyobrazen i zyczen autoröw 
oktadki: mamy historie ogarnie- 
tej wojna, czesci swiata, a daty 
granicznesa.dosc ptynne, klient 
dostanie wiec bezplatnie (ptaci 
tylko za lata 1914-1948) daw- 
ke informacji o genezie I wojny 
swiatowej i wojnie koreahskiej 
1950-1953. 

Encyklopedie. podzielono 
na szereg artykutöw zgrupo- 
wanych w 5 chronologiczno- 
-tematycznyeh rozdziatach. 
Sa.one oszczednie ilustrowa- ne, zawierajajednak wiele po- 
taczeri hypertekstowych oraz 
odnosniköw umieszczonych 
pod przyciskiem Zobacz. 
Tresc tekstöw nie jest szcze- 
gölnie sucha, choc szkoda ze 
czytaniezekranujestjedynym 
sposobem korzystania z nich 
- nie ma mozliwosci wydruko- 
wania czy kopiowania do edy- 
toröw, nie möwiac o skompo- 
nowaniu wtasnego opracowa- 
nia. 

W programie jest sporo 
smaczköw, zwtaszcza w mate- 
riatach z grupy Varia. Mozna 
posluchaö zabawnych z na- 
szego punktu widzenia rozwa- 
zan, ale tez jednego z mniej 
znanych przemöwien prezy- O O iFTTT- Cffili «2EH* £ Ö&ouam praxuab ntzneclo tt^nao miwwi^fa f St*ny EjedneeaMe 
xtmaif n brutatae ri*uu«*e <prwm pafom neJtukiytA ■ 6 kwietna 1917 r wvjxvwirdrufy 
wejoc Ntemeom Dodatkowym pcvi&Scm mobia»c.p «potcxcArtw* atacykjtuku^o 
prxtOHp Nwncoca i atg u mCTrtrm ffTxrlrnmtfr/m ggfeeipngm byt ttm <gfc#afn. 

L3WKT Mfifj memtdt^ öfet{ tofucu mKjtaarrfkxJWtitget pod *4re wtn 
Mekfirttu USA «TpovKdmfy AiBfr*^W<sgr*>io wapn 
öopiero w gputom I9)7roku 

Odpoczqpfcu wojtrybÄtoami^«Wcjc»>lacljijr 
©iproroiytli kre<hrt4w Franc j. Renj i Wicke j Bry-aai 
(tacnae 1.929 middolar*») Pirrayd i r daetwo 
prodiiiow^tkinsczeurof»cjikiejwoj(qr Liexne 
trmjpwty mafrnjiö w wojeonydi odptywaty c p«t6w 
amerykj£jfc*cb oa stary koiijnieja Jeitrec prtH 
cgk>*ecncro twt-arafttiör*] wcp*? podhrwfehej dk«Jx>4H)k-j 
do ncydentöw ukxti. jak otofciK btytyjdoego bra<>wca 
lumama m 1915 r . fdoe dj jfcutek <buM fletj 
taetattkiej griffe obyw«rl? aronykLatecjr 

Adbarotncja preiy dmu WAi-nai cmj poczajiku wojny 
barda* i prirüwJo* Aach i France wffcorrmit* olMvxcac 31 iwjcttyou 

FORLLS.ARNY o 


o L*n» t Mn^na Rwiatowa - ff ont zachodr i 

«... M »»^) T *■««>-* ^ o 

' Ann#nt Arril Sommi c >*" 4 o, Riu fun *J 

denta Starzynskiego (srycha6, 
ze nie byto wczesniej przygo- 
towane) oraz obejrzec polskie 
rekfamy z okresu miedzywo- 
jennego(wtymjedna.wnajpo- 
pulamiejszych, wykorzystuja.- 
ca. slogan Melchiora Wahko- 
wieza „Cukier krzepi"). Zna- 
lezc mozna takze mniejsze i 
wieksze wpadki. Mapy w pro- 
gramie sa. za mate. Najbar- 
dziej razito namapiefrontuza- 
chodniego z I wojny swiato- 
wej, gdzie linia wskazujaca 
maksymalny zasieg wojsk nie- 
mieckiech wychodzi poza 
obr^b mapy. Sporego omöwie- 
nia doczekat si^ Ford T, ale jak 
wygla^datten samochöd z pro- 
gramu si^ nie dowiemy. Nie 
wspomnejuzoindyj- 
skiej kascie „niedo- 
tykalnych", ktöra we- 
dle mej dotycheza- 
sowej wiedzy nazy- 
watasie „nietykalni". 
Ze sie czepiam? A 
czepiam si§, bo pu- 
blikuja^c encyklope- 
di^, wydawca bierze 
na siebie ryzyko, ze 
d l ktos, korzystajac z 
niej, zechee si^ wy- 
edukowa6, by bty- 
sna.c wtowarzystwie erudycja- 
Artykuty utozone sa. w dzia- 
tach chronologieznie, ale i tak 
tatwiej skorzystac z leksyko- 
nu. Umozliwta on wyodreb- 
nienie dokumentöw, zdjec, 
map, nagran dzwi^kowych.fil- 
möw. Opisy dokumentöw by- 
waja. niekiedy niesciste (spo- 
tkatem sjq z dwoma röznymi 
opisami jednego). 

Opröcz leksykonu do wyszu- 
kiwania haset sfuzy linia czasu, 
na ktörej zdjeeiami zaznaezono marrn % odnosniki. Zdjecia czasem 
niewiele möwia,, po najeehaniu 
na nie kursorem, pojawiaja. sie 
wiec podpisy. Bez nich korzy- 
stanie z tego systemu wyszuki- 
wania byfoby niemozliwe. I tak 
jest zreszta. mato efektywne: na 
rok przypada srednio jedno ha- 
sto z historii Polski i jedno z po- 
wszechnej. 

W Wojnach swiatowych, 
opröcz solidnych merytorycz- 
nie artykutöw, znalazto sie tro- 
ch^ informacji dotad w tego 
rodzaju programach nie publi- 
kowanych, o co trudno, zwa- 
zywszy na liczb^ podobnych 
programöw na rynku. Dotyczy 
to przede wszystkim dokumen- 
töw i materiatöw dzwiQkowych, 
na ktöre skfadaja. sie liczne 
fragmenty wspomnieii. Gdyby 
jeszcze program zapewniat 
latwiejsze skorzystanie ze zgro- 
madzonych w nim materiatöw, 
byfby bardzo dobry. 

Sir Haszak WOJNY 
• <VH£d Encyklopedia Edqard Multimedia Wymagania sprz^towe: Pentium 100, 
16 MB RAM, CD-ROM 6x. Windows 
85/98 
Cena: 79 zt Ulaiu «H ?1 
i t*+*kirm **m .btt^atowr 

54 MULTIMEDIA 

^ 
^3 Help _ X 
Content 
Encyklopedie multimedialne 
przyzwyczaily nas do röznych 
dodatköw, suplementöw, uzu- Ptoject Projecnite ^tojoraoftheVVcrtd Prüftet Summery 

Pr&kcl P*öp« 
Page« ei Protect 
VourNamo |««tatar Putofahing dencnsrtÄwris, dguCT, WCt» 
PaoeHeadrig 
Chn»frenty 

et* 

Romor» Cathe*cism 

Crthodoi ;Chtrch or Ent«rn Orthodox Qirch 

Copflc Orthocto* Cfurch ^J *1 pCÄtsOirw" '00 

fiemo*0p*0« AddPao* h^ Säen Stwi At_ Pnrn_ giai_ Help ffT (ti bouom or ir*m 
textbox) tedvwqn« petnien wystepujacych niejako 
obok gtöwnego indeksu haset. 
Najnowsza propozycjafirmy Eu- 
ropress umieszezona na DVD 
sprawia wrazenie, ze to wfasnie 
encyklopedia jest dodatkiem. 
Program, nazwany Europress 
Encyklopedia, zawiera 4 dziaty 
poröwnywalne pod wzgl§dem 
objetosci z czescia. encyklope- 
dyczna., Iicza.ca.42 655 haset. 

Program podzielono na 9 
czesci, z ktörych nie wszystkie 
sa. czysto encyklopedyczne. 
W dziale multimedialnym ogla^- 
dajaey moze spröbowac po- 
sadzic ladownik na Ksiezycu 
(wcale nietatwe), obejrzec 
zmiany faz Ksi^zyca w czasie 
rzeczywistym lubprzyspieszo- 
nym, poznac strefy czasowe. 

Nie ma takich fajerwerköw 
wsamej encyklopedii. Jej inter- 
fejs jest nad wyraz prosty: te- 
ksty ze spora. liezba. potaezeri 
hypertekstowych, ilustracje z 
mozliwoseia. powiekszenia, nie- 
kiedy fragmenty dzwi^kowe 
(np. podstawowe zwroty w kil- 
kudziesieciu jezykach!), tro- 
che odnosniköw pod tekstem 
do pokrewnych haset. Naj- 
wi$ksza.atrakcja.gtöwnej czes- 
ci programu jest aktualnosc 
opracowanych haset. Dane 
pochodza.zlat 1997-1999, co 
przy publikaeji eneyktopedycz- 
nej ma niebagatelne znaeze- 
nie. Spora. cze6c haset omöwio- 
no obszernie. Najlepszym 
przyktadem jest historia Polski, 
'•jj t use of eröHery 
to build defences 
lerably to the cost 
ot all innovaoons 
itantly expensjve. 
totsi disregard for 
(heapness 

the army and 
hg adopted by the 
ssites in their mar 
ice dunng the first 
i fifteenth Century. refigion, and soaal 
egalitandnism, the fotlowers of 
John Huss, executed for heresy 
m 1415, sought to establish a 
State which reftected their 
rad.cal nol.hr.at. sonat and Hasta mozna tqczyc w rozbudowane opracowania. 
W programie umieszezono sporo gotowych przy- 
ktadow. 

_*i*\4 flu ■4e>»-'.'0, w ktörej nie tylko po- 
dano fakty i daty, ale 
pokuszono si§ o po- 
kazanie takze tta nie- 
ktörych wydarzen. 

Wtasciwa czesc 
historyczna wyglada 
zreszta. imponujaco. 
Omöwione zostaty: 
historia najnowsza, 
historia archeologii, 
medycyny, broni i astronomii, a 
ponadto Stanöw Zjednoczo- 
nych, Wielkiej Brytanii i Irlandii 
oraz Australii. Te, wta6ciwie sa- 
modzielne kompendia uzupet- 
niono anegdotami hrstoryczny- 
mi dotyczaeymi dafszej prze- 
sztosci: starozytnosci, srednio- 
wieeza i renesansu. 

Nie mniej obszerny dziat po- 
swiecono wspötezesnemu swia- 
tu. Znalezc w nim mozna zaröw- 
no listQ przywödcöw niemal 
wszystkich pahstw, poczawszy 
odXIXwieku,wyniki najwazniej- 
szych zawodö wsportowych, in- 
formaeje o ONZ i UNESCO, fo- 
tach kosmicznych i... specyficz- 
nych chorobach grozaeych 
podröznym w kazdym z paiistw. 
Prawdziwym rarytasem jest kro- 
nika wydarzen mi^dzynarodo- 
wych z lat 1996-1999, dopro- 
wadzona do 31 marca biezace- 

-:■■•■ -.-. • J'.'.f J:,. On 17 September Sov*e« frxce? 
en»*frd th* PdHt\ frontwr and 
lock control «f p&rx of «altem 

Thi* w<i ptn ot ih* 
ded Hder h*d ttrut*. wich Sufri 
betöre the wer n che 
Nazi SewtcPftcJ Sufenabo 
■»oved rw croopi mu> tht &en>- in . - j end eedi of che 
fo*o*flr>a cempoignt Höer* t 
(Tvethodi b*car*ie known Bf e 
fllrtzVnej" or ,J-?tcv war 

• ~-, «yoived che us« of 
©verxrfieJniung fortx. in ee »hon a 
Mne «f ponftile, in order to 
ö*i*»h lh« Wemy Extensive u*e 
wm med« of tenke and other 
ermored vehtdei The Genmarn 
had mi«h mecets wich On go roku. Na dni do 31 grudnia 
wtacznie zostawiono miejsce - 
tekstyje opisuja.ee mozna na bie- 
za.coscia.gacz Internetu (podob- 
ny okres obejmuje publikaeja 
naukowa Science Review). 

Encyklopedie scisle powia.- 
zano z Internetem. Sa. to nie tyl- 
ko uzupetnienia artykutöw, ale 
caty dziat wybranych stron oraz 
dost^p do WebsterWorld: 
stron edukacyjnych, encyklo- 
pedycznych, filmöw i gier. 

Obrazu encyklopedii do- 
petniaja. 3 stowniki. Pierwszy 
- to obszerny wycia.g z dzie- 
wia.tej edycji Concise Oxford 
Dictionary. Stownik historii 
naturalnej objasnia poJQcia 
nauk przyrodniczych. Ostatni 
ma w sobie cos ze stownika 
etymologieznego - przedsta- 
wia pochodzenie stow, takze 
zapozyczonych. Jakkolwiek encyklopedie czy- 
ta sie z zai nteresowaniem, znala- 
ztem w niej 2 irytuja.ee wady: zad- 
nej z 50 prezentaeji wideo i zad- 
nego z 13 filmöw dokumental- 
nych nie mozna uruchomic bez 
dekodera MPEG-1 lub MPEG- 
-2. A przeciez wiadomo, ze wy- 
starezy silny procesor (a mamy 
juz pare takich na rynku), byfilmy 
DVD odtwarzac bez czkawki. 
Drugawada - to niezbyt piekny 
atlas. Zawiera wyczerpuja.ca. in- 
formaejetekstowaj alemapy, da- 
ja.ee sie. ogladac w 3 stopniach 
przyblizenia,wygladaja.kiepsko. 

Mimotegowszyscy biegle po- 
stuguja.cy sie j^zykiem Szeks- 
pira powinni byc zadowoleni z 
publikaeji Europressu. Wszak 
obszerna i aktualna informa- 
cja zawsze jest w cenie. 

Patcjusz The 

■kEuropress 

[icyclopedia 

TJic- ! TKiniiitc Mnlüm* du K*f(rt*n< <• I iUf,*rv 

DVD 
«l'ii.nh I 1 ' 1 "' \ , -|, 1,r F\.),|| liirm iim| m li. Encyklopedia Europress LE.M, Wyrnaqanta spr/^tow:. P«nhum 100, 
1b MB PAM, DVD R< JM, dekottei 
MPEG 1 lubMPI &2 Winde dB Cena: 229 z» u 

ä 
I 
55 r • OPISY M 


m 


•"■ R L* »-•- ^ C 

» 

tiutt i LfclitH 

Total Annihilation: Kingdoms wprowadxa nas 
w f antastycxny swiat walki czterech krölestw, 
x ktorych dwa reprezentuja sity Porxqdku i Dobra, 
a dwa poxostate - Chaosu i IIa. i 


i 
Przede wszystkim nalezy uwaznie czyta6 
odprawy przed misja.. Bardzo czestozawie- 
rajawskazöwki pomagajace na pierwszym 
etapie gry. Ale najwazniejsza jest wiedza 
o terenie, przez ktöry wypadnie nam sie 
przemieszczac. Pami^tam jak stworzytem 
kilkunastu Kamiennych Gigantöw nie zau- 
wazywszy, iz powstaja. na ptaskowyzu, z 
ktörego nie sa. w stanie zejsc. I do kohca 
walki stali bezczynnie. 

Wiedz§ o sile przeciwnika daje nam pa- 

trolowanie.Dowiemysie^gdziemaonswo- 
je zrödfa mana oraz czy nie wysyta wtasnie 
jednostki majacej budowaö nowabaze lub 
nie przygotowuje desantu z morza. 

Gdy mamy ustawiona Iini§ obrony (np. 
wiezyczki straznicze, wieze magöw czy 
chocby rzad tuczniköw), warto przed t$ li- 
ni§ wypuscic stworzonko w rodzaju papu- 
gi lub nietoperza i wydac mu rozkaz patro- 
lowania. Poniewaz jednostki zwiadowcze 
posiadaja. spory zasieg widzenia (UWA- 
GA: znacznie sie. zwie>sza w momencie, 
kiedy zwiadowca znajduje sie w powie- 

trzu), to istnieje duza 
szansa, ze odkryja. 
obecnosc zblizaja- 
cego si§ wroga i 
umozliwia katapul- 
tom lub dziatom 
wczesne rozpocze^ 
cie ostrzatu. 

Jednak zwiad po- 
winien odbywac sie. 
nie tylko przed zaan- 
gazowaniem w wal- 
ke^ W momencie, 
kiedy wysytamy ar- 
mi$, aby najechata 
teren wroga, musimy 
zdawac sobie spra- 
w$, ze napotkamy sil- 
ny opör, w tym od- 
dziatöw pochowanych gdzies w lesie czy 

poprostupozazasiegiem widzenia jedno- 
stekbojowych. Mozemyuniknacwielu nie- 
przyjemnych niespodzianek, jesli atakuja.- 
cej grupie towarzyszyc bedzie kilku zwia- 
dowcöw. 

Krolowie mörz 

Veruna to taka Cavedogowa Wielka Bry- 
tania. Paiistwo to niepodzielnie rzadzi na 
morzach, majac do dyspozycji kilka rodza- 
jöw okretöw wojennych oraz niezwykle 
przydatna. budowle, czyli Floating Tower. 
Wieza ta moze powstac tylko na wodzie i 
budowana jest przez Flagship. Jej zaleta- 
mi sa: spora sita razenia, bardzo daleki za- 
sieg oraz umiejetnosc zwalczania celöw 
naziemnych, nawodnych i powietrznych. 

Dzieki tym zaletom Floating Tower sta- 
je si$ wrecz nieodzowna^ budowla. w trak- 
cie przygotowywania desantu ladowego. 
Najpierw ustawiamy wieze w pewnej od- 
legfosci od brzegu, a kiedy statki sa juz 
przez nie chronione, posuwamy sie do 
samego brzegu i wznosimy nastepne wie- 
ze. Jesli trzeba, mozemy tak obstawic cate 
wybrzeze. Przechodzace brzegiem sity 

wroga bedanatychmiastrozbijane.anasz 
desant nie b^dzie narazony na btyska- 
wiczny atak. 

Oczywiscie, kazda. linie. obrony da sie 
przejsc. Jednak nie spotkatem siQ w kam- 
panii ani w scenariuszach typu „skirmish" 
z sytuacja., by przeciwnik uderzyf na moje 
wieze sitami wi^kszymi niz kilkanascie 
Drake'öw. Szesc wiez radzi sobie w tym 


7\?W c 
V.-J 
»^^ OPISY wypadku bez problemöw. Gorzej, kiedy 
zostana zaatakowane przez morskie po- 
tworyZhonu, nazywane Krakenami. Kilka- 
nascie moze spowodowac spore kompli- 
kacje. Na szczescie wrög wysyla ich zwy- 
kle tylkokilka. 

Krblowie powietrza 

Krölami przestworzy sa, rzeczjasna, smo- 
ki. Ale ogromny koszt ich powotania oraz 
fakt, ze liczba smoköw w armii jest ograni- 
czona do jednego, powoduje, ze sa one 
jednostkami niezbyt efektywnymi. Oczywi- 
scie, smokpotrafi narobicnieztegozamie- 
szania w bazie wroga, ale nie jest niezni- 
szczalny, Dobra obronaszybko sobie z nim 
poradzi. 

Walka w powietrzu czesto bedzie jedy- 

nymsposobemnapokonanieprzeciwnika. 
Szybkie i silne smoki pochodzace z Zhon 

lub Rycerze NiebazTarossapo prostu ide- 
alnymi oddziatami do szturmu na wroga 
baze. Cöz przeciwnikowi przyjdzie nawet 
zcatych armii Tytanöw, Krzyzowcöw lub Ry- 
cerzy, skoro nie beda.wstanie atakowac ce- 
löw powietrznych? 

Dlatego, by uniknac pogromu, dokona- 
nego przez jednostki powietrzne, lepiej 
trzon naszej armii stworzyö z oddziatöw 
potrafiacych strzelaö. Idealnym przykta- 
dem sa bardzo szybkie i dose tanie Ama- 
zon kizVeru ny. 

Jednostkom „lataczy" nie pozwalajmy 
nigdy usiasc na ziemi. Po pierwsze, beda 
one wtedy bardziej narazone na atak, po 
drugie - zmniejszy sie ich zasieg widzenia. 
Wydajmy oddziatowi rozkaz patrolowania 
i niechfruwasobie wkötko, pöki nie bedzie 
znowu potrzebny. 

Walka na dystans 

WTAKogromnaroleodgrywaja jednostki 
potrafiace atakowac z dystans u. Kazdy, kto 
choc raz wypröbowat skuteeznose Ka- 
miennych Gigantöw, bedzie wiedziat, ze 
kluez do sukeesu lezy w rozbiciu wroga, 
zanim zdazy on dotrzec do naszych zgru- 
powan czy umoenieh. 

Jednostki takie potrafia atakowac röw- 
niez cele, ktörych nie widza., pod warun- 
kiem, ze te cele prowadza.do nich wtasnie 
ogieh. Katapulty z Veruny i Aramonu, dzia- 
tazAramonu.OgnioweDemonyzTarosczy 
Kamienni Giganci - to oddzialy moga.ee 
moeno zaszkodzic atakujacemu przeciw- 
nikowi. W poczatkowych etapach gry moz- 
na korzystac tez z tahszych jednostek, ta- 
kich jak Kusznicy czy tucznicy, ale sa one 
zbyt mato wytrzymate, a przede wszystkim 
nie dysponuja. odpowiednim zasiegiem 
ognia. Znakomitymi, tanimi i dostepnymi 
od wczesnych misji potworami sa.Zuki z 
Taros, ale trzeba pamietac, ze wysytane 
przez nie ptomienie nie majazbyt wielkie- 
gopola razenia. Ostabianie 
wroga 

W TAK bardzo cze- 
sto w walke sa zaan- 
gazowane liczne od- 
dziaty wroga. Nie 
przynosi wiec wsty- 
du fakt, ze pierwszy 
atak na baze prze- 
eiwnikazakoriezysie 
sromotna. kleska. i je- 
dyne, co po tym ata- 
ku pozostanie, to 
szczatki zotnierzy po- 
niewierajace sie na 
polu bitwy. Jednak 
chodzi o to, aby na- 
wet takim nieuda- 

nym szturmem zadac wrogowi jak najwiek- 
sze straty. 

Przede wszystkim nalezy niszczyc Lo- 
destones.Towkoncuwtasniewtychmiej- 
scach wrög pobiera mana do powotywa- 
nia nowych potworöw. Odci^cte go od 
zrödel mana lub nawet chwilowe zaktöce- 
nie produkeji moze w przysztosci bardzo 
sieoptacic. 

Nie warto koncentrowac sie na walkach 
zwystanymi do powstrzymania najazdu od- 
dziatami. Szybkie jednostki latajace lub 
könne predko dotrado bazy i tarn dopiero 
moga dac z siebte wszystko, czyli zburzyc 

budowleprodukujacewrogieoddziafy.To 
wazniejsze niz anga- 

zowanie sie walke z 
wiezyczkami, ktörew 
duzej liezbie i wspar- 
te przez tuczniköw 
potrafia. dokonac ist- 
nego spustoszenia 
w naszej armii. 

Czasami warto po- 
swiecic kilka chwil 
na wykarczowanie 
lasöw, aby oczyscic 
sobie przedpole. Do 
tego celu doskonale 
nadajasiewiezyczki, 
a takze dziata czy ka- 
tapulty. tatwiej prze- 
ciez poruszac sie w 

otwartym terenie niz 3 

btadzic w gestwinie 

drzew, a pozatym znacznie prosciej wypa- 

trzyc wtedy wroga. 

Linie obronne 

Jak w kazdym RTS-ie, tak i w Kingdoms 
graez pokocha te mapki, w ktörych jego 
bazaznajduje sieza naturalnymi oslonami 
i gdzie bardzo tatwo utworzyc silna linie 
obrony, na ktörej rozbija sie ataki wroga. 

O wiele gorzej, gdy trzeba toczyc walke na 
röwninie, gdzie jest sporo zrödei mana, 
ktöre trzeba opanowaö i chroniö. »«• ^*p> IV 

< 

> . C^ v*- <> -^0 
3£*v> 

^x ■^ 


V<t 

■<&■ "'■'*■ 
i? A I 

Powotanie kaptan- 
ki.rnagebuilderaitp. 
oraz budowazwykte- 
go Lodestone nie sa. 
zbyt kosztowne. Po- 
starajmy sie wiec jak 
najszybciej zbudo- 
wac Lodestones na 
wszystkich swietych 
kam ien lach, ktöre 
znajdujasie. wpobli- 
zu, a potem dopiero 
myslmyotym, abyje 
chronic za pomoca. 
wiezyczek czy od- 
dziatöw, najlepiej 
walczacych na dy- 
stans. Nie mozemy 
jednak zapominac, 
ze nawet dobrze zorganizowana linia obro- 
ny moze okazac sie bezuzyteczna, jezeli 
przeciwnik podesle w jej okolice jednost- 
ki takie, jak katapulty lub Kamienni Gigan- 

I ci(znamytakasytua- 
cje ze StarCrafta). 
Zadna wiezyczka nie 
ma tak dalekiego za- 
siegujakone. Dfate- 
go nalezy dyspono- 
wac ruchliwym od- 
dziatem, ktörywkaz- 
dej chwili bedzie go- 
towyzlikwidowacza- 
grozenie. Obok na- 
szych linii obronnych 
powinna tez znajdo- 
wac sie jednostka 
budowlana, ktöra 
szybko bedzie usu- 
wac powstate szko- 
dy lub postawi nowe 
punktyobrony. 

Przygotowanie ataku 

W pierwszych scenariuszach kampanii 

mozemysobiepozwolicnato.abymiectyl- 

ko jeden, dwa budynki produkuja.ce nowe 

oddziaty. W pözniejszych misjach i w roz- 

grywce typu „skirmish" budynköw tych 

powinno byc wiecej. Atak warto przepro- 

wadzac naprawde sporymt sitami. Nie ma 

nicgorszego niz niemoznosc „dorzniecia" 

wroga, bo zabrakto nam kilkunastu jedno- 

stek. A zanim sie one pojawia., przeciwnik 

juz powota nowe sity. Pamietam scena- 

riusz, w ktörym datem sobie rade z wro- 

giem, prowadzac produkcje w pieciu bu- 

dynkach i slac corazto nowe armie na miej- I 

sce tych, ktöre byty rozbijane pod murami 

jego bazy. Spokojnie, krok po kroku zdo- 

bywajac teren, na tyle ostabitem jego 

obrone, ze nie byfwstanie odbudowy- 

wac siltak szybko, jak ja je niszczylem. 

Ze wzgledu na niski poziom Sztucz- t 
nej Inteligencji wtasnych oddziatöw <? 'S 

& ' * J 
mam ■ : w TA: Kingdoms konieczne jest odpowie- 
dnie rozmieszczenie jednostek przed prze- 
prowadzeniem ataku. Jezeli armia zbiera 
sie na ptaskowyzu, z ktörego prowadzi tyl- 

kojednadroga.mamyjakwbanku.zejed- 
nostki po prostu „oszalefa". Jedne przedo- 
stana sie tarn, gdzie im kazemy, inne beda. 
szukac nowej trasy, jeszcze inne po prostu 
zignoruja. rozkaz albo beda. krecic sie w 
kötko. 

Wtakim wypadku lepiej przeprowadzac 
armie. matymi grupkami i skoncentrowac juz 
na röwninie, aby atak byt naprawde silny, a 
nie polegat na stopniowym podchodzeniu 
pod baz$ nielicznych oddziatöw. Podobne 
zamieszanie moze powstaö podczas ataku 
duzym zgrupowaniem. Dlatego lepiej armie 
podzieliö na kilka zgrupowah i wydawac im 
polecenia za pomoca skrötöw klawiszo- 
wych. Kazde zgrupowanie niech atakuje 

innypunkt.Musimyröwniezzorientowa6si§, 
czy wdanej chwili bardziej odpowiada nam, 
by jednostki zachowywaty sie ofensywnie, 

czy defensywnie.Kiedy nie chcemy, aby ata- 
kowaly wszystko, lepiej narzuciö im zacho- 
wanie defensywne. Bedziemy wtedy pew- 
ni, ze postuchaja. rozkazöw i skoncentruja. 
si§ na atakowaniu wyznaczonych celöw. 

Behoterewie 

PodobniejakwTotalAnnihilation.wKingdoms 
szczegölna rola przypada bohaterom. Kazde z 

paristwuczestniczacychwkonflikciedysponu- 
je herosem posiadajacym specjaf nezdolnosci. 
Po pierwsze, jest on w stanie rzucac czary, w 
lym bardzo mocnezaklecietrzeciego poziomu, 
ktöre powoduje zniszczenie wszystkich jed- 
nostekwrogawpromieniu kilkunastu metröw 
(a nawetzburzenie wiezyczek strazniczych). 
Poniewaz bohater jest dose wytrzymafy, po- 
trafi, nawet nekany ogniem wroga, wejsö w 
srodek jego zgrupowania i rzucic trzecio- 
poziomowy czar. Potem powinien jak najszyb- 
ciej zmykac, bo regeneraeja mana, aby rzucic 

tenczarporazdrugi.trwadoscdtugo.Aleefek- 
ty sapo prostu obtedne. Przy tucie szcz^scia 
mozemy za jednym zamachem wykoriczyö 
20-30 wrogöw i jeszcze zniszczyc stabsze 
strukturyobronne. 
Oczywiscie, najwspanialszym z bohate- 

röwjestlatajacapieknoscrodemzZhonu. 
Ona nie musi szukac wejscia do wrogiej - 

-%w 

* ^\ 


m 

-r V- : * ■ 


*V 

.V 


t~\ TM" ^ ; :"^ o 
>y Ä» 
\2£x * OPISY — bazy, bo przeleci nad murami. Nie musi tez 
bac sie jednostek nie potrafiacych strzelaö. 
Rzuca zaklecie i spokojnie odlatuje, aby za 
chwile. zlozy6 nast^pna wizyte. 

Na bohateröwtrzeba bardzo uwazaö, 
gdyz utrata ich podczas kampanii jest 
röwnoznaczna z przegraniem scenariu- 
sza.Wartotezpamietac.zenajsilniejszy 
czar moze zniszczyc röwniez nasze wta- 
snejednostki lubuszkodzi6budynki. 

Specyfika rozgrywki Zhon 

Sposöb prowadzenia walki sitami Taros, 
Veruny i Aramonu w zasadzie nie odbie- 
gawznaczacy sposöb od tego.coznamy 
z innych strategii czasu realnego. Zupet- 
nie inaczej rzeczwyglada, kiedy dowodzi 
siQplemieniemkoczowniköwzbarbarzyh- 
skiej krainyZhon. Otöz, mieszkancy Zhon 
nie umieja wznosic zadnych budowli, a monstra im stuzace przywotujaza po- 
moca magii. Grajac po tej ströme, nie 
mamy do czynienia z „baza.". Nasza 
baza jest wszedzie tarn, gdzie znajdu- 
jasieszamani. 

Tastrategia walki na poczatku moze by6 
nieco denerwujaca. Ale kiedy przyzwyczai- 
my sie juz do niej, okazuje sie, ze mamy 
mnöstwo nowych mozliwosci. Przede 
wszystkim wrög nigdy nie moze byc pe- 
wien, czy nie dziata gdzies ukryty w lesie i 
krzakach naszszaman, przywotujacyzaste- 
py monströw. O wiele tatwiej przeciez 
ukryc jed nego szamana niz budowle, kt6ra 
trzeba by otoczyc murami lub obstawi6wie- 
zyczkami. Po drugie, sityZhon samobilne. 
Nawet chodzace wieze, czyli Kamienni Gi- 
ganci, moga poruszaö sie (co prawda wol- 
no), pod warunkiem, ze nie kaze im sie prze- 
chodziö przez wyzsze wzgörza. Po trzecie, 
gtöwny bohater-mag krainyZhon - topan- 
na, ktöra potrafi lataö! Jestesmy wiec wsta- 
nie dotrzed do kazdego zakatka mapy i w 
miejscu, ktöre wybierzemy, natychmiast 
rozpoczac rozmnazanie potworöw. Ztego, 
co styszatem od osöb grajacych w trybie 
multiplayer, autorzy przesadzili z sitaZho- 
nu i gra po tej stronie daje wieksze szanse 
na zwyciestwo niz dowodzenie wojskami 
innych panstw. 

Jacek Piekars ^ 

W(f* * -afa^f 

> 
komputery stacjonarne i przenosne 

podzespoty i akcesoria komputerowe 

oprogramowanie 

sieci strukturalne (komputerowo 

- telefoniczno - elektryczne) 

kserokopiarki 

telefony, faksy, centrale 

kasy i drukarki fiskalne 

urzqdzenia i artykuty biurowe 

zaopatrzenie w materiaty eksploatacyjne 

naprawy urzqdzen i serwis 

sprzedaz nowych i uzywanych urzqdzen 

oraz sprz^tu ^ 

modernizacje sprz$tu komputerowego 

obsluga serwisowa komputerow, drukarek, 

kserokopiarek 

doradztwo techniczne 
SYSTEM 
SPRZEDAZ I SERWIS URZADZEN BHJROWYCH 

e-mail: biuro@bba-office.com.pl, www.bba-office.com.pl 

^RATYBEZZYRANTÖW 

• LEASING 

S SPRZEDAZ WYSYtKOWA 

(CAtY KRAJ) 

KRÖTKIETERMINY 
ATRAKCYJNECENY 
"fcn^l 03-806 Warszawa, ül. Miriska 9, godziny otwarcia: 11.00 - 18. 

22) 618 29 29, tel./fqj 
_ 59 "SiGföc- OPISY teczne przyparcie go do muru. Zatrzymanie 
go na srodku trasyjest raczej mato prawdo- 
podobne i tylko powolne spychanie ucieki- 
niera na bände i hamowanie (byle nie za 
ostre) umozfiwi Ci wlepienie mu mandatu. 

N ajciekawszy z tryböw poicigowy ch jest 
Time Trap: w podanym czasie musisz wy- 
eliminowac dwöch uciekinieröw, zas jako „Pozeracz czasu" -tojedynyprzydomek 
dla tej gry, jaki mi w tej chwili przychodzi 
do gtowy. Przychodze do domu, siadam 
przed monitorem i gram. Kilka razy w trak- 
cie pisaniatekstöwtapafem sie natym, ze 
zamiast pisac, gram w N4S. Reszta gier 
poszta w odstawke. i nie wiem, kiedy sie, za 
nie zabiore. Ostrzegam wiec wszystkich, 
ktörzy maja. mato czasu, ta gra wcta^ga jak 
traba powietrzna. 

Autorzy Road Challenge udoskonalili 
model jazdy w poröwnaniu z poprzednia. 
czescia.. Statsie bardziej realistyczny, a co 
zatym idzie - trudny. Dodanowiele nowych 
tryböwgry i rozbudowano istnieja.ee wpo- 
przedniej czesci. Zdobycie tytutöw mi- 
strzowskich we wszystkich wyscigach zaj- 
mujewiele czasu, aledziekitemu przynosi 
wiele satysfakcji. 

Najlepiej stuchaj radiowych 

komunikatöw policyjnych. 

Wtedy b$dziesz wiedziai, 

gdzie stofc blokady lub 

wfaczaj3 si$ do poscigu k 

radiowozy. 

W wyscigach Hot 
Pursuit masz mozli- 
wosc korzystania ze 
skrzydtowego. Trze- 
ba jej uzywac. Mo- 
zesz nakazac, aby 
Twoje wsparcie usta- 
wito blokade na dro- 
dze przed uciekaja.- 
cym pojazdem. Wy- 
miniecie jej bedzie 
dla uciekiniera dose 
kfopotliwe i powinno 
zakohczyö sie ztapa- 
niem zbiega, o ile 
blokadazostanie po- 
stawionawodpowie- 
dnim punkeie toru, 
np. na zakrecie albo 
zaraz za n i m . ^P*** 

Oczywtöcie, wyrzuj 

cenie kolczatki przed 

uciekinierem tez spowoduje zatrzymanie, 
ale trzeba wykazad si$ przy tej czynnosci 
duza, precyzja,. Jesti wyrzucisz za wczesnie 
- zbieg spokojnie ja. ominie, a jezeli za 
pözno - kolczatka nie zdazy sie rozwinad i 
przeciwnik spokojnie po nie] przejedzie. 

Najlepszym jednak sposobem, aby zbie- 
ga zatrzymac, jest zablokowanie mu drogi. 
W Road Challenge jest mozIiwoSc przesia- 
dania sie w trakeie jazdy do innego radio- 
wozu bedaeego na trasie, co pozwala na 
znalezienie sie przed przeciwnikiem i sku- 
Zderzenie z ptugiem snieznym nie jest przyjemne 
I przewaznie leoriezy sie ladewaniem na poboczu. uciekinier w podanym czasie masz 
pokonac odpowiednia. liczbe 
okraze h , a I e za kazdy m an- 
dat dostajesz kare 
czasowa.. 

60 Teraz kilka rad dla ueiekajaeego przed 
policja.. Nie daj sie zepchnac na pobocze, 
bo bedzie to Twöj koniec. Gdy zwolnisz 
choc troche, dopadna^Cie i wIepia. mandat. 
Ominiecie blokady z bloköw betonu jest 
mozliwe, ale wymaga precyzji. Trzeba zmie- 
scic sie miedzy przeszkodami, a miejsca 
jest po obu stronach na grubosd gazety. 


l 
Nie pozwöl sie wyprzedziö, a jezeli to juz 
sie stato, nie jedz bezposrednio za radio- 
wozem. Uda sie. wtedy ominaö kolczatk§. 

Jezeli Twöj samochöd masie^ przewröcic 
i nie widzisz szans, zeby szybko stanzt na 
kolach, od razu nacisnij klawisz„R", co po- 
zwoli Ci wröcic na trasQ, Pilnuj sie przed 
skrzydtowymi - moga^Ci narobic kbpotöw. 
Najlepiej stuchaj radiowych komunikatöw 
policyjnych. Wtedy bedziesz wiedziat, 
gdzie mozesz spodziewac sie blokady lub 
wta.czaja.cych sie do poscigu radiowozöw. 

To tyle, jesli chodzi o ztych i dobrych 
chtopcöw, ateraz kilka rad ogölnych. Gdy 
prowadzitem turnieje gier wyscigowych na 
Wirtualnym Pikniku, zauwazytem, ze wiek- 
szosc graczy nie scina zakretöw. Nie po- 
winno sie teQo robic tylko wtedy, gdy z prze- 
ciwka moze cos wyjechac. Gdy jednak 

maszwolna.droge,pocogwaftownieredu- 
kowac predkosc? Wejdz w zakr^t po ze- 
wnetrznej, natuku staraj siejaknajbardziej 
zejsödosrodka.przywychodzeniu pozwöl 
dziatac sile odsrodkowej i daj sie. wy- 
pchnac na zewnetrzna.. 

Oczywiscie, niekiedy musisz uzyc ha- 
mulca, ale z tym ostroznie, bo jesli wpa- 
dniesz w poslizg, to po Tobie. Uzywanie 

recznegojesttrudne-tatwowypascztoru. 
Nie rna jednak innego sposobu na poko- 
nywanie ostrych zakretöw. 

Gdy obserwowatem graczy, zdziwil mnie 
jeszcze jeden szczegöf: prawie nikt nie uzy- 
waf recznej skrzyni biegöw. Moze byfo to 
spowodowane brakiem kierownic, ale i tak 

Przewrotka zakoncxona zapaleniem silnika to 
st rata czasu i niepotrzebne wydatki. przeciez sterowac 

pojazdem mozna 

jednajeka^biegizas 

zmieniaödruga.. Uzy- 

waj recznej skrzyni 

biegöw, pozwofi Ci 

tonarozwijaniewi^k- 

szych predkosci i 

usprawni przyspie- 

szanie. 
Gracze posiadaja.- 

cy dobre karty dzwie- 

kowe z obstuga. tyl- 

ny c h glos n i köw b ed a. 

w Road Challenge 

mocno uprzywilejo- 
wani, bo moga. usty- 
szec, z ktörej strony 

przeciwnik chce ich 

wyprzedzic. Road 

Challenge wykorzy- ' 

stuje oba standardy 

dzwieku 3D, ale uru- 

chomienie ich wyma- 

ga mocnego kompu- 

tera. Nastabszych ma- 

szynach g ra moze n ie- 

mitosiernie zwolnic. 

Przy ustawieniu 

wyzszego realizmu i 

trudnoscigryniedo- 

pusc do rozbicia 

przednich swiatet. W 

nocyjazdabeznich 

na nie oswietlonych 

torach jest prawie 

niemozliwa, a gdy 

grasz w trybie Ca- 

reer, po wyscigu musisz zaptacic za nowe 
lampy. 

W trybie Careertrzeba martwic sie oto, 
aby starczyto pieniedzy na naprawy i mo- 

demizacje pojazdu oraz na wpisowe do 
dalszych wyscigöw, bo tylko pierwsze sa. 
bezptatne. Rozbudowa pojazdu nie jest 
skomplikowana. Dostepne sa. tylko trzy 
usprawnienia, a kazde z nich mozna kupic 
tylko wtedy, gdy zainstalowane mamy po- 
przednie. Pierwszy poziom ulepszen to 
obnizenie zawieszenia i lepsze opony, 
drugi - poprawionaaerodynamikai mniej- 

szy ciliar auta, a trze- 
ci - wi^ksze przy- 
spieszenie, predkosc 
maksymalna i lepsze 
dziatanie hamulcöw, 
co pozwala na skröce- 
nie drogi hamowa- 
nta. 

I Po uzbieraniu od- 
powiedniej ilosci go- 
töwki mozesz kupic 
lepszypojazd.ale nie 
mozesz sprzedac 
swojego aktualne- 
go, dopöki w garazu 
nie stoi przynajmniej 
jeszcze jeden samo- 
chöd. Wptacajac 
wpisowe na nowy 
sezon, odblokowu- 
jesz trasy, ktöre sa. 

OminiQCie blokady z bloköw 
betonu jest mozliwe, ale 
wymaga precyzji. Trzeba 
• zmiescic s\q mi$dzy 
przeszkodami, a miejsca 
jest po obu stronach na 
grubosc gazety. 
wtedy dostepne we wszystkich innych try- 
bach gry. 

W Road Challenge opröcz nowych tras 
pojawiaja. sie dobrze wszystkim znane tory 
z poprzedniej cz^sci gry, ato umozliwiaöwi- 
czenietechniki jazdy naznanych i lubianych 
trasach. Wybör samochodu dopasowane- 
go do toru jest dose trudny, ale mozna dojsö 
do tego metoda. prob i bledöw. Ogölnie - 
na trasach kretych potrzebnyjest samochöd 
z dobrym przyspieszeniem i bardzo zwrot- 
ny, zas predkosc maksymalna nie jest tak 
wazna. Odwrotnie jest natomiast na torach 
prostych, pozwalajacych na wycisniecie z 
silnika wszystkich koni mechanicznych. 
Rada ta dotyczy tryböw Arcade i Multiplay- 
er, bo wtrybie Career jestes skazany na po- 
jazd kupionyza dostepne fundusze. 

Zycze gumowych slupöw! Trzymajcie sie 
drogi (najlepiej naszeroko rozstawionych 
kotach). 

Zulu 61 o GAMBLERIADA 1999 

12-14 listopada 1999 

Trzy wolne dni - bqdz z nami przez caty czas! 

Hala Warszawianki Top 2000 
15 minut tramwajem od centrum Warszawy - ul. Merliniego 2 (przy Putawskiej). 

Gralnia 

Najlepszy sprz$t, najnowsze gry- do Waszej dyspozycji. 

Turnieje 

Szczegölowe informacje w nast^pnym numerze 
- przyjdz na ArenQ i wygraj cenne nagrody! 

Promocje 

Gry dobre i tanie - takie, jakie byc powinny. 

Internet 

Potqczenie z catym swiatem. Za dormo. 
Jest juz najnowszy, paz- 
dziernikowy numer Entera - 
jubileuszowy! Okazja do swie/- 
towania nie byle jaka, bowiem 
przez 9 lat uzbieraio sie. juz 
röwno 100 edycji tego mie- 
siecznika. 

Swa. wciaz rosnaca. popu- 
larnosc Enter zawdziecza 
przede wszystkim publikacji 
kompetentnych i zrozumia- 
tych testöw poröwnawczych 
programöw uzytkowych i 
sprzetu, a takze dolaczaniu dwöch pryt CD, wypetnionych 
po brzegi programami uzytko- 
wymi (takze w petnych, ko- 
mercyjnych wersjach!) i sta- 
rannie dobranymi programa- 
mi Shareware i freeware. 

Numer 100, ktöry b^dzie w 
kioskach do potowy pazdzier- 
nika, jest rzeczywiscie wyja> 
kowy: dotaczono do niego 
TRZY ptyty CD, a na nich pet- 
ne wersje atrakcyjnych pro- 
gramöw uzytkowych, 100 naj- 
lepszych programöw free- 1CT99 ffowtlacy/n* prografny» ^ ptyty CD ROP* 
Zagraj w Granede! Oszcz^dzasz 33%! 

Najstarsza warszawska gralnia, Granet, jest statym i wypröbowanym partnerem Gamblera w orga- 
nizowaniu turniejöw. Niniejszy kupon rabatowy upowaznia okaziciela do jednorazowej znizki 33% 
(cena za 1 godzine. grania wynosi 4 zt, zamiast 6 zt) - niezaleznie od tego, czy gra si$ tylko godzine^ 
czy caty dzieh. 

Centrum rozrywek sieciowych Granet miesci si$ w Warszawie przy ulicy Chtodnej 11 i otwarte jest 
w dni powszednie od 11.00, zas w dni swiatecznie od 10 az do chwili, gdy opusci ja ostatni klient. 
Miejsca mozna rezerwowac pod numerem telefonu 654 13 38. 

Kupon rabatowy Gamblera 

33% znizki 
Do wykorzystania w centrum rozrywek sieciowych 

Granet 
Warszawa, ul. Chtodna 11 wäre i wiele innych wartoscio- 
wych dodatköw. Na trzeciej 
zas, jubileuszowej plycie za- 
mieszczono wszystkie nie- 
zb^dne do pracy z kompute- 
rem programy w petnych we- 
rsjach komercyjnych! 

Pismo nate. okazje. przytyto 
o dodatkowe strony redakcyj- 
ne, aby zmiescic m.in. liste 
konkretnych rozwiazan, ktöre 
ustrzega. nasze komputery 
przed problemem roku 2000, 
poröwnanie systemöw opera- 
cyjnych Windows 98, Win- 
dows 2000 (NT) i Linux, wy- 
wiady z czotöwka. rynku IT, po- 
röwnanie najnowszych proce- 
soröw, test popularnych ska- 
neröw, a takze: 100 przydat- 
nych tricköw, 100 najlep- 
szych produktöw, najwieksze 
wpadki firm IT i wiele innych 
atrakcyjnych materiatöw. 

Redakcja przygotowata tak- 
ze niespodzianke dla najwier- 
niejszych czytelniköw. Prenu- 
meratorzy spotkaja. si§ na im- 
prezie pod hastem „ENTER 
NON 100P", ktörej gtöwna. 
atrakcja. b§dzie bezptatny 
koncert Kayah. Informacje o 
imprezie na str. 51. (ws) A 


▲ 
▲ TARGI GIERIKOMPUTEROWYCH 
GamblerClub •\~> 
•zna Pracownia 
Komputerowa AB 

ul. RzemieÄlnicza 13 
32-400 My6lenice ADAP - Stoisko 
Firmowe 

ul. Przemyslowa 3 
40-282 Katowice AGA Electronics 

ul. Ks. Skorupki 2 
16-300 Augustöw AGATON 

(Sklep Pami^tkarsko-Komp.-Muz.) 
ul. Odrodzenia 10 

12-100 Szczytno ALTAR - sklep 
komputerowy 

ul. 3 Maja 7 
87-800 Wtociawek AMICOM ul. Marszalka J. Pitsudskiego 14/82 
22-400 Zamo&6 


AMIKOM PPHU 

ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 120 
15-003 Biatystok 


ARETE s.c. 

SDH CENTRAL 1, II pietro 
ul. Piotrkowska 165/169 
90-447 Lodz 
numer 


amblerCI ARR GROUP 

tel. (012)22 97 47 

http://www.arrxom.pl MPR1 
ART-COM 

ul. Grunwaldzka 120 
32-510 Jaworzno BILANG - Centrum 
Komputerowe pl. Rodfa 8 
70-419 Szczecin 
CD-MEDIA 

ul. Prosta 5 
87 lOOTorurt i 
CD Perfect 

ul. Granitowa 13 
93-521 Lodz 


■HOB CD Projekt 

- sklep firmowy I ul, Indyjska 25a 
03-957 Warszawa CD Projekt 

- sklep firmowy 

ul. Pereca 2 
00-849 Warszawa — — -, vc nurw 


Garn uiciui C7 -"* -Sa. ^ _> 7 CD Projekt 

- sklep firmowy 

pl. Konstytucji 3 Maja 5 
26-610 Radom ComarLand s.c 

ul. Wielkopolska 1B 
44-335 Jastrajbie TT — ■ Galeria Programöw ul. Maly Rynek 4 
31-041 Krakow H.U.G. - Komputer 

ul. Trakt Brzeski 68 
05-077 Stara Milosna 
stoisko w markecie Welmax COMPACT 
- komputery 

ul.Sw.Rocha 10/216 
15-879 Biatystok *^! KARPATY 

ul. Rynek 14 
38-200 Jasto 
COMPUTER CENTER 

Komputery - sprzedaz, uslugi 

ul. Szpitalna 62 
95-200 Pabianice 


Ksi^garnia 
„Wojciech Skolik" ul. Wolnosci 62 
41-500 Chorzöw CPU II Spötka z o.o ul. Gdanska 54 
90-612 tödz FLOP ul. Wieluhska 28 
42-200 CzQstochowa wtm | Daniel PPH 

ul. Witosa 4 
87-800 Wtociawek Floppy Computer 
Systems 

ul. Grudziadzka 45 
87-100 Toruh 


DeMeN Komputer ul. Strzelecka 17 
97-200 Tomaszöw mmm* GIL 

ul. Kard. Wyszyiiskiego 13 
70-200 Szczecin CD Projekt 

- sklep firmowy 

ul. Starowistna 65 
31-052 Krakow DIGITEL 

ul. Cechowa 22 
43-300 Bielsko-Biata 
GOLDREGEN 

AI. Najswi^tszej Marii Panny 11 
42-200 CzQstochowa 


Twoje pismo, Twoj klub 

Alfabetyczny wykaz miast, w ktörych dzialajq sklepy GamblerClubu Miejscowosc 


Nazwa sklepu 


Miejscowosc 


Nazwa sklepu 


Miejscowosc 


Nazwa sklepu 


Miejscowosc 


Nazwa sklepu 


Augustöw 


• AGA Electronics 


Jelenia Göra 


• WAM-CD 


Nowy Sqcz 


• TSK Studio 


Szczytno 


• AGATON i 


Biatystok 


• AMIKOM PPHU 


Kamieniec 


Komputerowe 


Tomaszöw 


• DeMeN Komputer 
• COMPACT 


Zqbkowicki 


• PUK 


Olecko 


• INFOLAND 


Torun 


• CD-MEDIA 
- komputery 


Katowice 


• ADAP - Stoisko 
Firmowe 


Pabianice 


•COMPUTER CENTER 
• Floppy Computer 
•WIZARD s.c. 


• Ustaigi Komputerowe 
Systems 


Bielsko-Biala 


• DIGITEL 

• HDD- Komputer 


Kfdzierzyn 
-Kozle 


• BHU Share 


Poznan 


„Tomasz Smigielski" 
• Kombit 


Warszawa 


• CD Projekt - sklep 

firmowy 
• Service-G 


Klelce 


• MEDIAKOM s.c. 


Radom 


• CD Projekt - sklep 
• CD Projekt - sklep 


Bitgoraj 


•PUR „Wach" 


Krakow 


• ARR GROUP 
firmowy 
firmowy 


Chorzöw 


• Ksi^garnia „Wojciech 
Skolik" 
•CD Projekt -sklep 

firmowy 


Reda 


• Uslugi Informatyczne 
„Katfir 
• F.H.U. Mascomp s.c. 

• n olO S.C. 


Ciechanöw 


• Pendex 
• Galeria Programöw 


Ruda Slqska 


• RED BOX s.c. 
• S.C. „TROL" 


Cz^stochowa 


•FLOP 


Legnica 


• INFO COM s.c. 


Rybnik 


• MASTER 


Wielun 


• PHU „IP" 
• GOLDREGEN 


Lublin 


•XYZ 


Sieradz 


• PALADYN - P.P.H.U. 


Wtociawek 


• ALTAR - sklep komp. 


Gdynia 


• Mawix 


Lodz 


• ARETE s.c. 


Slupsk 


• Studio Komputerowe 
• Daniel PPH 
• Rescom 
• CD Perfect 
„STEL-DOM" 


Wroctaw 


• PIXEL 


Jasto 


• KARPATY 
•CPU II Spötka z o.o. 


Stara Mifosna 


• H.U.G. - Komputer 


Zabrze 


•RED BOX s.c. 


Jastrz^bie 


• ComarLand s.o. 


Myslenice 


• Pracownia 
Komputerowa AB 


Szczecin 


• BILANG-Centrum 
Komputerowe 


Zamosc 


• AMICOM 


Jaworzno 


• ART-COM 
•GIL GarnblerClub numer A. .* *J 


w«na*> 3amblerCIub A -> A& 


r- p V< v 
waznatk 


i ?:; 


.1 4 X I 
P % numer Garn IJ1GI Ul HDD-Komputer 

ul. Gl^boka 2 
43-300 Bielsko Biata 


MASTER 

ul. Koäciuszki 60 
44-200 Rybnik RED BOX s.c. 

ul. Wolnosci 14 
41-700 RudaÖl^ska 
X 
Usiugi Komputerowe 
„Tomasz Smigielski" 

ul. Wilertska 57/42 
95-200 Pabianice . ' ■ *"— INFO COM s.c. 

Przeds. HandlowoUslugowe 
ul. Izerska 5 
59-220 Legnica 


Mawix 

ul. Janaz Kolna 2 
81-348 Gdynia 

http:// www.mawix. com.pl RED BOX s.c. 

Plac Krakowski 1 
41-800 Zabrze U29 «PX 

Usfugi Komputerowe 
ul. Bystawska 79A 
04-993 Warszawa INFOLAND 

pl. Wolnosci 15 
19-400 Olecko MEDIAKOM s.c PHU „IP" 

ul. Sadowa 15 
98-300 Wieluii 
ul. Mala 16 
25-012 Kielce 
Rescom 

ul. 10Lutego23 
81-364 Gdynia TSK 

Studio Komputerowe ul. Jesionowa 4 
33-300 Nowv Sacz PALADYN - P.P.H.U. 

ul. Pilsudskiego 5 B 

98-200 Sieradz *m Service-Q 

pl. Zwirki i Wigury 9A 
43-300 Bielsko-Biata P.U.P. „WACH" 
Salon Komputerowy 

ul. Koäciuszki 100 23-400 Bitgoraj — v, Ustugi Informatyczne 
„Katfil" 

ul. Jana Pawta II 14 
84-240 Reda Pendex 

ul Puftuska 20C (Pawilon „Optymista 
06-400 Ciechanöw 

n AI. Niepodlegtoäci rdg ul. Wawelskiej 
Podziemia przy GUS, Pawilon nr 8 

Warszawa 


WAM-CD 

ul. Kr6tka 21 
58-500 Jelenia Göra Kombit 

oä. Wichrowe Wzgörze 105A 
61-674 Poznan PIXEL 

ul. Rzeznicza 5 
50-129 Wroclaw 


BHU Share 

skr. poczt 387 t tel. 602 76 29 73 
e-mail: share@sos,com.pl 
47-220 K^dzierzyn-Kozle F.H.U. Mascomp s.c 

ul. Toruriska 92 paw. 15 
03-226 Warszawa 
PÜK 

PrzedsiQbiorstwo Uslug Komp. 
uL Z^bkowicka 7 

57-230 Kamieniec Z^bkowicki WIZARD sc. 

ul. Wyszyrtskiego 2/ 1 
15-888 Biafystok 
Studio Komputerowe 
„STEL-DOM" 

ul. JagieHy 3 
76-200 Stupsk 
« XYZ 

ul. Okopowa 6 
20-022 Lublin ZOSTAN CZtONKIEM GAMBLERCLUBU Jako cztonek GamblerClubu otrzymujesz: Imienna. karte klubowa. uprawniaja.ca_ 
do znizki przy zakupie gier w sklepach 
na terenie calego kraju 
(lista sklepöw powyzej), - Do wyboru jeden z trzech prezentöw 
(szczegö?y na stronach z prenumerata.) , GarnblerClub JAN SZULER 
/jproszamvi numer 

11387 wazna do: 

12/99 V»J 


Bezptatny wst?p 

na najwi^ksze w Polsce 

Targi Gier Komputerowych 

„Gambleriada", I 
Szanse. udziaTu 
w specjalnych 

imp rezach 

organ izowanych 

tylko dla 

r klubo- 

wiczöw CztoNKiEM GamblerClubu mozesz zostac OPtACAJA.c roczna. prenumerata Gamblera. INTERNET Online j 

Wszyscy mitosnicy StarCrafta 
powinni obejrzec stron? Fanfic- 
tion SC. Znajdci na niej bardzo j 
duzo grafik (szkicöw, a nawet pro- ] 
fesjonalnie wyglqdajcjcych dziet) 
tworzonych przez mitosniköw ] 
StarCfafta, zainspirowanych gr^, 
. S3 tarn röwniez opowiadania roz- 
grywajqce si§ w swiecie SC, hu- ' 
mor oraz najrözniejsze Strategie. 
http://www.cieciuchxom.pl/ j 

fansc/ j 

• • • 

Strona o grach Wirtualnej Polski 
to powazny polskojQzyczny ser- 
wis grach. Przeczytac tarn moz 
na recenzje t opisy, nowosci, tipsy 1 
oraz ciekawe felietony. Jest tez j 
cos T z czym nie spotkalern si§ na 
zadnej innej stronie grach: ru- 
bryka „Wiesel z Frontu", w ktörej 
umieszczane sq informacje o wy- 
darzeniach na rynku gier w kon- 
tekscie walki z piractwem. | 

http://www.gry.wp.pl/ ] 

• • • 

Konkurencyjny dla Wirtualnej I 
Polski portal internetowy, Onet, f 
nie zasypia gruszek w popiele. 
OnetGracz - to nowosci, zapo- 
wiedzi, recenzje, cheaty, pliki do 
sci£igni^cia oraz dwa podserwi- 
sy: Tiberian Sun i GOMP (cieka- I 
wa strona poswiQcona polskim ' 
czasopismom o grach). Serwis 1 
ten powstal z przej^cia adresu 
www.gry.com.pl, znajduje sie w j 
fazie rozruchu, ale zapowiada si§ 
bardzo dobrze.(alx) [ 

http://rozrywka.onet.pl/gry/ r 
komputerowe 
http://www.gry.com, pl | 

• • 4 

Przewodnik po Ultimie Online (So 
polsku - swietny dla niedoswiad- 1 
czonych graczy, cz^sto przydatny 
weteranom. Kazdy znajdzie tarn 1 
cos dla siebie. Pocz^tkuj^cy - opi- 1 
sy wszystkich eliksiröw, broni, 1 
zbroi i tarcz, porady: jak podniesc f 
dany wspötczynnik albo tatwo i 1 
szybko zarobic pieni^dze w kilku 
zawodach, Dla weteranow - spis 
wszystkich tytuiöw, jakie mozna 
otrzymac w UO, doktadny opis 
przebiegu walkt (kolejnosc dzia- ] 
tan, rodzaj uwzgl^dnianych mody- ] 
fikatoröw itd,) oraz opis wszyst- 
kich lochöw z wyszczegölnreniem 1 
grasuj^cych w nich potworöw. I 

http://uo.sosy.gdynia.pl/ I 

• • • 

Mitosnicy drugiej cz^sci Rail- 
Road Tycoona z pewnosci^ po- | 
winni odwiedzic Dworzec Gtöw- 
ny RRT2 - stron§ poswi^con^ tej 
grze (oraz Transport Tycoon De- | 
luxe i RollerCoaster Tycoon). . 
Znajd^ tarn opis prawie wszyst- I 
kich wyst^puj^cych w grze toko- 
Przychodzi taki okres w na- 
szym zyciu, ze gry komputero- 
we zaczynaja. nas nudzic 
[N1GDY! - AlxJ. Pragniemy 
czego§ wiecej, czego6 orygi- 
nalnego, czegos co nas zado- 
woli, a nasze znudzenie za- 
mieni w mtodziencza. werwe. 

Kupujemy wiec modern i za- 
czynamy gra6 przez Inter- 
net. Jest naprawde dobrze. 
Wreszcie mozemy zmierzyc 
sie z godnymi, „ludzkimi" 
przeciwnikami, zas satysfak- 
cja z wygranej jest o wiele 
wieksza. Nadchodzi jednak 
gorzka pigutka do przetknie- 
cia: maty biafy swistek z wy- 
drukowana. liczba. impulsöw 
oraz suma. do uiszczenia na 
poczcie. I znöw jest zle. Po- 
nownie pragniemy czegos, 
co sprawi nam niebotyczna. 
przyjemnosö, tym razem nie 
nadwerezajac naszych finan- 
söw. 

Rozwiazaniem tego proble- 
mu moga. by6 gry PBEM, czy- 
li Play by E-Mail (gra przez e- 
-mail). Sama nazwa möwi nam 
juz bardzo duzo o zasadach 
takiej rozrywki. Polega ona na 
przesytaniu listöw miedzy 
uczestnikami zabawy Juz w 
latach 60. grano za pomo- 
ca. „papierowych listöw", na 
przyktad w Star Web czy 
World of the Empires. 

PBEM jest podobna do se- 
sji RPG. Jako Mistrz Gry two 
rzysz swöj System, poczyna- 
jac od wygladu swiata, a koh- 
czac na jego mechanice. Naj- 
czesciej korzysta sie z juz go- 
towych produktöw jak War- 
hammer, Cyberpunk. Dzieki 
temu oszczedzasz sobie wie- 
le pracy. Nastepnym krokiem 
jest stworzenie strony 
WWW, ktöra poswiecona 
jest naszej grze mailowej. Po 
dokonaniu tych operacji po- 

zostaje tylko czekac na pierw- 
szych chetnych. 

No wtasnie. Teraz na arene 
wchodzimy My, czyli poten- 
cjalni gracze. Pierwszym kro- 

I Serwery PBEM kiem jest, oczywiscie, zapisa- 
nie sie do gry. Nast^pnie, jak 
w kazdym RPG, przychodzi 
kolej na stworzenie historii 
swego bohatera. Nie wszyscy Nleustraszenl Pogromcy Smoköw I Utopcöw ** JJ-J JJJJffJI» PnQroiTicy üfmiktiM 


: f»M«M Maaw Da«* <Ww» *r*i— !•«<<. lta< fc- 4Mnt#tf OiMRh tkmüutiu :t> . ». /*m im «kaük^r« .*«» 1* JN*jCftAO«Bli»n. Arttttmtmn ®BMith$ <gt(fe teAntan Wüjj ni ^xmSh Ntnuir ■aonych Pog ormetor Smoküw 1 1 topf ow J*st to ^i RKJ 
tvx&y*ma f<f rwi* rrunl DoJäwkucj mAw.#c j*;!i chcisx si« doklidhiej vtxat * 
klfltut &y jKywmi*n*i/ii prwciyitf itge o «rirdtaünlt Andrait Siptoiifciigo 

Jeih cbcöt n\ ä*4 jfdnym in«, to apoani] u<> wpi«rwi ns*tami jik i%$ tapvnt i 
slwöa wtisni p$n*t , ■ rtut cpri j« nie inrwpo ru« posottt] e j tk tyllco lycr/d udmego 
tywotu UHlU^yttlAÜlkka 
IfiiliifrirMiniiiiiniililnf r. . f-i S-~*nm Mm lf http://www.nleu5traszenl.smt.pl. 

To jedna 2 najstarszych i zarazem najbardziej znanych gier PBEM. Andrzej Sapkow- 
sk» i jego powie&ci byly i sa, nadal natchnieniem dla twörcöw gry. Mamy tutaj do czynie- 
nia z typowym Jantasy** (ludzie, krasnoludy, elfy). NPSiU charakteryzuje siq skompli- 
kowanymi zasadami, a nasz bohater zdefiniowany jest wieloma cechami i speejalnymi 
zdolno^ciami. Jednak nawet catkowicie pocza.tkuja.cy graez zorientuje si^, o co w tym 
wszystkim chodzi, dzieki doktadnie opracowanym poradnikom. 

Swiat gry sklada sie 2 wielu krain, w ktörych panuja, osobne prawa. tstnieje jednak 
mozliwo£<!; podrözy pomi^dzy .Swiatami", chodby za pomoca. magicznych portaii. w Nie- 
ustraszeni" mimo swego dtygiego stazu f nadal siq rozwijaja.. Aktualnie trwaja^ prace 
nad ujednoliceniem praw panujacych we wszystkich krainach. 

K10 - Centrum gier PBEM 
http://http://www.k10.alpha.pV/pbem.html 

K10 to internetowy w zin", byd moze kiedyS b^dzie jeszcze okazja o nim wspomnied. 
Jednym z g*6wnych dziatöw jest tutaj, oczywiscie, Centrum gier PBEM. Tym razem 
mamy do czynienia z konkretnym odwzorowaniem systemöw RPG. Jak na razie mozna 
pogra6 w iwiecie Cyberpunka 2020, Warhammera i Star Wars. Gdy przeezytaeie ten 
artykut, powinny byc tez dost^pne: Zew Cthulhu oraz Shadowrun. Wskazane jest po- 
siadanie podr^cznika gry, chociaiby dlatego, iz sami tworzymy sobie posta6 ( ktöra 
weryfikowana jest przez Mistrza Gry. W przeciwiehstwre do fl Nieustraszonych" t ktörzy 
opieraja.si^ raezej na prezentowanym powyzej przeze mnie pierwszym przyktadzie gry, 
tutaj da s\q odezud atmosfer^ „Storytellingu" (drugi przyklad). INTERNET 
Mistrzowie tego wymagaja., 
zazwyczaj zalezy to od specy- 
fikacji systemu. Teraz pozo- 
staje jeszcze dobranie ekwi- 
punku i mozna zaczynac. 

No, ale jak w to sie napraw- 
de gra? Gry PBEM mozna 
podzielfc na dwa typy. Pierw- 
szy jest prosty, ale skuteczny. 
Gracze poruszaja sie. na 
podzielonej na heksy mapre. 
Fragment gry moze wygla- 
dac, na przyktad, w ten spo- 
söb: 

- List od Gracza: Po spene- 
trowaniu terenu przecho- 
dze z pola F6 na G6. Moze 
tarn znajde odpowiedz na 
nurtujace mnie pytanie? 

- List od Mistrza Gry: Znaj- 
dujesz sie w lesie. Powoli 
zapada wieczör. Rozgla.- 
dasz sie za miejscem na 
obozowisko. Nagle sty- szysz, ze ktos podkrada 
sie. do Ciebie od tytu. Co 
robisz? 

G: Wyciagam miecz i jeze- 
li to cos mnie atakuje, daje 
mu solidna. nauczke, uzy- 
wajac catego swego wo- 
jowniczego kunsztu. 
MG: Na szczescie nie da- 
tes sie. zaskoczyc. Pocia.- 
tes tego Gobiina, ktöry 
zdotat zadac Ci 1 obraze- 
nie. Dostajesz 10 punktöw 
doswiadczenia. Co robisz 
dalej? 

Mapa dsmej krainy „Nieustroszo- 
nych", Archipelogu. Drugi rodzaj gry jest rza- 
dziej spotykany, ale przyniesc 
moze wiecej satysfakcji. Jed- 
noczesnie o wiele wiecej wy- 
maga od gracza i MG. A oto 
fragment rozgrywki: 

• MG: Wracasz do hotelu 
pograzony w myslach. 
Zblizasz sie do waskiego 
skrzyzowania. Na ulicach Abyss 


ilm c o mr . :,. :h f7i. 

■ *• i WAN I i'ili»» üi. (:•. 'Mh , http://heros.Junl.gliwice.pl/~maglI 

Abyss - to takze ciekawa gra, ktörs* w skröcie mozna okreslic jako osadzona. w kli- 
macie Frontiera. Rozgrywka toczy sie w kosmosie. Na poezatku kupujac, a potem roz- 
budowujac swöj statek, jako kupieo lub zwykly pirat, pröbujesz przetrwaö i „dorobic 
sie". Mimo ciekawej koncepcji, gra wydaje sie martwa. jak na razie nie udato mi sie 
skontaktowac z jej autorem 

Osoby dobrze posiuguja.ce sie jezykiem angielskim powinny tez odwiedzid strone 
http://www.pbem.com jest pusto, gdzieniegdzie 
snuje sie lekka mgta. Wy- 
czuwasz nrebezpieczeh- 
stwo! Ktos czai sie za Two- 
imi plecami... 

• G: Natychmiast uskakuje 
za rög najblizszego domu, 
przywieram do sciany i wy- 
ciagam swöj pistolet. 
Przetadowuje go. Celuje 
w rög ulicy i w ciszy cze- 
kam na rozwöj wypadköw. 
Jezeli pojawi sie jakas 
osoba, to w zaleznosci od 
jej zachowania, podejme 
akcje. Jezeli cos bedzie 
zagrazato mojemu zyciu, 
bede strzelat. Mam nadzie- 
je, ze mi sie uda... 

• MG: Uskakujesz za rög. W 
tym samym niemal mo- 
mencie rozlega sie huk 
strzatu i tuz obok Ciebie 
przelatuje kula. Adrenali- 
na przyspiesza Twoje ru- 
chy, wycia^gasz broh. W 
tym momencie zza rogu 
wypada postaö w szarym 
ptaszczu, trzymajaca w 
reku pistolet. Z lufy unosi 
sie smuzka dymu. Strze- 
lasz pierwszy, traf iasz. Ale 
Twöj przeciwnik strzela 
utamek sekundy pözniej. 
Czujesz uderzenie i cos 
cieptego zaczyna ptynac 
po Twoim lewym ramieniu, 
ktöre zwisa bezwtadnie... 

Celowo przedstawitem przy- 
klady walki, aby pobudziö Wa- 
sza. wyobraznie. Oczywiscie, 
taka gra nie opiera sie tylko 
na eksterminacji. Sprawa jest 
w sumie prosta. Pierwszy ro- 
dzaj powinni wybraö ludzie z 
matym doswiadczeniem lub 
stawiajacy na szybki rozwöj 
postaci. Drugi typ jest dla ko- 
gos, kto lubuje sie w doktad- 
nych opisach oraz stara sie 
gteboko wczuc w psychike 
swego bohatera. 

Wreszcie mozemy skupiö 
sie wytacznie na grze, nie 
martwiac sie o impulsy. To 
bardzo komfortowa sytuacjal 

Adam „Nubaras" Piesiak 
(nubarus@gambler.com.pl) 

Na kontec chciatem je- 
szcze zaznaczyö, ze „mailo- 
we" gry RPG, jakkolwiek byty- 
by ciekawe, nigdy nie zasta.- 
pia rozrywki „na papierze" z 
gronem przyjaciöt. PBEM be- 
dzie zawsze tylko dodatkiem, 
choc przyznam, ekscytuja.- 
cym. I Online 

i motyw, towaröw, budynköw oraz 

I miast, a takze porady dla zagubio- 
L nych, odpowiedzi na najczQsciej 
\ zadawane pytania. Dla zdespero- 
wanych - cheaty. Z serwera sci^- 
gn^6 mozna demo gry, patche do 
r niej t sporo map oraz kilka innych 
I przydatnych pliköw, 
i http://www.rrt2xom.pl 

i Internet - to nie tylko ogromna 
siec komputerowa. To takze lu- 

I dzie, ktörzy z nie] korzystaj^, Nowi 
internauci cz^sto nie wiedz^ ( jak 
dotrzec do innych osöb. Wlasnie 

| im chciatbym polecic Klub Inter- 
nautöw. Kl jest jedn^ z najwi^k- 
szych tego typu organizacji w pol- 
skim Internecie. Zrzesza ponad 
2500 osöb, z czego okoto 200 
uczestniczy czynnie w e-mailowej 
liscie dyskusyjnej. Czlonkostwo 

| w klubie jest bezplatne - wystar- 
c^y wejsc na stron^ i wypetnic 
prosty formularz. Przy okazji moz- 
na zapisac si? na listQ dyskusyjn^ 
klubu, gdzie bardzo latwo nawi^- 
zac kontakt z mnymi intemautami. 

http://www,klub.ceti.com,pf 

• • • 

Orson Scott Card jest pisarzem 
SF populamosci^ dorownujaieym 
Frankowi Herbertowi. Niedtugo 
nie tylko czytelnicy b$dst mogli za- 
poznac si'q z najsfynniejszym 
dzietem mistrza, Trwajai bowiem 
przygotowania do nakr^cenia En- 
der's Game: The Movie. Na strö- 
me Fresco Pictures znajdziepie 
informacje o scenariuszu napisa- 
nym przez samego Carda (oraz 
czqsc owego scenariusza) i wie- 
sei o aktorach maj^cych grac gföw- 
ne role (niewykluezone, ze w po- 
stac Endera weieli siq Jake Lloyd, 
znany ze Star Wars: Episode I). 

http://www.freseopictures. 

com/rnovies/ender/ 

• • • 

Mitosniköw motoryzaeji z pewno- 
sci^ zainteresujc^ doskonale przy- 
gotowane strony poswi^cone röz- 
nym modelom samochodöw. W 
serii „WszyStko o..." przedstawio- 
nych jest 17 roznych modeli samo- 
chodöw (m.in. Fiat Siena, Seicen- 
to i Cinquecento, Daewoo Legan- 
za, Nubira, Lanos, Matiz), zas na 
temat kazdego z nich mozna zna- 
lezcsetki informaeji - oficjalnych' 
oraz praktycznych, wyniklych z co- 
dziennych doswiadezeh webma- 
steröw. Gor^co polecamy' Poda- 
jemy ad res strony, na ktörej znaj- 
duj^ si? odnosniki do wszystkich 
wymienionych podstron. (alx) 
http://auto.supermedia.pl 

Wiesci zebrat 

Aragorn@ganibler.com.pl a Plerwsze benchmarkf 
Permedli 3 

W Internecie pojawify si$ pierw- 
sze testy wydajnoäci karty 3Dlabs 
Createl, opartej na ukfadzie Per- 
media 3. Niestety, osi^gr akcele- 
ratora nie s^ zadowalaj^ce - da- 
leko mu do TNT2. Zanosi si§ na 
to f ze Permedia 3 - podobnie jak 
Permedia 2 - b$dzie odpowie- 
dnim uWadem dlatych, ktörzy zaj- 
muj3 si^ nie tylko graniem, ale ko- 
rzystajqtez z aplikacji obstuguj^- 
cych interfejs OpenGL 

Voodoo4 - buf or T 

Firma 3dfx nie chce ujawnic nazwy 
nastepcy VoodooS ani daty premie- 
ry. Ogfostfa juz jednak nazw§ nowej 
technologii, ktör^ to cudo b^dzie 
wykorzystywato - BuforT(T-Buffer). 
Ska^d T? Od... nazwiska jednego z 
gtöwnych inzynieröw 3dfx - Car- 
ry' ego Tarolli. Technologie Bufor T 
polega na tworzeniu w obr^bie pa- 
mieci karty graf icznej wielu buforöw 
ramki (dotychczas byty najwyzej 
trzy - w przypadku potröjnego bu- 
forowania). Przesuwaj^e je wzgl§- 
dem siebie, mozna uzyskad wiele 
ciekawych efektöw: szybki anty- 
aliasing f rozmywanie ruchomych 
obiektöw (tzw. motion blur), nasta- 
wianie ostrosci na wybrany obiekt 
(tto b$dzie rozmyte) itd, 

VoodooS 3500TV w sprzedazy 

J^dro i pami§6 karty taktowane sq 
zegarem 183 MHz, a po zastoso- 
waniu odpowiedniego chtodze«* 
nia dajsi s\ß podkr^cic do... 212 
MHzlV33500TVmawbudowany 
tuner TV, pozwala wi§c ogl^dac 
telewizJQ w okienku, potrafi takze 
zgrywaö sekwencje wideo do pli- 
k6w MPEG. Uwaga: w Internecie 
znalaztem informacj§ T ze V3 
3500TV oferuje kompensacj§ ru- 
chu - to nieprawda. Jak kazda 
in na karta z procesorem Voo- 
dooS, V3 3500TV nie wspomaga 
odtwarzaniafilmöw DVD. 

RAGE 128 kontratakuje 

Nast^pca ATI RAGE 128 - to 
RAGE 128 Pro. Oparta na nim 
karta, Rage Fury Pro (wkrötce tra- 
fi do sprzedazy), b^dzie 1,5 raza 
szybsza od opisywanego przez 
nas ATI Rage Fury(Gambler 4/99). 
ATI szykuje juz dla nowej karty 
bardzo efektowne demo aria- 
ATlon, w ktörym gracz ma sie po- 
ruszaö po wiriualnym muzeum z 
egipskimi malowidtami na &cia- 
nach. Podobno rewelacja. 

Quake III jako benchmark 

Od jakiegoä czasu w Internecie 
dost^pny jest test Quake III: Are- 
na (tzw. Q3Test) w wersji 1.07. 
Juz od wersji 1.06 mozna go uzy- ABIT BM6 j ZM6 

26 kwietnia firma Intel za- 
konczyta produkcje. proceso- 
röw Celeron, korzystajacych 
ze zfacza Slotl. Powinnismy 
wiec przyjrze6 sie pfytom 
gtöwnym, zawierajacym to, co 
wiernym uzytkownikom Cele- 
ronöw zostato, czyli podstaw- 
k§ Socket370. Jesli chcecie 
pozostac przy procesorach 
Celeron PPGA, zwröccie 
uwage na dwie ptyty firmy 
ABIT - BM6 i ZM6. 

To # co nctjlepsze... 

w ptytach gtöwnych ABIT-a, 
maja röwniez obie wyzej wy- 
mienione. Sa, w petni bez- 
zworkowe, wszystkich usta- 
wien dokonuje sie w CPU 
SOFT MENÜ II. I w tym wy- alizacje BIOS-u sa, publiko- 
wane dosö czesto. Nalezy 
jednak zwröci6 uwage na 
jedna rzecz: bardzo czesto 
informacje o nowej wersji 
BIOS-u trafiaja na stron$ fir- 
my z opöznieniem, nowinek 
nalezy wiec szukac bezpo- 
srednio na abitowskim ser- 
werze FTP. 

Podreczniki do obu ptyt na- 
pisane sa w bardzo przejrzy- 
sty sposöb, nie ma zadnych 
problemöw z rozpoznaniem 
funkcji konfiguracyjnych. Obie 
ptyty pod wzg Indern wyposa- 
zenia sa prawie identyczne, 
nie bede sie wiec tu zajmowat 
wyliczaniem wszystkich ich 
funkcji. Powiem krötko o röz- 
nicach. 
padku odpada wi§c konieez- 
nosc „zabawy" zworkami i 
otwierania obudowy dla do- 
konania nawet najmniejszej 
zmiany ustawieh. 

Obie ptyty posiadaja jeden 
slot AGP, 5 PCI i 2 ISA, dwa 
porty szeregowe, dwa porty 
USB, dwa porty PS/2 (mysz i 
klawiatura), jeden port pod- 
czerwieni IrDA oraz tacze SB- 
Link. Obstuguja AGP 1x i 2x, 
protoköt UDMA/33, funkcje 
ACPI i LAN Wake up. Na ZM6 
i BM6 zainstalowano trzy 168- 
-pinowe gniazda na pamiec 
RAM, ktöre mozna obsadzic 
modutami DIMM, opartymi na 
SDRAM. BIOS Awarda za- 
pewnia mnogosc funkcji konfi- 
guracyjnych i mozliwosc do- 
stosowania pracy ptyty gtöw- 
nej do potrzeb uzytkownika. 

Jak zawsze firma ABIT 
dba o swoich klientöw: aktu- ZM6 — tansza 
alffernatywa 

ZM6 oparta jest na chipsecie 
ZX, o ktörym juz kiedys pisalis- 
my. Przypomne tylko, ze jest 
to n okrojona n wersja BX-a. W 
zwiazku z tym ZM6 ma ograni- 
czone pewne funkcje. Piaty 
slot PCI funkcjonuje na dzie- 
lonym z czwartym PCI sygna- 
le, mozna wi^c w niego wto- 
zyc tylko karty typu add-on, ta- 
kie jak Voodoo2. Najwieksza 
tlosc pamieci RAM, jaka moz- 
na zainstalowac w ptycie ZX- 
-owej to 256 MB. 

Ptyta charakteryzuje si^ wy- 
soka wydajnoscia, ponadto 
posiada wszystkie niezbedne 
funkcje, pozwalajace zakwali- 
fikowaö ja jako ptyt$ nadajaca 
si^ nie tylko do komputeröw 
przeznaczonych do rozrywki, 
ale röwniez maszyn do powaz- 
nych zastosowan. W testach wypada minimalnie stabiej od 
BM6, ktöra plasuje sie na po- 
ziomie BX6 v2.0. Co wiecej, 
przy dobrej konfiguracji i roz- 
sadnym doborze pozostatych 
komponentöw mozna osia- 
gnac wyniki na poziomie BX6 
v2.0, a nawet WYZSZEIII 

Najwiekszym atutem ZM6 
jest jednak cena, ktöra jest 
nizsza od ceny BM6, o zesta- 
wie „BX6 v2.0 + przejsciöw- 
ka" nie möwiac. Ograniczenia 
wynikajace z zastosowan ia 
chipsetu ZX nie sa wielkie, 
gracze nie powinni miec za- 
tem zadnych problemöw z za- 
stosowan iem ptyty ZM6 do 
wtasnych potrzeb. 

Dla kogo BX? 

Ptyta BM6 oparta jest na sta- 
rym, dobrym chipsecie BX. 
Oferuje ona wszystko, co 
maja jej „slotowe" odpo- 
wiedniczki. Jedyne, co rözni 
ja od np. BH6 - to podstawka 
Socket370. Ptyta ta jest nie- 
znacznie lepsza od ZM6, a 
röznice wynikaja wtasnie z za- 
stosowania chipsetu BX. 

Poniewaz firma Intel rozsze- 
rza caty czas gam§ proceso- 
röw Celeron PPGA, mozna 
przyjac twierdzenie, ze ptyta 
powinna trafic do komputeröw, 
ktörych wtasciciele wykorzystu- 
ja dose wymagajace, powaine 
aplikacje biurowe lub grafiez- 
ne. Zwtaszcza ze BM6 nie ma 
ograniezeh instalacji pamieci 
RAM - mozna jej zainstalowac 
nawet 768 MB. Ponadto piaty 
slot PCI nie dziata na dzielo- 
nym sygnale, wszystkie moga 
wiec byc w petni wykorzystane. 
Zapewnia nam to petne Spek- 
trum konfiguracyjne i sprawia, 
ze ptyta szybko si§ nie zestarze- 
je. Ci, ktörzy nie tylko graja, a 
planuja przez jakis czas wier- 
nosc procesorom Celeron, po- 
winni wybrac wtasnie BM6. 

TloluviN (tloluvin@box43.gnet.pl) Ceny (z VAT): BM6 - ok. 
530 zt. ZM6 - 431 zt. 

Do testöw dostarezyta firma 
BIOS Sp. z o.o., ul. Jagietty 3, 
02-495 Warszawa-Ursus, tel. 
(022) 867-51-38, (022) 668- 
42-60, faks (022) 662-10-77. Alpinem F-20 


Gdy pliki MP3 staty sie. za- 
pychaezem intemetowych ser- 
weröw i zaczejy spedzac sen z 
oczu producentom muzyki, a 
na murach pojawity sie hasta: 
„uwolnic muzyke!" - wiadomo 


Jhe wodfs Bat 
MW****" 

byto, ze powstana, walkmany 
odtwarzajace pliki MP3. 
Mpman F-20 firmy Saehan to 
pierwszy sprztf tego typu, jaki 
dotart do redakeji Gamblera. 

Czarna, stylowa obudowa 
(tworzywo sztuczne), wielkosc 
czterech pudetek do zapatek 
(88x63x15,7 mm), waga 70 g 
- oto gabaryty urzadzenia. 
Standardowo wyposazone 
jest ono w 32 MB pamieci 
flash z wejsciem na karte, pa- 
mieci o pojemnosci nastep- 
nych 32 MB. 32 MB mieszcza. 
okolo 7 przecietnych piose- 
nek kodowanych z -rozdziel- 
czoscia, 1 28 kbitöw. To troche 
mato, ale po wyposazeniu w 
dodatkowa. pamiec Mpman 
zmiesci cafa. pfyt^ CD. 

Urzadzenie dziata na jednej 
baterii przez 10 godzin. Od 
razu wspomnQ o pierwszej 
wadzie - baterie Panasonica 
pasuja, ale te Philipsa sa, juz 
zbyt grübe i trudno je wtozyc, 
a wyjmowac trzeba pinceta. 
do sekeji zwtok (he he, to taki 
möj doweip, ale rzeczywiscie 
jej uzytem). [Autor jest absol- 
wentem medycyny, leezy ludzi 

- red.]. 

Z boku znajduje sie wejscie 
do zasilacza 3 V. Odtwarzacz 
podtaezamy do komputera 
przez port LPT. Wejscie w 
urzadzeniu zabezpieezono 
gumka^ ktöra sie urwie najda- 
lej po miesiacu intensywnego 
uzywania. Pliki MP3 przegry- 
wa sie, uzywajac prostego w 
obstudze programiku, ktöry w 
ci^gu 1 minuty kopiuje do pa- 
mieci okolo 7 MB danych. Tak 

- danych, bo Mpman moze 
przenosic nie tylko pliki MP3, 
ale takze wszelkie inne, jak DOC, TXT, DAT czy JPG z pa- 
nienkami :-). Zajecie portu dru- 
karkowego jest ktopotliwe. 
Rozwiazaniem byfby rozgate- 
ziaez lub rzadka wymiana 
utworöw... 

Na obudowie Mpma- 
na znajduje sie ciekto- 
krystaliczny wyswietlacz. 
Odczytac z niego moz- 
na stan baterii, liczbe 
kbit danego pliku MP3, 
gtosnosc, aktualny czas 
trwania utworu oraz 
obeenose ktörejs z 
funkeji odtwarzania. Sa. trzy - 
moznasfuchae jednego utwo- 
ru w körko, powtarzac wszyst- 
kie lub wybierac losowo. Urza- 
dzenie nie pokazuje zawartos- 
ci ID TAG ani nazwy pliku. 
Okienko wyswietlacza jest dose 
mate. Aby odczytac stan bate- 
rii, trzeba si§ niezle wpatry- 
waö, trzymajac ekranik tuz 
przy twarzy :-( 

W gömej czesci Mpmana 
umieszezono pi$c przycisköw. 
Nie dose, ze sa malutkie, to 
znajduje sie blisko siebie. 
Dwa nastepne znajdziemy na 
bokach LCD. Na przylegtej 
sciance umieszezono suwak 
HOLD. Po przesunieciu powi- 
nien blokowac dziatanie in- 
nych przycisköw, aby ich nie 
naciskac, gdy Mpman tkwi w 
kieszeni - w moim egzempla- 
rzu nie zawsze dziatat. Model 
nie posiada zaezepu do paska 
i wyraznie jest tworzony z my- 
sla^o noszeniu w kieszeni. 

Teraz o tym, co nas intere- 
suje najbardziej, czyli jakosci 
dzwieku. Wiadomo, high-end 
to nie jest. Pomijajac fakt, ze 
sam format MP3 znieksztatca dzwiek, Mpman ze swoimi stu- 
chawkami plasuje sie w klasie 
tanich walkmanöw marko- 
wych firm. Ponadto od 70% 
gtosnosei wyraznie styszalny 
zaezyna byc szum (zalezy od 
rodzaju muzyki - metalowcy 
niech sie nie obawiaja. :-). Do- 
piero po podtaezeniu lep- 
szych stuchawek Mpman ujaw- 
nia mozliwosci drzemia.ee w 
systemie wzmaeniania basöw 
(zadnego equalizera nie po- 
siada, a szkoda). System jest 
dwustopniowy. Pierwszy sto- 
pien podbija basy na 
podobieiistwo 
v.bass firmy Panaso- 
nic (srodek basöw i 
dose delikatnie), dru- 
gi akcentuje znaez- 
nie moeniej i wiecej 
niskich czestotliwo- 
sci, podbijajac röw- 
niez srodkowe, a wy- 
ciszajac soprany. 

Stuchatem na Mp- 
manie duzo metalu 
i rocka (Metallica, 
Led Zeppelin, Deep 
Purple, Pearl Jam, 
Chris Rea) i nie 
mam co ukrywac: 
gtöwna bolaczka 
MP3, czyli lagodzenie dzwie- 
ku przesterowanej gitary, jest 
weiaz styszalna. Cöz, to nie 
wina urzadzenia. Postuchalem 
röwniez dwöch specyficznych 
dla MP3 utworöw, a wiec Ri- 
cka Wakemana „Dandelion 
Dreams" i Enyi „Carribean 
Blue". Oba po skompresowa- 
niu do MP3 ujawniaja. prze- 
sterowanie, ktöre na kiepskim 
sprzecie jest wyraznie styszal- 
ne. Tutaj nie byto go ani sladu 
- duzy plus. 

O Mpmanie powinien ma- 
rzyc kazdy fanatyk MP3. Wady 
go nie odstrasza., a jakosc 
dzwieku, jaka. uzyska, jest po- 
röwnywalna z przecietnym walk- 
manem. Ochtodzic nastroje 
moze jedynie cena. 999 zto- 
tych to potwornie drogo. 

Andrzej Balcerzak Cena (z VAT): 999 zt. Dystry- 
butor: Windpol, Warszawa, 
ul. Tamka 37, 00-355 Warsza- 
wa, tel. (022) 63500-71. Http:// 
www.windpol.com.pl, e-mail: 
windpol@it.com.pl. wa6 jako benchmarku. Na stronie 
Reactor Critical (www.reactorcriti- 
cal.com) opublikowano poröwna- 
nie osia.göw röznych chipöw 3D 
w Q3Test. Najszybsza jest TNT2 
Ultra (2 razy szybsza od Voodoo3 
3000). 

PowerStrip/GX 

Firma Entech Taiwan, producent 
znakomitego PowerStripa, wydala 
speejalna wersjs pakietu - Power- 
Strip/GX: Performance Tuner 
(zwanego takze PowerStrip 3.0). 
Wycieto z niego wszystkie niepo- 
trzebne funkcje (oferowane przez 
Windows 98, np. ustawiante roz- 
dzielczosci). Pozostawiono tylko 
te, z ktörych korzysta kazdy uzyt- 
kownik PowerStripa: podkrecanie 
kart graficznych, wytaezanie vsync 
itp. Program znajduje sie na krazku 
Gamblera w Kaciku Technicznym. Voodoo3 dla Macintosha 

Na targach MacWorld Expo firma 
Mactell zaprezentowata dwa 
nowe modele karty Voodoo3 
przeznaczone dla Macintosha. 
Karty EvilEye opracowane zostaly 
wspölnie z firma 3dfx i podobne 
sa do pecetowych krewniaköw. 
Maja RAMDAC 350 MHz i 16 MB 
pamieci. Ceny detaliczne powin- 
ny ksztartowac sie na poziomie: 
150 USD dla EvilEye 2000 i 230 
USD dla EvilEye 3500. 

Glaze3D w przysztym roku 

Pamietacie zapowiedz superukta- 
du Glaze3D (Kacik Techniczny, 
Gambler 7/98)? Mia» sie pokazad 
pod koniec ubieglego roku. Twör- 
cy z firmy BitBoys liezyli, ze jakis 
wielki producent kupi od nich pla- 
nychipu. Niktjednakniechciatry- 
zykowac, potezne osiagi Glaze3D 
wydawaty sie bardzo przesadzo- 
ne. Firma postanowita zatem sama 
zajac sie produkcja chipa. Na na- 
stepny rok zapowiadane sa. dwie 
wersje: Glaze3D 1 200 i Glaze3D 
2400. Wedtug BitBoys pierwsza 
bedzie wypetnia6 1200 milionöw 
tekseli na Sekunde (cztery razy 
wiecej niz Voodoo3 3000!), zas 
druga... 2400 milionöw! 

Revelator dla kazdego 

Firma ELSA od jakiegos czasu 
produkuje jedne z najlepszych 
okularöw migawkowych - Reve- 
lator 3D, ktöre dotychezas wspöt- 
pracowaly wyiacznie z jej kartami 
(ERAZOR, Winner). Poniewaz na 
Zachodzie okularki ciesza sie 
ogromna. popularnoscia, firma 
rozpoczeta sprzedaz specjalnej 
wersji Revelatora, ktöra dziala ze 
wszystkimi kartami graficznymi. 
Wiese« zebrat 

PitA (pila@gambler.coni.pl) 1 69 
1^1 s AMD Athlon 
MHz 
Procesory AMD K6 nigdy 
nie zyskaty populamosci wsröd 
graczy. Podobnie K6-2 i K6-3, 
ktöre okazafy sie. wolniejsze 
od Pentium II/III, a nawet Ce- 
leronöw o tych samych szyb- 
kosciach zegara. Wreszcie 
AMD przedstawit procesor 
kolejnej generacji, Athlon 
(dawniej znany jako K7). To 
pierwszy uktad, ktöry ma 
miazdzyö Pentium III. Ale czy 
na pewno mu sie uda? 

Athlon jest pierwszym pro- 
cesorem AMD, ktöry nie ko- 
rzysta z podstawki typu „soc- 
ket". AMD kupita licencje na 
wykorzystanie magistrali EV6, 
dotychczas uzywanej przez 
procesory Alpha. Tak powsta- 
to ztacze krawedziowe o na- 
zwie Slot A, ktöre wyglada 
podobnie (jesli nie identycz- 
nie), jak intelowy Slot 1. Slot 
A pozwala na zastosowanie 
co najmniej dwukrotnie szyb- 
szej magistrali systemowej 
(FSB - Front Side Bus), tj. 
200 MHz (nowe Pentium II i 
wszystkie Pentium III pracuja. 
na magistrali 100 MHz). W 
przyszfosci szybkosö magi- 
strali EV6 wzrosnac moze na- 
wet do 400 MHz. 

Sam Athlon wyglada iden- 
tycznie jak Pentium II. Za- 
mkniety w czarnym pudetku z 
tworzywa sztucznego, odröz- 
nia siQ od procesoröw Intela 
jedynie biatozielonym logo 
AMD. W srodku: procesor 
pracujacy z wewn^trzna. cze- 
stotliwoscia, 500, 550, 600 
lub 650 MHz, 128 kB pamie- 
ci podrecznej poziomu 1 (Le- 
vel 1 cache; Pentium MI ma 
64 kB) oraz od 512 kB do 
8 MB pamieci podrecznej poziomu 2 (L2 cache; Pen- 
tium III ma 512 kB). Pamiec 
podreczna L2 pracuje z cz§- 

stotliwoscia. röwna. jednej 
trzeciej wewnetrznej czestot- 
liwosci procesora, jednak 
w przysztosci produkowane 
b^da. wersje z pamiecia. L2, 
pracujaca. z petna. czestotli- 
woscia:- System Info stotliwosci we- 
wnetrznej 800 
MHz, a nawet... 1 GHz! 

Wszystkie procesory z ro- 
dziny K6 cieszyfy sie. zta. stawa. 
z powodu marnej wydajnosci 
zmiennoprzecinkowej. AMD 
postanowita zaradzic temu 
problemowi i wyposazyta Ath- 
lona wtrzyjednostki zmienno- 
s VS«em [Pfoc^oH) Desktop ) NVIDIA RIVA TNT2 1 
CPU Information 

Processot Type: AMD-K7(tm) Processot 
Processor Speed: 600MHz 
Processor Caps: 3DNow(, MMX 


Cache Memory L1 Cache Size: 128KB 
L2 Cache Size: 512KB 
AMDH 
Help Athlon produkowany jest 
na razie w technologii 0,25 
mikrometra, jednak wkrötce 
AMD zamierza przestawiö 
swoja. produkcje na technolo- 
gie 0,18 mikrometra. Ozna- 
czaö to bedzie zmniejszenie 
emrsji ciepta przez procesor, 
co umozliwi osia^gm'ecie czq- przecinkowe (Pentium III ma 
dwie). 

Co do wydajnosci proceso- 
ra: w Internecie recenzenci 
pieja. z zachwytu. Ja do Athlo- 
na podchodze nieco bardziej 
ostroznie po tym, jak sie pötto- 
ra roku temu „sparzytem" na 
K6-2. Wyniki podawane w In- Porbwnanie osiqgöw Pentium II 450 
Athlon 600 3DMark 09 Max 

1024x768 16bpp/32bpp 

3837/3818 

6559/4090 Pentium II 450 
Athlon 600 Quake III Test v1.07 q3testdemo1.dm3, 16-bltowe tekstury 

800x600 16bpp/32bpp 1024x768 16bpp/32bpp 1600x1200 16bpp/32bpp 
45,9/38.9 30.6/25,9 12,8/11,0 

47.1/38,1 30,7/26,2 12,6/10,7 

Quake II v3.20 (wersja AMD), demo1.dm2 

800x600 16bpp/32bpp 1024x768 16bpp/32bpp 1600x1200 16bpp/32bpp 
92.9/86,4 69.9/63,9 30,0/25,7 

99.7/86,7 66,7/61,6 9.9/24,9 Konfiguracja: 

Athlon: procesor AMD Athlon 600 MHz. 512 kB pamieci cache L2 (pracujacej z czestotliwoacia. 200 MHz), plyta gföwna z chipsetem 
AMD 750, 128 MB pamieci SDRAM (PC-100). karta graficzna Diamond Viper V770 Ultra, twardy dysk WD41800 (18 GB, Ultra DMA/ 
66), Windows 98. PII450: Pentium II 450. V770 Ultra z tymi samymi sterownikami (Detonator 2.08), 128 MB SDRAM, Windows 98. 

— ^— — — *—- ■ ternecie prawie dwukrotnie 
przekraczaja. wyniki Pentium 
III. Dia przyktadu, syntetycz- 
ny test procesora program u 
3DMark 99 Maxwykazuje dla 
Athlona 600 ponad 12000 
CPU 3DMarköw. Pentium III 
600 ma zaledwie 9000 CPU 
3DMarköw. 

Co sie jednak okazato: 
komputery z procesorem 
Athlon, dostarczone recen- 
zentom na catym swiecie (w 
tym mnie), miafy zainstalowa- 
na^ zmieniona. wersje. testu 
3DMark 99 Max. 

Inzynierowie AMD „lekko" 
ja. zmodyfikowali, by Athlon 
mögt uzyskac lepsze wynikil 
Dlatego podczas testowania 
komputera nie poprzestatem 
na 3DMarku. Uruchomitem 
röwniez Quake'a II i Quake III 
Test - wyniki znajdziecie w ta- 
belce. 

Jak widac, w 3DMark 99 
Max (zoptymalizowany pod 
Athlona), nowy procesor wy- 
padt znakomicie. Jednak spra- 
wa ma sie mniej rözowo w 
grach id Software. W wyzszych 
rozdzielczosciach (1024x768 
i wiecej) Athlon okazal sie wol- 
niejszy od Pentium II 450I 

Czy zatem nowy procesor 
AMD jest prawdziwym po- 
gromca. Pentium III? Raczej 
nie. Choö na pewno jest pierw- 
szym procesorem AMD, ktöry 
wydajnosciajest PORÖWNY- 
WALNY z Pentium III. Gdy dc- 
stane komputer z procesorem 
Athlon do dtuzszych testöw, a 
takze gdy przetestuje kompu- 
ter z procesorem Pentium III 
600, podziele sie z Wami bar- 
dziej szczegötowymi spostrze- 
zeniami. 

PitA (pila@gambler.com.pl) PS. W chwili pisania tekstu 
cena procesora wynosita oko- 
to 3300 zt. 70 [a iatkowo 
Niestety, w tym numerze wstepniaczka nie bedzie. Zostat zablokowany przez Andrze- 
ja Leppera i dzielnych rolniköw. 

Ordynator i jego gumowe pociski (jeden w brzuchu, dwa w prawej re.ce) Anglicy 

Anglik jest zawsze chudy, co wynika 
z tego, ze zamiast jesc, korzystajac z nie- 
uwagi zony/gospodarza/kelnera wyrzuca 
jedzenie do smieci. Kazdy, kto odwiedzit 
kiedys Wielka. Brytani^, wie dlaczego. 
Dzien Anglika jest zawsze taki sam - rano 
wyrzuca typowe brytyjskie sniadanie, na 
ktöre sktada sie sok z nieswiezej poma- 
raiiczy, tfusta zielonkawa kietbaska i zgni- 
te jajka na kawatku ttuszczu zwanym beko- 
nem. W potudnie wyrzuca kanapke z gaj> 
ki zwanej chlebem, wieczorem zas stek 
z wsciektej krowy. 

Anglik pracuje wytacznie w City. Kon- 
kretnie jest tarn ksiegowym. Chodzi tarn 
w czarnym gamiturze z kamizelka. i w me- 
loniku, pod jedna. pacha. majac parasol, a 
pod druga. teczke. Punktualnie o piatej, 
niezaleznie od tego, co sie dzieje, Anglik 
wypija herbate- Podobno Dywizjon 303 
osiaijna.f w czasie wojny tak dobre wyniki, 
poniewaz jego piloci nie puszczali dokta- 
dnie o piatej steröw, by tyknac cejloiiskiej 
luryzmlekiem. 

Po pracy Anglik wpada do pubu, gdzie 
wypija ciepfe piwo i dyskutuje z innymi 
ksisgowymi w garniturach i melonikach o 
futbolu i polityce. W gtebi duszy kazdy 
Anglik jest nacjonalista., izolacjonista. i fa- 
szysta., kocha swoja. krölowa., ksieeia Ka- 
rola i Michaela Owena. Przed snem An- 
glik tradycyjnie odmawia litanie do krölo- 
wej Wiktorii i pomstuje kilka minut na ge- 
nerata Pinocheta oraz Unie. Europejska.. 
Anglik jak wiadomo zyje w imperium, 
niewielkim obecnie terytorialnie, za to 
olbrzymim duchowo. To Anglia wydata 
autorytety moralne w rodzaju Spiee Girls, 
Benny Hilla, Noela Cowarda oraz produ- 
centöw filmöw z cyklu „Carry on!" (u nas 
znanych jako „Do dziefa..."). Stad tez wy- 
nika niezwykta kondycja intelektualna 
tego narodu. Kazdy dziennik na Wyspach na trzeciej stronie zamieszcza zdjeeie go- 
*ej pani z wielkim cycem, te zas, ktöre 
tego nie czynia., swöj niewielki naklad 
podnosza., publikujac nagtöwki typu: 
„Szympans i kosmici z Tralfamadorii - 
cata prawda o seksualnym skandalu w 
centrum East Endu". Anglik möwi niewy- 
raznie, co wynika z nadmiaru tradycyjnej, 
brytyjskiej flegmy, 

Podsumowujac, Anglik jest nudny, 
te.py, ksenofobiczny, uprzedzony, nadety 
i wyjatkowo gtupi. Jajojiqojg - joieuApjg 

um 
-Bfsoy i uiUBijAjeujy iUBMozAj9j>|BJBqos 
fepöq BOiuajN zoojdo ioBisojui bz Awbzs 
-BidBz XpojBisi - SMM njUBpÄM ujA; m eis 
ipsejujz etu npOMod (wAum Azpaiui zej 
oßej i oMjd j n>|SJBMBq od 9>|uo|oß Bzjd 
-ajdM 9ioAz ojbo oq 'Ajsnfl isef 09iuj9in 

•idnjß om 
-o^jbjXm - wjwsAzsm apazjd i AuoofBjzs>| 
-A/v\aiu 'AiAqoew 'AujBß|n/v\ 'AjAwopgiu 
'AuozoBfjdBz jsef jjBiod 'oBfn/wownspod 

"OUBMOMJ9S 

-qoBZ am qoAuu| -BOB5J bui qn| AuBfjd jsaf 
'e^fppM bu aizpi - mqubjs qoezjj z wAu 
-pef an (}B/wopfBuz e;s Aq)|B[ 'BpBjßAM qn|) 

9ZSMBZ 9IS afnpfBUZ >jB|Od 9IUJBJ9U99 

'JZpnU 9jS X.B], I 9Z 'npjBJ BIU9IUUZ 9IU 
00 - 9{ZpnU 9jS BMBJd BUJ 9IU giuBMopÄo 
-9pZ JJBlOd -BIU9IUJ! OßofOMS [>|mÄjZOJ >|JBd 
AoiJOJS M IMBJSOd I BIOA? 0ß9MS S9J9JUJ 

bu nouo^j m 9js efnpXoopz uos>j0Bf |9Bqo 
"!W ?« ob[b>|9zo 'oju tejqoj 9ju Xmbzsjb/v\ 
mpBy # 9Z9jduji teusBZJd buui qn| ;>juäz 

-Op pBMOSUBUj^op '(n>|9!M XX H4B9J Mpjs 
-ÄpB ipAzS)J9!M(BU Z U9p9J) BJOJUB>j BZSn 
-9PBX069UZBM9IU SOß9j5jB[BUZ(OSnds 9IS OBMOUjfBZ JSBIUJBZ 'fefnuodojd BMO>jBJ>J 
XosfejUJ JUpBy -^WB|S [9M01BIMS (LUBOiOMJ 
0UMBp9IU »LUAjJBLUZ 9Z 9IS OIMpUin fefn^ 

-jsn Ajni|n^ ajMOJisiuji^ -ijoXjods luoj^bo 
! qoXuqojp 'psopBi qoAuuejsnaju oujs 

-Bd JMOUBJS B^B|0,J 9UZ0Ajt|Od 9j0ÄZ 

njgzpnq z iiuzp&iugid z 9;s o\ 

-BJS OO - BUIBMÄZBJAAZOJOjU BZ aiUqOSZSM 

-od BUBMBuzn *B>|pBßEz z öjs oAzjgiwz 

9Z>|BJ BßOLU 9ZJB|ZpBJBZS !|B;9jUiBdBZ 
■B>|!UpOMBZ }pBJ>Jpod AZO Z09UJ |Bp9Zjds 

00 od 1 a|; bz 'niuo^j *oj^ oeitunzojz af 
-nqojd Ajopi 'Lugoiq^ pazjd gfejs 9iuBpBz 

BpB| 9|N "UJe^lOds dU 4 ![OB9J>J9J iujelujoj 
IUJAuUJ Z 9}S BZBjM 0;S9ZQ -giOÖfBZ 9UBjqn| 
9Uf9|01j BIMOUBIS j^MOjßlLUEI \ ApBJBZ0 

B>jB|Od 

[ouzoAisiMßui| ifoBijnpa oojzpoq bjmou 

-BJS M0}0dS9Z upAj Amzbu - fejjAznuj BUBM 

-ouijbjAm AzoBqonfs bzobj o>j|Ai 9i|\| ouo 
doi Azo sAog '-»bjb^s 'jeuB^jg '||nj jeAeg 
>|Bf ujodnjß wi>)B} |)|9!zp emM^ß '9uzoAz 
-niu Bjsnß oßof i[zb)(0 Azid b[b}soz auo[o>j 

-OdSEZ BIUBpB|ßO SBZOpOd J BU [fOBlS [9U 
-M9d 0^19^0 M BZOZSBfMZ 'JOZ|M9|9J M 9jS 
OBMAiJBdM Z9J jqn| ^BlOd (fLUB[0BMJ9Sq0 
■AMA BJÖfBZ 9JSBZ0 UjAj M JS9[ BJQI5J 'ffOHOd 

nfBjzpn Z9q) n>juApnq oßgMoptezj soße^ 
-Bf niuuModn>jo qn[ !foi|od qoBzoo bu M9J 
-9)sßuBß po n>js;oAM niUBMB^sop 'ifoijod 
qoBzoo bu Auoz niojq bu ezpöds '0|blu biu 

^B|Od AMjZpMBJd OBOJOPJ 'Au[OM SBZQ 

Oß9M 

-ojodououj nd9|>js 90i|O)jo eiupajsodzeq 
qnj ijjsfeiM ^guAj '^sfeitu >j9J9M>(s l ny 

-JBd M B>|MB} .0\ (BUZOIU 91U oßoj ?BMZBU 

b>jmAjzoj oq) AoBjd fat^zap \e\ Bosfäim 

9U[AoApBJJ_ ( u [9M0j0S9^ JBZQ" AZO - UJ9J 

-Bq z uBd 9i09^Aj9 bu - ü UBU4Bg a '„yojg 

BUfBl" ^BOIZpOJZQ B0|UBq0O>| tt « H B>|BqXy 

b^oq 14 qn|) M ou!/v\" ajMZBU [auzoöjzpM 

9l>(p0}S 9MOOOMO OUJM BZOZSBfMZ 

'9mo>jo>jsAm afodBu ofefBMAzods 'Bzpöds 

U9jZp AfBO ^jBIOJ 'AOBjd BUJ 9jU ZBMgjUOd 
BOUO>| Op 9fU 9|B 4 AZ9|BU B^SIOJ [OJp^ 

op 'eidojng m >jb[ gfnjzso^j 05j;sAzsm 
b 'AoBjd buj 9ju oq 'Aupoiq jsgf ^\o^ 

(AZBM 9|j '9|Aj 9JUU9JZP 

BfjdAM ouqopod Bipjij) b^jo>j!S z q9f m 
q9| eizpj >jB|Od 'grzpötßz/w ujAj m BjoAzods 

MJS9M>| /V\ •9IU9Zp9f nUJ B[B|MJ|ZOUJ9!Un n| 

-oqoij|B ioso|i oßaju zozjd guBMAzods zbm 
-9mod 'Apnqo 990p ;se[ ^jbioj AModAx 

Aoe|o^ »rsj 

J X Jd_r'^ r 
71 PUBLICYSTYKA r*si 

1 


Wydawaö by sie mogto, ze w momen- 
cie, w ktörym komputery trafity pod 
strzechy, odwieczne problemy ze znale- 
zieniem czwartego do brydza powinny 
sie skonczyö raz na zawsze. Nie tylko 
zreszta. czwartego, ale eatej tröjcy - dru- 
giego, trzeciego i czwartego. Pocza.tko- 
wo tak faktycznie wygladato. Juz w latach 
80. pojawity sie pierwsze programy gra- 
ja.ce w brydza. Wystarczyto wtaczyc kom- 
puter i uruchomiö program, aby udac sie 
w „kraine sw. Piatnika". 

Gra z komputerem ma wieie przewag 
nad gra. z zywymi ludzmi - tatwiej wy- 
grac (co prawda moga. byö ktopoty z wy- 
egzekwowaniem wygranej - „nie sztuka 
wygraö, sztuka zainkasowa6", jak ma- 
wiaja. doswiadczeni kötkowicze), ma- 
szyna pokornie musi wystuchiwaö na- 
szych pouczen i potajanek. Ponadto, 
prawie od poeza.tku programy oferowa- 
\y opcje „rasowania" rozdah - mozna 
bylo sobie zazyczyc np. co najmniej 25 
PC w kazdym rozdaniu albo co najmniej 
10 piköw (kto ma piki, ten ma wtadze). 

Niestety, ewolucja programöw brydzo- 
wych nie szta tak szybko, jak szachowych. 
Prawdopodobnie przyczyna. jest probabili- 
styczno-statystyczny Charakter brydza, dia- 
metralnie rözniacego sie od czysto determi- 
nistycznej gry, jaka. sa. szachy. W szachach 
teoretycznie mozna przewidzieö przebieg 
partii we wszystkich wariantach - to tylko 
kwestia odpowiedniej mocy obliczeniowej i 
czasu. W brydzu zawsze pozostaje element 
porozumieniasie miedzy partnerami (wtym 
przypadku pomiedzy graczem a kompute- 
rem) w licytacji oraz na wiscie, a takze staty- 
styczny Charakter samej rozgrywki - wybör 
miedzy wariantami zawsze jest obarczony 
pewnym elementem niepewnosci. Do dzi- 
siaj nie ma programu grajacego na pozio- 
mie najiepszych arcymistrzöw, takiego jak 
Deep Blue w szachach, ktöry mögtby jak 
röwny z röwnym rywalizowac z zywymi bry- 
dzystami. Jest, co prawda, „GIB" (Goren In 
Box)... Opracowany przez grupe badaczy 
sztucznej inteligencji z Uniwersytetu Ore- 
gon, dopuszczony podczas ostatnich Mi- 
strzostw Öwiata do konkursu rozgrywko- 
wego z udziatem zaproszonych arcymi- 
strzöw, uplasowat sie w srodku stawki. W 
zakresie rozgrywki i wistu doröwnuje naj- 
lepszym brydzystom (podczas wspomnia- 
nych mistrzostw pewne problemy, ktörych 
rozwiazanie zajmowato zawodnikom po kil- 
ka minut, rozwiazywal wczasie kilku-kilku- 
nastu sekund), ale nawet jego twörcy przy- 
znajsi, ze w zakresie licytacji jeszcze sporo 
musi sie uczyc. 72 •« Jeden z najbardziej znanych brydzystöw, 
Mahmood Zia, zaproponowat zaktad o mi- 
lion funtöw, ze zaden „team" czterech kom- 
puteröwzdowolnym programem nie wygra 
32-rozdaniowego meczu z teamem czte- 
rech zawodniköw wybranych przez Zie. 

Do dzisiaj nikt nie podjaj rekawicy. Nie- 
mniej pewien szwajcarski finansista ufun- 
dowat 100 000 dolaröw nagrody w meczu 
miedzy czterema komputerami, zaopatrzo- 
nymi w GIB-a, a druzyna. ztozona. z aktual- 
nych i bylych mistrzöw swiata. Mecz ten 
ma sie odbyc, kiedy tylko GIB bedzie do 
niego gotowy. Pora teraz na przeglad pro- 
gramöw zamieszczonych na Gambler CD. 

Turbo Bridge 
« 8 
Hl 7l 
♦ K q J 

4SI. „TurboBridge" to pierwszy program, gra- 
ja.cy w brydza, z ktörym sie zetknajem. 
Bylo to w 1989 roku, w czasach, kiedy 
„Windows" dopiero raczkowat i wiek- 
szosc programöw na pecety chodzita 
pod DOS-em. Miat typowa. dla DOS-a, 
uboga grafike i umiejetnosci pocza^tkuja.- 
cego brydzysty - System w pelni natural- 
ny, z konwencji tylko Stayman i Black- 
wood i gra tylko w brydza robrowego. Nie- 
mniej potrafi (za pozwoleniem) zagladaö 
w karty i „cynkowac" przy grze w obronie. 
Generalnie, jak na tarnte czasy, z Turbo- 
Bridge mozna byto stracic troche czasu 
i wspominam go z sentymentem. 

WellsBridge 

Röwniez programem pod DOS jest Wells- 
Bridge. Jest jednak sporo mbdszy. Grafi- 
ka starann iejsza, obstuga prostsza, zwta- 
szcza przy uzyciu myszy. Posiada uzytecz- 
ne opcje skröcenia rozgrywki - mozli- 
wosö zadeklarowania „swoje", „reszta 
moja", „reszta twoja". Grac mozna tylko w 
brydza robrowego. Do wyboru sa.dwa sy- 
stemy licytacyjne - catkiem naturalny lub 
przygotowawczy trefl, z Blackwoodem i Staymanem, z tym, ze otwarcie 2 w kolor 
jest zawsze naturalne, silne. Mozna roz- 
grywac rozdania losowe, z biblioteki lub 
utozone przez siebie. Jest to znaczny po- 
step. Takze umiejetnosci Wellsßridge'a 
sa. wyzsze niz Turbo. Szczegölnie ze sta- 
bymi rekami i przy grze w obronie Wells- 
Bridge spisuje sjq tylko nieco gorzej niz 
przyzwoicie. 

Bridge (Artworx) 

Jest to tez program chodzacy pod DOS- 
-em, chociaz datowany na rok 1996. Gra- 
fika jest nienadzwyczajna, draznia. zwta- 
szcza duze piksele, ale oferuje tatwa^ ob- 
stuge zaröwno z klawiatury, jak i myszka.. 
Program chodzi szybko. Do wyboru jest 

brydz robrowy lub 
mecz. Mozna usta- 
wic jeden z trzech 
poziomöw agresyw- 
nosci komputera. 
Systemy licytacyjne 
- w zasadzie dwa - 
stabe badz silne 2 w 
kolor. W prostych 
sytuacjach program 
zachowuje si§ po- 
prawnie. 

Omar Shariff 
an Bridge 

Najdoskonalszym 
brydzowym programem dosowym jest fir- 
mowany przez znanego („Dr Ziwago", 
„Jezdzcy", „Mayerling") aktora i brydzy- 
ste, Omara Shariffa, produkt firmy Inter- 
play. Graftka jest niezla, prawie „window- 
sowa", obstugiwac program mozna za- 
röwno mysza., jak i klawiatury. Jest opcja 
gry w sieci. To po prostu program innej 
generacji, takze pod wzgledem meryto- 
rycznym. Placi sie za to szybkoscia. pracy. 
Ale grywalnosc to rekompensuje. Co 
prawda gra sie tylko „w köteczko", jednak 
na bazie systemu Standard American sa. 
23 konwencje do wyboru, co pozwala 
stworzyc system nawet dta dose wymaga- 
ja.cego graeza. Niestety, brakuje sygna- 
töw wistowych. Umiejetnosci programu w 
rozgrywce i na wiscie sa_ nie najgorsze, w 
licytacji bywa röznie. W typowych sytu- 
acjach daje sobie rade catkiem niezle. 

Bridge ffor the Dummy 

Przede wszystkim rzuca sie w oczy 
draznia_ca grafika, w ktörej trudno odröz- 
nic * od ±. Obstuga jest prosta, pro- 
gram dziata dose szybko, oferuje gre 
przez modern. Grac mozna w brydza ro- S»«tb: 

6id Hunber of tricks 
ouble etfeuble PUBLICYSTYKA browego albo Chicago. W ramach sy- 
stemu licytacyjnego do wyboru sa jedy- 
nie warianty otwarcia w starszy kolor - z 
czwörki lub z piatki. 

Reszta systemu to Acolowskie 24 
i stabe dwa w kolor z Blackwoodem i 
Staymanem. Mozna ustawic poziom 
agresywnosci komputera. Umiejetnosci 
rozgrywkowe i wistowe tego programu 
nie s^ nadzwyczajne. 

Randy's Bridge 

Przyjemna szata graficzna z tatwa. obslu- 
ga.. Na tym pozytywy sie koricza. Brak ja- 
kichkolwiek opcji dostepnych w innych 
prog ramach. 

System licytacyjny jest narzucony i nie- 
co szokujacy: zalecane otwarcia z rekami 
zröwnowazonymi: z sita. 13-15 PC - pas, 
a potem 1 BA; 16-18 PC - 1 BA; 19-21 PC 
- pas, a potem skok w bez atu (!); 22-24 
PC - 2BA, 25-27 PC - 3BA. Na podob- 
nym poziomie sa umiejetnosci programu 
w zakresie licytacji, rozgrywki i wistu. Po 
prostu bubel. 

M VP Bridge 

Ten program jest zrobiony wyraznie pod 
gracza, ale niezbyt wybrednego. Niezfa 
grafika, szybkosc i tatwosc obstugi, tryb 
multiplayer, wtacznie z gra przez Internet, 
mozliwosc gry w brydza robrowego, Chi- 
cago i w meczu, w moim odczuciu nie re- 
kompensujastabosci algorytmöw brydzo- 
wych. Co prawda program oferuje mozli- 
wosc wyboru sposröd dwöch System öw 
oraz 13 opcjonalnych konwencji i w licyta- 
cji spisuje sie znosnie, ale jego gra na wi- 
scie i w rozgrywce jest bardzo staba i 
odbiera cata przyjemnosc. MVP, wbrew 
swojej nazwie, gubi w prosty sposöb lewy 
w rozgrywce i na wiscie, nie bije figura- 
mi, nie wykorzystuje fort. W helpie jest 
natomiast niezle napisany podrecznik z 
zasadami gry i wprowadzeniem do niej, 
a program oferuje opcje „trening", gdzie 
licytuje sie i rozgrywa rozdania „na zada- 
ny temat". 

Goto Bridge 

Pierwsze wrazenie niezle. Mitym zasko- 
czeniem byta dla mnie mozliwosc wyboru 
mysza odzywki w czasie licytacji z menu, 
zrobionego w formte bidding boxu, stoso- 
wanego w brydzu sportowym. Oferowane 
opcje sadosc ubogie - mozna rozgrywac 
jedynie pojedyncze rozdania, do wyboru 
sa trzy systemy bez mozliwosci dopaso- 
wania do swoich przyzwyczajeh, mozna 
ustawiac poziom sily gry komputera i ze- 
zwolic mu na „cynkowanie". 

Niestety, program jest wyraznie nie do- 
pracowany i jego licytacje, rozgrywki i wi- 
sty niejednokrotnie przyprawiaty o böl 
brzucha, niemniej byty poprzedzone sta- 
rannaanaliza, podczas ktörej mozna byto 
obserwowac dumny komunikat n My turn, 
l'm thinking". 

Niejednokrotnie po zakonczeniu roz- • 
grywki w jednej z rak pozostawata karta, 
ktöra „nie zeszta" w pierwszych trzynastu 
lewach. Let's Play Bridge 

Bogata (jak dla mnie - zbyt) grafika, moz- 
liwosö gry robrowej i meczowej, sporo 
opcji licytacyjnych, opcja gry przez mo- 
dern i w sieci - to nam oferuje Let's Play 
Bridge. Program spisuje sie poprawnie 
w rozgrywce i na wiScie, natomiast w li- 
cytacji, w ramach przyjetego systemu - 
niezle. Niemniej, jezeli silne rece trafi'a 
sie parze „komputerowej", to jakakol- 
wiek interwencja wytraca jej licytacje 
z systemu. 

Play'n'Learn Bridge 

Program ten, jak sama nazwa wskazuje, 
jest przeznaczony dla poczatkujacych. 
Faktycznie, oferowane opcje sa ubogie, 
prymitywny System licytacyjny, a sam pro- 
gram na rozgrywce i wiscie gubi wiele 
lew, nie wykorzystuje tez konwencji, ktöre 
mozna wybrac w ramach systemu. 

Walory programu to prosta obstuga 
i niezty podrecznik nauki gry w helpie. 

Finesse Bridge 

Jest to jedna z gier karcianych z pakietu 
Wild Card Games. Prosta grafika i obshiga, 
niewyszukane opcje. 
W rozgrywce i na wi- 
scie gubi lewy w naj- 
prostszy sposöb. 

WBridge 

Program francuski, 
w przyjemnej szacie 
graficznej, prosty w 
obstudze. Nieco iry- 
tujaca jest koniecz- 
nosc klikniecia na 
przycisk „continue" 
po kazdej lewie, ale 
mozna sie do tego 
przyzwyczaic. 

Do wyboru jest ro- 
ber lub duplikat. Uzy- 

wa sie standardowego systemu francu- 
skiego („lepszy mtodszy") z mozliwosci'a 
wyboru kilkunastu znanych konwencji. 
Mozna tez ustawic komputerowi maksy- 
malny dopuszczalny czas „namystu", co 
jest wazne, gdyz program matendencje do 
popadania w zadume. W grze, w typowych 
sytuacjach spisuje sie przyzwoicie. Wyda- 
je sie niezly, zwtaszcza dla znaja.cych jezyk 
francuski. 

WBridge wykazat sie w jednym z roz- 
dah zagraniem na pograniczu „Coup de 
Sztum" - rozgrywat 44. Po oddaniu 
trzech lew problemy w bocznych kolo- 
rach skonczyty sie, pozostafy do rozegra- 
nia jedynie atuty, w ktörych komputer mial 

w dziadku AW765, aw rece K 109. Zade- 
klarowat „claim" - „reszta moja". Majac 
trzecia dame w rece, nie zgodzitem sie, 
po czym moja dama zostata bezbtednie 
wyimpasowana. 

Byt to jedyny program, ktöry kilkakrot- 
nie zawiesit sie w czasie testowania. 

SmartBridge 

Program ma nienadzwyczajna grafike, 
dziata wolno i ma niepotrzebnie skompli- kowana obstuge. Natomiast „od strony 
brydzowej" prezentuje sie bardzo do- 
brze. W6r6d systemöw do wyboru oferu- 
je m.in. egzotyczny dla nas Rzymski Trefl 
- jeden z systemöw, stosowanych przez 
reprezentantöw Wtoch w latach 1957- 
1972. kiedy byli niepokonani w Mistrzo- 
stwach ^wiata (wiadomo, autor jest Wto- 
chem), Canape oraz Standard American i 
kilka uzytecznych konwencji. Mozna tak- 
ze stosowaö proste zrzutki w obronie. Sa 
proste opcje podrasowywania rozdah ge- 
nerowanych przez komputer. Szczegöl- 
nie atrakcyjne jest rozgrywanie rozdan z 
bazy danych - na Gambler CD znajduja 
sie rozdania z tegorocznego turnieju Top- 
-16 w Hadze, w ktörych mozna zmierzyc 
sie z 16 najlepszymi parami swiata. 

Umiejetnosci programu sa przyzwoite. 
W zasadzie nie udato mi sie go ztapac na 
jakims grubszym btedzie. Co prawda w 
jednym z rozdan SmartBridge zadat Blac- 
kwooda i, pomimo braku jednego asa, 
„zapodat" 7BA. Fakt, ze bez jednej, ale 
karta byta piekna... 

Easy Bridge r-j 
Jest to jedyny wsröd prezentowanych pro- 
gram freeware. Grafika i tatwosc obstugi 
(praktycznie wszystkie opcje dostepne 
przez ikony) robia doskonate wrazenie. 
Takiego interfejsu gracza nie ma zaden z 
programöw komercyjnych. W licytacji i w 
obronie program jest bardzo szybki, wol- 
niej rozgrywa. Oferuje jednak tylko brydza 
robrowego. Natomiast opcje rasowania 
rozdah sa bardzo szerokie i czytelne. Do- 
stepne konwencje pozwalaja na ustalenie 
w miare sensownego systemu, m.in. z 
„czwartym kolorem", Teksasem i Splinte- 
rem. W ramach tego systemu Easy Brid- 
ge zachowuje sie poprawnie. Stabiej idzie 
mu na wiscie i w rozgrywce - zdarzaja mu 
sie proste btedy. 

Bridge Buff 

Ekran Bridge Buffa jest bardzo czytelny, 
aczkolwiek obstuga niepotrzebnie skom- 
plikowana - zagrania partneröw i sktada- 
nie lew wymagaja klikniecia na specjal- 
nym przycisku. Dla mnie byto to mocno 
irytujace. W duzym stopniu rekompensu- 
ja to mozliwosci programu - dostepna 
jest gra robrowa, mecz i trening. Mozliwe 73 PUBLICYSTYKA L-LJ 

r*4 E jest rozgrywanie przygotowywanych 
wczesniej rozdan. Mozna ustawiac agre- 
sywnosc i site gry komputera. Do wyboru 
mamy 3 systemy i 24 opcjonalne konwen- 
cje licytacyjne. Nie ma, niestety, zadnych 
ustalen wistowych. Bardzo dobrze Brid- 
ge Buff sprawdza sie w rozgrywce i na 
wiscie. Nie udato mi sie. go ztapac na zad- 
nym grubszym btedzie. Röwniez w licyta- 
cji poprawnie stosowat przyjete konwen- 
cje. W sumie pod wzgledem merytorycz- 
nym jest to dobry program. 

Bridge Mate Wnlei a/ Uom HutfgeMAle strzowskich turniejöw amerykanskich, 
z ocen^ osiatgni^tego rezuftatu wedfug 
wyniköw autentycznych. 

Mozna ustawic poziom agresywnosci 
komputera, natomiast nie mozna - sify 
gry. Do wyboru sai trzy systemy - dwie 
wersje Standard American oraz Acol oraz 
9 popularnych konwencji pozwalaj^cych 
dopasowac system do wfasnych przyzwy- 
ezajeri. Poziom licytacji jest przyzwoity. 

W rozgrywce i na wiscie Bridge Baron 
zachowuje si§ nie najgorzej. Od progra- 
mu otakiej renomie, mozna by oczekiwac 
stosowania, przynajmniej opcjonalnie, sy- Qpbons fiacks Help 

UUim V/»LH\/HLL ►irong rj intermediäre D 
-*-fop&bottom □ Weak OPENING PREEMPTS Sound 
BM-bids O 

5onv /Rösp Light Very Light 
■ D OVER OPP« T/O DOUBLE 

INew Sult Force: 1 level ■ 2 level D 

[Jump Shrrt Force D Inv. ■ Weak D 

Redoubte Implies no frt D 

l#> NT Over Limit + Um« Weak 

[Majors ■ D □ 

iMtnors ■ D D t laiiBin iu DIRECTCUEBID OVER 

ituraf 

»trong T/O 
Icbaete 
fop & Another D VS Opening Preempts Dbl Is 

ITakeout ■ thm 3» Penalty D 

Sonv Takeout Lebensohl 2NT Fesp D »LAM CONVENTIONS Gertoer ■ 4 NT: Blackwood □ RKC ■ 1430 □ 
:tJ biete show Ist or 2nd rnd ctt ■ RKC Gerbor ■ Key Card Blackwood Q 

I (Declarative Interrogative) ■ 
Interference DOPI ■ DEPO D UEADS (cirete card led, if not in bofcl) 

versus Surts veraus Notrump DEFENSIVE CARDING 

vs SUITS vs NT 
Standard. ■ ■ 

Except D Fotcing Slayman O 
2 V Transfer to* ■ 

MAJOR OF 

üsual Min Length 

1st/2nd 

3rd/4th 

RESPOI 

Cöubte Raise Force Q li 

After Overcall, Force O li 
Corw. Ratse: 2NTB 3N 
Other Constructive Rare 

INTForcfngH Semf-F 
2NT: Forc. G IfW D 
3NT 13_ toJ5_ | 
Dnjry D Reveise □ 2-V 
Other Bergen D Cue b_ N-SCC Precision ^ £. W CC TwoOverOne » 

St/p A-4 New Font 

E^Copy CC 

/L öosc 11 to 15 StrungO Ott Upeide-Down: 11 to 15 

^Claisic Goten XK-S ^inart, jpTccigon^Sld A/ngican^Two Ovet One, 

Doskonata graf ika, prostota obstugi i szyb- 
kosc od razu nastawity mnie pozytywnie do 
tego programu. Im bardziej sie w niego za- 
gt$biafem, tym bardziej mi sie podobat - 
5 systemöw licytacyjnych, edycja wtasne- 
go systemu (wformie karty konwencyjnej!) 
z uzyciem szerokiej gamy konwencji i usta- 
len licytacyjnych oraz wistowych, wszyst- 
kie mozliwe formy zapisu (rober, mecz, tur- 
niej par), ustawianie sify gry komputera - 
tego nie spotkalem w zadnym z testowa- 
nych dotychezas programöw. Mozna so- 
bie wyobrazic bardziej realistyczny spo- 
söb oddania turnieju badz meezu, ale 
ogölne wrazenie, jakie pozostawia po sc- 
bie ten program, jest jak najbardziej pozy- 
tywne. Jego zachowanie w licytacji, roz- 
grywce i na wiscie nie psuje go. 

Bridge Baren 

Jest to jeden z najpopularniejszych pro- 
gramöw brydzowych. Obecnie mamy do 
czynienia juz z dziewiata. jego wersja., co 
zaowocowato dopracowana. graf ika., pro- 
sta. (zaröwno z klawiatury, jak i myszaj ob- 
stuga. i szybkoscia.. W trybie multiplayer 
program moze pracowac przez modern 
oraz w sieci lokalnej. 

Bridge Baron oferuje wszystkie formy 
gry w brydza - n k<Mko n , Chicago, meeze, 
turnieje. Szczegöfnie atrakcyjna jest 
mozliwosc rozegrania rozdan z mi- 74 gnatöw wistowych, czego na razie Bridge 
Baron nie potrafi. Mimo to gra sie z przy- 
jemnoscia.. 

Oxford Bridge 

Autorzy Oxfordu przygotowali produkt, 
ktöry powinien zadowoliö nawet wybred- 
nych uzytkowniköw. Obstuga bardzo wy- 
godna, ekran czytelny. Program dziata 
szybko. Dostepnych jest wiele opeji - gra 
przez modern, ustawienie sify gry kompu- 
tera, „köteezko", Chicago, mecz i turniej 
par. Komputer moze grac „jak wjasne kar- 
ty", mozna tez wprowadzaö przygotowa- 
ne rozdan ia. Zaskoczeniem w tej sytuaeji 
jest mafy wybör licytacji - tylko ubogie 
wersje Acola i Standard American oraz 
kilka prostych konwencji. 

Do programu dotaezony jest „Bidding 
Design System" - edytor umozliwiajacy 
zbudowanie dowolnego systemu od pod- 
staw. Jest on jednak dose skomplikowany 
i nie wydaje mi sie, aby przecietny uzyt- 
kownik cheiat sie nim bawiö. To raezej na- 
rzedzie dla hobbisty, ktöry lubi pomeezyö 
komputer jakims „silnym pasem" ba.dz sy- 
stemem wiasnego chowu. Ta. opeja. dys- 
ponuje jeszcze tylko jeden z prezentowa- 

nych tu programöw. 

Umiejetnosci programu w ramach przy- 
jetego systemu, a takze w rozgrywce i na 
wtecie sa. przyzwoite, a po wta,czeniu gry „jak wjasne", komputer wykorzystuje kaz- 
da, niedoktadnosc graja.cego. 

Q-Plus Bridge 

Kolejny nowoczesny program. Grafika 
czytelna, wiele opeji. Praktycznie nie do 
dodania. Okupione jest to niezbyt szyb- 
kim dziafaniem, co jednak nie jest specjal- 
nie uciazliwe wtym przypadku. Rozdania 
moga. byc losowe, podrasowane lub 
wprowadzone z biblioteki rozktadöw. 
Mozna ustawiö site gry komputera, az do 
gry „jak w jasne" i „cynkowania". Do wy- 
boru jest 10 systemöw licytacyjnych - od 
prostego Standard American po wyczy- 
nowy „sophisticated Precision". Kazdy z 
tych systemöw moze byc modyfikowany 
przez uzytkownika. Mozna tez wybrac al- 
fabet sygnatöw i zrzutek. 

Niestety, tryby gry turniejowej - mecz 
i turniej sa. dostepne jedynie przy udziale 
trzech „zywych" graezy. Samemu mozna 
pograc tylko w „köteezko". To jedyny feler 
programu. 

Umiejetnosci sa, przyzwoite - nie udato 
mi sie znalezc powazniejszego btedu. 
Gdyby gra turniejowa byta dostepna dla 
pojedynezego uzytkownika, z czystym su- 
mieniem mögtbym zarekomendowac ten 
program jako najlepszy z prezentowanych, 
a tak uwazam go tylko za bardzo dobry. 

Microbridge 

Möj „numer jeden" tego przegla_du. Czy- 
telny ekran, tatwo dostepne karty i 
odzywki, szybkosö, mozliwosc gry w sie- 
ci, przez modern i przez kabel - to atuty 
„manualne" Microbridge 8. Pozytywne 
wrazenia pogtebiaja. sie, gdy poznamy 
strone brydzowa. - mozna grac treningo- 
wo pojedyneze rozdania (losowe, podra- 
sowane albo gotowe), mecz, turniej par. 
W meezu ustawia sie site gry i agresyw- 
noäc zaröwno komputerowych przeeiw- 
niköw, jak i swoieh partneröw z druzyny. 
Sa. turnieje par zaröwno na maksy, jak i 
na IMP, przy czym rozgrywa sie serie roz- 
dan z sesji autentycznego turnieju, a 
osia.gniety przez graeza wynik jest po- 
röwnywany z rzeczywistymi rezultatami. 
W pota.czeniu ze sposobem prezentaeji 
wyniköw daje to bardzo realistyczne wra- 
zenie. 

Jeden z czterech systemöw mozna 
bardzo dokfadnie dopasowaö do wta- PUBLICYSTYKA 
u« Appl y [Alftrt * 0-4 HF 

0-4 HF 

0-c HF 

Kx 4-4 QJx HF 4-4 gjx 4-4 
4-4 4-4 

4-4 QJx 0-3 
4-4 Kx 0-3 
4-4 0-3 Kx HF 

ur 

HF 
HF 
HF 4-4 QJx S , ST 

R,ST 

R,S'f 

R,ST 

R,HST 

P-,MST 

R,HST 

R,HST 

R,HST 

R,HST 

R , II ST Podsumowanie 

W ubiegtym roku w Chicago zorganizo- 
wano mistrzostwa swiata programöw bry- 
dzowych, w ktörych startowaty trzy pro- 
gramy amerykanskie: Bridge Baron 8, 
Meadowlark Bridge i GIB oraz japonski 
Microbridge 8, niemiecki Q-Ptus Bridge i 
brytyjski Blue Chip Bridge. Zdecydowa- 
nie zwyciezyt GIB - w eliminacjach (kaz- 
dy z kazdym) zdobyf 95VP na 125 moz- 
liwych, po czym w pötfinale wygrat z 
Bridge Baronem röznica. 83 IMP w 48 
rozdaniach, a w finale pokonat Q-Plus 
Bridge 63 IMP-ami w 64 rozdaniach. 

Jest to ranking „sportowy". Ranking 
z punktu widzenia gracza na pewno bedzie 
inny. Jak uszeregowatbym programy umie- 
szczone na Cover CD podaje w tabeli. 

Jest to na pewno subiektywna klasyfika- 
cja, skazona punktem widzenia brydzysty, 
a nie gracza komputerowego. W moim 
rankingu wi^ksza. wage, przyktadatem do 
„umiejetnosci" brydzowych programu, snych upodoban. Dokonuje si§ tego 
w prosty sposöb - przez edycje karty 
konwencyjnej. Mozna tez stworzyc cat- 
kowicie wtasny System, dowolny, w spe- 
cjalnym edytorze. Microbridge stosuje 
tez alfabet sygnatöw - wyjscia i zrzutki 
naturalne. 

Umiejetnosci komputera sa przyzwoite. 
Zaröwno w licytacji, jak i w rozgrywce nie 
robi „okropnosei brydzowych". Na wi- 
scie, po uaktywnieniu opcji „obrony w ja- 
sne karty" potrafi bezlitosnie wykorzystac 
kazda, niedoktadnosc rozgrywajacego. 

Meadowlark Bridge 

Nalezy do scistej czotöwki programöw 
brydzowych, z ktörymi sie zetknatem. Bo- 
gactwo opcji jest zaskakujace - turniej 
par na maksy, na IMP-y, mecz, Chicago, 
roberek - do wyboru, do kotoru. Jezeli 
dodac do tego ustawianie sity gry i agre- 
sywnosci przeciwniköw, atakze kompute- 
rowego partnera, 6 systemöw licytacyj- 
nych i 40 konwencji w ramach kazdego z 
nich oraz wybör systemu wistowego 
(czwarta najlepsza lub trzecia-piata) oraz 
zrzutkowego (naturalne, odwrotne oraz 
wtoskie) to mamy obraz produktu prawie 
idealnego. im. Itutmmit 6^**«<Bnd9t S«i«> bete M j)kO ar>y do:nt?J ihongi»* lu yuui coavt-rfliufr« Bkfcfanu Conv«n«k»ni 

t Wc*V pump ovmtc aMt 
r rrv«coitl majori 
' Fofcing f No Trump 
' Unusual Np Ttump 
' &plmt«i tMti 
' Gimcilmg .'INT 
' Neg/thvo doubl«« 

Umil rMiai/ 3N Foice 
' Fouilh i uii fofctfig 

Jaooby2NT 

lrtV4Hla*l Mirvoi Hau* 
' RaipwnJrv« Doubl«« 
' 5 uppotl D uubtfti 

DOPi/ÜEPQ 
' Gtand Sl«m F«um 

Joid»n (Tnncoit) MJ 

I- CMcirvQ 2 flvcet 1 
Ch*«n«f Minor 

CorufcMcliv« Haut 

Sdowoy Jump SMti 
NAMYATS 
Unuiu*) vi Unutual 
Cur * Limit Rai»«/fiettfti 
Lobamohf cM«nc« 

Two Oi«moiKl Dp*nwiy OpMfimg Notiump R*ng«i 
0«« Hl Imo NT 1214 
1517 

13 15 

16-10 2021 
2022 

22 24 
21 22 AI Im IN i«bid 
rhci*b*ck Slfi^m*n 
N«w Mii-hm Foictna 
Uvlem« lo Oim Nutiump 


Natural 


ASTRD 


DONT 


C*pp^lelU 


Dn*j 


IwoBkli 


Hörn» 


SllOOQ 


* Dtuijt 


• StiwoZC 
• W«*Jl 


Um. 


Acw 


Di 


roct Cuo 


Streng 


* Mir.hMti 


2N m*v*K\* 


e G »«»• |iMf 


11 12 


Short 


• 13 15 


r' Help Altar Noriump ÖDenwt 

</ St*>KT»On 

• Jncoby Tiaritteui 
MmOf Sud Sl*>m«n 
M«nw SuM TiMiifM 

• f nn *i Tirtn»fer 

• üvibei 

tlicapa« Iram doubM 

J*C4iby Enh«m:«m«ir)la 
AccoH AoV * Non« 

Saleet 6Jad«vood 

SlMkNOOd 

* nam«*> K«y Lmti 

SmpH 

SA Yaitow Cwii 

Tun» on ttwvl'hing 

K«p|«ft SKo»n*i4d 

W«w limeti CumpMft 

Actil 

Slarxlaid Amwican 
Svtup SigiMÜno Appi»ttivan*M 

1 (ütd) • 2 ?H^p ^OK Porownanie programöw do brydza EKSTRAKLASA 

Bridge Baron 
Microbridge 
Oxford Bridge 
Q-Plus Bridge ILIGA 

Bridge Buff 
BridgeMate 
Meadowlark Bridge 
Omar Shariff on Bridge 
SmartBridge II LIGA 

Bridge (Artwora) 
Bridge for the Dummy 
Finesse Bridge 
Goto Bridge 
Let's Play Bridge 
MVP Bridge 
Play'n'Learn Bridge 
TurboBridge 
WBridge 
WeltsBridge BUBEL 

Randy's Bridge Obstuga jest prosta, grafika bardzo 
czytelna. W rozgrywce i na wiscie pro- 
gram zachowuje si^ poprawnie, w licyta- 
cji, w typowych sytuacjach jako tako. Gra 
w turnieju lub w meczu jest dos6 reali- 
styczna: mozna obejrzec po kazdym roz- 
daniu „protoköl rozdania" lub kontrolkQ 
meczowa.. 

Program ma opcje. gry w sieci lokalnej, 
a help zawiera opis wszystkich konwencji 
licytacyjnych i wistowych. 

Dola^czony program „Hand Librarian" 
pozwala na tworzenie rozdan, ktöre po- 
tem mozna rozgrywac - zaröwno rozdan 
podrasowanych, jak i konkretnych, wpro- 
wadzanych karta po karcie. dostepnosci systemöw i konwencji licyta- 
cyjnych, sygnatöw wistowych, a mniejsza 
- do tatwosci obstugi, efektownej grafiki 
i szybkosci dziatania. 

Marek Wöjcicki 

PS Petna wersj^ tekstu, zawierajaca. 
przykladowe rozdania oraz stowniczek 
terminöw brydzowych, znalezö mozna na 
ptytce a, w bieza.cym numerze Gamblera. 

Marek Wöjcicki - arcymistrz. byty mistrz Europy 

junioröw. aktualny druzynowy mistrz Polski, dziennikarz 

i publicysta brydzowy, autor m.in. ksiqzek „Brydz dla 

kazdego", „Ucytacja dwustronna", wspötautor 

„Encyklopedii brydza" PWN. 
M^»do«jta«k 18 
r*4 

i i2!5^LitMf!SSli^£^§5!^g_J^ Bndqa - .. 75 
ATNil 


o 

W ffym roku mija 10 lat od 

czasu, gdy zorganizowano 
pierwsie targi ECTS. Jubile- 
uszowe j edycji londynskiej 
imprezy, trwajqce j od 5 do 7 
wrzesnia w hali Olympia, 
nie mozna jednak zaliczyc 
do udanych. Przed rozpoczeciem targöw agencja 
Bastion, zajmujaca sie (zreszta. catkiem 
niezle) promocja., zasypywata dziennika- 
rzy danymi natemat rekordowej liczby wy- 
stawcöw, zarejestrowanych juz gosci itp. 
Zdawato sie, ze po dwöch stabszych im- 
prezach, po falach krytyki w branzowych 
pismach, ECTS powröci do minionej 
swietnosci. Wiadomo byto, ze kilka du- 
zych firm po raz kolejny nie zdecydowato 
sie pojawic na targach, ale optymizm 
organizatorow doröwnywat entuzjazmowi 
przed meczem Anglia-Polska na Wem- 
bley. Balon pekt 5 minut po tym, gdy na 
hale wystawowe wptynety tlumy. 

Na stoisku Legitechu odbyfy si? 2 turnieje: Quake'a i Quake'a III. Wzieji w nick udzioi czofowi gracze z 
Francji, Niemiet, Stanöw Zjednoczortych, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Zdrowy dysto ns? 

Jednym z mierniköw sukcesu jest liczba 
odwiedzajaeych. Hu pojawito sie w hali 
Olympii? Z pewnoscia. duzo, zwtaszcza pierwszego dnia. Organizatorzy, agencja 
Miller & Freeman nie byli w stanie na 
goraco okresliö liczby, ale mimo wszystko 
nie spodziewam si§, aby wyniki doröwna- • NOWOSCI Z TARGÖW • NO WO SCI Z TARGÖW • NOWOSCf Z TARGÖW • Cormogeddon* 

Tho Dooffh Raco 2000 
Autorzy zapowiadaja. nowy engine. Na 
obecnym etapie prac program istom uda- 
fo sie osia.gna.6 podwojenie liczby klatek 
w poröwnaniu z Carmageddonem 2 na 
takim samym komputerze. Do tego do- 
skonale opracowany efekt dymu unosza.- 
cego sjq z wraköw, wydobywajacego 
spod opon, efekty swietlne oraz soczew- 
ki. Tekstury w wysokiej rozdzielczosci. 
Tojeszcze nie wszystko. Uszkodzonesa- 
mochody bed^ gubic czesci, ktöre po- 
tem walaja. sie po drodze. Elementy sa- 
mochodu i otoczenia pomalowane meta- 76 licznajarba maja.wygla.dac jak nigdy do- 
tad. 

Maksymalna rozdzielczosc wyniesie 
2048x1768 w32-bitowym kolorze. Zapo- 
wiadane jest bardziej rozbudowane sro- 
dowisko, nowe zasady i jeszcze wiecej 
znanego z poprzednich czesci „humoru". 
Czeka nas 45 wyscigöw w 15 röznych 
miejscach na 6wiecie oraz 15 aren do 
deathmatchy. Spory nacisk bedzie poto- 
zony na tryb multiplayer. Gra zostanie wy- 
dana w II kwartale 2000 r. 

F/A-18I 
Panowie z Digital Integration postano- 
wili uraczyc nas tej jesieni nowym symula- 
torem Szerszenia. Chodzi o model E, 
zwany tez Super Hornetem. Zaczntjmy od 
strony graficznej. Ma byc piekna. Koloro- 
we oswietlenie w czasie rzeczywistym. 
Niezwykle doktadne tekstury pozwola. po- 
czuö sie jak podczas lotu na wysokosci 
200 stop. Bedzie tez mozliwo66 wykorzy- 
stania wszystkich dostepnych akcelerato- 
röw zaröwno przez Glide'a, jak i przez Di- 
rect3D. 

Zapowiadany jest catkowicie wirtualny 
kokpit. Do grania nie bedzie potrzebna 
klawiatura, jedynie Joystick i mysz. Wszy- 
stkie funkcje awioniki maja. by6 wybiera- 
ne przez nacisni^cie odpowiedniego 
przycisku w kokpicie. 

Do tego imponujacy zestaw uzbroje- 
nia, obejmujacy wszystko: od rakiet po- 
wietrze-ziemia, przez kilka wersji Mave- 
ricka, do nowoczesnych broni typu stand- 
-off. Na koniec realistycznie oddane wa- 
runki pogodowe oraz biegajace po poMa- 
dzie lotniskowca ludziki. Szokuja. wyma- 
gania stawiane komputerowi: jedynie 
P200MMX z 64 MB RAM i karta. 3D! 
Prawdziwosö tych zapowiedzi mozna be- 
dzie sprawdziö juz jesienia. br. fy ubiegtorocznym. W drugim i trzecim 
dniu byto stosunkowo pusto. 

I tak jednak znacznie gorzej byto z wy- 
stawcami. Pojawifo sie ich sporo, ale za- 
brakto najwiekszych, ktörzy nie poczuwa- 
li sie do obowiazku wykupienia pc~ 
wierzchni wystawowej, choö sam termin soft, FOX, Lion Head i Sega zainstalo 
waty sie w pobliskim Hiltonie. Nawet 
Electronic Arts, ktöry nie planowat nie 
(zgodnie z dewiza; „Wszyscy znaja. nasze 
produkty"), na piec minut przed rozpo- 
czeciem targöw wystawit niewielka. bud- 
ke dla Maxisa Zorganizowat tez pokaz, 
Kilko firm organizowafo turnieje w groch wyscigowych. Nojwiekszym pawodzeniem cieszyl sie turniej na 
stoisku Hasbro, w ktorym scigano sie na Formula 1 Grand Prix 3 (na zdjeciu). targöw dla niektörych byt dose wazny. 
Activision urzadzito pokaz w Royal Gar- 
den Hotel, dokad kursowaly limuzyny 
sprzed hali Olympii. Europress, Micro- ktöry (röwnie szybko) zdazyi w ostatniej 
chwili przetozyc na dzien nastepny. Osta- 
teeznie zreszta. przesunaj go na inna. go- 
dzine, niz zostato podane w ostatniej wer- 


NOWOSCIZ TARGÖW • NOWOSCI Z TARGÖW • Formula 1 
Grand Prix 3 
Ten produkt Hasbro otrzymat nagrode 
targöw dla najlepszej gry na PC. Rewela- 
cyjna grafika, nie spotykana dotad w 
grach tego typu, i licencja FIA zapowiada- 
ja. dluga. i przyjemna. zabawe. W GP3 
mozna uezestniezyö wsezonie 1998 ijez- 
dziö w oryginalnych fabrycznych zespo- 
lach. Pie6 stopni trudnosci pozwoli na do- 
ktadne dopasowanie realizmu gry do 
umiejetnosci zawodnika, a wtaezenie Dri- 
ving Aids spowoduje, ze nawet najgorsi 
kierowcy dadza. sobie rade. 

Stopiert realizmu jest podobno taki, ze 
bedzie sie. mozna poczuc jakza kierowni- ca. bolidu. Tory sa. doktadnymi kopiami 
prawdziwych tras, uezestniezy sie w pel- 
nym sezonie Fl Sa tez pojedyneze wysci- 
gi i tzw. Quick Race. W grze maja. sie 
zmieniaö warunki atmosferyczne, jazda 
po mokrym torze nie bedzie wiec naleza- 
ta do rzadkosci. Bolidy przed wyscigiem 
mozna doktadnie skonfigurowaö, a w 
trakeie - dokonywac niewielkich popra- 
wek w pit stopie. Aktualne informaeje o 
stanie bolidu otrzymujemy na wirtualnym 
kokpicie. 

Messiah 
Strzelanina TPP dos6 niezwykfa, moz- 
na bowiem wcieliö sie w ponad 50 posta- 
ci. Jak? Kierujemy aniotem, ktöry przybyt 
na Ziemie rzadzona. przez gangi i skorum- § I 
I 
sji zaproszenia, znalezli sie, wiee na nim 
tylko najlepiej poinformowani ludzie z 
branzy. 

Organizatorzy zalili sie na nieobecna. 
na targach Sege: na miesiac przed pre- 
miera.nowej konsoli nie promowaö jej na 
najwi§kszych europejskich targach?! Na 
zarzuty Computer Trade Weekly o nie- 
docenianie znaczenia ECTS w populary- 
zowaniu produktöw, szef Europejskiej 
Segi, JF Cecillon, odpowiedziai: - 
Sega nie mogta wykupic stoiska wielko- 
sci mojego biura, bo zaje^oby cate piQ- 
tro. ECTS jesttak waznym wydarzeniem, 
ze nie mozna staö gdzieä w rogu. Trzeba 
byö najwiekszym, najsprytniejszym, naj- 
silniejszym. 

Wyttumaczenie bardzo dyplomatycz- 
ne, aczkolwiek niewielu dato sie na nie 
nabrac. Zwtaszcza po drugim przetozeniü 
terminu premiery konsoli w Europie, tym 
razem na 14 pazdziernika. W tym czasie 
Sony i Nintendo robity swoje - do nich 
nalezaty najwieksze stoiska targöw. 

Eidos, do tej pory przygotowujacy zwy- 
kle prawdziwy show, w tym roku zamknaj 
sie, w niewielkim apartamencie. Trudno 
mu sie dziwic, skoro nawet sponsorujaca 
impreze. firma Empire wykupita niewiel- 
kie stoisko, na ktörym gosciom fundowa- 
no odsytacz do pobliskiego, skadinad mi- 
tego pubu, gdzie odbywata sie wtasciwa 
prezentacja produktöw, potaczona z kon- 
sumpcjat napojöw. I jeszcze 2 pocieszaja.- 
ce wiadomo£ci. Po raz pierwszy na lon- 
dynskich targach goscit Midway oraz 
polska firma Techland. 
Tym razem na stoisku Virgin/Interplay promo- 
wano Messiaha. Jak zwykte w przypadku tych 
firm, promocja byla kontrowersyjna, zeby nie 
powiedziec - obrazoburcza. Pfyte kompaklowq 
z materiatami prasowymi wlozono do ksiqzki sty- 
lizowanej na Biblis 

Wysokie szarze 

Zadnej firmie nie udato sie. zapetnic luki 
pozostawionej przez jedynie symboliczna. 
obecnosc Eidosu. Zadna nie wabita tak 
silnie publicznosci, nie prezentowata tylu 
swietnyeh produktöw, nie rozdawata tylu gadzetöw, nie robita tyle szumu. Niesmia- 
te pröby przedsiewzieji nieliczni. Empire 
wystat na alejki dwie wymalowane model- 
ki toptess. Acclaim sprowadzit balet no- 
woczesny oraz dwa samochody Ferrari, 
jako dowody zdobycia licencji na gry z ich 
wykorzystaniem. The Learning Compa- 
ny promowata Prince of Persia 3D przy 
pomocy odzianej w stylowe szaty modelki 
prezentujacej taniec brzucha. Z pietta na 
glowy zapatrzonych w wirujacy brzuch 
gosci sypat sie deszcz... galaretek w cze- 
koladzie. 

Nie sposöb byto nie dostrzec promocji 
Formula 1 Grand Prix 3 oraz strzelanki 
TPP Messiah, o ile kto6 zajrzat do dose 
niewyraznie oznaezonego apartamentu 
zajmowanego przez Virgin/Interplay. 

Przy komputerach nie zabrakto twör- 
cöw i branzowych staw. Objasniali zainte- 
resowanym, o co tak naprawde. w ich pro- 
duktach chodzi. David Perry, prezydent 
Shiny Entertainment, z wprawa. demon- 
strowal gre. Messiah. Pokaz Renegade, 
strzelaniny 3D rozgrywaja.ee] sie, w swie- 
cie Command & Conquer, prowadzilLuis 
Castle, wieeprezydent Westwood Stu- 
dios. Strategie czasu rzeczywistego 
Black & White prezentowal sam Peter 
Molyneux, a nowa. gre, przygodowa 
Schizm - wtasciciele rzeszowskiego stu- 
dia L.K. Avalon: Miroslaw Liminowicz i 
Tomasz Pazdan. Producenci z Blizzar- 
da, Rod Fardo i Bill Roper, przedstawia- 
li Warcrafta III, ktöry ma byc reprezentan- 
tem nowego gatunku gier - RPS (Role- 
-Playing Strategy). • NOWOSCI Z TARGÖW • NOWOSCI Z TARGÖW • NOWOSCI Z TARGÖW powana. polieje. Mieszkancy Sodomy i 
Gomory to przy niej kötko rözahcowe. 
Aniolek zwany Bob ma zaprowadzic po- 
rzadek, przy czym jego sposoby przywra- 
cania tadu sugeruja nieznajomosc przy- 
kazania mitosci. David Parry, prezes Shi- 
ny Entertainment (firmy, ktöra stworzyta 
gre), nie uwaza tego jednak za swieto- 
kradztwo - w koheu jest to walka Dobra 
ze Ztem. 

Kazda postac ma unikatowa, broh. Moz- 
na tez stosowac bardziej wyszukane spo- 
soby walki: wystarczy przejac kontrole 
nad jakas postacia (czyli wejsc w niaj, wy- 
skoczyc przez okno z pietra i w potowie 
drogi do ziemi opuscic postac. Gra za- 
wiera takze drobne smaezki: gdy aniotek 
podkradnie sie po gzymsie do okna dys- 
koteki, bezwiednie zaezyna przebierac 
nogami w takt muzyki. 

Gra powinna ptynnie chodzic nawet 
przy duzej liezbie postaci na ekranie, 
dzi^ki technice skalowania od 80 do 
8000 punktöw, w zaleznosci od liczby 
bohateröw i umiejscowienia na ekranie. 
Messiah b^dzie tez catkowicie skalowal- 
ny, wykorzysta wszystkie najnowsze udo- 
skonalenia Pentium III oraz Direct 3D. 
Premiera planowana jest na zime,. 78 Ray man 2: The Great Escape 
W drugiej czesci przeboju UBI Softu 
na rodzinnej planecie Raymana laduje 
gang kosmicznych piratöw zn^conych ta- 
twym zarobkiem. Chca. pojmac wszyst- 
kich mieszkahcöw planety i sprzedac ich 
do intergalaktycznego cyrku. Tylko Ray- 
manowi udaje sie, uciec z niewoli. Musi 
teraz uwolnic swoieh przyjaciöt i przepe,- 
dzic najezdzcöw. Potrzebna mu b^dzie 
pomoc maga Polochusa. Rayman musi 
go wi^c obudzic, zbieraja.c cztery jego 
twarze. 

W trakeie przygöd nasz bohater odwie- 
dzi wiele magicznych swiatöw. Bedzie mu- 
siaf skakac, ptywac, latac, wspinac sie, na sciany itp. Kresköwkowy Rayman wykazu- 

je sie nieprawdopodobna. zr^cznoscia. i 
skocznoscia., co pomaga mu w pokonywa- 
niu wrogöw. Piekna grafika 3D w pastelo- 
wych kolorach i ponad ezterdziesei godzin 
zabawy (czasem sporo humoru) dla mtod- 
szego pokolenia graezy. A moze ktos star- 
szy da sie na chwile skusic? 

Rayman zawita do nas juz w pazdzier- 
niku. Coancml A Conquer: 

Renegade 
Westwood Studios of iejalnie przedsta- 
wito nowa. gre, o ktörej pisalismy w nume- Narodziny gatunku 

Jednym z najwazniejszych wydarzen tar- 
göw byta konferencja Bllzzarda, na 
kt6rej miano ujawniö, nad jaka gra za- 
cznie pracowaö firma po wydaniu Diablo 
II. Odkrycie kart nie zaskoczyto dzienni- 
karzy. Juz bardziej to, ze opröcz kilku 
screenshotöw firma mogta pokazac cho- 
dzaca wersj'Q gry. Pojawienie sie gatunku 
Nagrody rozdowone byty nad wyraz szybko 
i nadzwyczaj nieefektownie. Na zdfcciu przed- 
stawkiel Take 2 odbiera nagrode, w kategorii 
„ncjlepszy wydawca roku". RPS skwitowano na razie wzruszeniem 
ramion - w kortcu w jego definicji (brak 
bazy i walka niewielkimi oddziatami, 
ktörych uczestnicy moga zdobywaö do- 
swiadczenie) mieszczasie, gry juz istnie- 
jace, Oczywiscie, liczy sie. terminologia - 
jeäli nazwa sie przyjmie, Blizzard bedzie 
uwazany za twörce nowego gatunku. 

Niezwykle licznie prezentowane byly 
wszelkiego typu gry TPP (z gatunku naro- 
dzonego troche wcze§niej), majace liczeb* 
na przewage. nad FPP. Bardzo duzo byto 
gier samochodowo-motorowych, od kla- 
sycznych wy$cigöw pojazdami znanymi z 
ulic i toröw, przez potaczenie wyäcigöw ze 
strzelaniem, po wykonywanie akrobacji mo- 
tocyklem na pipelinie lub samochodem For- 
mufy 1 - piruetöw na placu manewrowym. 

Fani klasycznych przygodöwek (w tym 
Frogger) moga juz zaczaö siakaö nosami, 
gdyz ich ulubionych gier bedzie jak na le- 
karstwo. Jeäli juz adventure, to zaraz poja- 
wia sie przedrostek action i jedynym zada- 
niem do wykonania jest zwalczanie kolej- 
nych potworöw. Ostatnia nadzieja w Cryo, 
ktöre - opröcz Atlantis II - ma w swoim 
planie wydawniczym 5 innych tytutöw tego 
typu. Wiadomo66 tym bardziej dobra, ze 
jesli ktörys z tych produktöw pojawi sie w 
Polsce, bedzie w petni zlokalizowany. 

Kontynuacji nadal duzo, choc nieko- 
niecznie kazda bedzie wiazac sie z wpro- 
wadzeniem nowego gatunku. Dominowa- 
fy przy tym cyfry 3 i 4. Opröcz wspomnia- 
nych WIM i F1GP 3, kolejnych czesci do- 
czekaja sie m.in. Settiers, Battle Isle, Si- 
mon the Sorcerer, X-COM, Tomb Raider, NOWOSCI Z TARGOW • NOWOSCI Z TARGOW . rze 9/99. Bedzie to strzelanina 3D, wyko- 
rzystujaca engine zaprojektowany przez 
programistöw Westwood. 

Akcja rozgrywa sie w tych samych cza- 
sach co pierwszej czesci C&C. Bohater- 
-straceniec zrzucony jest na terytorium 
wroga i ma wykonywac rozkazy GDI. Jak 
dotad GDI nie wykorzystywato go w ope- 
racjach, trzymajac na ostatnia chwile. 
Gracz nie bedzie mögt wybrac postaci 
ani strony, za to bedzie poruszat sie w 
wiernie odwzorowanym srodowisku 
C&C. Fabuta ma byc liniowa, choc do 
gracza nalezy wybör kolejnosci wykony- 
wania poszczegölnych zadan. 

Do dyspozycji ma broh reczna oraz 
wszystkie pojazdy kotowe (np. Flame 
Tank) i samoloty (np. Orka) wystepujace 
w C&C I. Sztuczna Inteligencja bedzie sil- 
nastronagry, realizm zas nie pozwoli, aby 
kierowany przez gracza bohater wygrat 
starcie z przeciwnikami w liczbie przekra- 
czajacej 4. Wrogöw zreszta bedzie duzo 
mniej niz w strategicznej wersji gry. 

Th© SIms 

Kolejna po Tamagotchi t Creatures 
pröba wzbudzenia w graczach uczucia 
do stworöw zyjacych w komputerze. Tym 
razem naszym zadaniem bedzie kontrolo- 
wanie matej sasiedzkiej spotecznoäci. Jej 
cztonkowie maja swe motywacje odpo- 
wiadajace ich potrzebom (np. gtöd, na- 
ströj, poziom higieny - w sumie jest ich 
9), osobowosci, zainteresowania. Moga 
robic kariery w biznesie, rozrywce, polity- 
ce i wojsku. Miedzy cztonkami spoteczno- 
sci dochodzic bedzie do interakcji, na 
ktöra wptynie stopieh sympatii miedzy 
osobami oraz naströj chwili. Jesli na przy- 
ktad kobieta nie lubi mezczyzny, gdy ten 
zechce f lirtowac - dostanie w twarz, gdy 
wreczy prezent - najprawdopodobniej 
jego dar zostanie zdeptany. 

Aby zaspokoic potrzeby Simöw, trzeba 
odpowiednio umeblowac im mieszkania, 

Modelki Empire zapomniaty przypiqc sobie kartki: „Swiezo malowane" Armored Fist, Sega Rally, a najprawdopo 
dobniej takze Fallout. Przedstawiciefe 
Blizzarda pytani o StarCrafta 2 usmiecha- 
li sie dobrotliwie, ttumaczac, ze nie sty- 
szeli nigdy o takim tytule. 

Ostalni gasi swiatf o 

Trzeba przyznac, ze mimo sprawniejszej 
organizacji nie znaleziono sposobu na 
przezwyciezenie kryzysu. „Sita grawitacji" 
utrzymuje jeszcze w Londynie wszystkich 
wydawcöw podczas ECTS, ale coraz wyra- 
zniej widac, ze impreza ma spetniac zbyt 
wiele funkcji. Juz w ubiegtym roku postulo- 
wano, by targi stafy sie wewnatrzbrytyjskie, 
na co wciaz nie pozwalaja. ambicje organi- 
zatoröw, ktörzy stusznie rozumuja., ze na 
imprezQ krajowa. nie uda sie sciagnac 
przedstawicieli catej Europy, czesci Ame- 
ryki i Azji. Ktopot w tym, ze juz w tej chwili nawet Europa chet- 
niej jezdzi na E 3 . 
Przynajmniej prasa, 
bo wystawcy od kil- 
ku lat wola. zacho- 
dnie wybrzeze Sta- 
nöw, gdzie siedziby 
ma wiekszosc firm 
branzy, a i rynek jest 
wiekszy. 

Organizatorzy 
spröbowali jednak 
znalezc kompromi- 
sowe rozwiazanie, 
dodajac do nagröd 
ECTS kategorie „naj- 
lepsza brytyjska fir- 
ma". Powstaty takze specjalne nagrody 
w kategorii „najlepsze na targach..." dla 
firm wystawiajacych 
w Olympii, aby moc- 
niej zwiazac je z im- 
preza.. 

To wszystko oka- 
zato sie jednak nie- 
wystarczaja.ce. Spo- 
ra czesc prasy (a za- 
pewne takze wy- 
stawcöw) nadal 
uwaza, ze ECTS nie 
spetnia ich oczekt- 
wari. Nie jest je- 
szcze za pözno na 
rozpoczecie dziatan 
naprawczych. Trze- 
ba jednak podjac 
bolesna. deeyzje: czy nadal konkurowac z E 3 , pozostajac 
impreza swiatowa (co po raz kolejny nie 
bardzo sie. udaje), czy zadowolic sie Ska- 
la paneuropejska (obnizyc koszty, bo- 
wiem ponad 350 GBP, czyli ok. 2000 z\ 
za nie zabudowany metr hali wydaje sie. 
cena. zaporowaj lub ograniczyc sie do 
rynku brytyjskiego (i skonczyc z ECTS- 
-em takim, jaki znamy). 

Organizatorzy przezornie rozpoczeji 
przyjmowanie zgtoszen na przysztorocz- 
na edycje. Mimo takiej zapobiegliwosci, 
mozna juz robic zaktady, kogo zabraknie. 
Liczba nieobecnych zalezy tylko od tego, 
jak dobry bedzie ten rok dla europejskie- 
go przemysJu elektronicznej rozrywki. 

Niespecjalny wystannik 
Sir Haszak 
Apartament Foxa odwiedzH Obcy. • NOWOSCf Z TARGOW • NOWOSCf Z TARGOW • NOWOSCI Z TARGOW • zarzadzac ich zyciem (choc podobno w 
sytuacjach kryzysowych poradza. sobie 
sami), taczyc w pary i rozmnazaö przez... 
pocatunki. 

Stars! Supernova 
Wielu mitosniköw gier strategicznych 
rok 2000 zapamieta jako rok premiery 
Stars! Supernova. Zapowiadany na 
pierwszy kwartat sequel najlepszej turo- 
wej strategii kosmicznej, jaka. zdaniem 
wielu graczy jest Stars!, z jednej strony 
bedzie miat znacznie atrakcyjniejsza gra- 
fike, z drugiej zas - bedzie przeznaczony 
dla przecietnego stratega, a nie tylko dla 
fanatyköw precyzji. Osiagnieto to nie dro- 
ga. uproszczenia gry, ale dzieki zautoma- tyzowaniu wielu procesöw, ktörych opty- 
malizacja wymaga w Stars! catej uwagi 
doswiadczonego gracza (m.in. transpor- 
tu mineraföw i kolonistöw). 

Zasadniczy schemat gry nie zmienit 
sie.. Gracz jest wtadca. rasy o kosmicz- 
nych ambicjach, ktöra walczy z innymi o 
dominacje w Galaktyce, kolonizujac nie- 
przyjazne planety i toczac epickie bitwy 
kosmiczne. Poprawiono tryb dla jednego 
gracza - bedzie wiele scenariuszy i jedna 
kampania, trwaja. tez prace nad samo- 
doskonalaca. sie Sztuczna Inteligencja- 
W gre wbudowano mechanizmy utatwia- 
jace korzystanie z rozmaitych narzedzi dy- 
plomacji. 

Najbardziej jednak zmienita sie graf ika. 
Po podjeciu decyzji o wspötpracy z Empi- 
re autorzy gry, Jeff Johnson i Jeff McBri- 
de, skorzystali z ustug zespolu artystow, 
ktöry nadat grze forme, na jaka, dawno za- 
stugiwala. 

ToMb Raider: The Last 
Revelation 

Kolejny odcinek przygöd Lary Croft 
mögtby nosic podtytut „Powröt do korze- 
ni". Autorzy gry wystuchali wreszcie pod- 
noszacych sie zewszad gtosöw krytyki, 
Lara wraca wiec do swego podstawowe- 
go zajecia, czyli penetrowania starozyt- 
nych lochöw. Tym razem los zaniesie ja. 
do Egiptu. Akcja bedzie sie rozgrywac w 
Gizie, posröd piramid, w komorach gro- 
bowych, petnych putapek i niezadowolo- 
nych lokatoröw, a takze w zautkach Kairu, 
w Aleksandrii, Karnaku i Dolinie Krölöw. 
Ludzi wsröd przeciwniköw bedzie niewie- 
lu - chyba ze wliczymy takze bytych... 

Autorzy obiecuja., ze tym razem gra be- 
dzie polegata na rozwiazywaniu zagadek 
(a nie szukaniu ich) i eksploracji (a nie 
biegach przetajowych). Niektörych prze- 
ciwniköw nie da sie pokonac zwykrymi 
metodami, trzeba bedzie pokombinowac. 
Wrogowie maja.tez byc nadzwyczaj inteli- 80 Gwiaxdy ECTS '99 
Uroczyste rozdan.e nagröd, zwanych Gwiazdami. byto zazwyczaj zwierVczeniem targöw. Wydawcy gromadzili *e w ja- 
M ekskluzywnym miejscu, by wysluchaÄ werdyktu dzienn.karzy i sponsoröw imprezy. Tym razen, rozdanie wyglada.o 
mezwykle zaloän.e. Nie sktamie, jeS li stwierdze. ze ostatnia Gamblenada prezentowata wyzszy poziom (cho<5 na ECTS z 
pewnoÄca byJo wiecej stacji telewizyjnych i nagröd do rozdania). Ceremonie przeprowadzono w ekspresowym tempie 
na galen. w ttoku. tworzonym gtöwnie przez przecr.odza.cych, a nie bioracych udziat czy obserwujacych ja- Na nie sie 
zdafy pröby wprowadzenia uroczystego nastroju: wszystko wyglada»o sztucznie, a laureatöw nagröd regionalnych nawet 
nie ogtoszono. * Llsta nagrodzonych: 

Nagroda CTW za marketing 

Nagroda MCV dla najlepszej firrny brytyjskiej GT Interactive za 
Eidos Interactive Nagrody przyznane przez panel 400 europej sklch sprzedawcöw: 
Wydawca roku Take 2 Interactive " 

Wydawca konsolowy roku Sony 

Najlepsza konsola Sony p [ayS tation 

Najlepszy sprzet roku n v,dia 

Nowe nagrody targöw przyznane przez 25 europejskkh dzlennfkarzy prasy fachowej: 

Najlepsza gra targöw ISS Pro Evo | utionr Konamj 

Najlepsza gra targöw PC Formula 1 Grand Prix 3, Hasbro Interactive 

Najlepsza gra targöw PSX | SS Pro Evolution, Konami 

Najlepsza gra targöw Nintendo Donkey Kong 64, N.ntendo 

Najlepsza gra targöw Dreamcast R ea dy 2 Rumble, Midway 

Najlepsza wieloosobowa gra targöw Rainbow Six: Rogue Spear. Red Storm Nagrody reglonalne przyznawane przez 

Gra roku w Japonii 

Gra PC roku w Hiszpanii 

Konsolowa gra roku w Hiszpanii 

Gra PC roku we Wtoszech 

Konsolowa gra roku we Wtoszech 

Gra PC roku we Francji 

Konsolowa gra roku we Francji 

Gra PC roku w Europie Wschodniej 

Konsolowa gra roku w Europie Wschodniej 

Gra PC roku w Beneluksie 

Konsolowa gra roku w Beneluksie 

Gra roku w Skandynawii 

Gra PC roku w Niemczech 

Konsolowa gra roku w Niemczech 

Gra roku w Rosji wybrane plsma danego obszaru: 

Ultima Online: The Second Age, Electronic Arts 

Commandos; Behind Enemy Lines, Eidos 

Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendo 

Baidur 1 s Gate, Interplay 

Tomb Ratder III, Eidos 

Half-Life, Sierra 

Meta! Gear Solid, Konami 

Haff-Life, Sierra 

Tekken 3, SCEE 

Outcast, Infogrames 

Metal Gear Solid, Konami 

RollerCoaster Tycoon, Hasbro Interactive 

Tomb Raider III, Eidos 

Tekken 3, SCEE 

Half-Life, Sierra TROJWYMIAROWA STRATEGIA 
CZASU RZECZYWISTEGO 

tak dramatyczna 

jak moze byc 

sama wojna 


n u 1 NOWOSCI ZTARGOW • NOWOSCI Z TARGÖW gentni, uparci i mobilni - byle przepasc 
czy sciana to dla nich nie przeszkoda. 

Engine graficzny jest zasadniezo ten 
sam, choc przebudowany od podstaw - 
dodano m.in. zaawansowane efekty 
swietlne i mapowanie wypuktosci. Uno- 
woczesniony zostat interfejs uzytkownika, 
pojawit sie tez dziennik, w ktörym Lara za- 
pisuje swoje spostrzezenia. 

Premiera zapowiadana jest na koniec 
listopada 1999. 

Warcraft III 
Tym razem graeze wybieraja. sposröd 6 
ras (a nie 2). Na razie ujawniono, ze obok 
ludzi i orköw wystapia. demony z Pfonace- go Legionu. Nie beda. bynajmniej pocho- 
dzity z piektet, ale z innego wymiaru, a 
Azeroth odwiedza. na kometach. 

Sama gra ma byc potaezeniem role- 
-playing i strategii. Bohaterowie beda. 
zdobywac doswiadezenie, doskonalic 
cechy, uzywac przedmiotöw i czaröw, 
wykonywac misje, ale jednoczesnie po- 
prowadza. znacznie mniej liezebne od- 
dziaty potworöw niz w drugiej czesci. 
Jednostek niektörych typöw nie bedzie 
mozna rekrutowac, jesli sie nie kontrolu- 
je specjalnych, legendarnych bohateröw 
okreslonego typu. 6wiat gry obfitowac 
ma w niezalezne postacie, wedrowne 
potwory, neutralne miasta, warownie i 
swia.tynie. Nie znajda. si<? natomiast w 
grze scenariusze, w ktörych trzeba bu- 
dowac baze. 

Warcraft III zostanie wyposazony w na- 
rzedzia do projektowania kazdego ele- 
mentu gry. Gracz nie tylko stworzy wtasne 
mapy. Zaprojektuje tez wyglad postaci, 
okresli cele misji, rodzaje jednostek, za- 
chowanie Sl, atrybuty i speejalne umiejet- 
nosci zyskiwane przez posiadanie okre- 
sfonych przedmiotöw, a takze czary. 

Premiera gry przewidywana jest na ko- 
niec przysztego roku. •MM 


*m* * + Qö QU GÜ (S) 

ü) tu (J3J Qu 

-w |] 4L 

■ » ■■ UM 
■■ ■ 

£9 Infn.m.,, j , n ih/ 444 

Wytyfct i-H. i 

iMlaitiol WWW pitiy II |)| ^ ) 

4 * s ■ am FELIETON ra Widziane % Zacif zo 
Piractwo w Polsce rozpanoszyto sie. do 
tego stopnia, ze ostatnio nawet na skrzy- 
zowaniu koto mnie pojawitsie; pari ztorba, 
turystyczna, petna. kompaktöw, No do- 
brze, wymysHtem go sobie, ale jakos mu- 
eiatem zaczaö felieton. Zreszta nawet je- 
sli jeszcze go tu nie byto, to widziatem go 
w wielu innych miejscach, mniej ruchli- 
wych niz skrzyzowanie koto mnie, wiec i 
tutaj moze w kohcu trafi. Ten pan z kom- 
paktami zalazt juz za sköre. wszystkim, 
lacznie z Amerykanami, ktörzy nawet za- 
czeli nam groziö sankcjami, jesli czegos 
z nim nie zrobimy. 

Problem z Amerykanami polega natym, 
ze lepiej z nimi nie zaczynac. Ostatnio 
przekonal sie o tym na wtasnej skörze pe- 
wien zupetnie inny pan, z potudnia Europy. 
Hobby tego pana nie polegato na handlo- 
wantu kompaktami, tylko nawyrzynaniu sa.- 
siadöw, ktörzy nawet nie mieli amerykaii- 
skiego copyrighta - a i tak Amerykanie zro- 
biii z niego marmolade. Dlatego bytoby le- 
piej, gdyby pan z kompaktami przestat 
wchodzic Amerykanom w droge. Jesli bo- 
wiem zdecyduja sie z tym naszym panem 
zrobic porzadek, to - jesli bedzie stat na 
mojej ulicy - zeby nie wiem jakiego lasera 
uzyli do naprowadzania, jak ta bomba go 
trafi - to möj dorn nad ptotem przeleci do 
sasiada. I nie dosö, ze bede musiat zapta- 
cid za wywöz gruzu, to jeszcze okolicz- 
nosci zmusza mnie do przeprowadzki z po- 
wrotem do Mamusi. Kto juz sie od rodziny 
wyprowadzif, wie, co to znaczy. 

Ztego wtasnie powodu ucieszyiem sie, 
kiedy ustyszatem w telewizji, ze Minister- 
stwo Kultury i Sztuki skieruje do Sejmu 
nowelizacje kilku ustaw, co spowoduje, 
ze piractwo bedzie scigane z urzedu. W 
prawniczym zargonie oznacza to, ze tego 
pana ztorba petna. kompaktöw poticja be- 
dzie miata obowiazek scigaö sama z sie- 
bie, jak go tylko zobaczy. Obawiam sie 
jednak, ze w praktyce äciganie z urzedu 
bedzie wygiadato tak, jak do tej pory, czy- 
li policjanci i prokuratorzy beda siedzieli 
w urzedzie i äcigali pana z torba zdalnie, 
liczac na to, ze w kortcu sie pomyli i wej- 
dzie jako akwizytor do Prokuratury Gene- 
ralnej albo Komendy Glöwnej, albo w 
koncu zacznie mu dogryzac sumienie. W to drugie nie wierze, bo widziatem z bli- 
ska torbe turystyczna. z ktöraten pan cho- 
dzi - tak nabita ptytami, ze na sumienie 
nie ma w niej miejsca. Za& pierwszy wa- 
riant policja i prokuratura wykluczyta juz 
dawno, wywieszajac na drzwiach kartki 
„Akwizytorom wstep wzbroniony". Sytu- 
acja wyglada wiec ponuro. 

Zamiast scigaö tego pana, mozna by 
przestaö u niego kupowaö, dzieki czemu 
wymarrby jak dinozaur. Cöz, kiedy na ten 
wariant nasze spoteczehstwo nie chce 
przystaö, wolac wydaö na plyte (zazwy- 
czaj z nieco gorsza. poligraf ia) 20 ztotych 
a nie 60 (albo 160). I ja sie specjalnie 
spoteczeristwu nie dziwie- Raczej dziwie 
sie sam sobie, ze jak juz cos" kupuje, to w 
skiepie. Ale to ja, jakis porabany wyjatek 
tak robie, za$ cata reszta spoteczenstwa 
woli kupiö tanio, zamiast drogo, co jest 
niestety objawem zdrowia psychicznego, 
a nie wykrzywionej moralno^ci. 

W sumie wiec dobrze sie stato, ze MKiS 
zamierza wystapiö z inicjatywa ustawo- 
dawcza, bo najwyrazniej bez patki ani rusz. 
Ta uzywana do tej pory byta troche za kröt- 
ka, teraz wiec bedzie nieco dtuzsza. Tylko 
jako£ nie chce mi sie wierzyö, zeby byia 
wystarczajaco dtuga, aby dosiegnaö pana 
stojacego na skrzyzowaniu. Ale moze kie- 
dys uda sie tak go traf iö, zeby ptyty rozsy- 
paty sie po chodniku. Wtedy znowu stanie- 
my sie przyjaciötmi Amerykanöw. 

Nacz. w st. spocz. MULTI! 
RWIb . 

ul.Okopowa 78 01 -042 Warszawa 

c<§. css> cr^o cp» u~r 

Dowolne konfiguracje zestawöw PC po bardzo atrakcyjnych 
cenach z 3-tGtr»i*zi GWM=*j*\iSJCWj£i. 111 

Moiesz wymieniö sfary kamputer na nowy - przyjmiemy 

stary Komputer w rozliczeniu. 

WymianianiY star& ul ywane monitory, xttukBÜü omz 

jQguiQwyAubJ&t utywany sprzQt po korzystnych 

-cenach. T€L. (0-22) 

Sims t flX (0-S2) 636-88-27 
odpn-pt 
wgodz.lM8 KARTY GRAFICZNE I AKCELERATORY: III PLROM 

ZESTAW KOMPUTEROWY: 

INTEL PENTIUM II 366 MhzCELERONA+tMctcln 

Pt-.G*L, PC BX 233-800 Mhz AGP AT 

32 MB DIMM 100 MHz 

HDD 4300 MB ULTRA DMA 

CD-ROM 48x LG 

SOUND PRO 3D 16 BIT fN'R 

OBUDOWA MINI TOWER AT 

FDD 1 .44 MB 

KLAWIATURA zg, z WIN 95' 

MYSZ 

SVGA 8MB AGP 

ROZSZERZENIA ZESTAWU W FORMIE DOPtAT: 

ZAMIAN A PRQCESQRA NA: 

INT^I, PE NTIUM II 4QC MHz CEL£RON A »128 cach fl §0 

INTEL PE NTIUM II 433 Mte CELERON A »128 cadie 16Q 

INTEL PBfTlUM H m Mte CeigRQMA±12a-<acbg 2ZÖ 
INTEL PENTIUM II 40QMH2 53Q 

INTEL PENTIUM II *50 MHz Z£Q 

I NTEL PENT IUM III 450 .Mr» fififl 

INTEL PENTIUM |H §0Q Mte 1540 

INTEL PENTIUM III SSO Mhz 3ß60 

DOPLATA DO STAND ARDU ATX - 100 z* II! 
CEN A - 1 800 zl HATV ZE9 TAW WOMTOR 1 9 

PftOMOCYJKY* DAEWOO-0AYTEK Pl6ttWS2A 

VWtATA 

f10r%) - 

RATA 

NfE5*€CZNA 

.NA 12M<:¥ 
- NA tö M-CY 
• NA24IKE 110 rl 150 9« Ü 
8162 z! C7zl * 247 00x1 59 55rl 
42.02 fl 

3mn 219S4JI 
1M.91 XI 
121 61x1 WYMAGANE ZA W Z PfUCY O DOCH OOWÖO OS 

DOK UM EN T Y 1 1 DOC ZE ZtUECCIft; 18 MlttUM 10% I WUT V A Max INTEL 740 8MB SGRAM AGP 180 

A-M« ■ S3 S* vage 30 8MB AQP TV OUT 185 

A Ma« Riva TNT 16MB 320 

AM». 53 Sevage Pro 32MB MO 

CrpÄva RNa TNT 16MB AGP OEM 375 

Croatovo RNa TNT 16MB PCJ 80X 3«0 

CraaüvB Banühaa - Entoniq 16M8 AGP OEM 315 

Craalfw» BanahM 16MB PCt BOX 3«0 

Craabv« Blast» Sava^a 4 32MB PCI 505 

Creativ* Bla»tar Sa vage 4 37MB AGP S05 

Craaave Blaat« Rrva TNT 32MB 2 UI»j» TV-wjI 1 025 

Mjhi « MILLENNIUM G230 BMB AGP 335 

Matmj MILLENNIUM G2Ü0 BMB SGRAM AGP 440 

D4*mtMu) VIPER V550 16MB AGP OEM 500 

Dtamof*! VIPER V770 32MB AGP OEM «05 

STB STB 3CH=7( VaodO&3 2QO0 16MB AGP OCM SOS 

STB STB 30FX Voodoo3 3000 16MB AGP OEM 715 

ART OoKoda/PCI (DVD} 3 SS 

ART Dakodtf PCI * PILOT (DVD* 410 

Voodoo2 12IVIIB 330 

AVER CAPTURE TV TELCTEXT 325 

AVER JOY TELETEXT * PILOT 440 

AVER PHONE TV TELETEXT ♦ PILOT WEW. 400 

TV TUNER FM +PILOT 360 
ZOLTRIX TVMAX CAPTURE TV PAL DM TELE TEXT 230 
PROVIOEO PV-951T CAPTURE TELETEXT WEW 335 

PROVIDEO PV-951TF PHONE TELETEXT WEW 390 AH In Wondar Pro 4MB SO Rag« Pro. 4ml>. TV Tunar. AGP 430 

All In Wondar Pro «MB30 Raga Pro. flmb, TV Tunar, AGP 4S0 

Raga FURY iCmbRaga 128. 16mb, AGP 355 

Rag« FURY 16 mb TVRaga 1 26, wyjicla talawieyjrta, Sgram 435 

Raga FURY 32mbRaga 128. AGP 590 

R aga FURY 32m b TVRaga 1 28 . AGP 640 
VR 100GOkulary alafaoakopöW* do Kart ASUS AGP-V3800/TVR 150 

VR lOCZaalaw atafaoakopowy do karl ASUS V3400 I V3800 SM 

AGP V3400TNT 16PBnVlda RIVA TNT 425 

AGP-V340Q/l6/TVnV1dla Riva TNT, 16mb ra«n. wyj4cla widaa 450 

AGP-V3400TNT/l6mb/TVnVit«B RIVA TNT. wa|'wy| wideo 515 

AGP-V380O'l6nVldla Riva TNT II, I6mb SGRam 640 

AGPV360O'32nVldla Riva TNT II, 32mb SGRam 610 

AGP-V380O/TVR/32nVidla Riva TNT |l. 32mb SGRam, «*>*, mmm 81 

AGPV380O Ul1r» DaluxaTNT II Ultra, 32mb SGRam 1260 
, WaiAVyJ wid.o. wyjacla VR, Okulary VR 

TNT VanURIva TNT2 Vant*. 8mb SORun, AGP 255 

SNIPERRfva TNT. 16mb, AGP, S/W OVO 330 

Snlpar? (oamjRtva TNT2, 32mb, AGP 675 

KARTY MUZYCZNE 

YAMAHA 3D FULLDUPLF1X 55 

DIAMOND SONIC IMPACT S9Q PCI 135 

SOUND BLASTER AWE 64 PCI OEM HO 

SOUND BLASTER l_IVE OEM 270 

SOUND BLASTER LIVE BOX 7SO MONITORY 695 

750 

815 

1165 

1270 

Iota 

1B9& 
2260 WONfTDRY CTX ■ 3 lala gwarancja 17" VL TO0 T0 kHz . OSO . PIP 0,28 

1 T MS 700 MULTIMEDIA . OSD P*P. 28 

17 VL 710TTCO *95 OSD PAP 26 

17" VL 710ST SHORT TUBEUSB. OSO PAP, 0.26 

17" VL 700 SLT SHORT TUBE. OSD, P*P. 0.26 

19" VL950TNiflh Contrast OSD PAP 1270 
1580 
I83S 

1815 
1365 
2370 RpZSZEKZENIE PAMI^CI 

PO $P R A Mj£4MB (DIMM) 13Q 

PO 3Qf *AM 1g/JMB ( Dir yJM) MQ 

CD-ROM OOPLATY. 

LGDVD4X/32* l4ö 

HITAC Hl DVD GO-2300 1 40 

CREATIVE DVD ZESTAW ( N A P E. D * KARTA) 4M 

TVVAROE DY3KI - DOPLATY 

MDD 6400 1V1Ö ULTRA OMA OO 

HDD 8400 ftrtB ULTRA OMA 160 

HDD 12900 MB ULTRA DMA MO LGS205ILRNI15 0.28 

LG 57 SN 15 OSO DIGITAL 0.28 

LGS7M15 0^8 

LG SW775N 17 0,28 

LGTTyiT 0.26 

LG 795SC 17 100MHz 0,2« 

LG T95FT 17 FLATRON 0.24 

LG 795FT 17 FLATRON PLUS 

+ kuchanfca mikrefalowi 

LG 91 DSC 19 

LG 300LC 15 LCD 

LG SW216SC 21 

Samsung 510b 15 

Samiung 550b 15 

Samsung 750a 17 

Samsung 710b 17 

Samsung 700p* 17 

Samaung 700 IFT • DVD SxSPEED 2475 

Samsung 900p* 19 2605 

Sama ung 1 0OOP 21 5930 

II] PROWADZIMY NAPRAWY USZKODZONYCH MONITORÖW Hl 2285 

4975 

4130 

700 

010 

1225 

1525 

IHM 19" VL S50ST SHORT TUBEUSG. OSD P&P 0,26 2665 
21" 2195 XEOSD P&P MONITOR KCL 0.2S 4370 

21" EX 1200 High Contra*» ( pox 0,22mm ) 4475 

.Hub USB BNC 

MONITORY CTX FUTURA TRVNITRON 
• 3 lata gwarancjl IS" PR 500T 0,25 1280*1024 
17" PR 700T 0,25 1260x1024 
17" PR 711 T 0,25 1600*1200 955 
IS9 5 

1830 ARCUS/TVM MONO»" 385 

ARCUS MONO LR 14' 315 

ARCUS LR N! DIGITAL 15* «« 

ARCUS LR Nf DIGITAL 17" »M 

DAEWOO DAYTEK 15" OSO 67Ü DRUKARKI 

HP OE5K JET 810C *8« 

HP OESK JET 710C »80 

MPOESä JETtlSC 11 80 

HP DE SK J ET l*«; 1 1 80 

HP OESK JET «95 1 *•© 

HPOESK JET1t20C|AJ) 8110 

HP LASER JET 11 W 1 710 

PanaaonlcKX-PeiSoLASEir »60 

PjuiB»onbc IKX-C100 LASER 1 1 80 
Fwwenlc KJt^PflMO LASER eaSWmlr 1*80 

Wykonujemy uslußi w zakresie wymtany 
Inycfi C£hftQM.öw. 


SS H «%£% 
*> NAGRYWARKI CD 

CDREC HP 75701 CD -RVV 2/2734 760 

CD REC HP 81001 4/3J24 CDRW IDE 1020 

CDREC PHILIPS CDRW 2/2/6 IDE 750 

CD-REC YAMAHA CDRW 4/4716 IDE 1220 >3< -ptyt g föwnych procesoröw. twardych 

kart graficznych. monüoräw 
Moniu/omy cD-ROM'y. karty ä£wi$kow&*. pami$ci RAM. 

ZESTAWY PODZESPOLÖW DO MODERNI2ACJI: 
PR0CE50R PH CELERON 366A 

♦ PtYTA GlÖWNA PC BX 233-800 Mhz 
(100 Mhz FSB) AT AGP 

♦ 32 MB RAM 100 Mhr 
CENA830zl 

XU Przyjmuieiriy jac rozliczentu u±>urvjarie podzcspoty HL. 
MOieSZ UNOWOCZE£iSJt<5 SW&J KOMPUTER NA RAlTY 

posinnnMV nöujNicz ui spazcdaIv trnic uivuinNc 

ZCSTflUIV I PODZCSPOtV KOMPUTCflOUIC PROCESOR Pll CELERON 366A 

* PtYTA GLÖWNA PC BX 233-800 Mhz 
{100 Mhz FSB) ATX AGP 

* 32 MB RAM 100 Mhz 

* OBUDOWA MIDI ATX 
CENA930 Zl PROCESOR PH CELERON 366A 

♦ PLYTA GLÖWNA PC BX 233-1064 
(100 Mhz FSB) ATX AGP 

+ 32 MB RAM 100 Mhz 

♦ OBUDOWA MIDI ATX 
CENA 1150 z* Mhz SKANERY 

LG SC AN WORKS SW36 

LG SCANWORKS SWS* 

Mualaa MUSTEK SCANEXPRESS 1200P 

Muatak MUSTEK SCANEXPRES 6OO0SP 

Mualak MUSTEK SCANEXPRES 12O00SP 

Pfumtaa PLUSTCK OPTICPRO A3 

HP SC AN ER C7167A SCAN JET 5200C 

HP SCANER C7177A SCAN JET 4?O0C 

HP SCANER C7 187 SCAN JET 52&0C 335 
495 

325 
495 

675 

1070 

505 

9'<G 
1230 GIOSNIKI CREATIVE PC WORKS CSW 100 SUB-WOOFER 230 

GLOSNIKI CREATIVE SOUNDWORKS CSW 200 23W 485 

GLOSNIKI CREATIVE PCWORKS 4PTSURROUND OEM 360 

GLOÄNIKJ CREATTVT CSW 350 SUB-WOOFER 68W 630 

GLOSNIKI CREATIVE FPS 1000 ♦ SB UVE 630 

GLOS NIKI CREATIVE EPS 20O0 DIGITAL 1035 

GLOSNIKI CREATIVE DESKTOP THEATRE 1 355 FAX M0DEMY 

Zoltni ZOLTRIX 56000 Vom» SP PCI Rockwefl HCF 1 70 

Zemt ZOLTRIX $6000 Voice SP Zewnmny Rockwefl 330 
Zdtri« 20LTOX 5600 VMct PCMCIA 3 1 5 

USRototlcs USR »ORTSTBR 5600 ZEW MESSAGE PLUS 645 

beb iu)t¥WÄMi womBOOKü *®« o PiwiniyRffl - ß W m 

Hl l%40ZL,i+VOg€?: £>OSTAlVTr i>€> KLiENTA 111 
111 MA TEKE1VIE CA^EGO KRAJL) 111 

tu Sprzedajemy wysylkowo podzespoty komputerowe /// 

■ II Sprzeclc>Jemv «« «nTV III 
III Prcitui« 8m«i8 «cht«» tf^olsk 82 NTT SYSTEM jest producentem komputerow 
zgodnych z normg jakosci ISO 9001 Wszystkie komputery produkowane przez firm$ 
NTT System sa przystosowane do pracy w roku 2000 


NOWE CENY, 

NOWA JAKOSC, NOWY PRODUKT 

SAM PC - WSAMRAZ SAM-PCS Do komputerow 

SAM PC 
dotqczamy pakiet 
oprogramowania 
w ktörym znajdziecie 
4 atrakcyjne gry, 
programy do nauki 
jezykow obcych 

i gratis 

srodki czyszcza.ce NTT. 
Cena pakietu 99 z\ netto. procesor Intel® Celeron™ 333 MHz 

pamiec operacyjna 32 MB SDRAM 

karta graficzna SVGA 4 MB AGP 

karta dzwiekowa 

dysk twardy 4,0 GB 

kieszeh do dysku twardego 

naped dyskietek 1 ,44 MB 

naped CD-ROM 32x 

klawiatura 

mysz + podkfadka 

System operacyjny WIN 98 
celeron PRoceasojR TM iSUMC fVKfflJMtetSlllt 

j > > > ) ) i / i <j • Q / 


SAM-PC L 


pentium®/// SAMSUNG *!> . > > ) > i i > > > 4 * 
procesor Intel® Pentium® III 450 MHz 

pamiec operacyjna 64 MB SDRAM 

karta graficzna SVGA 16 MB AGP RIVA TNT 

karta dzwiekowa Sound Blaster AWE 64 

dysk twardy 8,4 GB 

naped dyskietek 1 ,44 MB 

naped CD-ROM 40x 

klawiatura multimedialna 

mysz + podktadka 

System operacyjny WIN 98 »JL, 

Szczegötowe informacje dotycz^ce 
ratalnej sprzedazy oraz cen komputerow 
uzyskasz w sklepach i oddziatach NTT System Dziaf Handlowy: NTT System Ltd. Warszawa ul. Osowska 84 

Dzial Handlowy 673 10 20, tel. (0 22) 610 09 79 serwis, e-mail handlowy@aft.coni.pl NTT WARSZAWA, ul. Ostrzycka 2/4, 
tel. (0 22) 813 57 40 (raty r leosing) 

NTT Warszawska Gietda Eleklroniana, 
AI. Ntepodlegtosci ng Armii Ludowej 
(podiiemny pasai handlowy przy GUS), 

tel. (0 22) 825 91 00, 825 05 64 w. 104 

(raly, leasing) NTT WARSZAWA, ul.K.E.N. 14 

Na terenie klpermarketu ff IT (Kabaly) 

tel. (0 22) 649 27 72 (raty) 

Nu WARSZAWA, ul. Purem 2, 
tel. (0 22) 654 23 65, (raty) 

Nu WARSZAWA, ul. Slowackiego 27/33, 
tel. (022) 832 15 77 (raty, leasing) Nu WARSZAWA Centrum Handlowe LAND, 

ul. Walbriyska 11 paw. 47, 

tel. (0 22) 549 90 46 (raty, leasing) 

Nu PRUSZKÖW, ul. Wojska Polskiego 36a, 
tel. (0 22) 728 67 67 (raty, leasing) 

NTT 0TW0CK, ul. Andriollego 18, paw. 13, 
tel. (0 22) 788 05 36, (wejscie od ul. Staszka) The Intel Inside logo and Pentium are registered trademarhs and Celeron is a trademark of Oferta wazna do wyczerpania zapasöw magazynowych Bydgosza: ul. Chodkiewitza 1 7, tel. (0-52) 21-00-51 wew 247, 248 

e-mai : bydgoszo@ntt.com.pl; 
Bialystok: AI. 1000-lecia RR, tel./fax; (0-8S) 676-12-69, 868-27-41 

e-mail: bialystok@ntt.com.pl; 
Ruda Slqska: ul. Kokotek 4, tel. (0-32) 248 00 30, 771-60-60 

e-mail ruda@ntt.com.pl; 
Kraköw: ul. 1 Wybickiego 3a, tel. (0-12) 632-90-91, 632-90-93 

e-mail: krakow@ntt.com.pl; 
Wroclaw: ul. Wystawowa 1, tel. (0-71) 348-27-38, 348-42-21 

e-mail: wroclaw@ntt.com.pl; 
Leszno: ul. Szkolna 2b, tel. (0-65) 529-47-29 

Intel Corporation. e " moil: , « ino @""-«"'.pl; 
biuro handlowe 

> STAWICKI S.C 01-248 Warszawa, u I . Jana Kazimierza 1/29 

t e I . 022/36-16-6 5, fax: 022/36-14-33 

\ 

Joystick 00 

in 

ft-H - * 
~0 
wv 

tmit^ärikimi ' ergonomiczny uchwyt 3D 
4 przyciski FIRE 
4 klawisze cyfrowe 

ruch rotacyjny 

prze?4cznik tryböw HAT 
bioprzepustnica t ' ; i i 
< l SUBW00FER XP200 + P703 pasmo woofer z rpgulacjci 

cz^stotliwosci od 50 do ISO 
pasmo satelity od 150 do 16 Scan by Vangis 2010